---ความเหงา +++ ในมุมมองของการปฏิบัติฯ

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 24 พฤศจิกายน 2016.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,175

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,175
  ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขในชีวิตประจำวัน++โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

  หลักแห่งการปรับปรุงความประพฤติปฏิบัติของตน
  ให้มีความสุขในชีวิตประจำวัน คือ


  ๑. ยึดสรณะที่พึ่ง คือ พระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์

  ๒. พยายามตัดกรรมตัดเวร ด้วยการประพฤติตามหลักของ
  ศีล ๕ ประการที่ได้สมาทานมาแล้ว อันเป็นหลักปรับปรุง
  ความเป็นอยู่ของชีวิตประจำวันให้เกิดความสุข ไม่ฝักใฝ่
  ในเรื่องการฆ่า การเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น การเบียด
  เบียนก็ไม่เกิดขึ้น


  การก่อกรรมก่อบาปทั้งหลายที่มีผลในภพนี้และภพหน้า
  ก็ไม่เกิด ความสุขในชีวิตประจำวันจึงอยู่ในหลักแห่ง
  ศีล ๕ นี่เอง หากเรายังงดเว้นไม่ได้โดยเด็ดขาด เราก็ยัง
  ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวร เมื่อเราก่อเวร ผู้ที่ถูกกระทบกระเทือน
  ก็เป็นผู้ก่อเวรต่อ ฉะนั้น ในท้ายบทแห่งสิกขา ๕ ข้อ
  จึงลงท้ายด้วย เวรมณี เวรมณี แปลว่า เว้น คือการงดเว้น
  จากเวร ๕ ประการ หากใครงดเว้นได้โดยเด็ดขาดก็เป็นการ
  ตัดชนวนแห่งการเกิดขึ้นของเวรได้อย่างเด็ดขาด เพราะฉะนั้น
  หลักปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์แห่งชีวิตประจำวันคือการประพฤติ
  ปฏิบัติตามหลักของศีล ๕ นั่นเอง
  ในบางครั้งท่านอาจจะคิดว่า ศีล ๕ บางข้อเราอาจจะไม่
  สามารถปฏิบัติได้ เพราะสังคมเขายังนิยมกันอยู่อย่างนั้น
  อันนี้ถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้ว คำพูดคำนี้ไม่มีคุณค่า
  ไม่มีความหมายใดๆ ทั้งสิ้น แม้เราตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะไม่
  กระทำผิดศีล เราก็สามารถที่จะเข้าสังคมได้ และเราจะเข้า
  สังคมได้ดีที่สุดและเข้าสังคมได้โดยไม่มีเรื่องมีราวเบียด
  เบียนผู้อื่น
  เราควรปฏิบัติศีล ๕ เพื่อความสุข ความสบายแห่งชีวิต
  ประจำวัน ศีล ๕ ข้อนี้บัญญัติไว้เพื่อป้องกันมนุษย์ฆ่ากัน
  โดยตรง ถ้าใครรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่าง
  แท้จริงแล้ว การฆ่ากันจะไม่เกิดขึ้น แต่หากเรายังไม่
  งดเว้นได้โดยเด็ดขาด ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวร ในเมื่อ
  เราเป็นผู้ก่อเวร ผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนเขาก็ก่อเวรต่อ
  ดังนั้น หลักแห่งการทำความดี ไม่มีอะไรดีเกินไปกว่า
  การมีศีล ๕ ผู้มีศีล ๕ ประจำตัว
  ผู้นั้นได้ชื่อว่าตัดผลเพิ่มของกรรม นับตั้งแต่เราเจตนา
  อย่างแน่วแน่ว่าเราจะปฏิบัติตามศีล ๕ อย่างบริบูรณ์
  ผลกรรมที่จะเพิ่มขึ้นหรือสะสมไว้และสนองในชาติหน้า
  ภพหน้าเป็นอันว่าสิ้นสุดแห่งเวรกรรมทันทีเมื่อเรามีศีล
  ๕ บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว
   
 3. เวโรจนะ

  เวโรจนะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +125
  สาธุๆ จริงๆแล้วความเหงาเป็นแค่เจตสิกตัวนึง ที่เกิด
  ดับอยู่กับใจเช่นเดียวกับสุขทุกข์เศร้าดีใจเสียใจน้อยใจ ฯ
  ฉนั้นสร้างสติให้แข็ง ตัดมันออกไปโดยไว เพื่ออิสรภาพแห่งใจ
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...