ความโง่นี้มีกี่ชั้นครับ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Prtt, 25 สิงหาคม 2019.

 1. ไม่ใช่ตัวตน

  ไม่ใช่ตัวตน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2018
  โพสต์:
  301
  ค่าพลัง:
  +127
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำพวกนี้ เป็นผู้ควรของคำนับ
  เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำบุญ เป็นผู้ควรกระทำอัญชลี เป็นนาบุญ
  ของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ๗ จำพวกเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
  บางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง มีความสำคัญว่าไม่เที่ยง ทั้งรู้ว่าเป็น
  ของไม่เที่ยง ในสังขารทั้งปวง ตั้งใจมั่น ติดต่อกันไปไม่ขาดสาย มีปัญญา
  หยั่งทราบ ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
  อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ นี้เป็นบุคคล
  ที่ ๑ เป็นผู้ควรของคำนับ ฯลฯ เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ฯ
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
  เห็นความไม่เที่ยง ... มีปัญญาหยั่งทราบ ความสิ้นอาสวะ และความสิ้นชีวิต
  ของเขา ไม่ก่อนไม่หลังกัน นี้เป็นบุคคลที่ ๒ เป็นผู้ควรของคำนับ ฯลฯ เป็น
  นาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ฯ
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็น
  ความไม่เที่ยง ... มีปัญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เขา
  จักปรินิพพานในระหว่าง นี้เป็นบุคคลที่ ๓ เป็นผู้ควรของคำนับ ฯลฯ เป็นนาบุญ
  ของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ฯ
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
  เห็นความไม่เที่ยง ... มีปัญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
  เขาจักปรินิพพานในเมื่ออายุเลยกึ่ง นี้เป็นบุคคลที่ ๔ เป็นผู้ควรของคำนับ ฯลฯ
  เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ฯ
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
  เห็นความไม่เที่ยง ... มีปัญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
  เขาจักปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรนัก นี้เป็นบุคคลที่ ๕ เป็นผู้ควรของ
  คำนับ ฯลฯ เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ฯ
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
  เห็นความไม่เที่ยง ... มีปัญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
  เขาจักปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง นี้เป็นบุคคลที่ ๖ เป็นผู้ควรของ
  คำนับ ... เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ฯ
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
  เห็นความไม่เที่ยง มีความสำคัญว่าไม่เที่ยง ทั้งรู้ว่าเป็นของไม่เที่ยง ในสังขาร
  ทั้งปวง ตั้งใจมั่น ติดต่อกันไปไม่ขาดสาย มีปัญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิย
  สังโยชน์ ๕ สิ้นไป เขาเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบน ไปสู่อกนิฏฐภพ นี้เป็นบุคคล
  ที่ ๗ เป็นผู้ควรของคำนับ ฯลฯ เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดูกร
  ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำพวกนี้แล เป็นผู้ควรของคำนับ เป็นผู้ควรของต้อน
  รับ เป็นผู้ควรของทำบุญ เป็นผู้ควรกระทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญ
  อื่นยิ่งกว่า ฯ
   
 2. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,966
  ค่าพลัง:
  +1,472
  เขาเหล่านั้นมีทั้งพลังและความพร้อมมาก ถ้าพบผู้ที่มีกรรมดีต่อกันแล้ว คงไม่แปลก แต่ทำไมฟังคำพระศาสดาไม่รู้เรื่อง เพราะเขาไม่ได้สร้างบุญร่วมกันมา
   
 3. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,966
  ค่าพลัง:
  +1,472
  แล้วมันเกี่ยวกันอย่างไรกับความโง่ คับ แต่เนื้อหาดี แค่สงสัยว่าทำไมมันไปโผล่ที่ตรงนี้
   
 4. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,966
  ค่าพลัง:
  +1,472
  มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะพบเจอคนหรือบุคคลทั้ง 7 ลักษณะ มันเป็นเรื่องของอธิมุตติ
   
 5. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,966
  ค่าพลัง:
  +1,472
  ถึงคุณมังกรบู ถ้าพูดเรื่องข้อธรรมที่ใช้นั้นในบรรดาพระอริยะเจ้าทั้งหลายแล้ว หลวงปู่ชอบกล่าวได้สั้นที่สุด หลวงปู่บุญฤทธิ์ก็ทำนองเดียวกัน ยาวกว่านิดนึง แต่ว่า ผู้จะเข้าใจได้ย่อมทุ่มเทกับสิ่งนั้นจริงๆ ของหลวงปู่เยื้อนยังเข้าใจได้เพราะอธิบายยาวพอสมควร แต่ไม่ว่าจะสั่นจะยาว อยู่ที่เราจะพร้อมรับรู้ไหม โดยมากคือ ไม่พร้อม และเลยไม่เข้าใจ
   
 6. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,827
  กระทู้เรื่องเด่น:
  13
  ค่าพลัง:
  +11,802
 7. ไม่ใช่ตัวตน

  ไม่ใช่ตัวตน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2018
  โพสต์:
  301
  ค่าพลัง:
  +127
  เพราะความไม่รู้ทุกข์อริยสัจ 4 จึงเป็นเหตุของความขัดแย้ง
   
 8. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  คนตกน้ำ ๗ จำพวก(ระดับต่าง ๆ แห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์)

  ภิกษุ ทั้งหลาย. ! บุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกเหล่านี้ มีอยู่หาได้อยู่ในโลก เจ็ดจำพวกเหล่าไหนเล่า ?
  ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ในกรณีนี้ :

  (๑) บุคคลบางคน จมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลย..
  (๒) บุคคลบางคน ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย..
  (๓) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว ลอยตัวอยู่..
  (๔) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว เหลียวดูรอบ ๆ อยู่..
  (๕) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว ว่ายเข้าหาฝั่ง..
  (๖) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว เดินเข้ามาถึงที่ ตื้นแล้ว..
  (๗) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว ถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่..

  ความหมายไปหากันเอาเองนะ..
   
 9. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  2,570
  ค่าพลัง:
  +9,890
  +++ ก่อนจะรู้ว่า "มีกี่ชั้น" นั้น
  +++ ชั้นแรก ต้องถามตนเองว่า
  +++ ตนนั้น "โง่ป่ะ" อยู่หรือเปล่านะ
  +++ ก็ต้อง ดู ก่อนว่า ปังมันแซวใครอยู่ ก็คนนั้นแหละ ที่โดนเปรียบเทียบ

  +++ เรื่อง "พระพุทธเจ้าฝ่าย ดำ/ขาว" นั้น มันมาจาก "ธรรมกลาย คลองสาม"
  +++ โดยไอ้เจ้า "ธัมมี่ (ตุ๊ด) ไชโยโชว์จักกะแร้" ตัวนั้นแหละ "โดนมโนลากไปแดก"
  +++ โดยมันพยายาม อวดตัวว่า มันเป็นผู้สักสิด หยั่งรู้มั่วหลาย เพื่อ "ล่อให้ พวกโง่ป่ะ มาสักการะ"
  +++ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันกล่าวเป็น "นัย ๆ" ว่า มันเป็น "หัวหน้าพระพุทธเจ้า"
  +++ นำพา "กองทัพพระพุทธเจ้าฝ่ายขาว เข้าทำสงครามกับ พระพุทธเจ้าฝ่ายดำ"
  +++ ใครก็ตามที่เชื่อ ตามที่ ธัมมะตุ๊ด กล่าวมา ก็ต้องรีบ ๆ ถามตนเองว่า "โง่ป่ะ" หรือเปล่านะ

  +++ เรื่องของเรื่อง ก็คือ ทั้งหมดมาจากเรื่องของ พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ชื่อ "พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต"
  +++ พระพุทธเจ้าองค์นี้ ผู้มี กายและรัศมี สีน้ำเงินดังไพฑูรย์ อยู่ที่ "ไพฑูรย์โลกธาตุ"
  +++ ตรงนี้แหละที่ ธัมมะตุ๊ด มันเริ่มโดนมโนแดก เพราะ "สีน้ำเงินเข้ม มองไกล ๆ จะทึบแสง" กลายเป็น "ดำ ๆ คล้ำ"
  +++ และตรงนี้แล... "หัวหน้าพระพุทธเจ้าฝ่ายดำ ของธัมมะตุ๊ด เจ้าสำนัก ธรรมกลาย คลองสาม"

  +++ รายละเอียด ตามลิ้งค์นี้
  https://th.wikipedia.org/wiki/พระไภษัชยคุรุ

  +++ ส่วนที่ "มโนแดก" จนมากันทั้งกองทัพนั้น มาจาก "พระไภษัชยคุรุทั้ง 7 ตามความเชื่อของชาวจีน" คือ

  1. พระสุนามยศศิริราชาตถาคต อยู่ที่ชยประภาโลกธาตุ
  2. พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคต อยู่ที่สุรัตนโลกธาตุ
  3. พระสุวรรณรัตนประภามัญชุจรยสิทธิตถาคต อยู่ที่บริบูรณ์คันธาลยโลกธาตุ
  4. พระอโศกาวิชยตถาคต อยู่ที่อโศกาโลกธาตุ
  5. พระธรรมสาครครชิตศัพทตถาคต อยู่ที่ธรรมธวัชโลกธาตุ
  6. พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคต อยู่ที่วิจิตรรัตนสาครโลกธาตุ
  7. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต อยู่ที่ ศุทธิไวฑูรยโลกธาตุ

  +++ ยังมีของธิเบต รวมอยู่ด้วย รายละเอียดตามลิ้งค์ ข้างล่างนี้
  https://th.wikipedia.org/wiki/พระไภษัชยคุรุทั้ง_7

  +++ ให้เข้าใจไว้ก่อนว่า "โลกธาตุ หมายถึง กาแลคซี่"
  +++ ดังนั้น "ธัมมะตุ๊ด" ก็เลยเป็น "ผู้อำนวยการสร้าง Galactic Wars" ซะเลย
  +++ ตรงนี้ "ยิ่งใหญ่กว่า Star Wars" ของฮอลลีวูด ซะอีก

  +++ ได้สาวกประเภท "ไม่ยอมถามตัวเองว่า โง่ป่ะ" มาบานเพียบ
  +++ รับบริจาค (เป็นการ "ให้กำลัง" แก่พวก บิดเบือนศาสนา) มากมาย
  +++ ดังนั้น "ธรรมะตุ๊ด" จึงเติบโตเร็ว รวมทั้ง "ได้พลังจากการ ซักฟอกเงิน" ด้วย
  +++ แต่ที่แน่ ๆ คือ "ผู้บริจาคที่ ให้กำลัง แก่พวก บิดเบือนศาสนา" นั้น จะได้ไปสวรรค์ จริงหรือ
  +++ ตรงนี้ "เป็นเรื่อง น่าอนาถ" สำหรับ "จิตที่สนับสนุน ผู้บิดเบือนศาสนา" แน่นอน

  +++ "อเสวนา จะพาลานัง" ต้องถามตนเองก่อนว่า ""โง่ป่ะ" มันมีกี่ชั้น" นะ
   
 10. Prtt

  Prtt เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  737
  ค่าพลัง:
  +1,239
  +++ ตนนั้น "โง่ป่ะ" อยู่หรือเปล่านะ
  โ่ง่ครับงั้นผมขอถามเพิ่มแก้โง่อีกละกันครับท่านอาจารย์ธรรมชาติ อิอิ

  ผมลองไปฟังวิชาธรรมกายมาหน่อยนึงละครับ

  1. มีการแบ่งลมเข้าจมูก ชายขวา หญิงซ้าย ในศาสนาพุทธนั้นมีแบ่งแบบนี้ใหมครับ

  2. เดี๋ยวนี้เรื่องเพศนี้สังเกตยากขึ้นเนื่องด้วยศัลยกรรมนั้นพัฒนาขึ้น
  ตัวเพศจริงๆนี้ไม่ใช่ตัวธาตุ 4 กายหยาบรึเปล่าครับ

  3. แสงสีขาวในช่วงท้องนั้นคือแสงอะไร

  4. ก่อนหน้านี้วิชาธรรมกายนี้ สามารถไปพระนิพพานได้จริงๆ
  แต่มาถูกบิดเบือนโดยธัมมี่ในภายหลัง
  หรือว่าถูกบิดเบือนมาตั้งแต่ต้นแล้วครับ
   
 11. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  หลวงปู่มั่นก็บอกร่างกายนี้ได้มาจากพ่อแม่...นะ โม

  วิชชาธรรมกายก็แบ่งนะโมเช่นเดียวกัน

  นั่งสมาธิภาวนาขวาทับซ้ายก็ชายทับหญิง...ชายทับหญิงก็เหตุคือให้พิจารณาโทษแห่งกามราคะเป็นที่สุดทุกข์..

  วิชาดูดวงก็ยังแบ่งหญิงชาย..

  ถ้ายังอยู่ในสมมุติก็ใช้สมมุติเพื่อให้ถึงวิมุติ

  ถ้ายังอยู่ในกามวจรภูมิก็ต้องมีหญิงชาย..
   
 12. Prtt

  Prtt เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  737
  ค่าพลัง:
  +1,239
  นั่งสมาธิภาวนาขวาทับซ้ายก็ชายทับหญิง...ชายทับหญิงก็เหตุคือ
  ให้พิจารณาโทษแห่งกามราคะเป็นที่สุดทุกข์..


  ใครเขาจะไปนั่งแบ่ง ขาขวาชาย ขาซ้ายหญิง อันนี้มันหลอน อิอิ

  วิชาดูดวงก็ยังแบ่งหญิงชาย

  ดูดวงนั้นมันโหราศาสตร์ คนละอย่างกับพุทธศาสนา
   
 13. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  ศาสตร์ทุกแขนงแตกออกมาจากพุทธศาสตร์

  ใบไม้ทั้งป่า...อยู่ในกำมือแห่งพุทธะ
   
 14. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  เมื่อธาตุนะโมมาจากพ่อกับแม่..

  เมื่อร่างกายเราได้มาจากพ่อกับแม่...ขวาเป็นของพ่อซ้ายเป็นของแม่
   
 15. Prtt

  Prtt เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  737
  ค่าพลัง:
  +1,239
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือมุตโตทัย ถึงที่มาของ "นะโม"

  นะ คือ ธาตุน้ำ ซึ่งมาจากแม่
  โม คือ ธาตุดิน ซึ่งมาจากพ่อ

  ทั้งสองธาตุนี้ผสมกันจึงเกิดเป็นตัวเรา โดยมีธาตุไฟและธาตุลมเข้ามาอาศัยภายหลัง นะโม จึงสำคัญเพราะเป็นธาตุตั้งต้น และเมื่อครั้งหมดธาตุลมและธาตุไฟ ทุกอย่างก็จะสลายคืนธรรมชาติ

  มุตโตทัย โอวาทธรรมอมตะ ของ พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  หลวงปู่มั่นท่านไม่ได้กล่าวว่า ขวาเป็นของพ่อ ซ้ายเป็นของแม่
  ขาขวาทับขาซ้าย คือ ชายทับหญิงนี้ไปกันใหญ่
   
 16. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  สิ่งที่รู้นั้นเท่ากับใบไม่ทั้งป่า...แต่สิ่งที่ควรนำมาสอนเท่ากับใบไม้กำมือเดียว

  ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เอามาสอนเท่าใบไม้กำมือเดียว

  แค่บทธรรมมุตโตทัยบทเดียวคนทั้งหลายส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงเลย
   
 17. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  สัตว์โลกทั้งหลายเกิดก็เพราะกาม...ที่อยากมาเกิดก็เพราะกาม...สิ่งที่ตัดได้ยากก็กามนี้แหละ..

  ตัดกามได้เมื่อไหร่อริยบุคคลชั้นอนาคามีรออยู่ตรงหน้า..

  ตัวตัณหาก็กามราคะนี้แหละ..
   
 18. Prtt

  Prtt เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  737
  ค่าพลัง:
  +1,239
  จะไปกล่าวอะไรถึงคนส่วนใหญ่ เรื่องที่คุยกันอยู่นี้มันแค่ส่วนของท่านเท่านั้นหละ
  ที่เอาข้อความหลวงปู่มั่นมาลงเพื่อได้ความจำที่ถูก
   
 19. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  ท่านยังเข้าไม่ถึงความจริง...มันถึงไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูด
   
 20. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  เข้านอนก็ภาวนาจนหลับไปนั่นแหละ...เดี๋ยวก็เห็นตามจริงไปเรื่อยๆที่ละเล็กละน้อย...สะสมไปเรื่อยนั้นแหละ
   

แชร์หน้านี้

Loading...