เรื่องเด่น ความเกี่ยวเนื่องกันในการสร้างบารมีของผู้ปรารถนาโพธิญาณ

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย Wisdom, 23 สิงหาคม 2012.

 1. Wisdom

  Wisdom ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +26,493
  ผู้ปรารถนาโพธิญาณ-พลังจิต.jpg

  การปรารถนาโพธิญาณนั้นเป็นเรื่องของผู้ที่มีความต้องการที่จะเป็น พระพุทธเจ้าในอนาคต ต้องขออธิบายให้ทราบกันทั่วหน้าก่อนว่า พระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาบนโลกนี้ มิได้มีเฉพาะพระพุทธโคดม พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เท่านั้น หากแต่ในอดีตกาลล่วงเลยผ่านมาแล้วนั้น ก็ได้บังเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วมากมายเหลือคณานับ ผู้อ่านหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวเช่นนี้มาก่อน แต่ขอให้ เปิดใจ ทำใจสบายๆ ทำความเข้าใจและศึกษาเรื่องของพระโพธิสัตว์ ยิ่งรู้มากขึ้นก็จะสามารถน้อมนำกำลังพลังงานของพระโพธิสัตว์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถช่วยเหลือเราได้ ทั้งทางโลกและทางธรรม โพธิญาณหรือพระโพธิสัตว์ จะทำงานเป็นหมู่คณะ ทำไมจึงพูดเช่นนั้น เป็นเพราะว่าการสร้างบุญบารมีนั้นหากสร้างคนเดียว อานิสงค์ที่บังเกิดจะมีเพียงส่วนเดียว


  สำหรับพระโพธิสัตว์ที่มีกำลังและมากไปด้วยปัญญาจะนำพาหมู่คณะสร้างบุญบารมีกันเป็นจำนวนมากเข้าไว้ เนื่องด้วยการสร้างบุญบารมีเป็นหมู่คณะนั้น กำลังบุญของแต่ละคนมีมากอยู่แล้ว กำลังบุญทั้งหมดทั้งมวลจะรวมกระแสกันเป็นมหาบุญ มหากุศลมีกำลังมาก จึงเป็นเหตุให้เกิดปัจจุบันได้มีการนำพาผู้คนทำบุญเป็นจำนวนมากก็เพราะว่า ในยุคนี้ มีพระโพธิสัตว์ลงมาเกิดกันมากนั้นเอง โพธิญาณจะมีกระแสเกี่ยวเนื่องกัน จะมีการต่อกระแสกันสืบต่อกันไป หน่อโพธิญาณนั้นจะสืบต่อ สอนสั่งแนวทางการสร้างบารมีจากรุ่น สู่รุ่น เสมอ ตราบใดยังมีผู้ปรารถนาโพธิญาณอยู่ ตราบนั้นก็จะมีการสืบต่อกระแสไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด แม้ในยุคนั้นจะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็ตาม พระโพธิสัตว์ก็จักบังเกิดขึ้นเสมอ

  n-1.jpg

  ผู้ที่ปรารถนาพระโพธิญาณจงฟังไว้ว่า "โพธิญาณต้องเรียนรู้แนวทางการสร้างบารมีกับโพธิญาณเท่านั้น" ฉะนั้น เมื่อมีโพธิญาณบังเกิดขึ้นในโลก ผู้นั้นได้กระทำตนเป็นผู้มีประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ทุกรูปนามดีพร้อม มีสรรพวิชาสำหรับใช้ช่วยเหลือผู้คน ก็มักจะมีโพธิญาณที่ลงมาเกิดตามหลัง (จุติทีหลัง) มาสืบต่อสรรพวิชานั้นๆ ไว้เสมอ เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ในกาลต่อไป และเพื่อป้องกันการสูญหายของสรรพวิชา เราเรียกสิ่งนี้ว่า "การสืบต่อกระแสโพธิสัตว์" แต่ก็มีมากมายหลายสรรพวิชาที่ตกหล่นและสูญหายเนื่องจากการเวลาและไร้ผู้สืบทอดวิชา (นั้นอาจเกิดจาก ไม่มีผู้ที่เหมาะสมในการที่จะสืบต่อสรรพวิชานั้นๆ แต่อย่าไปกังวลเสียดายในสรรพวิชาที่สูญหายตายจากไปพร้อมกับเจ้าของวิชาเลย เพราะที่จริงแล้วสรรพวิชามิได้สูญหายไปไหน เมื่อเจ้าของวิชาตายไปส่วนใหญ่จะจุติเป็นพรหม สรรพวิชาทั้งหลายจึงยังอยู่ที่ พรหม ซะส่วนใหญ่ เมื่อมีวาระพรหมเหล่านั้นแล จัดลงมาสอนสั่งผู้ที่มีกระแสเนื่องกันเพื่อให้นำมาสร้างประโยชน์สืบต่อไป )

  โพธิญาณบางท่าน ไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์ บางท่านจะเรียนรู้สรรพวิชาในการสร้างบารมีจาก เทพ พรหม ที่มีกระแสเกี่ยวเนื่องกับตัวท่านเองมากก่อน ก็เป็นได้ ผู้ปรารถนาโพธิญาณไม่ต้องกังวลใจว่าเราจะไม่มีครูบาอาจารย์นะ หากตอนนี้เรารู้ตัวเองว่าเรานั้นเป็นผู้ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ต้องการรื้อขนสรรพสัตว์ออกจากกองกิเลสทั้งปวง ต้องการให้ทุกรูปนามพบทางแห่งการกับทุกข์ ถึงซึ่งนิพพานเป็นที่สุด แต่เราไม่มีวิชาอะไรเลยที่จะมาช่วยเหลือสรรพสัตว์เหล่านี้ได้ ก็ขอให้วางจิต วางใจให้เป็นสมาธิ ใจสบาย กายสบาย ระลึกถึงพระรัตนตรัย คุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ คุณพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ คุณพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ คุณพระธรรม คุณพระอริยะสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวล ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตั้งสัจจะอธิษฐานดังต่อไปนี้

  "ลูกขออาราธนาคุณครูบาอาจารย์ เหล่าหมู่คณะของข้าพเจ้า ทุกรูปนาม ผู้มีกำลังทั้งหลาย เทพ พรหมทั้งหลาย โปรดจงมาชี้แนะ หนทาง โปรดจงมาสั่งสอนสรรพวิชาแก่ข้าพเจ้า เพื่อให้สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ ทั้งกายใจได้ ให้เค้าเหล่านั้นอยู่ในโลกได้อย่างเป็นปกติสุข ให้เค้าได้รู้จักหนทางที่ถูกต้อง เป้าหมายที่ถูกที่ควรไป ให้รู้จักพระนิพพาน ให้ยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึก เรียนรู้ที่จะตาย เตรียมตัวตายให้เป็น ตายแล้วสามารถเลือกที่จะไปได้ เตรียมตัวตายก่อนที่จะตาย ขอผู้ทรงคุณทั้งหมดทั้งมวลโปรดจงลงมาสอนสรรพวิชานี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด พุทธังสัจจาณังอธิษฐานมิ ธัมมังสัจจาณังอธิษฐานมิ สังฆังสัจจาณังอธิษฐานมิ"

  อธิษฐานตามนี้ทุกวัน หลังจากที่เราสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติกรรมฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่นานก็จักได้รับรู้ถึงสรรพวิชาสมดังใจหมายทุกประการ โพธิญาณจะมีพระแก้วรวมบารมีประจำองค์ เรื่องพระแก้วประจำองค์พระพุทธเจ้านั้น จะขออธิบายโดยใจความสั้นๆ ว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ จะมีพระแก้วประจำพระองค์ พระโพธิญาณก็เช่นกัน จะมีพระแก้วประจำองค์เหมือนกัน หากแต่ว่าความสมบูรณ์ขององค์พระ จะแตกต่างกันออกไปตามกำลังบุญบารมีที่ได้สร้างได้ทำมา เช่น พระโพธิญาณที่บารมีเต็มแล้ว ก็จะมีพระแก้วประจำองค์สมบูรณ์เต็มองค์ ตั้งแต่ฐานขึ้นมาจนถึงยอดพระเกตุขององค์พระ ส่วนสีของพระแก้วนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามจริตชอบของพระโพธิญาณแต่ละพระองค์ ในกรณีกลับกันพระโพธิญาณที่สร้างบารมีมาได้ระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีบารมีไม่เต็ม รูปลักษณ์ของพระแก้วแดงก็จะเป็นแบบไม่เต็มองค์ องค์พระจะสมบูรณ์จากฐานองค์พระขึ้นมาแต่ไม่เต็มองค์ สีของพระแก้วนั้นก็จะเป็นไปตามจริตชอบของพระโพธิญาณท่านนั้นแล จะยกตัวอย่างพระแก้วประจำองค์ของพระพุทธเจ้าในภัทรกัปป์นี้

  ๑. พระกกุสันธพุทธเจ้า หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์ เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า เมื่อสมัย เป็นพระโพธิสัตว์ หลังจากนั้น ๘ อสงไขยแสนกัป ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ ๓๗,๐๒๔ พระองค์ เป็นศรัทธาพุทธเจ้า อายุไขย ๔๐,๐๐๐ พรรษา พระสรีระสูง ๔๐ ศอก หรือ ๒๐ เมตร บำเพ็ญทุกกิริยาชาติสุดท้าย ๑๐ เดือน พุทธรังสีสร้านไปไกล ๑๐ โยชน์ (๑๖๐กิโลเมตร) พระแก้วประจำองค์ พระแก้วขาว หน้าตักกว้าง ๒๐ วา
  ๒. พระโกนาคมพุทธเจ้า หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า เมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น ๘ อสงไขยแสนกัป ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ ๓๗,๐๒๔ พระองค์ เป็นศรัทธาพุทธเจ้า อายุไขย ๓๐,๐๐๐พรรษา พระสรีระสูง ๓๐ ศอก หรือ ๑๕ เมตร บำเพ็ญทุกกิริยาชาติสุดท้าย ๑ เดือน พุทธรังสีสร้านไปไกล ตามแต่พระประสงค์ พระแก้วประจำองค์
  พระแก้วเหลือง หน้าตักกว้าง ๑๕ วา
  ๓. พระกัสสปพุทธเจ้า หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า เมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น
  ๘ อสงไขยแสนกัป ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ ๓๗,๐๒๔ พระองค์ เป็นศรัทธาพุทธเจ้า อายุไขย ๒๐,๐๐๐พรรษา พระสรีระสูง ๒๐ ศอก หรือ ๑๐ เมตร บำเพ็ญทุกกิริยาชาติสุดท้าย ๗ วัน พุทธรังสีสร้านไปไกล ตามแต่พระประสงค์ พระแก้วประจำองค์ พระแก้วน้ำเงิน หน้าตักกว้าง ๑๐ วา
  ๔. พระศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า เมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น ๔ องไขยแสนกัป ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีก ๒๔ พระองค์ ซึ่งน้อยมาก เป็นปัญญาพุทธเจ้า อายุไขย ๘๐ พรรษา พระสรีระสูง ๔ ศอก หรือ ๒ เมตร บำเพ็ญทุกกิริยาชาติสุดท้าย ๖ ปี พุทธรังสี สร้านไปข้างละ ๑ วา เป็นปกติ พระแก้วประจำองค์ พระแก้วเขียว(เขียวมรกต) หน้าตักกว้าง ๕ วา
  ๕. พระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า เมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น ๑๖ อสงไขยแสนกัป ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ ๔๗๗,๐๒๙ พระองค์ เป็นวิริยะพุทธเจ้า อายุไขย ๘๐,๐๐๐พรรษา พระสรีระสูง ๘๐ ศอก หรือ ๔๐ เมตร บำเพ็ญทุกกิริยาชาติสุดท้าย ๗ วัน พุทธรังสีสร้านไปไกล ยังกำหนดไม่ได้ พระแก้วประจำองค์ พระแก้วแดง และทรงเครื่องบรมมหาจักรพรรดิ หน้าตักกว้าง ๒๐ วา
   
 2. Wisdom

  Wisdom ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +26,493
  ดังที่กล่าวไปแล้วว่า พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีพระแก้วประจำพระองค์ และจะเริ่มมีพระแก้วประจำพระองค์ตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ จะปรากฏชัดขึ้นตามความเข้มข้นของบารมีที่สร้างไว้ ในยุคพระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า ก็จะมีพระแก้วแดงทำจากทับทิมแดง ปัจจุบันนี้ประดิษฐานเตรียมไว้แล้ว ณ ภูมิทิพย์บาดาล มีพญานาคสองตนเฝ้าอยู่ ซึ่งซ้อนอยู่กับ สถานที่แห่งหนึ่ง (ถ้ำใหญ่ วัดถ้ำเมืองนะ)และพระแก้วแดงจะปรากฏออกมา เมื่อถึงยุคพระศรี พระแก้วคู่บารมีของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็คือพระแก้วสีเขียว (ยุคปัจจุบันนี้เราบูชาพระแก้วมรกต แทนพระแก้วประจำองค์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ที่รวมบารมีทั้งหมดเข้าสู่พระนิพพานไปแล้ว) ส่วนพระแก้วคู่บารมีของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเป็นพุทธนิมิตอยู่ที่พระนิพพานคู่วิมานพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์

  ผมจะขอคัดเอาข้อความบางตอนจากหนังสือกายสิทธิ์ เขียนโดยอาจารย์ศุภรัตน์ แสงจันทร์ ผู้เป็นศิษย์ฆราวาส ของหลวงปู่ดู่อีกท่านหนึ่งที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มาให้ทุกท่านได้รับทราบถึงคำสอนของหลวงปู่ดู่ที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ในภัทรกัปป์นี้ วันหนึ่งหลวงปู่ดู่ได้เล่าถึงการปฏิบัติครั้งคุมสมาธิศิษย์

  [​IMG]

  “ยกใจความมาตอนหนึ่งว่า วันหนึ่งหลวงพ่อได้เล่าถึงการปฏิบัติ โดยท่านเป็นผู้บอกว่า “เมื่อไปถึงวิมานแก้วได้แล้ว เป็นวิมานแก้วของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกุฏิของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ก็มีวิมานพระธรรม อยู่ไปทางขวามือของพระพุทธเจ้ามีตู้พระไตรปิฎกอยู่หลายตู้ เขียนเป็นภาษาบาลีอักษรขอม ถ้าอยากรู้แปลว่าอะไรให้ถามหลวงปู่ทวด ซ้ายมือเป็นวิมานของพระสงฆ์ มีพระสงฆ์อยู่พระพุทธเจ้าเป็นประธาน แกเดินจิตให้ดีจากวิมานแก้วจะไปถึงพระพุทธรูป ๔ องค์ของกัปป์นี้ มีลักษณะหน้าตักกว้างไม่เท่ากันตามบารมี องค์แรกเป็นของพระกกุสันโธมีหน้าตักกว้าง ๒๐ วา องค์ที่สองพระโกนาคม หน้าตัก ๑๕ วา องค์ที่สาม ของพระกัสสปหน้าตัก ๑๐ วา องค์ที่สี่ หน้าตัก ๕ วา ถ้าเป็นพระศรีอริย์องค์ที่ห้า ยังไม่ปรากฏถ้าอธิษฐาน ขอดูจะพบว่ามีหน้าตักเท่ากับองค์แรก เพราะท่านสร้างบารมีมาถึง ๑๖ อสงไขยกับแสนมหากัปป์ "

  จะเห็นว่า หลวงปู่ดู่ท่านมิได้ปฏิเสธการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าในอดีต ท่านรับรองการมีอยู่จริงของพระแก้วประจำองค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ สมเด็จองค์ปฐมฯ พระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่อุบัติขึ้นมาบนพื้นพิภพนี้ มีพระแก้วประจำองค์สีขาว หลวงตาม้าผู้เป็นอาจารย์ของผม มีพระแก้วประจำองค์สีชมพู ส่วนตัวผมมีพระแก้วประจำองค์สีส้ม พระโพธิญาณทุกท่านจะมีพระแก้วประจำตนของแต่ละบุคคล ขอให้เพียรสร้างบารมีเอาไว้ให้มากๆ เถิด พระแก้วประจำตนของทุกท่านจะมีรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์และมีบารมีมากขึ้นตามลำดับ ก่อนจากกันขอทิ้งท้ายไว้ว่า ตนพึงเป็นที่พึ่งแห่งตนก็จริงแล แต่การสร้างบุญบารมีเป็นหมู่คณะนั้นก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน การสร้างบุญต้องใช้ปัญญาบารมีมาประกอบ กำลังบุญที่ร่วมกันทำเป็นหมู่คณะนั้น จักช่วยให้พระโพธิญาณสำเร็จสมดังจิตตั้งประสงค์โดยความรวดเร็วกว่าที่จะเพียรสร้างบารมีด้วยตัวคนเดียว จำเอาไว้ว่า ผู้มีกำลังและปัญญาญาณจะสร้างบารมีเป็นหมู่คณะ พระโพธิญาณจะทำบุญเป็นกลุ่ม เป็นก้อน เป็นหมู่คณะ เป็นเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กันหมดนะ ไม่ธรรมดาเลยนะเรื่องของพระโพธิสัตว์เชื่อมต่อถึงกันหมด ท่านรู้จักกันหมดเพราะสร้างบารมีมาด้วยกันทั้งนั้น จึงขอบอกว่าพระโพธิญาณรุ่นใหญ่เค้าถึงกันหมด เพราะได้ร่วมสร้างบุญบารมีมาด้วยกันเป็นเวลานานแสนนานนับชาติไม่ถ้วนแล้ว ก็เห็นจะมีแต่พระโพธิญาณที่เพิ่งเริ่มตั้งจิตปรารถนาเท่านั้นแล ที่เพียรสร้างบารมีด้วยกำลังของตนเองตามเหตุปัจจัยที่เอื้อแก่การสร้างบุญบารมี(ฉายเดี่ยว) ที่อยากจะบอกก็คือ

  ให้พากันหาพรรคพวกเพื่อสร้างบุญบารมี ให้พากันมีหมู่คณะสร้างบุญกุศลกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ดังคำที่ว่า

  “สามัคคีคือพลัง เป็นพลังเหนือพลัง จริงแท้แน่นอน”

  เอวังก็มีประการชะนี้แล.

  content source: www.watthummuangna.com
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 25 สิงหาคม 2012
 3. Specialized

  Specialized ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  20,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  18
  ค่าพลัง:
  +83,100
  กระทู้ดีมากๆครับนิค ขออนุโมทนาด้วยครับ

  เหมาะกับผู้ปราถนาพุทธภูมิจริงๆ -/\-
   
 4. วิปัศย์

  วิปัศย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  178
  ค่าพลัง:
  +1,443
  "ลูกขออาราธนาคุณครูบาอาจารย์ เหล่าหมู่คณะของข้าพเจ้า ทุกรูปนาม ผู้มีกำลังทั้งหลาย เทพ พรหมทั้งหลาย โปรดจงมาชี้แนะ หนทาง โปรดจงมาสั่งสอนสรรพวิชาแก่ข้าพเจ้า เพื่อให้สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ ทั้งกายใจได้ ให้เค้าเหล่านั้นอยู่ในโลกได้อย่างเป็นปกติสุข ให้เค้าได้รู้จักหนทางที่ถูกต้อง เป้าหมายที่ถูกที่ควรไป ให้รู้จักพระนิพพาน ให้ยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึก เรียนรู้ที่จะตาย เตรียมตัวตายให้เป็น ตายแล้วสามารถเลือกที่จะไปได้ เตรียมตัวตายก่อนที่จะตาย ขอผู้ทรงคุณทั้งหมดทั้งมวลโปรดจงลงมาสอนสรรพวิชานี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด พุทธังสัจจาณังอธิษฐานมิ ธัมมังสัจจาณังอธิษฐานมิ สังฆังสัจจาณังอธิษฐานมิ"

  ลูกขอกราบแทบเท้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
   
 5. Wisdom

  Wisdom ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +26,493
  [​IMG]

  "พุทธภูมิ"

  พุทธภูมิ หรือ พระโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่ปรารถนาพระโพธิญาณ ปรารถนาจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลเบื้องหน้า

  ผมเคยกราบเรียนถามหลวงตาม้าถึงความหมายของคำว่าพระโพธิญาณ หลวงตาม้าท่านเมตตาตอบมาได้ใจความว่า

  "โพธิญาณแปลว่าความรู้ใหญ่ ปรารถนาโพธิญาณก็แปลว่าปรารถนาความรู้ใหญ่ไง"

  ผมจึงกราบเรียนถามท่านต่อไปว่า แล้วพุทธภูมินั้นควรทำอย่างไรจึงจะได้เป็นหลวงตาท่านตอบมาง่ายๆสั้นๆเพียงแค่ว่า"หากเป็นพุทธภูมิ ทำบุญทุกอย่างจะต้องอธิษฐานเพื่อโพธิญาณ แม้กระทั่งให้ขนมแก่มด"

  "เวียนว่ายใน3ภพ"

  เป็นที่รู้กันดีว่าพุทธภูมิจะต้องสั่งสมบำเพ็ญบารมีเพื่อให้ได้มาซึ่งพระโพธิญาณ หลวงตาม้าท่านเคยกล่าวไว้ได้ใจความว่า

  "ไม่ใช่ปรารถนาแล้วจะเป็นกันได้เลยนะ มันต้องทำนะ"

  การ สร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ไม่ได้จบเพียงชาติเดียว หากแต่จะต้องอาศัยช่วงระยะเวลาในการสร้างบารมีอันยาวนาน เวียนเกิด เวียนตายมากมายไม่สามารถนับได้ ทั้งลงนรก ทั้งขึ้นสวรรค์ ทั้งมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือทั้งไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

  "มีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมเคยถามหลวงตาเกี่ยวกับการที่พุทธภูมิต้องลงนรก"

  หลวงตาท่านเมตตาตอบมาว่า

  "ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิ(พระโพธิสัตว์)
  หากเข้าถึงไตรสรณคมณ์แล้ว จะสามารถปิดอบายภูมิได้"

  ศิษย์: แล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าเข้าถึงไตรสรณคมณ์ครับ

  หลวงตา: เรามองพระพุทธรูปหรือพระ แล้วรู้สึกยังไงล่ะ

  ศิษย์: ขนลุกครับ ปิติ ชอบครับ

  หลวงตา: นั่นแหละ เขาเรียกว่าเข้าถึงไตรสรณคมณ์

  วันต่อมาผมนึกสงสัยในเรื่องนี้อีก จึงไปถามหลวงตาอีกครั้ง

  ศิษย์: หากผู้ที่เพิ่งเริ่มปรารถนาพุทธภูมิ แต่สามารถเข้าถึงไตรสรณคมณ์ได้ จะปิดอบายภูมิเลยหรือ

  หลวงตาม้าท่านก็เมตตาสั่งสอนว่า

  "ถ้าเพิ่งปรารถนา มันต้องลงไปชิมดูก่อนนะ ถ้าเรียนจบทั้ง3ภพก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เลย การสร้างบารมี เราต้องทำให้ครบ10อย่าง แต่ต้องเลือกเด่นๆสักอย่างหนึ่งในชาตินี้"


  "พุทธภูมิจะต้องพยายามเป็นที่ ๑ ในทุกๆเรื่อง แม้เรื่องเรียนหนังสือก็เช่นกัน"

  ความเป็น ๑ ของพุทธภูมิไม่ได้มีไว้แข่งขันชิงดีชิงเด่นกับใคร หากแต่เป็นไปเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ ดังเช่นที่หลวงปู่ดู่ท่านเคยกล่าวไว้ว่า


  "กำลังของพุทธภูมิ
  มีหน้าที่จะทำให้มหาชนมีความสุข
  ถ้าคนเรียกร้องหรือบ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ

  ก็ต้องลงมาช่วย จะคิดเอาแต่สบายได้ยังไง
  นั่นไม่ใช่ความคิดของหน่อพุทธภูมิ"

  [​IMG]

  การเรียนรู้ของพุทธภูมิ

  หลวงตาม้าท่านเคยกล่าวถึงการเรียนรู้แนวทางของพุทธภูมิไว้ ได้ใจความว่า

  "ถ้าปรารถนาจะเป็นพุทธภูมิ เราก็ต้องไปเรียนกับพุทธภูมิที่บารมีสูงๆท่านถึงจะสอนให้ได้ ถ้าเราไปเรียนกับพระอรหันต์ ท่านก็สอนแนวทางการสร้างบารมีของโพธิสัตว์ไม่ได้ ท่านสอนเพียงทางไปพระนิพพานเท่านั้น แต่เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะ ว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นพระโพธิสัตว์บารมีสูงๆนั้นอยู่ที่ไหน ปัญหามันอยู่ตรงนี้"(หลวงตาม้าท่านพูดพร้อมกับหัวเราะอย่างอารมณ์ดี)

  หลวงตาม้าท่านเคยกล่าวเอาไว้ได้ใจความว่า

  "ในยุคนี้เนี่ยนะ ยุคที่เกิดกลียุคเนี่ยแหละ สร้างบารมีได้เยอะนะ แต่ต้องดูที่ความจำเป็นด้วย ฝึกกสิณนั้นก็ดีอยู่ แต่ในยุคสมัยเช่นนี้ฤทธิ์ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์เท่าใด ยุคนี้บุญฤทธิ์มีประโยชน์มากที่สุด"

  มีอยู่ครั้งหนึ่ง หลวงตาม้าท่านพูดถึงครูบาอาจารย์หลายๆท่าน โดยที่ท่านยกมาเป็นตัวอย่างให้ฟังเพื่อให้เห็นถึงความยากลำบากในการสร้างบารมีของผู้ปรารถนาพระโพธิญาณและในบางครั้งที่พุทธภูมิจะต้องลงมาเกิดเป็นนักรบหรือต้องฆ่าเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาและแผ่นดินจากผู้รุกรานดังเช่นบูรพกษัตริย์ไทยหลายๆพระองค์ทรงกระทำมาแล้ว

  ท่านกล่าวไว้ได้ใจความว่า

  "หลวงพ่อดู่ท่านโดนกรรมหนักนะ ครูบาศรีวิชัยท่านก็โดนหนักเหมือนกัน หลวงปู่ศุข(วัดปากคลองมะขามเฒ่า) สมเด็จโตก็โดนเหมือนกัน คิดดูให้ดีๆ ไม่ใช่ของง่ายๆนะ(หัวเราะ)"

  หลวงตาม้าท่านเคยถามลูกศิษย์คนหนึ่งได้ใจความว่า

  "ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ย วางแผนเอาไว้หรือยังว่าชาตินี้จะทำอะไร วันนี้จะทำอะไร วันพรุ่งนี้จะทำอะไร ลองคิดดู"

  "จะทำอะไรก็ต้องให้มันเกิดประโยชน์ ถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าไปทำ"

  สิ่งที่หลวงตาม้าท่านเมตตาสอนนั้น ตรงกับหนึ่งใน พุทธภูมิธรรม ซึ่งมีเขียนเอาไว้ในบทสนทนาธรรมระหว่างพระมาลัยและพระศรีอารยเมตไตรโพธิสัตว์ดังนี้

  ดูกรมหาบพิตร นิยตโพธิสัตว์ ที่ว่าต้องประกอบด้วย "พุทธภูมิ" นั้น อยาก ทราบว่า คำว่า "พุทธภูมิ" แปลและหมายความว่าอย่างไร มีเท่าไร อะไรบ้าง ขอถวายพระพร"

  ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ นักปราชญ์นิยมเรียกกันว่า "พุทธภูมิธรรม" คำว่า "พุทธภูมิธรรม" แปลว่าธรรมอันเป็นชั้นของพระพุทธเจ้า หมายความว่า ธรรมซึ่งจัดเป็นชั้นของผู้จะเป็นพระพุทธเจ้า อธิบายว่า นิยตโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้น จำเป็นต้องมีภูมิชั้นเชิงดีกว่า คนอื่นๆ มาก เพื่อเป็นเครื่องส่อให้เห็นว่า แปลกจากคนอื่นๆ อย่างไร และธรรมซึ่งเป็นภูมิ หรือ เป็นชั้นเชิงของผู้จะเป็นพระพุทธเจ้านั้น เรียกว่า พุทธภูมิธรรม มีอยู่ ๔ ประการ คือ

  ๑. อุสสาโห
  ความองอาจกล้าหาญในการทำดี ไม่ยอ่ท้อต่อสิ่งอะไรทั้งหมด เป็นต้นว่า การงานที่ทำ ความเมื่อยล้า หิวกระหาย ใกล้ ไกล

  ๒. อุมมัคโค
  มีปัญญาแก่กล้าเชี่ยวชาญ ความรู้อันแก่กล้า ได้แก่ความรู้ใน เหตุผลของการกระทำ นิยตโพธิสัตว์ต้องมีความรู้ในเหตุผลต้นปลายของ การกระทำต่างๆ ว่าอย่างไหนจะมีเหตุผลดีชั่วอย่างไร แล้วเลือกไม่ทำสิ่งที่ มีผลชั่ว เลือกทำแต่สิ่งที่มีผลดี

  ๓. วะวัตถานัง
  มีอธิษฐานมั่นคง คือมีใจคอหนักแน่นมั่นคง มีความมั่นใจ นิยตโพธิสัตว์ย่อมมีใจคอมั่นคง หนักแน่น ไม่เหลาะแหละเหลวไหล เมื่อทำ สิ่งใดต้องทำให้สำเร็จ เป็นอันไม่ทอดทิ้ง

  ๔. หิตจริยา
  ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ นิยตโพธิสัตว์ย่อมทำแต่สิ่งที่เป็น ประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่น

  ในคุณธรรม ๔ ข้อนี้ ถ้าลำดับตามวิธีใช้ ต้องลำดับอย่างนี้ คือ
  อุมมัคคะ- หิตจริยา-อวัตถานะ-อุสสาหะ

  อธิบายว่า ก่อนจะทำสิ่งใดลงไป ต้องใช้อุมมัคคะ คือ ปัญญาพิจารณาดู เสียก่อน แล้วจึงใช้หิตจริยา คือทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ใช้วัตถานะ คือ ความมั่นใจเป็นที่ ๓ ใช้อุตสาหะคือความไม่ย่อท้อเป็นที่ ๔ ส่วนพวกเราที่ไม่ใช่โพธิสัตว์ประเภทนิยตโพธิสัตว์ หรือสักว่าโพธิสัตว์ ก็ควรพยายามทำตนให้ตั้งอยู่ในภูมิธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ เมื่อสามารถ เลื่อนตนไปถึงภูมิธรรมทั้ง ๔ ประการนี้แล้ว จึงจะเรียกว่า "ปณีตบุคคล" คือ บุคคลชั้นดี และได้ชื่อว่า เป็นผู้มีภูมิดี

  [​IMG]

  หลวงตาม้าพูดถึงพุทธภูมิบารมีครึ่งหรือเกินครึ่ง

  ณ คืนหนึ่งในวัดถ้ำเมืองนะ หลวงตาม้าท่านเคยพูดถึงพุทธภูมิผู้ทำบารมีมาแล้วครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่ง ได้ใจความว่า

  "บารมีเกินครึ่งนี่ยังไม่ถือว่าเยอะนะ ถือว่ายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร จะรู้เรื่องรู้ราวจริงๆก็ตอนนู๊นล่ะ ตอนบารมีใกล้จะเต็ม"

  มีน้องคนหนึ่งฝากผมกราบเรียนถามหลวงตาม้าว่า จะเป็นพุทธภูมิ ยากไหม?
  หลวงตาท่านก็เมตตาตอบให้ว่า

  "ไม่ยาก แต่ส่วนมากมักจะมาลา(พุทธภูมิ)กันตอนบารมีครึ่งหนึ่งเนี่ยแหละ"

  หลวงตาม้าท่านเป็นพระสุปฏิปัณโณที่เอาใจใส่ในการฝึกฝนลูกศิษย์เป็นอย่างมาก และท่านไม่เคยพูดให้ใครเสียกำลังใจแม้แต่น้อยนิด โดยปกติแล้วหลวงตาท่านจะไม่ค่อยพูดจนกว่าจะมีลูกศิษย์กราบเรียนถาม

  แต่ถ้าขณะที่นั่งรวมๆกันหลายๆคน หากผู้ใดที่เจอปัญหาอันใหญ่หลวง หรือ กำลังหลงระเริงไปกับโลกธรรมทั้ง8 ท่านก็จะเมตตาพูดเตือนสติขึ้นมาแต่ท่านจะไม่เอ่ยชื่อคนผู้นั้น เพราะถ้าเอ่ยขึ้นมาแล้วล่ะก็...ศิษย์ผู้นั้นจะต้องเกิดความรู้สึกอับอายอย่างแน่นอน เช่น มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งรวมกันอยู่หลายคน อยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาลอยๆว่า

  "...เอ้อ..คนเรานี่มันชิงดีชิงเด่นกันนะ พอมีกำลังเข้าหน่อยก็แย่งลูกแย่งเมียเขา..."

  ศิษย์ผู้ที่ถูกหลวงตาพูดถึงนี้ ถึงกับสะดุ้งขึ้นมาในทันใด เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกัน ณ ตอนนั้นมีลูกศิษย์นั่งรวมกันอยู่มาก ท่านก็พูดขึ้นมาได้ใจความว่า

  "...สภาพแวดล้อมก็มีส่วนนะ พระโพธิสัตว์บางองค์ติดสุข ทำให้เสียเวลาไปเลย ที่ทำอยู่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอก แต่จะเอาแค่นั้นจริงๆหรือ? ทั้งๆที่บารมีตัวเองก็มีอยู่แท้ๆ... "

   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 25 สิงหาคม 2012
 6. Wisdom

  Wisdom ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +26,493
  พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีพระแก้วประจำองค์
  และมีได้ตั้งแต่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่และจะปรากฎชัดขึ้น
  ตามความเข้มข้นของบารมีที่สร้าง
  ยุคพระศรีก็จะมีพระแก้วแดงทำจากทับทิมแดง
  (คล้ายพระพุทธรูปในภาพเหตุที่ใช้ว่า "คล้าย" เพราะองค์จริงงดงามกว่ามาก)​

  ส่วนพระแก้วขององค์ปฐมนั้นจะเป็นองค์สีขาว ​

  ยกตัวอย่างพระแก้วคู่บารมีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปนี้

  [​IMG]

  1. พระกกุสันธพุทธเจ้า หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์
  เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า เมื่อสมัย เป็นพระโพธิสัตว์
  หลังจากนั้น 8 อสงไขยแสนกัป
  ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ 37,024 พระองค์

  เป็นศรัทธาพุทธเจ้า อายุไขย 40,000 พรรษา
  พระสรีระสูง 40 ศอก หรือ 20 เมตร
  บำเพ็ญทุกกิริยาชาติสุดท้าย 10 เดือน
  พุทธรังสีสร้านไปไกล 10 โยชน์ (160 กิโลเมตร)
  พระแก้วประจำองค์ พระแก้วขาว หน้าตักกว้าง 20 วา

  2. พระโกนาคมพุทธเจ้า
  หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า
  เมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น 8 อสงไขยแสนกัป
  ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ 37,024 พระองค์

  เป็นศรัทธาพุทธเจ้า อายุไขย 30,000 พรรษา
  พระสรีระสูง 30 ศอก หรือ 15 เมตร
  บำเพ็ญทุกกิริยาชาติสุดท้าย 1 เดือน
  พุทธรังสีสร้านไปไกล ตามแต่พระประสงค์
  พระแก้วประจำองค์ พระแก้วเหลือง หน้าตักกว้าง 15 วา

  3. พระกัสสปพุทธเจ้า
  หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า
  เมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น 8 อสงไขยแสนกัป
  ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ 37,024 พระองค์
  เป็นศรัทธาพุทธเจ้า อายุไขย 20,000 พรรษา
  พระสรีระสูง 20 ศอก หรือ 10 เมตร
  บำเพ็ญทุกกิริยาชาติสุดท้าย 7 วัน
  พุทธรังสีสร้านไปไกล ตามแต่พระประสงค์
  พระแก้วประจำองค์ พระแก้วน้ำเงิน หน้าตักกว้าง 10 วา

  4. พระศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
  หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า
  เมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น 4 องไขยแสนกัป
  ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีก 24 พระองค์ ซึ่งน้อยมาก
  เป็นปัญญาพุทธเจ้า อายุไขย 80 พรรษา
  พระสรีระสูง 4 ศอก หรือ 2 เมตร
  บำเพ็ญทุกกิริยาชาติสุดท้าย 6 ปี
  พุทธรังสีสร้านไปข้างละ 1 วา เป็นปกติ
  พระแก้วประจำองค์ พระแก้วเขียว(เขียวมรกต) หน้าตักกว้าง 5 วา

  5. พระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า
  หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้า
  เมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น 16 อสงไขยแสนกัป
  ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ 477,029 พระองค์
  เป็นวิริยะพุทธเจ้า อายุไขย 80,000 พรรษา
  พระสรีระสูง 80 ศอก หรือ 40 เมตร
  บำเพ็ญทุกกิริยาชาติสุดท้าย 7 วัน
  พุทธรังสีสร้านไปไกล ยังกำหนดไม่ได้
  พระแก้วประจำองค์ พระแก้วแดง และทรงเครื่องบรมหาจักรพรรดิ
  หน้าตักกว้าง 20 วา

  พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีพระแก้วประจำองค์
  และมีได้ตั้งแต่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่และจะปรากฎชัดขึ้น
  ตามความเข้มข้นของบารมีที่สร้าง
  ยุคพระศรีก็จะมีพระแก้วแดงทำจากทับทิมแดง
  ปัจจุบันนี้ประดิษฐานเตรียมไว้แล้ว ณ ภูมิทิพย์
  ซึ่งซ้อนอยู่กับ สถานที่แห่งหนึง
  และพระแก้วแดงจะปรากฎออกมา เมื่อถึงยุคพระศรี
  พระแก้วคู่บารมีของพระพุทธเจ้า องค์ปัจจุบันก็คือพระแก้วมรกต
  ส่วนพระแก้วคู่บารมีของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ
  เป็นพุทธนิมิตอยู่ที่พระนิพพานคู่วิมานพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์​


  วันหนึ่งหลวงปู่ดู่ได้เล่าถึงการปฏิบัติครั้งคุมสมาธิศิษย์
  ยกใจความมาตอนหนึงว่า

  วันหนึ่งหลวงพ่อได้เล่าถึงการปฏิบัติ โดยท่านเป็นผู้บอกว่า “เมื่อไปถึงวิมานแก้วได้แล้ว เป็นวิมานแก้วของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกุฏิของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ก็มีวิมานพระธรรม อยู่ไปทางขวามือของพระพุทธเจ้ามีตู้พระไตรปิฎกอยู่หลายตู้ เขียนเป็นภาษาบาลีอักษรขอม ถ้าอยากรู้แปลว่าอะไรให้ถามหลวงปู่ทวด ซ้ายมือเป็นวิมานของพระสงฆ์ มีพระสงฆ์อยู่พระพุทธเจ้าเป็นประธาน แกเดินจิตให้ดีจากวิมานแก้วจะไปถึงพระพุทธรูป 4 องค์ของกัปป์นี้ มีลักษณะหน้าตักกว้างไม่เท่ากันตามบารมี องค์แรกเป็นของพระกกุสันโธมีหน้าตักกว้าง 20 วา องค์ที่สองพระโกนาคม หน้าตัก 15 วา องค์ที่สาม ของพระกัสสปหน้าตัก 10 วา องค์ที่สี่ หน้าตัก 5 วา ถ้าเป็นพระศรีอริย์องค์ที่ห้า ยังไม่ปรากฎถ้าอธิษฐาน ขอดูจะพบว่ามีหน้าตักเท่ากับองค์แรก เพราะท่านสร้างบารมีมาถึง 16 อสงไขยกับแสนมหากัปป์"

   
 7. rungdao

  rungdao เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  2,025
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +10,739
  กราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ กราบหลวงปู่ดู่ หลวงปู่ทวด หลวงตาม้า สาธุ สาธุ สาธุ...................

  ขออนุโมทนา หน่อพุทธภูมิทุกท่าน ทุกองค์
  "สามัคคีคือพลัง เป็นพลังเหนือพลัง จริงแท้แน่นอน"

  สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา
  พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
  อะระหันตา นัญจะ เตเชนะ
  รักขัง พันธามิ สัพพะโส

  พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ
  ...............................................
   
 8. saekue20

  saekue20 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  267
  ค่าพลัง:
  +757
  "ลูกขออาราธนาคุณครูบาอาจารย์ เหล่าหมู่คณะของข้าพเจ้า ทุกรูปนาม ผู้มีกำลังทั้งหลาย เทพ พรหมทั้งหลาย โปรดจงมาชี้แนะ หนทาง โปรดจงมาสั่งสอนสรรพวิชาแก่ข้าพเจ้า เพื่อให้สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ ทั้งกายใจได้ ให้เค้าเหล่านั้นอยู่ในโลกได้อย่างเป็นปกติสุข ให้เค้าได้รู้จักหนทางที่ถูกต้อง เป้าหมายที่ถูกที่ควรไป ให้รู้จักพระนิพพาน ให้ยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึก เรียนรู้ที่จะตาย เตรียมตัวตายให้เป็น ตายแล้วสามารถเลือกที่จะไปได้ เตรียมตัวตายก่อนที่จะตาย ขอผู้ทรงคุณทั้งหมดทั้งมวลโปรดจงลงมาสอนสรรพวิชานี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด พุทธังสัจจาณังอธิษฐานมิ ธัมมังสัจจาณังอธิษฐานมิ สังฆังสัจจาณังอธิษฐานมิ" สาธุ
   
 9. บุญทรงพระเครื่อง

  บุญทรงพระเครื่อง ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  17,443
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +27,799
  ความเกี่ยวเนื่องกันในการสร้างบารมีของผู้ปรารถนาโพธิญาณ
  <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->Wisdom<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_6585115", true); </SCRIPT>
  สมาชิก
  <!-- google_ad_section_end -->
  :cool:ขออนุโมทนาสาธุ เป็นอย่างยิ่ง กระทู้ดีมีประโยชน์มากๆครับ สิ่งใดไม่รู้ ก็จะรู้ สิ่งใดรู้แล้วจะรู้ยิ่งๆขึ้นไปครับ:cool:

  ขอเสริมประดับความรู้ต่อกันครับ ขอเอ่ยนามของครูบาอารย์เลยนะครับ เรื่องของพระโพธิสัตว์ หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ท่านได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้า จริงๆในกัปนี้ จะมาตรัสรู้ ถึง ๑๐ พระองค์ แต่พระโพธิสัตว์ ที่มีบารมีเต็มแล้ว รอคิว ที่จะมาตรัสรู้ นับเป็นแสนๆพระองค์ ที่ยังไม่เต็ม ผมว่าน่าจะ นับไม่ถ้วน ถ้าทำไม่ถึง ก็ลามาเป็นสาวก ของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นๆครับ ยิ่งในสมัยนี้ด้วยแล้ว อ่านประวัติหลวงปู่หลวงพ่อ ต่างๆ มาจากพระโพธิสัตว์ ลาเพื่อมาช่วยกันประกาศพระศาสนาให้ครบ ๕,๐๐๐ปี เมื่อลาแล้ว ที่เห็นในสายหลวงปู่มั่น ก็สำเร็จ กิจ กันทั้งสิ้น เมื่อมรณะกระดูก ของแต่ละองค์ ก็เป็นพระธาตุ สายอื่นก็เยอะ สายหลวงพ่อฤาษี สายหลวงพ่อ สังวาลย์ สายหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ก็ยังมีสายอื่นๆอีกครับ


  พระโพธิสัตว์มี ๓ แบบ ๓ ขั้น ที่ ๑ ปัญญาธิกะ บารมี บำเพ็ญบารมี ๔ อสงขัยกำไลย แสนมหากัป ที่ ๒ ศรัทธาธิกะบำเพ็ญบารมี ๘ อสงขัยกำไลย์แสนมหากัป ที่ ๓ วิริยาธิกะ บำเพ็ญบารมี ๑๖ อสงขัยกำไลย์แสนมหากัป พระพุทธเจ้าก็มี ๓ แบบนี้เท่านั้น ตัวอย่าง ปู่บุญเหลือ ซึ่ง เป็นฆราวาส ท่านเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งที่จะมาตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าในกัปนี้ ท่านสร้างรูปปั้นไว้ที่ ศาลาแก้วกู่ อ.เมือง จ.หนองคาย ม่เคยไปดูไดได้ครับ ท่านสร้างถาวรวัตถุ ไว้ชัดเจนว่าในกัปนี้ จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึง ๑๐ พระองค์ อายุเท่าไหร่ ท่านแสดงไว้หมดครับ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ เฉพาะในสายของท่าน หลวงพ่อ ฤาษี วัดท่าซุง ท่านเทศ ผมนั่งฟังอยู่ จนทำเป็นหนังสืออกมา และเทป ท่านว่าในสายของเรา ติดตามกันมาอย่างน้อย ๑๐ อสงขัย กำไลยแสนกัป ท่านหยุดนิดหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ จะติดตามกันมา กันมา ๑๖ อสงขัย กำไลยแสนกัป ถ้ามาเป็นสาวก บารมีมันล้นแล้ว ในเมื่อท่านลามาช่วยพระศาสนา ลูกหลาน บริวาร ก็จะลาตาม กันไป

  แต่ก็มีอีกส่วน หนึ่งที่ไม่ลา ต่อไปในภายภาคหน้า ที่บารมีเข้มแข็ง ที่จะเกิดไปเป็นพระเจ้าจักพรรดิ์ราช ท่านบอก ถ้าท่านไม่ลาพุทธภูมิ เกิดอีก ๖ ชาติบารมีเต็ม เพราะชาตินี้ ท่านเกิดแล้วตาย ถึง ๕-๖ ครั้ง (บารมีจะเต็มในชาตินี้ ตรงนี้ผิดขออภัย) ถ้าไม่ลา นับต่อจากพระศรีอริยะเมตตรัย อีก ๒๒ พระองค์ ถึงจะมาตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า ถ้านับ พระศรีอารย์ ด้วย องค์ที่ ๒๓ และมีเกร็ดเล็กน้อย ท่านพูดในบรรดาศิษย์ ในหลวงองค์ ปัจจุบัน ถ้าท่านไม่ลา พุทธภูมิ ท่านจะตรัสรู้ เป็นพระพุทะเจ้าก่อน ท่าน นับพระศรี อารย์ ไป เป็นองค์ที่ ๑๗ ในหลวงตรัสก่อนหลวงพ่อครับ แต่ท่านได้ลาแล้ว และสอนศิษย์ให้ไปนิพพานในชาตินี้ครับ และถ้าไปไม่ได้ อย่างน้อยไปรอ อยู่สวรรค์ชั้น ดาวดึง ตอนพระศรีอริยะเมตตรัยมาตรัสรู้ ได้ฟังธรรม จากท่าน ก็จบกิจ เป็นพระอรหันต์ไปนิพพาน

  แม้แต่หลวงปู่ปาน ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อ ท่านบอก หลวง ปู่ปาน จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในกัปนี้ ต่อจากพระราม ๆเป็นองค์ที่ ๖ ที่ ๗ หลวงปู่ปานครับ อีก ๓ องค์ ไม่กล้ากล่าว ในปัจจุบัน มาเป็นใครบ้างไม่ทราบ แต่ ช้างปาริไลยกะ กับช้างนาราคีรี จะมาตรัสรู้ ในกันนี้เช่นกันครับ ต่อไปในอนาคต พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ ก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ เมล็ดทรายในมหาสมุทร ทั้งสี่ทิศก็ไม่เท่า โอ้มันช่างมากมายนัก แค่หยิบมากำมือเดียว ก็เป็นพันๆเม็ดแล้วอ่ะครับ ผมเองก้เคยสัมผัส ท่านที่เป็นพระโพธิสัตว์ ทั้งสัตว์ และพระ ฆราวาส ทั้งผู้หญิงผู้ชาย หลายองค์ทีเดียวครับ ที่ผ่านมา บารมีแต่ละองค์ก้ต่างกันไป พวกพระโพธิสัตว์นี่ ต้องขยันเกิดขยันตาย เกิดมาบำเพ็ญ บารมี ระหว่างคนกับสัตว์เท่านั้น เกิดไปเป็นเทวดา กับพรหม เขาไม่คิดให้ครับ แต่สาวก บำเพ็ญตอนเป็นเทวดา กับพรหมได้


  พวกพระโพธิสัตว์ ต้องมีเมียมาก ลูกมาก และสร้างบริวารมาก ที่จะไปเกิดร่วมกัน ต้องเก็บละเอียด รู้ สิ่งใดในโลก ละเอียด กรรมฐาน ๔๐ มหาสติปัฏฐาน ๔ ต้องได้หมด และเรียนรู้ อารมย์ พระอริยเจ้าตั้งแต่ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และรู้อารมย์พระอรหันต์ แต่ไม่มีสิทธิ ตรัสรู้ จนบารมีเต็ม รอคิว มาตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าครับ และชาติสุดท้าย ต้องบริจาคลูกเมียให้เป็นทาน เหมือนพระเวสสันดรชาดก มันเป็นกฎ ตายตัว ของการสร้างบารมี ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า เหมือนกันทุกๆพระองค์ และผ่านสิ่งต่างมามากมาย นานับปการ ดังที่ท่านเจ้าของกระทู้ บอกกว่าวมาครับ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งนัก ส่วนพวกสาวก จะไม่ค่อยเข้าใจ ในการดำเนินชีวิต ของพระโพธิสัตว์เท่าใดนักครับ ในเรื่องหลายๆเรื่อง มันพูดยาก อธิบายยากนัก ที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจ


  พระโพธิสัตว์ จะต้องเกิดเป็นดาบส ออกบวชเป็นพระฤาษี นับชาติไม่ถ้วน บำเพ็ญอยู่แต่ผู้เดียว บางครั้ง ก็สร้างมีบริวารอกมากมาย เหมือนที่พระพุทธเจ้าทั้ง หลาย และองค์พระศาสดา ของเรา องค์ปัจจุบัน ทรงบำเพ็ญมา พระโพธิสัตว์ที่มีบารมีมากแล้ว จะทำอะไร สำเร็จง่าย เพราะบารมีเต็ม พวกบารมียังอ่อนอยู่ ทำอะไร ยังไม่ค่อยจะสำเร็จ เพราะยังต้องเรียนถูกเรียนผิด อีกมากมาย กว่าจะผ่านพ้นไปแต่ละอย่าง ได้ มันไม่ง่ายเลย พระโพธิสัตว์ ถ้าท่านทำหน้าที่ของ ท่านไม่ทัน พระโพธิสัตว์องค์อื่นจะทำหน้าที่แทน ครับ หรือไม่ก็เทวดา พรหมองค์อื่น ทำแทน แค่นี้ก่อนครับ สวัสดี
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 สิงหาคม 2012
 10. rungdao

  rungdao เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  2,025
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +10,739
  คุณลุง อย่าเพิ่งจบ ต่อๆๆ ของดีๆช่วยกันหน่อย (วันนี้ของกำลังขึ้น)
  สาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาธุ........
   
 11. บุญทรงพระเครื่อง

  บุญทรงพระเครื่อง ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  17,443
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +27,799
  :cool:({)ฮาๆฮ่าๆๆๆๆฮ้าๆๆๆๆๆๆๆ เดี๋ยวสมองโปร่ง โล่งดีจะเข้ามาใหม่ครับ:cool:
   
 12. rungdao

  rungdao เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  2,025
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +10,739
  เฮ้ออออ อดอีกแระ ....
   
 13. kkword91

  kkword91 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +324
  กำลังเก็บเดี่ยวความรู้ในเรื่องนี้อยู่เลยค่ะ ^__^

  อนุโมทนาค่ะ สาธุ สาธุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กันยายน 2012
 14. TPC

  TPC เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  478
  ค่าพลัง:
  +2,445
  ส่วนพระแก้วขององค์ปฐมนั้นจะเป็นองค์สีขาว

  เป็นสีขาวเป็นผลึกแก้วใสบริสุทธิ์ เป็นองค์พระวิสุทธิเทพครับ

  ส่วนพระสมณะโคตมศรีศากยะมุนียุคคลเรา เป็นประกายแก้วผลึกใสบริสุทธิ์สีเขียวมรกต ครับ แต่อีกนัยหนึ่งมีประกายผลึกแก้วดำใสนิลกาฬบริสุทธิ์ครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กันยายน 2012
 15. TPC

  TPC เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  478
  ค่าพลัง:
  +2,445
  “เมื่อไปถึงวิมานแก้วได้แล้ว เป็นวิมานแก้วของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกุฏิของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ก็มีวิมานพระธรรม อยู่ไปทางขวามือของพระพุทธเจ้ามีตู้พระไตรปิฎกอยู่หลายตู้ เขียนเป็นภาษาบาลีอักษรขอม ถ้าอยากรู้แปลว่าอะไรให้ถามหลวงปู่ทวด ซ้ายมือเป็นวิมานของพระสงฆ์'

  คือแดนนิพพานหรือแดนสุขาวดีนี้คือแดนแห่งพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ครับ ท่านร่วมอยู่ในแดนดินเดียวกัน
   
 16. jikkiijang

  jikkiijang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +323
  อ่านแบบนี้เยอะ ๆ จะได้มีกำลังใจปฏิบัติ สาธุ สาธุ กรรมดีดีจงมีแก่ท่าน
   
 17. TPC

  TPC เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  478
  ค่าพลัง:
  +2,445
  =====

  เมื่อคืนเจริญสมาธิ นิมิตหลวงปู่ทวด อนาคตกาลเมื่อสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว กายทิพย์ของหลวงปู่ทวดจะมีกายทิพย์สว่างรัศมีรุ่งโจน์ หลากสีแต่ เนื้อกายทิพย์ของหลวงปู่ทวดจะเป็นเนื้อผลึกแก้วโกเมนใสสะอาดบริสุทธิ วรรณะแดงเข้มผสมดำนิล สวยงามมากครับ
   
 18. บุญทรงพระเครื่อง

  บุญทรงพระเครื่อง ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  17,443
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +27,799
  เมื่อพุทธภูมิกลายเป็นนางแก้ว..นางแก้วมาเป็นพุทธภูมิแทน
  ขออนุโทนาสาธุกับทุกท่านครับ ทุกอย่างย่อมแปรเปลี่ยนไปได้เสมอ ไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่าง ตราบใด ท่านผู้นั้น ยังไม่ลา พุทธภูมิ ถึงบารมีจะเต็มก็ตาม ดู ประวัติ หลวงปู่แหวน หลวงปู่หลุย หลวงปู่ มั่น ท่านมาจากพุทธภูมิทั้งนั้น เพื่อลามาช่วยประกาศพระศาสนา ให้ครบ ๕,๐๐๐ ปี แม้แต่หลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ ท่านก็ลา แต่ท่านมีข้อตกลงกับพระ (เหตุผลอันนี้น่าจะเป็นความรับบางอย่าง) ลูกศิษย์ บริวารอีกนับหลายแสนคนที่ลาแล้ว ที่ไม่ลาก็ยังมีอีก เยอะ บารมีต้นและกลาง ผมว่า น่าจะเป็นไปได้ทั้งหญิงและชาย สลับกันไปมา ผมได้พูดไว้หลายที่แล้วว่า พวกพุทธภูมิ นี่ต้องขยันเกิดขยันตาย เพื่อเกิดมาสร้างบารมี ระหว่างคนกับสัตว์ อย่างเล็กไม่เกินกว่านกกระจาบนกกระจอก ในการเกิด อย่างใหญ่ไม่เกินกว่าช้าง

  ไปเป็นเทวดาพรหมเขาไม่คิดให้ ต้องจุติมาเป็นคนและสัตว์ แต่พวกปราถนาสาวกนี่ บำเพ็ญเป็นเทวดาพรหมได้ครับ ถ้าคุยกันถึงเรื่องนี้จริงๆน่าจะคุยกันได้เป็นวันก็ไม่จบครับมันมีเรื่องเยอะแยะ ที่จะคุยกัน แต่เนื่องจากพึ่งเข้ามา และไม่เก่งเรื่องเน็ต ผมมีเกล็ดเล็กน้อยๆ จะเล่าให้ฟังครับ ในพ.ศ.ปี ๒๘ ไม่เกิน ปี ๓๐ ในปีนั้น ผมคิด ไม่ดีอยากจะมี ลูก เป็นพระโพธิสัตว์ เลยคิดไปถึงหลวงปู่ครูบาธรรมชัย วัดท่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พี่ปีซึ่งเป็นแม่ครัว โรงเรียนพระสุธรรม มาบอกว่า หลวงพ่อสั่งมาว่า ให้ไปบอกบุญทรงที หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ปราถนาเป็นอัครสาวกเบื้องขวา ของพระศรีอริยเมตตรัย ผมก็เลยหายสงสัย แต่ก่อนท่านอาจจะปราถนาก็ได้ แต่ตอนหลัง ท่านเลยเปลี่ยนมาเป็นสาวก พระศรีอารย์ เรื่องอย่างนี้มันพูดยากครับ

  และเมื่อปี พ.ศ. ๒๐ เศษๆ ผมได้ถามหลวงปู่ครูบาวงค์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ว่าหลวงปู่ครับ หลวงปู่ ปราถนาพระโพธิญาณ เพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือครับ ท่านตอบผมมาว่าหลวงปู่ เป็นสาวก ไม่มีสิทธิ์พยากรหรอก ผู้ที่จะพยากาณ์ได้มี ๒ ท่านเท่านั้นคือ พระพุทธเจ้ากับพระอินทร์ ยกตัวอย่าง คนที่ปราถนาพระโพธิญาณในวันนี้ จิตใจเขาก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ทันที ถ้าพระอินทร์จะลองใจหรือมาลอง จะแปลงตัวเป็นยักษ์ มาขอเลือดเนื้อ ดวงตา ถ้าให้ได้ท่านก็จะพยากรณทันที ต่อไปในอนาคตตกาลเบื้องหน้าโน้น ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ และต่อไปก็จะได้การรับการพยากรณ์ จากพระพุทธเจ้า พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ถ้ากำลังใจยังอ่อนอยู่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้รับพยากรณ์ หรือเปล่า

  ในชาตินี้ผมก็ได้ประสพพบเห็นและได้กราบพระสุประฏิบันโน พระโพธิ์สัตว์ ทั้งผู้หญิงและชายมาก็หลายพระองค์ แม้แต่ที่เกิดเป็นสัตว์ก็หลายท่าน ก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วที่เกิดมา หลวงปู่ครูบาวงค์ยังพูดกับผมอีกว่า ลูกศิษย์ของท่าน กำลังสอบเข้าชั้นเตรียม ลูกศิษย์ของหลวงพ่อ ฤาษีวัดท่าซุงกำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับ เฮ่อมานอกเรื่องหรือเปล่าเนี่ย ไปเรื่อยเปื่อยแล้ว จบก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาว่าต่อครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 28 ธันวาคม 2018
 19. Allymcbe222

  Allymcbe222 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  547
  ค่าพลัง:
  +1,445
  ชอบบทความของคุณบุญทรงครับ มีหลายเรื่องมากๆที่ไม่เคยรู้มาก่อน
  ดีใจที่มีคนกล่าวตรงกับหลวงพ่อ ว่ากัปนี้มีพระพุทธเจ้า 10 พระองค์

  นับตามที่กล่าวมาข้างต้น หากไม่ซ้ำกัน ก็จะพบว่า ครบ 10 พระองค์ในกัปนี้พอดีแล้วนะครับ
  โดยมีหลวงพ่อปานเป็นองค์ที่ 7 สาธุครับ

  ว่าแต่ "ปู่บุญเหลือ" นี่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมครับ อยากมีโอกาสไปพบท่านสักครั้งจัง อยากเห็นวัตถุที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้า 10 พระองค์ในกัปนี้ที่หนองคายด้วยครับ

  หลวงพ่อท่านเคยกล่าวถึง "ปู่บุญเหลือ" บ้างหรือไม่ครับ
  ขอบคุณครับ
   
 20. suttatika

  suttatika เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  45
  ค่าพลัง:
  +258
  ขออนุโมทนา สาธุ กับความรู้ที่ทุกท่านให้มาและขอให้กำลังใจพุทธภูมิทุกองค์ครับ....

  ดั่งคำกล่าว...
  "อัตตา หิ สุทันเตนะ.............. นาถัง ละภันติ ทุลละภัง"
  (เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วไซร้.....เราย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลอื่นได้โดยยาก)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 28 ธันวาคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...