เสียงธรรม ความรักที่ลางเคอ / ธรรมคีตะ บรรยายโดยสมณะเสียงศีล ชาตวโร

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 20 กันยายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  เสียงปลุก ตอนที่ 1

  เสียงปลุก ตอนที่ 2

  เสียงปลุก ตอนที่ 3

  เสียงปลุก ตอนที่ 4

  Siammelodies
  Published on Jun 28, 2017

   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  ชีวิตความตาย ธรรมคีตะ บรรยายโดยสมณะเสียงศีล ชาตวโร

  Voice Of Dhamma
  Published on Dec 30, 2017
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  บุรุษ ความงาม ความรัก ความทุกข์และสตรี ธรรมคีตะ บรรยายโดยสมณะเสียงศีล ชาตวโร

  Voice Of Dhamma
  Published on May 3, 2018
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  ธรรมคีตะ เสียงปลุก เช้า เย็น บรรยายโดยสมณะเสียงศีล ชาตวโร

  Voice Of Dhamma
  Published on May 2, 2018
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  เสียงธรรม บรรยายโดยสมณะเสียงศีล ชาตวโร

  Voice Of Dhamma
  Published on Apr 27, 2018
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  บทเรียนแห่งความรัก ธรรมคีตะ บรรยายโดยสมณะเสียงศีล ชาตวโร

  Voice Of Dhamma
  Published on May 5, 2018
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  การดับทุกข์ ธรรมคีตะ บรรยายโดยสมณะเสียงศีล ชาตวโร 4 Hrs.

  Voice Of Dhamma
  Published on May 7, 2018
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  571201 จากโลกียะถึงโลกุตระ สมณะเสียงศีล ชาตวโร

  บุญนิยม ทีวี
  Published on Nov 29, 2014
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  สมณะเสียงศีล ชาตวโร ให้โอวาท

  Nampromprai Ploykaew
  Published on Jul 11, 2014
  สมณะเสียงศีล ชาตวโร ให้โอวาทนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก
  วันไหว้ครู และสอนศิลปะ ชมรมธรรมะศิลป์ พุทธสถานปฐมอโศก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 ธันวาคม 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  รายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอน 54 สมณะเสียงศีล ชาตวโร

  รายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอน 67 สมณะเสียงศีล ชาตวโร

  รายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอน 120 สมณะเสียงศีล ชาตวโร

  สมณะเสียงศีล ชาตวโร
  Published on Sep 26, 2016
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  ธรรมคีตะชุด คุณค่าแห่งชีวิต 1/1

  ธรรมคีตะชุด คุณค่าแห่งชีวิต 1/2

  ธรรมะคลายทุกข์
  Published on Nov 24, 2016
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 ธันวาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  610527 ภาคบ่าย โดยสมณะเสียงศีล ชาตวโร | สัปดาห์วิสาขบูชา61 ภูฟ้าผาธรรม

  บุญนิยม ทีวี
  Published on May 30, 2018
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  กฎแห่งกรรม ตอนอำนาจจิต

  กฎแห่งกรรม ตอนอารมณ์มนุษย์

  คนชั่วทำกรรมชั่ว

  Chalie Jazz

  Published on May 3, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 ธันวาคม 2018 at 06:13
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,114
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  ความรักที่ลางเคอ รัฐฉาน พม่า ระหว่างพระหนุ่มไทยกับสาวงามในความฝัน!

  thamnu onprasert
  Published on Oct 23, 2018

  ถ้าเป็นท่าน จะทำอย่างไร จะตัดสินใจอย่างไร ระหว่างความรัก กับผ้ากาสาวพัสตร์...
   

แชร์หน้านี้

Loading...