#ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโณ #วัดม่วงม้าใต้(古巴贊娣)

ในห้อง 'ประสบการณ์ เรื่องเล่า' ตั้งกระทู้โดย ULTRAMAN NA, 19 กันยายน 2020.

 1. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  118395281_10159551787799368_4552119072905923641_n.jpg


  #กลุ่มพระเครื่อง ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโณ #วัดม่วงม้าใต้(古巴贊娣

  ประวัติ
  ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺญโณ
  วัดม่วงม้าใต้ ต.ร้องวัวแดง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

  พระครูอดุลยญาณประยุต
  (ครูบาจันทร์ทิพย์อินฺทญาโน)
  พระครูอดุลยญาณประยุต (ครูบาจันทร์ทิพย์อินฺทญาโน) เดิมอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีบิดาชื่อ นายปั้น มารดาชื่อ นางเหลียว นามสกุล อินทนนท์ เกิดวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๐ ตรงกับวันขึ้น๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปีกุน โดยได้เรียน และศึกษาในทางโลกจบประถมศึกษาปีที่ ๔ จากนั้นได้บรรพชาเป็น สามเณรจันทร์ทิพย์ อินทนนท์ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ณ วัดม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ออายุ ๑๔ ปี โดยมีพระครูธรรมบัณฑิต วัดร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อครั้งที่ยังเป็นสามเณรได้ปฏิบัติกิจวัตรอันดีงามพร้อมศึกษาพระธรรมในพระไตรปิฎก จนเข้าใจตามที่พระอุปัชฌาย์ได้พร่ำสอน และในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๐ เมื่ออายุได้ ๒๐ปี ได้เข้าอุปสมบท ณ วัดม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูธรรมบัณฑิต วัดร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระอินเหลา สุจิตฺโต (พระครูธรรมโกศล) และพระอธิการเสาร์ เขมิโย (พระครูอภินันท์เขมธรรม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า พระจันทร์ทิพย์อินฺทญาโน เมื่อพระจันทร์ทิพย์อินฺทญาโน ได้ศึกษาพระธรรมความรู้จากพระอุปัชฌาย์เป็นอย่างดีแล้วทั้งปริยัติธรรม และกรรมฐาน เพื่อละกิเลสชำระใจจนบริสุทธิ์ จนเกิดปัญญา สมาธิ ก็ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม
  การศึกษาพระธรรมคำสอนจากครูบาอาจารย์ต่างๆ อาทิเช่น
  ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ถึงพุทธศักราช ๒๕๑๔ ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกฤษณา (ดอยยาว) ได้มีโอกาสเข้าไปกราบ และฝากตัวเป็นศิษย์ต่อครูบาชุ่ม โพธิโก ที่วัดชัยมงคล (วังมุย) ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งของครูบาเจ้าศรีวิชัย ท่านได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรม อักขระ เลขยันต์ วิชาต่างๆ และท่านครูบาชุ่ม โพธิโก ได้เมตตามอบจีวรของท่านแบบเต็มผืนไว้ให้ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน ไว้ด้วย โดยที่ปัจจุบันจีวรผืนนี้ยังอยู่ที่ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน เก็บรักษาเอาไว้ที่วัดม่วงม้าใต้
  ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ถึงพุทธศักราช ๒๕๒๒ ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน ได้กราบฝากตัวเป็นศิษย์ของ ครูบาคำแสน คุณาลงฺกาโล วัดป่าดอนมูล อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาร่ำเรียนวิชาต่างๆนาๆจากครูบา คำแสน คุณาลงฺกาโล เรียกว่าจะทุกอย่างก็ว่าได้ทั้งวิชาการสร้างตะกรุด ผ้ายันต์ และเครื่องรางต่างๆรวมไปถึงวิชาการสร้างวัวธนู ของครูบาคำแสนที่มีชื่อเสียงอันโด่งดัง
  ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ถึงพุทธศักราช ๒๕๓๖ ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน ได้กราบฝากตัวเป็นศิษย์ของ ครูบาหล้า จนฺโท (หลวงปู่หล้าตาทิพย์) วัดป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรม และวิชาต่างๆรวมถึงคอยดูแลปรนนิบัติจนกระทั่งครูบาหล้า จนฺโท (หลวงปู่หล้าตาทิพย์) มรณภาพ
  ลูกศิษย์คนสนิทของครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน
  3-U1546338-637066588693829370-1.jpg
  3-U1546338-637066588695857374-2.jpg

  (#สมาชิกบางท่านก่อยากทราบประวัติครูบาผมลงอีกรอบนะคับ)
  พระครูอดุลยญาณประยุต (ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน) เจ้าอาวาสวัดม่วงม้าใต้ เจ้าคณะตำบลร้องวัวแดง

  ประวัติพระครูอดุลยญาณประยุต (ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน)
  เดิมอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  บิดาชื่อ นายปั้น มารดาชื่อ นางเหลียว นามสกุล อินทนนท์
  เกิดวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปีกุน
  โดยได้เรียน และศึกษาในทางโลกจบประถมศึกษาปีที่ ๔
  จากนั้นได้บรรพชาเป็น สามเณรจันทร์ทิพย์ อินทนนท์ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ณ วัดม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ออายุ ๑๔ ปี โดยมีพระครูธรรมบัณฑิต วัดร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อครั้งที่ยังเป็นสามเณรได้ปฏิบัติกิจวัตรอันดีงาม พร้อมกับตั้งใจศึกษาพระธรรมในพระไตรปิฎก จนเข้าใจตามที่พระอุปัชฌาย์ได้พร่ำสอน
  และในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๐ เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ได้เข้าอุปสมบท ณ วัดม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูธรรมบัณฑิต วัดร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระอินเหลา สุจิตฺโต (พระครูธรรมโกศล) และพระอธิการเสาร์ เขมิโย (พระครูอภินันท์เขมธรรม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์
  ได้รับฉายาว่า พระจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้อยู่ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระอุปัชฌาย์เป็นอย่างดีทั้งปริยัติธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน
  นอกจากนั้นยังหาโอกาสไปแสวงหาความรู้ต่างๆ เพิ่มเติมจากครูบาอาจารย์ต่างๆ อาทิเช่น
  ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ถึงพุทธศักราช ๒๕๑๔ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกฤษณา (ดอยยาว) ได้มีโอกาสเข้าไปกราบฝากตัวเป็นศิษย์ครูบาชุ่ม โพธิโก ที่วัดชัยมงคล (วังมุย) ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งของครูบาเจ้าศรีวิชัย ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ในน้ำธรรมคำสอน อักขระเลขยันต์ วิชาต่างๆ ท่านครูบาชุ่ม โพธิโก ได้เมตตามอบจีวรของท่านแบบเต็มผืนไว้ให้ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน ไว้ด้วย มาถึงปัจจุบันจีวรผืนนี้ท่านยังเก็บรักษาเอาไว้ที่วัดม่วงม้าใต้
  ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ถึงพุทธศักราช ๒๕๒๒ ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน ได้ไปกราบฝากตัวเป็นศิษย์ครูบาคำแสน คุณาลงฺกาโล วัดป่าดอนมูล อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาร่ำเรียนวิชาต่างๆนาๆ จากครูบคำแสน คุณาลงฺกาโล เรียกว่าจะทุกอย่างก็ว่าได้ทั้งวิชาการสร้างตะกรุด ผ้ายันต์ และเครื่องรางต่างๆ รวมไปถึงวิชาการสร้างวัวธนู ของครูบาคำแสนที่มีชื่อเสียงอันโด่งดัง
  ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ถึงพุทธศักราช ๒๕๓๖ ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน ได้กราบฝากตัวเป็นศิษย์ของครูบาหล้า จนฺโท (หลวงปู่หล้าตาทิพย์) วัดป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาเรียนรู้น้ำธรรมคำสอน และสรรพวิชาต่างๆรวมถึงได้อยู่คอยดูแลปรนนิบัติจนกระทั่งหลวงปู่หล้าตาทิพย์ มรณภาพ
  นอกครูบาอาจารย์รุ่นเก่า ครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบันท่านไปมาหาสู่เคารพนับถือ มีหลวงปู่พระครูธรรมโกศล ครูบาหลวงอินเหลา วัดร้องวัวแดง หลวงปู่พระครูพิมลธรรมรัต ครูบาตั๋น วัดย่าพาย หลวงปู่พระพรหมมงคล ครูบาทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง และพระครูประสิทธิ์บุญญาคม ครูบาบุญมา วัดม่วงเขียว นับถือเป็นดังอาจารย์
  ลูกศิษย์คนสนิทของครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน คุณบุญมา บุญเลิศวานิชย์ เจ้าของกิจการผู้ผลิต และจำหน่ายปากกาเรโนลด์ที่รู้จักกันมายาวนาน ได้เริ่มเข้ามาร่วมทำบุญกับครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นต้นมา โดยได้ร่วมสร้างศาสนสถาน สร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และทำนุบารุงศาสนาต่างๆ ได้เคยบอกกล่าวว่าได้เคยมีชินแสท่านหนึ่งบอกว่าฮวงจุ้ยของประเทศไทยตำแหน่งของหัวมังกรนี่อยู่ที่วัดม่วงม้าใต้ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในตำแหน่งของหางมังกรอยู่ที่วัดทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งท่านก็ได้สร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ไว้ที่วัดทรายขาวด้วย
  หน้าที่และตำแหน่งการปกครองต่างๆ มีดังนี้
  พุทธศักราช ๒๕๑๑ ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดกฤษณา (ดอยยาว) ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
  พุทธศักราช ๒๕๑๔ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกฤษณา (ดอยยาว) ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  พุทธศักราช ๒๕๑๗ ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำจำ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  พุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดน้ำจำ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
  พุทธศักราช ๒๕๒๙ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดม่วงม้าใต้ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

  พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตตำบลร้องวัวแดง จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก
  พุทธศักราช ๒๕๕๐ได้เลื่อนสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโท
  เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชทินนามเดิม
  พุทธศักราช ๒๕๕๑ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพระวินยาธิการ ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติบัตร ประกาศเกรียติคุณ พระสังฆาธิการดีเด่น ของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารพระอาราม
  หลวง
  พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดำรงตำแหน่งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยา แต่งตั้งโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑
  ตลอดเวลาในการครองเพศบรรพชิตได้ส่งเสริม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามากมายหลายอย่าง อาทิ เช่น
  พุทธศักราช ๒๕๑๑ เป็นประธานก่อสร้างกุฏิ วัดกฤษณา (ดอยยาว) ตำบลแช่ช้าง อำเภอ
  สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  พุทธศักราช ๒๕๑๔ เป็นประธานนำคณะครู และชาวบ้าน ซื้อที่ดิน และก่อสร้างโรงเรียนวัดกฤษณา (ดอยยาว) ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  พุทธศักราช ๒๕๑๗ เป็นประธานนำคณะชาวบ้านน้ำจำ หมู่ที่ ๕-๖ สร้างอาคารสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านขึ้นมาหนึ่งหลัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร
  พุทธศักราช ๒๕๑๘ เป็นประธานก่อสร้างถนนเข้าป่าช้าบ้านน้ำจำ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอ
  สันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง ๒ กิโลเมตร และสร้างศาลาป่าช้า ๑
  หลัง
  พุทธศักราช ๒๕๑๙ เป็นประธานในการบูรณะอุโบสถ วัดน้ำจำ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  พุทธศักราช ๒๕๒๐ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์อำเภอสันกาแพง เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง และประธานพระธรรมจาริก จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการอบรมเผยแพร่พระธรรมคำสอนแก่ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง จำนวน ๕ หมู่บ้าน ตำบลทา
  เหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  พุทธศักราช ๒๕๒๑ เป็นประธานในการบูรณะกุฏิ วัดน้ำจำ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  พุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา และวัฒนธรรม
  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นประธานการก่อสร้างศาลาการเปรียญหนึ่งหลัง ยาว ๗๒ เมตร กว้าง ๘ เมตร สูง ๗ เมตร สิ้นทุนทรัพย์ในการก็สร้าง ๘,๐๒๔,๕๖๒ บาท
  พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นประธานเริ่มการก่อสร้างหอพระไตรปิฎกหนึ่งหลังกว้าง ๘ เมตร ยาว๑๒ เมตรสูง ๗ เมตร งบประมาณการก่อสร้าง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  พระครูจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน ได้รับสมณศักดิ์พัดยศในราชทินนาม “พระครูอดุลยญาณประยุต” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
  โดยปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี ๕๒ พรรษา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2020
 2. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  3-U1546338-637066588155472424-1.jpg
  3-U1546338-637066588156252426-2.jpg

  ไม่ค่อยเห็นกันละครับ สำหรับ เหรียญ 6 รอบ รุ่นแรกนี้ครับหาอยากมากๆ
   
 3. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  received_845582529179499.jpeg 103829188_2747183965509409_5612397765028225252_n.jpg
  83662558_733388867456146_753613635575540312_n.jpg
  106446294_733388924122807_362547997163599673_n.jpg
  106120567_733388877456145_8856035018644483618_n.jpg
  106459289_733388904122809_5018930431192348209_n.jpg

  เหรียญเม็ดแตงชุดอุปถัมภ์ ดวงเศรษฐี รุ่นแรก ครับ

  ครูบาจันทร์ทิพย์ วัดม่วงม้าใต้

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กันยายน 2020
 4. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  119023499_3300782950042394_7579976030688536143_o.jpg

  เนื้อชานหมาก(ชานเมี้ยง)
  เป็นเนื้อหลักๆที่สร้างทั้งหมดไม่มาก
  รายการที่จัดสร้างมีดังนี้ครับ
  1.ขุนแผนตะกรุดทองคู่หลังแผ่นทอง 19 องค์
  2.ขุนแผนตะกรุดเงินคู่หลังแผ่นเงิน 73 องค์
  3.ขุนแผนตะกรุดเงิน 1 ดอก 59 องค์
  4.นางกวักตะกรุดทองคู่ 73 องค์
  5.นางกวักตะกรุดเงินคู่ 199 องค์


  คำปูจาขุนแผน
  อิ อิ ธะ ธะ ก๊ะ ก๊ะ มะ มัด จิ เจ รุ นิ โล สุ นะ โม
  (๑๐๘ คาบ)
  ลายมือครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโณ
  ท่านเขียนให้ไว้เสกไหว้ มีเวลาวันพระ
  ก็ท่องปูจา ๑๐๘ จบ หรือวันไหนก่อนแขวน
  ก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ท่อง ๓ จบก่อนใช้
  เรื่องเมตตา มหานิยม ดีนักแล ครับผม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กันยายน 2020
 5. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  119208997_2823686627859142_2623961160939491815_n.jpg
  119180089_2823686717859133_8377435481623493332_n.jpg

  จำนวนการจัดสร้างแม่นางกวัก พิธีเดียวและมวลสารเดียวกันกับขุนแผนขอใด้ไห้วรับ
  นางกวักโภคทรัพย์ รุ่นแรก ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโณ วัดม่วงม้าใต้
  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
  1.ตะกุดทองคำคู่73องค์
  2.ตะกุดเงินคู่199องค์ อยู่ในไทย64องค์ถ้าจำไม่ผิด ที่เหลือส่งนอกหมด
  3.เนื้อไม้งิ้วดำ2000องค์
  #เนื้อผงไม้งิ้วดำ สร้างจำนวน 2,000 องค์ สมนาคุณ ผู้จองหลังตะกรุดทองคำคู่ 156 องค์ ผู้จองหลังตะกรุดเงินคู่ 199 องค์ ถวายครูบาจันทร์ทิพย์ 1,645 องค์ แจกทาน
  #ให้เคดิตท่านผู้เขียนด้วยคับ
   
 6. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  119548497_2826269420934196_6553670762117571376_o.jpg

  เม็ดแตงหลังผงพราย สร้างด้วยกันสามเนื้อ
  1.เนื้อเงินหลังผงสร้าง50องค์
  2.เนื้อทองระฆังหลังผงสร้าง100องค์
  3.เนื้อทองแดงหลังผงสร้าง200องค์
  จำนวนการสร้างรวมกันแล้วแค่350องค์
  #เหรียญหลังผงพรายแบบนี้ไม่มีที่ไหนสร้างมาก่อนถือเป็นวัดแรกที่จัดสร้างขึ้นมาในประเทศ และอาจเป็นรุ่นที่โด่งดันในอนาคตเลยก่ว่าได้ลูกศิษย์นำไปบูชาต่างเจอประสบการณ์ต่างๆนาๆ. ลูกศิษย์ท่านไหนพอมีกำลังเช่าก่เช่าเก็บกันบ้างอย่าหาว่าไม่เตือน ทุกวันนี้ก่แทบจะไม่เห็นในกลุ่มแล้วอนาคตจะเป็นของหายากและนิยมเล่นหากันอย่างแผ่หลายมากกว่าทุกวันนี้ยิ่งๆขึ้นไปคับด้วยบารมีครูบา
   
 7. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  119516115_2822135374680934_5685121968376226888_n.jpg

  119125023_2822135294680942_8243450319743471531_n.jpg

  119142771_2822135411347597_27699900344612134_n.jpg
  119547126_2822135468014258_7071482471135708089_n.jpg


  มีทั้งประวัติและประสบการณ์ลองอ่านดู
  เสกจนได้ยินเสียงวัวร้อง

  #ช่วงนี้กะแสวัวธนูเริ่มมาแรงผมนำประวัติการจัดสร้างและข้อมูลเก่าๆที่ลูกศิษย์ครูบาได้บันทึกใว้
  #จำนวนสร้างไม่มากเริ่มหายากขึ้นทุกวัน
  ตอนนี้ก่ยังไม่มีชักตัวคงตองได้ตามหามาบูชาบ้างละ
  วัตถุมงคลในอดีต ที่เคยสร้าง ของครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺญาโณ วัดม่วงม้าใต้
  ⚡️⚡️วัวธนู รุ่นฟ้าผ่า ⚡️⚡️
  ❤️❤️สร้างปี พ.ศ.2561❤️❤️
  ในปี พ.ศ. 2557 ครูบาจันทร์ทิพย์ ได้ทราบข่าว วัว โดนฟ้าผ่า ตายไป8ตัว ที่บ้านขุนทา อ.แม่ออน ท่านครูบาจันทร์ทิพย์ เลยขอวัวทั้งหมดจากเจ้าของวัว แล้วทำพิธีให้วัวทั้ง8 นำไปฝังไว้หน้าวัดม่วงม้าใต้ จน ปี พ.ศ. 2559 จึงขุดขึ้นมา เอากระดูกวัวทั้งหมดแปดตัว มาทำพิธีอีกครั้งโดยการทำเป็นผงส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็ยังเป็นชิ้นกระดูกอยู่ และเก็บเป็นมวลสารผงกระดูกวัวฟ้าผ่าอันศักดิ์สิทธิ์ ตามตำราของท่าน
  จนถึงต้นปี พ.ศ. 2561 ท่านครูบาได้คุยกับคณะกรรมการวัดม่วงม้าใต้ว่า จะเอามวลสารผงกระดูกวัวฟ้าผ่า มาทำวัวธนู สักรุ่น เพื่อหาปัจจัย มาสร้าง หอพระไตรปิฏก ของวัด และให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและลูกศิษย์ของท่าน ได้พกติดตัวติดบ้านไว้ป้องกันภัย ต่างๆ จึงได้สร้าง วัวธนู รุ่น ฟ้าผ่า ขึ้น
  พอคุยรายละเอียดกันเรียบร้อย ท่านครูบาจันทร์ทิพย์ ได้กำหนดวันเททองนำฤกษ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.59น. ที่โรงหล่อพระ k.group โลหะกิจ เชียงใหม่ และได้ทำการเปิดจองเนื้อทองคำ ตามจองขึ้น ในวันเดียวกัน

  ในวันพิธีใหญ่ ได้กำหนดเป็นวันที่เป็นวันที่21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ซึ่งตรงกับวันสรงน้ำพระธาตุของวัดม่วงม้าใต้ทางวัดได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ กว่า80รูป มาในวันงาน เพื่อร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ และปลุกเสกวัวธนู ซึ่งก่อนหน้านี้ครูบาจันทร์ทิพย์ ก็ได้ปลุกเสกเดี่ยวเองตามตำราที่เคยได้ศึกษาจาก หลวงปู่คำแสน คุณาลังกาโร มาแล้วถึง 7วัน7คืน

  โดยได้ทำการเปิดบูชาที่ วัดม่วงม้าใต้เอง ในวันนั้น โดยมีลูกศิษย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (สิงคโปร์ จีน และภูฏาน )ได้ร่วมกันเช่าบูชา จนวัวธนู ได้หมดจากวัดไปเมื่อไม่นานมานี้เอง ส่วนเนื้อทองคำที่สั่งจองมา มีทั้งหมด 6 ตัว

  ⚡️⚡️⚡️เรื่องเล่าประสบการณ์ของ วัตถุมงคล วัวธนู รุ่นฟ้าผ่า ⚡️⚡️⚡️
  วันหนึ่ง มีลูกศิษย์ของครูบาจันทร์ทิพย์ คุณสุภะ พิศมัย อายุ42 ปี เป็นคนในหมู่บ้านม่วงม้าใต้ มีธุระด่วน ต้องเดินทางตอนเย็นจาก จ.เชียงใหม่เพื่อไป จ.แม่ฮ่องสอน ไปทาง อ.อมก๋อย ได้ชวนเพื่อนไปกันสองคน เป็นผู้หญิงทั้งสอง จากบ้านไปท้องฟ้าไม่มีท่าทีว่าจะมีฝน พอถึงกลางทาง ซึ่งอยู่บนเขา ในเวลาราวๆ 19.30-20.00น. ฝนได้เทกระหน่ำ ราวกับฟ้ารั่ว จากเดิมทางขึ้นเขา ก็ขับรถยากและอันตรายอยู่แล้ว ยิ่งฝนตกหนักบนเขา บวกกับความมืด ก็ขับรถยากขึ้นไปอีก พอถึงทางชันค่อยๆไต่ไปตามถนนที่ชัน แบบช้าๆ เกือบถึงยอดเขา ได้เห็นวัวสีขาวชัดเจน ยืนขวางทางอยู่ เลยเบรครถ เพื่อรอให้วัวหลบข้างทาง แต่วัวกลับหันมามองที่รถแล้วก็เดินลงไปข้างทางหายไปในหุบเขา จากนั้นคุณ สุภะ คุยกับเพื่อนว่า ทางป่าทางเขา จะมีวัว ได้ไง ถ้าเป็นสัตว์ป่าก็ว่าไปอย่าง สักพักขับไปตามทาง ผ่านโค้งๆหนึ่ง ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น น้ำป่าได้ไหลจากยอดเขาพัดถนนราดยางหายไปต่อหน้า เห็นแต่น้ำป่าและต้นไม้ที่ไหลลงไปด้านล่างเขาอย่างน่ากลัว คุณสุภะได้หยุดรถทัน และคิดในใจ ถ้าไม่มีวัวสีขาว มายืนขวางรถเมื่อกี้ รถคุณสุภะ อาจจะไหลไปตามน้ำป่าแล้ว ในใจคุณสุภะก็นึกขึ้นได้ว่า เพิ่งได้ทำบุญเช่าวัวธนูมาจากวัดและในรถคุณสุภะ ก็มีแค่วัวธนู ของครูบาจันทร์ทิพย์ เพียงตัวเดียวเท่านั้น ทำให้คุณสุภะนึกถึงครูบาจันทร์ทิพย์ ทันที และขากลับได้มาทำบุญที่วัด และได้เล่าให้ท่านครูบาฟัง ท่านก็บอกลูกศิษย์ว่า ดีแล้วลูกเอ่ย แค้วคาดปลอดภัยนะลูก
  และยังมีอีกหลายเรื่อง ไว้คราวหน้าจะมาเล่าสู่กันฟังครับ
  #cr. ณรงค์ชัย โยมอุปัฏฐาก ครูบาจันทร์ทิพย์ ชาวบ้าน บ้านม่วงม้าใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
   
 8. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  119229441_3313676038753085_555614166954071192_o.jpg
  พระผงเกสา ยุคแรก ๆ
  ศิษย์มีครู หมูมีมัน พิมพ์ต่างๆ ครบชุด
  1.พิมพ์พระเปิม 2.พิมพ์พระลือหน้ามงคล
  3.พิมพ์พระคง 4.พิมพ์พระรอด
   
 9. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  117983488_2803026306591841_7813296901398520576_o.jpg
  118357981_2808124376082034_8135877425740100352_o.jpg
  116033203_138449004567659_9099582567570564382_o.jpg
  บวงนาคบาศ น่าเก็บน่าบูชสยิ่งจำนวนสร้างน้อยมากๆ
  #ความรู้กว่าจะมาเป็นบวงนาคบาศที่ให้บูชาเขียนและเรียบเรียงโดย
  #อั้น สันกำแพง ก่อนจะเก็บสะสมบูชาอ่านประดับความรู้กันนะคับ จำนวนการสร้างรวมกัน499องค์
  เล็ก299ชิ้น
  ให่ญ200ชิ้น จำนวนเหลือในไทยน้อยมากๆ
  #เห็นทำนิวไฮบวงใหญ่ขายต่างชาติไปในราคา3500

  #Ep1.ไม้อาถรรพ์ ณ.ที่แห่งนี้เคยมีตำนาน
  คนเหนือหรือคนล้านนา อยู่กับความเชื่อมานาน ตั้งแต่รุ่นปู่ย่า สมัยตอนเป็นเด็กประถม หม่อนหนาน #ปู่ของพ่อ เล่าให้ฟังว่ามีต้นสักโดนฟ้าผ่าที่หลังวัดบ้านน้อย ชาวบ้านได้ข่าวว่ามีต้นสักโดนฟ้าผ่าตายยืนต้น ได้นำเศษไม้สักกลับไปหลายคน เพราะมีความเชื่อว่า #แก้ขึด กันภูติผี เสนียด บ้านไหนเลี้ยงเป็ดไก่เจอโรคห่า ให้เอาไม้สักโดนฟ้าผ่าไปไว้ที่เล้าไก่ โรคห่าจะหายไป บางคนเอาไปทำไม้คนข้าวนึ่ง บางบ้านเอาแช่น้ำอาบแก้คุณไสยด้วยครับ
  #ตอนต่อไป_Ep2ไม้สักทอง_วัดป่าดอนมูล
  #ทำไมเลื่อยยนต์ถึงขนาดต้องพัง
  #นาคบ่วงบาศวัดม่วงม้าใต้ Coming Soon#Ep2.จากปัจฉิมบทสู่นาคบ่วงบาศ 63
  ครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว ประมาณตี 1-2 ของคืนหนึ่ง ได้มีฝนฟ้าคะนอง ไม้สักทองโดนฟ้าผ่ายืนต้นตายพราย ที่วัดป่าดอนมูล เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่เล่าลือ ครูบาจันทิพย์ท่านซึ่งเดินทางไปมาหาสู่หรือบางครั้งก็รับกิจนิมนต์ที่วัดป่าดอนมูลบ่อยครั้งอยู่แล้ว เมื่อทราบเรื่องเข้า จึงได้ขอต้นสักต้นนี้กับท่านพระครูสุนทรธรรมะวิจิตร เจ้าอาวาสวัดป่าดอนมูล ไว้เพื่อสร้างวัตถุมงคล ต่อมาครูบาท่านได้ความร่วมมือจาก อบต.ร้องวัวแดง พร้อมให้คนงานนำเครื่องจักรเข้ามา ทำพิธีไถ่ถอนเคลื่อนย้ายต้นไม้สักดังกล่าว เป็นไปอย่างราบรื่น พอเคลื่อนย้ายมายังวัดม่วงม้าใต้เสร็จ ครูบาท่านได้ให้พ่อหลวงสุทัศน์ โนจา อดีตผู้ใหญ่บ้านน้ำจำหมู่5 ต.ร้องวัวแดง นำไม้ที่เป็นท่อนใหญ่ ไปตัดเป็นท่อนเล็กๆ เพื่อเตรียมทำวัตถุมงคล ต่อมา พ่อหลวงสุทัศน์ ได้เตรียมพร้อมเลื่อยยนต์ใหม่มาเพื่องานนี้ แต่ทำการเลื่อย เลื่อยเท่าไรก็ไม่เข้า ซ้ำยังทำให้โซ่เลื่อยยนต์ใหม่สึกหรอ ใช้การไม่ได้ จึงใด้นำเครื่องเลื่อยยนต์อันเก่ามาเลื่อยต่อ ก็ยังเป็นเหมือนเดิม จึงทำให้พ่อหลวงสุทัศน์ กลับไปเรียนครูบาท่าน ว่า เครื่องเลื่อยยนต์ โซ่พังไป2เส้นละ มันเลื่อยไม่เข้า ครูบาท่านจึงบอกให้กลับไปจุดธูป บอกกล่าวขอขมาจากนั้นงานก็เสร็จราบรื่น
  ไม้สักฟ้าผ่าดังกล่าวนี้ ได้นำมาจัดสร้างวัตถุมงคลเช่นวัวธนู นาคบ่วงบาศ และ มีดหมอ ครับ

  แจกในพิธีปุกเสกเหรียญเม็ดแตง”ดวงเศรษฐี”
  จำนวนการสร้าง
  พันด้ายสีดำ คาดส้ม 40 เล่ม(ถวายพระสงฆ์)
  พันด้ายสีสัมล้วน 415 เล่ม แจกผู้มาร่วมพิธี
  ทุกเล่มตอกโค๊ตตัวเมือง “จะ” เลข ๒ ทุกเล่ม
  ที่วัดยังพอมีเหลืออยู่บางส่วนไปร่วมทำบุญ
  ได้อยู่น่ะครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กันยายน 2020
 10. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  เมื่อมีศรัทธา บารมีครูบาคุ้มครอง
  อีกหนึ่งท่านที่พบเจอประสบการณ์
  บ่อยๆครั้ง ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน
  ได้รับงานเหมา แบบไม่คาดคิด
  และครั้งนี้ มีประสบการณ์ด้านแคล้วคาด
  เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ปลอดภัย
  ไม่เป็นอะไรเลย แขวนใช้วัตถุมงคล
  ขุนแผนและนางกวัก ของครูบาจันทร์ทิพย์
  บางครั้ง เราไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายใดๆ
  แต่ใครจะคาดคิด ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
  มีท่านไว้”อุ่นใจเสมอ”บารมีคุ้มครอง

  (ขออนุญาติลงเสริม เจ้าของประสบการณ์)
  IMG_25630921_174137.JPG
  FB_IMG_1600685005896.jpg
   
 11. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  ขุนแผนรุ่นแรก ครูบาจันทร์ทิพย์
  ❤️มาชมแบบและมวลสาร 29 ชนิด ที่จะนำมาทำพระขุนแผนของท่านครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโณ ❤️
  ✨✨บอกเลยครับ สุดยอดมวลสารหลายอย่างมากๆครับ อย่างเช่น ผงพรายกุมาร และมวลสารของหลวงปู่ทิม ที่ อาจารย์เพียรวิทย์ จารุสถิติ ศิษย์เอกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ นำมาถวาย เป็นต้น✨✨

  1.ผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
  2.พลอยเสก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
  3.มวบสารเสก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
  4.ผงวิเศษ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่จะ.ระยอง
  5.ว่านเสก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
  6.เกศา ครูบาจันทร์ทิพย์
  7.ชานหมาก ครูบาจันทร์ทิพย์
  8.สีผึ้ง เปิดตาพระเจ้า
  9.น้ำมันหญ้าก่อน น้ำมันเจ้าชู้
  (น้ำมันเจ้าชาย)
  10.ผงไม้สักทองฟ้าผ่า
  11. ไม้กาฝากต้นคูณ
  12.ไม้กาฝากต้นมะยม
  13.ไม้กาฝากต้นกาหลง
  14.ไม้กาฝากต้นทับทิม
  15.ไม้กาฝากต้นดอกรัก
  16.ไม้กาฝากต้นยอ
  17.ไม้กาฝากต้นมะรูม
  18.ไม้กาฝากต้นสักทอง
  19.ไม้กาฝากต้นขนุน
  20.ไม้กาฝากต้นไม้โชค
  21.น้ำผึ้งขันครูเสก
  22.ใบพลูดับเทียนชัย
  23.ดอกไม้บูชาพระ
  24.ข้าวตอกดอกไม้แห้งในพิธีต่างๆ
  25.ดินสังเวชนียสถาน
  26.ดินวัดม่วงม้าใต้
  27.ผงแร่ทองคำ
  28.ข้าวมะธุปายาส(ข้าวทิพย์)
  29.หมากแห้งเสก ในพิธีต่างๆ

  มวลสารทั้งหมดนี้ จะรวมอยู่ในพระขุนแผน รุ่นแรก ของครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโณ วัดม่วงม้าใต้


  FB_IMG_1600687093616.jpg
  FB_IMG_1600687096727.jpg
  FB_IMG_1600687086874.jpg
  FB_IMG_1600687102569.jpg

  ใครติดผงบ้างครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กันยายน 2020
 12. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  สายตรงขุนแผนคับ ประสบการณ์เบาๆดีหนาบ่าตกดอย มีท่านแล้วอุ่นใจ 120008998_3441043069250619_1079853530424781558_o.jpg
  119972620_3441043799250546_4059655077831967781_o.jpg
   
 13. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  ขออนุญาตครับ
  วันนี้ขอมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระขุนแผนหน่อยเน้อครับ
  อ่านแล้วบ่าดีว่าผมเป๋นบ้าเน้อ 5555

  ...เรื่องของเรื่อง เมื่อคืน 23/9/63 ผมไปงานศพของลุง กลับมาถึงบ้านประมาณ 4 ทุ่มกว่าๆ อาบน้ำเข้านอนเลยครับ
  เรื่องเกิดประมาณ ตี4 - ตี5 ได้ "ผมฝัน" ครับ
  ฝันว่าผมไปเที่ยว เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 อ่างอยู่ใกล้ๆกัน ไปกัน สามคน แต่ผมแยกเดินไปคนเดียวครับ ไปเจอลุงที่ตายไปครับ บอกให้ผมเดินตามลงน้ำอ่างเลย ลงไปแล้วผมรู้ตัวว่าผม "ตาย" แล้วครับ ขึ้นมาทุกคนมองไม่เห็นผมครับ สื่อสารกันไม่ได้ ตายเเน่นอนครับ
  ผมรู้ตัวเองดี ผมพยายามที่จะตื่น เพราะรู้ว่าตอนนั้นคือความฝัน แต่พยายามเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้ นึกถึงบทสวด พระคาถาต่างๆ ก็นึกไม่ออก นะโมตัสสะ ยังนึกไปได้เลยครับ
  แต่ก็เหมือนบารมีตุ๊ลุงเมตตาครับ ผมนึกไปถึงคาถาที่มีบนพระขุนแผนครับ นึกออกครับแล้วก็ท่องออกมาเลยครับ
  "กันหะเนหะ นะมะพะธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ"
  ผมถึงได้ตื่นครับ
  FB_IMG_1600917778216.jpg
  FB_IMG_1600917780980.jpg
  ** ผมเป็นคนที่ก่อนเข้านอนผมจะสวดมนต์ไหว้พระตลอดครับ หนึ่งในนั้นจะมีคาถาบนพระขุนแผนด้วยครับ แต่เมื่อคืน ง่วงมากครับเลยไม่ได้ไหว้พระ

  ** ผมอยากให้ทุกท่านเวลาก่อนเข้านอนอย่าลืมที่จะสวดมนต์นั่งสมาธินะครับ ทำทุกวันเลยยิ่งดีครับ
  ขอบคุณครับ
   
 14. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  ประสบการณ์ที่ผ่านมา จำได้ว่าตอนนั้นได้สอบขึ้นบัญชีท้องถิ่น บัญชีปี 62 ไว้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต 3 ผมสอบได้ลำดับที่ 108 วันนั้นถึงวันเรียกบรรจุรอบที่ 5 วันที่ 1 มิ ย 63 ซึ่งเป็นวันเลขออกด้วย วันนั้นผมได้ชื้อเลขท้าย 2 ตัวล่าง 42 24 ผมได้อธิฐานกับขุนแผนครูบาจันทิพย์ที่ผมขึ้นคออยู่ ณ ขณะนั้นคือ ขุนแผนผงพรายตะกุดเงิน 1 ดอก ผมได้อธิฐานว่าในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบนี้ขอให้เรียนกถึงลำดับผมด้วยเถิดและเมื่อประกาศเรียกบรรจุออกก็ถึงลำดับที่ผมสอบได้จริงๆในวันนั้นเรียกบรรจุลำดับที่ 93-112 พอตกเย็นมาถึงเวลาเลขออกผมก็ถูกเลขท้าย 2 ตัวอีก ซึ่งปกติผมเป็นคนไม่มีดวงกับเรื่องเสี่ยงโชคสักเท่าไหร่(อันนี้ลุงใจโวรู้ดี)#ไม่ต้องเชื่อผมให้มากแต่อยากให้ลองได้แขวนบูชาดูศรัทธาบารมีเกิดกำเนิดผล FB_IMG_1601360368077.jpg
   
 15. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  ตั้งแต่ได้วัตถุมงคลของครูบามาไว้ติดตัว สัมพัสได้ด้วยตัวเองจริงๆครับ ทั้งค้าขายทั้งงานที่เข้ามา ผมคิดว่าหลายๆคนที่เชื่อมั่นแหละศรัทธาในครูบาก็คงเจอหลายเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ทั้งด้านเมตตา มหาลาภ และแคล้วคลาด หลายๆครั้งที่ได้ไปกราบท่าน บางครั้งก้ได้ให้ คาถาเปนประโยคสั้นๆไว้ติดตัวมาบ้าง เวลาท่านสนทนาธรรมกับเกจิท่านอื่น เราก็แอบจำๆเอาบ้าง ได้มาก็ท่องไปนึกระลึกถึงท่านไป ไม่น่าเชื่อนะครับ ช่วงนี้งานที่เข้ามา รับแทบไม่ทันเลยครับ ตอนนี้ยังราคาจับจองได้ อีกหน่อยคงต้องกัดฟัน รีบๆหามาบูชากันนะครับ
  ช่วงประมานอาทิตย์ก่อนผมได้ให้วัตถุมงคลครูบา ให้กับเพื่อนร่วมงานท่านหนึ่งไป เขาบอกมาว่า ”ท่านของที่ให้มาเด็ดแต้ๆครับ ตอนนี้งานท่วมหัวผมแล้วผมไม่รู้จะโยนให้ใครดี “ ในฐานะที่เคยร่วมงานมาผมก็เลยรับส่วนนึ่งมาให้ครับ กลายเปนผมพลอยได้ จากความเมตตาของครูบาจริงๆครับ เนื้อล่างขนาดนี้ เนื้อบนจะขนาดไหน

  ครับ
  FB_IMG_1601431084818.jpg
   
 16. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  ความศรัทธา บางครั้งเกิดจากภายในใจ
  ที่มาจากการได้พบได้สัมผัสครูบาอาจารย์
  แต่บางครั้ง ก็แอบมองราคาของวัตถุนั้นด้วย
  ทำให้เกิดคำว่าค่านิยม ในพุทธคุณ บวก ราคา
  หลายๆคนไม่ได้พบไม่ได้เจอครูบา ก็มองที่ราคา
  ลองเช่ามา แล้วลองแบ่งบูชา หากมีการเช่าซื้อจริง
  เขาก็มาตามเก็บไว้เรื่อยๆ รออนาคตต่อไป

  แม้คุณจะมาแบบไหน หากได้กราบครูบาเมื่อไหร่
  แล้วจะเซาะหามาไว้ เพื่อใช้ให้เกิดพุทธคุณ
  มีองค์แรก แล้วจะตามหาองค์ที่สอง สาม สี่ FB_IMG_1601448209487.jpg
   
 17. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโณ
  เสกวัตถุมงคลพระผงรูปเหมือนรุ่นแรก
  วาระแรก สองรูป ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโณ
  และพระอาจารย์ลามะจื้อไห่รินโปเซ่
  (พระอาจารย์ไวรศมุณี) วัดวัชชะระมณี
  (สุ่ยจิงกง)ทิเบต

  วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาเมื่อวารนี้ ครับ
  ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี เพื่อสมทบทุน
  การก่อสร้างหอพระไตรปิฏก (หอธรรม)
  ณ วัดม่วงม้าใต้ อ.สันกำแพง

  120912094_166666935079199_4560093171735192613_o.jpg
  120930823_166667011745858_89571530886164250_o.jpg
  120955095_166674315078461_7606688962527716133_o.jpg
  120972020_166674338411792_4085523992779994456_o.jpg
  120996363_166674278411798_6139356028844624453_o.jpg
  121110335_166666988412527_7805593608772895204_o.jpg
  121138361_166674258411800_5130132638873497866_o.jpg

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 ตุลาคม 2020
 18. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  รายการพระผงรูปเหมือน รุ่นแรก
  ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโณ
  สร้างเพื่ออนุโมทนาบุญเจ้าภาพ
  กองบุญกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓
  ทุกๆกองบุญ ที่ได้ร่วมทำบุญมา
  สร้างหอพระไตรปิฏก ให้แล้วเสร็จ

  ท่านไหนจองกฐินไว้ ติดต่อได้หลังเสร็จพิธี
  เก็บรักษาไว้ให้ดีๆเพราะมวลสารดีๆ
  ที่ครูบาท่านตั้งใจนำมาใส่ไว้ในรุ่นนี้ทั้งนั้นครับ
  121037380_166853135060579_5669577082677755912_n.jpg
  120972025_166853028393923_4217522335575431431_n.jpg
  121056583_166853061727253_3719869510841144774_n.jpg
  120930264_166853241727235_8538605311598609424_n.jpg
  121042770_166852961727263_7063464108400831416_n.jpg
  120955229_166853145060578_5247338762455408456_n.jpg
  121087989_166853201727239_710512566593512450_n.jpg
  121162687_166852981727261_5322114021239402176_n.jpg
  120932837_166853298393896_4639615739837237038_n.jpg
  121039065_166853211727238_975725358913632545_n.jpg
   
 19. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  พระผงรุ่น 1 วัดม่วงม้าใต้
  120930285_166853178393908_323518239507124716_n.jpg
  121084895_166853158393910_6764924704024726233_n.jpg
  120953120_166853268393899_1553846221029465895_n.jpg
  121144319_166853081727251_4711835780446281300_n.jpg
  121215995_166853225060570_1983731088150293836_n.jpg
   
 20. ULTRAMAN NA

  ULTRAMAN NA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  2,283
  ค่าพลัง:
  +5,372
  พระผงรุ่น 1 วัดม่วงม้าใต้

  121001046_166853338393892_1325791738527797377_n.jpg
  121108896_166853045060588_1988783455040621630_n.jpg
  120970638_166852941727265_3462971957007321006_n.jpg
  121145094_166853088393917_3383553315822249093_n.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...