เสียงธรรม ความสุขไม่มีในโลก หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 1 มีนาคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง หลวงปู่ไม่สงสัยในคำสอนของพระศาสนา...10-02-2535

  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง ธรรมของพระโสดาบัน--- 15-02-2535

  Gaston Blue
  Published on Oct 23, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มีนาคม 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง พื้นฐานของนักปฏิบัติ...2-08-2532

  Gaston Blue
  Published on Mar 18, 2018
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง โลกไม่มีลี้ลับ 13-02-2535

  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง ธาตุกรรมฐาน (เรื่องหวย)

  Gaston Blue
  Published on Oct 23, 2018
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง ข้ามทะเลหลง (เล่าเรื่องกรรมของหลวงปู่)...13-02-2535

  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง อาหารใจของนักปราชญ์คือบุญ

  Gaston Blue
  Published on Oct 23, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มีนาคม 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต - ก้อนกรรมฐาน ... 14-10- 2527

  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต - กองปราบอนิจจัง

  Gaston Blue

  Published on Jan 18, 2018
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง นาก็ดี กล้าก็ดี ... 16-02-2535

  Gaston Blue
  Published on Oct 23, 2018
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง 84,000 พระธรรมขันธ์ ... 15-09-2531

  Gaston Blue
  Published on Feb 18, 2018
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต - เสาะหาที่วิเวก ,, 12-12-2527

  Gaston Blue
  Jan 16, 2018
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  พระธรรมเทศนาหลวงปู่หล้า เขมปัตโต1

  พระธรรมเทศนา หลวงปู่หล้า เขมปัตโต2

  วีดีโอหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ตอน3

  sitti2519 kk
  May 18, 2016
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  007เครื่องวัดความทุกข์ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  010สนามเวร สนามภัย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  012ศาสนาแห่งเหตุผล หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  015
  โลกของสัตว์และหนทางหลุดพ้น หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  sitti2519 kk
  Oct 27, 2015   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  031ตาบอด ถ่ายถูกช่อง หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  032ภูมิธรรมโสดาบัน หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  sitti2519 kk
  Oct 27, 2015

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  033องคุลิมาลย์โจร1 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  034องคุลิมาลย์โจร2 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  035องคุลิมาลย์โจร3 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  sitti2519 kk
  Oct 27, 2015


   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  020ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  021ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 2 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  036โลกุตรธรรม 1 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  037โลกุตรธรรม2 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  sitti2519 kk
  Oct 27, 2015   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,231
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง แก่นพุทธศาสน์และงานของใจ

  สังกะลี ไม่ใช่ของเรา
  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เรื่อง กายานุปัสสนา

  Gaston Blue
  Apr 30, 2020
   

แชร์หน้านี้

Loading...