เรื่องเด่น "ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 9 ตุลาคม 2019.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,461
  กระทู้เรื่องเด่น:
  428
  ค่าพลัง:
  +6,566
  IMG_0245.jpg
  .
  "ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์"

  " .. นี้เป็นพุทธศาสนาภาษิตข้อหนึ่งและเป็นข้อที่น่าจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษสำหรับสมัยนี้ อันเป็นสมัยอะไร ๆ จะดำเนินไปด้วยดีได้พอสมควร ก็ด้วยอาศัยความอดทนนี้แหละเป็นสำคัญประการหนึ่ง

  "ความอดทนในทางหนึ่ง เป็นความอดทนที่จำเป็น" คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ผู้อยู่ใต้อำนาจของผู้มีอำนาจที่ขาดเหตุผลและความเมตตากรุณา เมื่อเกิดอะไรขึ้นที่แม้ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ผู้อยู่ใต้อำนาจก็จำเป็นต้องอดทน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "ต้องยอมทน"

  การยอมทนในกรณีดังกล่าวนี้ บางทีก็เป็นไปเพื่อรักษาตัวไม่ให้ต้องพบเหตุการณ์อื่นที่จะทำให้ต้องเดือดร้อนยิ่งกว่าการยอมอดทนเสียดังกล่าว การอดทนเช่นนี้เป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่ง "คือเป็นเครื่องทำให้ผู้มีความอดทนนั้นงาม" ได้อย่างหนึ่ง

  "แต่ความอดทนของผู้ที่ไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงเสียก็ได้" เช่น "ผู้มีอำนาจยอมอดทนให้แก่ผู้อยู่ใต้อำนาจ โดยคำนึงถึงเหตุผลและมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง การอดทนเช่นนี้นับได้ว่า เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์โดยแท้" ตรงกับพุทธศาสนภาษิตที่ยกมากล่าวไว้ข้างต้น .. "

  "การบริหารทางจิต สำหรับผู้ใหญ่"
  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

  http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=18797
   

แชร์หน้านี้

Loading...