ความอาภัพ 18 ประการ

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย Cloud, 23 ตุลาคม 2005.

 1. Cloud

  Cloud Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  40
  ค่าพลัง:
  +82
  สวัสดีครับ พี่ๆ และ เพื่อนๆ ชาวเวปพลังจิตทุกท่าน วันนี้ผมมีคำถามที่อยากจะขอความอนุเคราะห์จากผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะครับ

  "ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ถึงความอาภัพ 18 ประการ"

  อยากขอเรียนถามว่าความอาภัพ 18 ประการนั้นมีอะไรบ้าง แล้วเหตุที่ให้ถึงความอาภัพ 18 ประการนั้นมีอะไรบ้างครับ จะได้ไม่ทำ

  ขอบคุณครับ

  Cloud : )
   
 2. Hades

  Hades เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  236
  ค่าพลัง:
  +199
  <TABLE height=1396 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="7%" height=44> </TD><TD width="86%" height=44>

  อ า ภั พ ๑ ๘ ป ร ะ ก า ร
  </TD><TD width="7%" height=44> </TD></TR><TR><TD width="7%" height=1300> </TD><TD width="86%" height=1300>
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif][​IMG][/FONT]​
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]
  ได้มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้ส่งอีเมล์มาถามว่า "อาภัพ ๑๘ ประการ มีอะไรบ้าง" ซึ่งพวกเราคงจะคุ้นเคยกับคำอธิษฐานประจำวันที่อยู่ในหนังสือสวดมนต์ ตอนหนึ่งว่า "ขอให้ข้าพเจ้าไม่ถึงแห่งความอาภัพ ๑๘ ประการ" ดังนั้นจึงขอโอกาสนี้ยกเอาตอนหนึ่งในหนังสือ " วิมุตติรัตนมาลี " ซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙) ท่านได้รจนาไว้ และได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมไทย ประเภทร้อยแก้ว สาขาศาสนา เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๖ ดังนี้
  [/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]" จริงอยู่ นับตั้งแต่ได้ก่อสร้างพระกฤษฎาภินิหารมา (บุญอันยิ่งที่ทำไว้) จนกระทั่งได้รับสัทธยาเทศคำพยากรณ์ จากสำนักแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็น นิยตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ที่จักได้สำเร็จแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณในอนาคตกาลแล้ว ในขณะที่ก่อสร้างอบรมบ่มพระพุทธบารมีอยู่อย่างมโหฬาร ต้องสังสรณาการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสายธารแห่งห้วงมหรรณพภพสงสาร นับด้วยแสนโกฏิชาติเป็นประมาณหรือมากยิ่งกว่านั้น พระบรมโพธิสัตว์ผู้เที่ยงที่จะได้บรรลุพระโพธิญาณทั้งหลาย ย่อมได้รับอานิสงส์แห่งพระพุทธบารมีที่ตนบำเพ็ญเป็นหลักเกณฑ์แน่นอน ๑๘ ประการ คือ[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๑. ไม่เป็นคนมีจักษุบอดมาแต่กำเนิด[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๒. ไม่เป็นคนหูหนวกมาแต่กำเนิด[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๓. ไม่เป็นคนบ้า[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๔. ไม่เป็นคนง่อยเปลี้ย[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๕. ไม่เป็นคนใบ้[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๖. ไม่เกิดในประเทศป่าเถื่อน[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๗. ไม่เกิดในท้องแห่งนางทาสี[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๘. ไม่เป็นคนมีความเห็นผิดเป็นนิยตมิจฉาทิฐิ[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๙. ไม่เป็นสตรีเพศ[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๑๐. ไม่ประกอบกรรมอันเป็นอนันตริยกรรม[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๑๑. ไม่เป็นคนมีโรคเรื้อน[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๑๒. เมื่อไปเกิดในกำเนิดแห่งสัตว์เดียรฉาน ย่อมเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทมีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ และมีกายไม่ใหญ่กว่าช้าง[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๑๓. ไม่ไปเกิดในกำเนิดแห่งขุปปิปาสิกเปรต นิชฌามตัณหิกเปรต แลกาลกัญชิกาสุรกาย[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๑๔. ไม่ไปเกิดในอเวจีมหานรก และโลกันตนรก[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๑๕. เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาในกามาวจรสวรรค์ คือสวรรคเทวโลก ๖ ชั้น ก็ไม่เกิดเป็นเทวดาซึ่งนับเนื่องเข้าในเทวดาจำพวกหมู่มาร[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๑๖. เมื่อเกิดเป็นองค์พระพรหม ณ เบื้องบรมรูปาพจรพรหมโลก ก็ไม่ไปเกิดในปัญจสุทธาวาสพรหมโลก ทั้งนี้ก็เพราะว่าพรหมโลกชั้นปัญจสุทธาวาสนี้ เป็นภูมิที่อยู่แห่งพรหมอนาคามีอริยบุคคลโดยเฉพาะ[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๑๗. ไม่ไปเกิดใน อรูปพรหมโลก เลยเป็นอันขาด[/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]๑๘. ไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่นเลยเป็นอันขาด "[/FONT]
  </TD><TD width="7%" height=1300> </TD></TR><TR><TD width="7%" height=35> </TD><TD width="86%" height=35>
  <HR>[FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]จาก [/FONT][FONT=MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif]: หนังสือวิมุตติรัตนมาลี เล่มที่ ๑, หน้า ๒๕๘:[/FONT]​
  </TD><TD width="7%" height=35> </TD></TR><TR><TD width="7%"> </TD><TD width="86%">
  </TD><TD width="7%"> </TD></TR></TBODY></TABLE>

   
 3. Cloud

  Cloud Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  40
  ค่าพลัง:
  +82
  ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ ปัญญาของผมก็ได้กระจ่างแจ้งอีกวาระหนึ่งแล้ว
   
 4. omega

  omega เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  135
  ค่าพลัง:
  +440
  โมทนาครับ
   
 5. Mood

  Mood เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  102
  ค่าพลัง:
  +227
  โมทนาครับ
   
 6. Chayutt

  Chayutt ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  6,408
  ค่าพลัง:
  +50,763
  ขอโมทนาบุญด้วยครับ
  บังเอิญจังเลย ผมพึ่งส่ง PM ไปถามคุณโลกันต์เรื่องนี้เสร็จเมื่อสักครู่นี้เอง ก็มาเจอคำตอบในฉับพลันเลย
   
 7. Attawat_Rx

  Attawat_Rx เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2005
  โพสต์:
  2,183
  ค่าพลัง:
  +18,398
  ยอดเลยครับ โมทนาครับ
   
 8. Forest_Sa

  Forest_Sa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  723
  ค่าพลัง:
  +1,443
  สาธุ ครับ ขอบคุณมากๆ เลย ผมเพิ่จจะวันนี้ล่ะครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...