ความจริงกับความจำ...หลวงตามหาบัว

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย กล่องไม้ขีดไฟ, 24 กรกฎาคม 2020.

 1. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,208
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,616
  ถอดออกมาจากหัวใจเลย พูดแล้วสาธุ เราไม่ได้ประมาทปริยัตินะ ปริยัติเรียนมานี้จะหนาแน่นมากเท่าไรขนาดไหน ๆ อย่างท่านกล่าวไว้ว่าพอประมาณ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ นี้เพียงพอประมาณเท่านั้นนะ ท่านจะหยิบจะยกออกมาแต่จุดสำคัญ ๆ พอให้อ่านให้จดให้จำมาได้พอเป็นแนวเป็นทาง ถ้าหากมากกว่านั้นก็เหลือเฟือฟั่นเฝือจำไม่ได้ ท่านจึงเอามาพอประมาณ ๆ เป็นจุดสำคัญ เช่น อริยสัจ ๔ แก่นศาสนา สติปัฏฐาน ๔ รวมแล้วเป็นโพธิปักขิยธรรม นี้คือแก่นศาสนาอยู่จุดนี้ ท่านก็เอามาไว้หมด นอกนั้นก็ปลีก ๆ ย่อย ๆ ไป นี่หมายถึงพระไตรปิฎกท่านจดจารึกมาแต่จุดที่สำคัญ ๆ ที่จะพอจดจำท่องบ่นสังวัธยายและนำไปปฏิบัติได้ มากกว่านั้นเหลือประมาณ จะฟั่นเฝือเกินไป เหลือกำลังที่จะศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม ไม่ทราบจะยึดอะไรต่ออะไร ทำให้ท้อถอยน้อยใจไปได้ ท่านจึงจดมาพอประมาณ นี่คือปริยัติธรรม

  ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้ก็ว่ากว้างว่าลึกนะ เวลาธรรมได้เกิดในหัวใจ อันนี้ผิวเผินมากนะฟังซิ ผิวเผินมากที่สุด คือธรรมในคัมภีร์นั่นน่ะ เล่มนี้แหละ เราเรียนตรงไหนเราจะจำไปได้ตามแถวตามแนวที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนไป หน้าไหน ๆ ในเล่มนั้นที่เราไม่ได้เรียนก็ไม่รู้ เราจะรู้เฉพาะหน้าเฉพาะช่องทางแถวที่เราเรียนไป ๆ จำได้เท่านั้น นอกจากนั้นที่เราไม่ได้เรียนในเล่มเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่าท่านกล่าวถึงอะไรบ้าง ความจำนี้จะไม่ติดตามไปหาสิ่งที่ไม่ได้เรียน อันไหนไม่ได้เรียนความจำจะไม่ไป จะไปเฉพาะที่ได้เรียน ความจำจะจดจำไปตามนี้ ๆ

  ทีนี้เทียบปั๊บเข้าไปว่า ความจริงไม่เป็นอย่างนั้น ความจำนี้คือจำไปตามแถวตามแนว ความจริงนี้ขอแต่ว่า เล่มนี้มันมีอยู่กี่หน้ากี่แถวไปหมดเลย เช่นเดียวกับไฟได้เชื้อ เชื้อไฟจะอยู่ที่ไหนก็ตาม จ่อไฟลงไปปั๊บเท่านี้ ไม่ว่าอยู่กองใดมุมใดขึ้นชื่อว่าเชื้อไฟ มันจะเผาจะไหม้ติดตามลุกลามไปหมด ไม่ว่าเชื้อไฟส่วนหยาบ ส่วนกลาง ส่วนละเอียด มันจะส่งเปลวหรือกำลังความร้อน เปลวของมันขึ้นตามลำดับของเชื้อไฟที่มีหนาแน่นและเบาบางลงไป สุดท้ายก็เรียกว่าไหม้หมด เชื้อไฟมีเท่าไรไหม้หมด ไม่ได้คำนึงว่าอยู่กองใดที่ไหนบ้าง มันติดตามไหม้กันไปหมดเลย

  อันนี้คัมภีร์เราเรียนมานั้นก็ไปตามช่องตามทาง ไม่ลุกลามไปนะ แต่สำหรับความจริงนี้ สภาวธรรมนั้นคือความจริง มีอยู่ทั่วไปเรียกว่าความจริง ความรู้ความเห็นของธรรมทั้งหลายนี่เท่ากับไฟ มันจะลุกลาม คือตามรู้ตามเห็นไปหมดเลย ต่างกันตรงนี้ เวลาได้รู้แล้วมันคาดไม่ถูก เรียกว่าเชื้อไฟอยู่ที่ไหน คือความจริงได้แก่สภาวธรรม มีลึกตื้นหนาบางหยาบละเอียดแค่ไหน ไฟคือความรู้ ได้แก่ธรรมทั้งหลายนี้จะตามรู้ตามเห็นตามสอดตามแทรกไปตาม ๆ กัน ซึ่งเท่ากับไฟได้เชื้อ ไหม้ไปเรื่อย ๆ นั่นมันต่างกันอย่างนั้น ผิดกันมากทีเดียว
   
 2. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,477
  ค่าพลัง:
  +993
  ผิดกันมากทีเดียว

  ปัญญานิรุติ

  การจะหยิบจับ สัญญา สังขาร ขึ้นมา
  แสดงเป็น อุบายฝึกจิต หรือที่เรียกว่า

  หน้าที่ของการเป็น ศาสดา ในการสร้างคำสอน
  ให้สามารถใช้ สอนได้จริง ออกมาจาก
  ความฉลาดในการรู้ว่า อะไรควรเป็น มรรค

  สาวก รู้ มรรค ได้ไหม

  ถ้า สาวกรู้ มรรค ได้ ก็มาเป็น สัพพัญญูเสียเอง

  สาวก รู้มรรค ไม่ได้ จะเอาอะไรมา รู้จริง เพื่อสอนได้จริง

  ก็ได้แต่ พูดไปตาม สิ่งที่เป็นจริง ที่พบประสบมา
  แล้วใช่ มรรค จริงๆ หรือเปล่า อันไหนเป็นส่วน
  ที่ทำให้ พ้นจริง รู้ได้ไหม .....สาวก รู้ไม่ได้

  รู้ได้แค่ว่า ทำมาอย่างนี้

  ตามที่ ศาสดาได้สอนไว้ มีคนก่อนหน้า ช่วยจดจำ
  สาธยาย ต่อๆ กันมา

  ความสำเร็จ ( มัยยะ ) อันเกิดจาก การสดับมาแต่ ตถาคต
  และ การประกาศก่อนหน้า ของผู้ที่บรรลุก็ได้ ไม่บรรลุก็ได้
  ชื่อว่า

  สุตตมัยยปัญญา
   
 3. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,477
  ค่าพลัง:
  +993
  พุทธบริษัท ของ พระศาสดา

  พระศาสดา ทรงร้อยคำสอน เพื่อให้ เกิดประโยชน์ 2 อย่าง
  ของบุคคล สองกลุ่ม

  กลุ่มใด ! จะพอสามารถ ปฏิบัติเพื่อให้เกิด การบรรลุธรรม
  เกิด ประโยชน์ตน สำเร็จ ก็ทำไป ภาวนาไป เรียกว่า วิปัสนาธุระ

  ส่วน

  กลุ่มชนใด อินทรียยังอ่อน ยังไม่ใช่ ขณะ ที่จะสามารถ
  ทำให้ บรรลุได้ ในชาติปัจจุบัน

  ก็อย่าได้ อาย

  ที่จะ รู้จำ

  เมื่อ รู้จำแล้ว

  ก็อย่า กลัวว่า จะไปทำความเดือดร้อนให้กับใคร ในการ
  ที่จะ โฆษณา ความรู้จำนั้น เรียกว่า คันธุระ

  เมื่อมี ผัสสะ มีเหตุ ให้ อัญเชิญ คำของศาสดา ปรากฏ
  ก็ จงกล่าว ทักท้วง ย้อนแย้งไปเถิด

  เพียงแค่ อย่าไป วางจิต ข่ม หรือ มุ่งลบหลู่คุณ
  ของผู้ร่วมเสวนา ก็เท่านั้น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 กรกฎาคม 2020
 4. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,477
  ค่าพลัง:
  +993
  ส่วน น้องๆ หนูๆ ท่านไหน ที่......

  กิเลสเบาบาง มีความกตัญญู กตเวที เป็นเลิศ

  มีเวลาว่าง ก็อ่าน สัทธรรมของ พระศาสดา เล่นๆ

  เนื่องจาก กิเลสไม่มี ย่อมสัมผัสได้ใน สภาวะ สิ้นกิเลส

  ก็ นั่นแล สภาวะสิ้นกิเลส ที่ พระศาสดา ทรงตรัสถึง

  แม้น ตลอดชีวิต จิตจะไม่รวมเล็กใหญ่ ใส่ ชิ้นสด อะไร

  ก็พึงทราบว่า

  พระศาสดาตรัสว่า ย่อมเป็นผู้ หวังได้ใน ปรินิพพาน
  ในชาตินั้น ซึงสามารถ โน้มไปด้วย ปัญญาอันยิ่งเอง
  ที่สัมผัสอยู่ถึงความดับของกิเลส อาสวะ หรือ จะโน้ม
  ไปเพราะสัทธาใน ความสิ้นกิเลสที่เบาบางนั้น ก็ได้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 กรกฎาคม 2020
 5. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,208
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,616
  ตั้งกระทู้นี้ กะว่าเขียนในกระทู้ตัวเองดีกว่า
  คนอ่านใช้จักรยานพิจารณาเอาเอง

  ส่วนใครจะแสดงความห็นก็ตามสบาย..
  (มาปั่นจันยานแข่งกัน(ปั่นตัวอักษร))

  ข้อความที่ยกมา..
  ตอนไปอยู่วัดป่าบ้านตาดตอนปี44

  วันหนึ่งตอนบ่าย หลังจากมานั้งเล่นใต้กุฏสูง
  ตอนนั้นเป็นฆรวาส มันสงสัยเรื่องธรรม
  ในพระไตรปิฏก ว่าทำไมมันเยอะจัง
  เต็มไปด้วยคำศัพท์และสำนวนเข้าใจยาก

  รุ่งเช้ามา องค์หลวงตาท่านก็พูดเรื่อง
  ความจริงกับความจำมันต่างกัน...
   
 6. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,208
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,616
  เรียนตำราเหมือนศึกษาแปลนเพื่อสร้างบ้าน


  "เรียนตั้งแต่ตำรับตำรา มันก็จำได้แต่ชื่อแต่นามของแปลน ว่าบาปว่าบุญว่านรก สวรรค์อะไร ก็จำได้แต่ชื่อ ตัวบาปจริง ๆ ไม่เห็นในหัวใจ บุญจริง ๆ ไม่เห็นในหัวใจ นรก สวรรค์ พรหมโลก นิพพาน ตลอดเปรตผีประเภทต่าง ๆ ที่แสดงไว้แล้วในแปลนแห่งพุทธศาสนานั้นไม่มีในใจ จึงได้แต่ชื่อไม่ได้ตัวจริง อย่างศาสนาที่ว่าเวลานี้มีอยู่ในคัมภีร์ ก็เรียกว่าบ้านไม่มี มีแต่แปลน ไม่ผิดกัน เปิดห้องไหนก็มีแต่แปลนบ้าน แต่ไม่มีใครนำแปลนออกมากางแล้วสร้างบ้านสร้างเรือนตามแปลน ก็ไม่สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมา

  ทีนี้แปลนพระพุทธเจ้าคือแปลนแห่งพุทธศาสนา แปลนแห่งสภาวธรรม แปลนแห่งความดีความชั่วทั้งหลาย รวมอยู่ในศาสนธรรมทั้งหมดก็จำได้แต่เรียนเท่านั้นเอง ตัวจริงของสิ่งเหล่านั้นไม่เห็นไม่มี เพราะไม่ได้ดึงแปลนคือศาสนธรรมออกมากางมาปฏิบัติ เมื่อเอาออกมากางมาปฏิบัติ ดังสาวกทั้งหลายเอาออกมากางมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า ก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมา องค์นี้สำเร็จโสดา องค์นี้สำเร็จสกิทา องค์นั้นสำเร็จอนาคา องค์นั้นสำเร็จอรหันต์เรื่อย สิ่งทั้งหลายที่จะรู้จะเห็นกระจายอยู่ทั่วโลกดินแดน จะรู้จะเห็นไปเต็มกำลังความสามารถจากแปลนที่ท่านปฏิบัติรู้เห็นไปแล้ว นี่ละเรียนสมบูรณ์แบบ

  ศาสนาพุทธของเราก็เหมือนกับแปลนบ้านนั่นเอง ให้สมบูรณ์แบบ แปลนบ้านทำแล้วให้เอามากางมาทำมาปลูกบ้านปลูกเรือน จะสำเร็จตามแปลนนั้นหมด แปลนอย่างทางโลกเขาทำถึงเขาจะมีกิเลสก็ตาม แต่เขาก็คำนึงคำนวณรับรองยืนยันไว้หมดว่า แปลนนี้ถูกต้องแล้ว เมื่อดึงแปลนนี้มาทำก็ถูกต้องตามนั้น ทีนี้แปลนพระพุทธเจ้า ยิ่งเป็นแปลนของผู้สิ้นกิเลสด้วยแล้วจะผิดไปที่ไหน นี่ต่างกันตรงนี้ แปลนนี้แปลนของผู้สิ้นกิเลส รู้ประจักษ์ในพระทัยแล้วกางออกมา คือสอนโลกมาว่าอันใดมี ๆ นั้นละคือความจริงล้วน ๆ บาปมีบุญมีจริงทั้งนั้น ๆ นรกมีสวรรค์มี นรกมีกี่หลุม ๆ แจงออกไป บอกหมดเลย จนกระทั่งถึงสวรรค์ พรหมโลก แล้วเปรตผีประเภทต่าง ๆ เต็มอยู่ทั่วโลกดินแดน แดนวัฏจักรนี้เป็นสถานที่อยู่ของเปรตของผีของสัตว์ประเภทต่าง ๆ เต็มไปหมดไม่ใช่น้อย ๆ"
   
 7. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,477
  ค่าพลัง:
  +993
  กั๊กๆๆๆ

  พระศาสดา ตรัสสอนธรรมะ ก็ สอน สดๆ ร้อนๆ

  ไม่ใช่ สดๆ ร้อนๆ แค่ มหาใต้ถุน

  แต่เป็น สดๆ ร้อนๆ ที่ ทรงแทงตลอด กาลสมัย
  อายุพุทธศาสนาของพระองค์ว่า จะใช้คำใดขึ้น
  มาร้อยเรียง เพื่อให้ มี อายุคำสอน ได้ยาวนานที่สุด

  ส่วน การไปเห็นว่า พระศาสดา สอนธรรมะ แบบ
  สอนนักเรียน ตามชั้นเรียน ตามแบบแผน
  เพื่อสอนคนนั้น ชื่อนี้

  นั้นมันความเห็น ของ เฮีย! ส่งมาเกิด

  พระศาสดา ไม่เคยตรัสสั่งว่า พระสูตรมีเท่าไหร่
  ต้องท่องเท่าไหร่

  พระศาสดา ตรัสแค่ว่า จงใส่ใจ ธรรมใดที่
  ได้ยิน ได้ฟัง

  ตอนพระศาสดาปรินิพพาน พระอรหันต์
  แทนที่แต่ละท่าน จะ จดจำเฉพาะเท่าที่
  ตนได้ยินได้ฟัง ท่านก็ให้ แต่ละท่าน
  ทำการ กล่าว

  เพื่อให้ แต่ละคน ได้เพิ่ม ธรรมที่ได้ยินได้ฟัง
  ให้มันมากกว่าเดิม

  เพราะไม่อย่างนั้น มันจะกลายเป็น แต่ละคน
  ต่างคนต่างจำ ต่างทำ เฉพาะที่ ตน จำได้
  ไม่กี่ข้อ งุดโง งุดโง

  พูดง่ายๆ พระมหากัสสปะ พอได้ยิน อรหันต์
  กล่าวว่า ต่อไปนี้ จะได้ไม่ต้องคอยจดจำ
  ข้ออรรถข้อธรรมใด อีก ...... เราจะภาวนา
  แต่ งุดโง งุดโง ตามที่เราได้ศึกษามาแล้ว
  เท่านั้น

  พระมหากัสปปะ ได้ยินแบบนั้น ก็เห็น ความเรือหาย
  ที่จะเกิด จึงได้ ทำให้ อรหันต์ส่วนใหญ่ ให้ได้รับ
  ได้ยิน ได้ฟัง ให้เท่าๆกันหมด

  เพื่อความ กตัญญู กตเวทิตา ต่อธรรม ต่อศาสนา ต่อศาสดา


  ปล : น้องๆ หนูๆ อย่า งง นะ ฮับ ....พระมหากัสสป มุ่ง
  ประโยชน์ สืบสาน อายุ พระพุทธศาสนา จึงได้พยายาม
  รือฝื้น 84000 ให้ปรากฏ เขียนกันด้วย มือ!! (แต่ประวัติศาสตร์ อาจจะเป็น การกล่าวปากต่อปาก การใช้ อาลักษณ์หนังสือ จะถูกจำกัดในลัทธิพรามณ์ )
  อย่าให้ใคร มาลบด้วย ........

  ส่วน ใครจะมุ่ง ประโยชน์ตน ไม่ได้มี น้ำจิต น้ำใจ
  มากพอจะไป ส่งเสริม อายุพระพุทธศาสนา ก็ใช้
  ลำพัง มรรคผล ที่เกิด ตามที่ได้ ก็ไม่ว่ากัน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 กรกฎาคม 2020
 8. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,208
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,616
  อิอิศาสดาเล่าปังปังกล่าวได้สวย
  เหี้ยส่งมาเกิด!! เกิดเป็นเอก..วี
   
 9. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,208
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,616
  ลืมบอกเว็ป กระทู้ต้องห้าม ๑๘บวก
  หมากรุกกระดานสาม เริ่ม
   
 10. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,477
  ค่าพลัง:
  +993
  ฮี้ ฮี้ ฮ๊้

  เมื่อวาน ถาม ยังไม่ได้ ตอบเลย

  กินข้ามเหนี่ยวหมูปิ้งแยกราชประสงค์
  จุกอก วิ่งเข้าวัดปาทุม ไปนอนงีบ

  แล้ว ถอดจิต ไปเดิน อะไรนั่น

  คนนอกศาสนา คนป่าบ้าใบ้ มีได้ไหม

  ถ้ามีได้

  จะได้ถามต่อว่า

  มี ตรงไหนเป็นเรื่อง อริยสัจจ4 ฮับ


  ป๋ม จะได้ให้ คะแนน ว่า เห็น ธรรมะ

  แล้วจะได้ โอนลอย ให้ คนป่า เขา
  พบ "จิกเจ้าหยอง" ด้วย
   
 11. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,208
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,616
  ตอบให้โง่ พวกบ้าตำราเอาไปกินหมด..
   
 12. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,208
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,616
  กระทู้นี้คงใช้เวลานาน
  กว่าจะไปถึงเป้าหมาย

  เบี้ยกินขุน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 กรกฎาคม 2020
 13. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,477
  ค่าพลัง:
  +993
  กั๊กๆๆๆๆ

  พระศาสดา พระองค์ทรงชี้ไว้

  ประโยชน์ ที่จะได้ จาก สาวกใจซื่อ รับคำสั่ง
  ทำตามปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชา เนืองๆ

  กล่าวแต่ คำตถาคต

  จะทำให้ พวก จองหอง พองขน

  สำคัญตนว่า เป็น สัพพัญญู สามารถ แสดง มรรค
  และ ปฏิปทา ได้เสมอ พระพุทธองค์ ครบทั้ง 84000 ได้

  เต่างอย รับ ปลาทาน ส่วนบัวเต่าถุย
   
 14. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,208
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,616
  ศาสดาไหนกล่าว?
  เวปนี้มีหลายศาสดา..
   
 15. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,477
  ค่าพลัง:
  +993

  ฮิวววววววววววววววววววววววววววววววส์


  เอา นะ พอ
   
 16. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,208
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,616
  ดีจะได้เดินหมากต่อ..
   
 17. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,919
  ค่าพลัง:
  +995
  หลอกให้ผู้ชมเกร็งแทบแย่ เฮ้อ
   
 18. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,208
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,616
  ท่านผู้ชมก็ร่วมเขียนด้วยสิ
  จะเป็นผู้ชมอยู่ทำไม

  หมากรุกมีตัวเล่นหลายแบบหลายตัว
  เลือกเล่นเอาจะเป็นตัวไหนในกระดาน

  เว็ปนี้มีครบแล้ว
  มีทั้งพระ ทั้งโยม.
  บวกคนบ้า...
   
 19. หลบไป

  หลบไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,919
  ค่าพลัง:
  +995
  ไม่ล่ะหลบคนธรรมดาอ่านอย่างเดียวดีกว่าคุยกับคนดีไม่รุเรื่องหรอก
   
 20. แก้วนารี

  แก้วนารี ธิดามาร....

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กรกฎาคม 2020
  โพสต์:
  12
  ค่าพลัง:
  +6
  แก้วนารีร่วมได้แค่ สวัสดี ราตรีสวัสดิ์ ^^..
   

แชร์หน้านี้

Loading...