คาถาหลวงพ่อปัญญา ลดทุกข์-เพิ่มสุข เพื่อชีวิตใหม่ ปีหนู

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย HONGTAY, 6 มกราคม 2008.

 1. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,548
  กระทู้เรื่องเด่น:
  145
  ค่าพลัง:
  +147,469
  คาถาหลวงพ่อปัญญา 'ลดทุกข์-เพิ่มสุข' 'เพื่อชีวิตใหม่' ปีหนู

  คาถาหลวงพ่อปัญญา 'ลดทุกข์-เพิ่มสุข' 'เพื่อชีวิตใหม่' ปีหนู

  http://www.dailynews.co.th/web/html/...e=2&Template=1


  วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 08:39 น.  เข้าสู่ “ปีใหม่” คำอวยพรที่ให้แก่กันประโยคหนึ่งซึ่งถือเป็นประโยคอมตะก็คือ “ขอให้มีความสุข” เพราะไม่ว่าใครก็ย่อมต้องการที่จะ มีความสุขด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่ผู้คนจำนวนไม่น้อยยังมิได้ทำให้ตัวเองมีสุข

  อยากมีความสุขก็ต้องรู้จักที่จะขจัด “ความทุกข์”

  หาก “ลดทุกข์” ได้...ก็ย่อมจะเป็นการ “เพิ่มสุข”

  ทั้งนี้ กับเรื่อง “ความสุข-ความทุกข์” นั้น พระพรหมมังคลา จารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ท่านระบุไว้ในหนังสือ “ชีวิตของข้าพเจ้าและคำบรรยายวิชาพุทธศาสน์” หนังสือธรรมะที่แพร่หลายมากเล่มหนึ่งหลังหลวงพ่อปัญญาละสังขารเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยในบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ความบางตอนคือ.....

  “...หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในแง่ความทุกข์นี่ก็เหมือนกัน พระองค์บอกว่ามีแต่ความทุกข์ ส่วนสุขคืออะไรเล่า สุขก็คือ ทุกข์ที่ลดลง ไป ถ้าเราพูดตามภาษาคำนวณว่า ทุกข์ 100 ถ้าลดลงมา 5 ส่วน ที่ลดลง มา 5 นี่แหละคือของเรา ถ้าลดลงไป 10 เราก็ได้สุข 10 สมมุติเชื่อว่าเป็นความสุข

  ความจริงความสุขนั้นก็คือทุกข์ลดลงนั่นเอง แต่ทุกข์ยังอยู่อีกตั้ง 95, 90 แม้ลดลงไป 50 ทุกข์ก็ยังอยู่ตั้ง 50 แต่นับว่าเบาลงไปหน่อย คือเรียกว่าลดลงไปเท่านั้นเอง การที่ตรัสเช่นนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสในสิ่งที่เป็นสัจจะ เป็นธรรมะให้เรารู้ความจริงว่า โลกนี้มีความทุกข์

  ส่วนที่เราเรียกว่าสุขนั้นไม่ใช่สัจจะ ไม่ใช่ความจริง แต่เป็นการพูดตามภาษาชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจ ถ้าเราพูดไปว่าวันนี้ทุกข์ลดลงไป 5 แล้ว ก็ฟังไม่รู้เรื่อง จึงบอกว่า เป็นสุข วันนี้สบายดี การที่สบายดีก็คือว่า ทุกข์ลดลงไปหน่อย การที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า โลกนี้มีความทุกข์ พูดในแง่ความจริง พระพุทธเจ้ามองโลกในแง่ความจริง มีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งว่า “เธอ ทั้งหลายจงมองทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เป็นจริง” ภาษาบาลีว่า “ยถาภูตญาณ ทัสสนะ” หมายความว่า “มองสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง”

  การที่คนเราวุ่นวายก็เพราะเราไม่ได้มองอะไร ๆ ตามที่เป็นจริง เรามองเห็นสิ่งที่เป็นมายา เห็นสิ่งที่เขาคลุมเขาแต่งไว้ แต่ไม่มองลงไปให้เห็นเนื้อแท้ของสิ่งนั้นว่าเป็นอะไร เมื่อเรามองไม่เห็นเนื้อแท้ เราก็ไม่เห็นสิ่งที่เป็นมายาหลอกลวง ก็วุ่นวายไปด้วยประการต่าง ๆ

  ในหนังสือเล่มเดิมหลวงพ่อปัญญาระบุไว้อีกว่า... เมื่อใดเรามองอะไรในสภาพที่เป็นจริง เราก็เห็นความจริง และเมื่อเราเห็นความจริง เราก็จะไม่ยึดถือ ไม่หลงผิดต่อไป อันนี้ เป็นหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ใช้ได้ทุกแง่ ไม่ว่าในแง่การเมือง หรือในแง่เศรษฐกิจ อะไรก็ตาม ถ้าเรามองในแง่ของความจริงในสิ่งนั้น ๆ แล้ว จะไม่ทำให้เราวุ่นวายในทางจิตใจ จะทำให้เราเข้าใจสิ่งนี้ตามสภาพที่เป็นอยู่จริง ๆ

  จึงใคร่ขอฝากทรรศนะข้อนี้ไว้แก่พวกเธอทั้งหลายว่า เราจะมองโลกต้องมองให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริง มองคนก็มองให้เห็นสภาพที่เป็นจริง เหตุการณ์อันใดเกิดขึ้น เราต้องมองให้ซึ้ง ให้เห็นภาพที่เป็นจริง การมอง อะไร ๆ ตามสภาพที่เป็นจริงนั้น เป็นการมองด้วยปัญญา เป็นการมองตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามอง และเราจะเข้าใจสิ่งนั้นมากขึ้น ขอให้เข้าใจในเรื่องความทุกข์ตามนี้...”

  หลวงพ่อปัญญายังได้ระบุถึงเรื่อง “ความทุกข์” ไว้ในหนังสือเล่มเดิมอีกหลายส่วน อาทิ... “...ความเกิดขึ้นแห่งความยึดมั่นถือมั่นในเรื่อง อะไร ๆ ก็ตาม เป็นความทุกข์ ขณะใดใจเราเกิดความคิดยึดมั่นถือมั่นอะไร ก็เป็นทุกข์...” “...ยึดมั่นว่ารูปเป็นของฉัน เวทนาเป็นของฉัน สัญญาเป็นของฉัน วิญญาณเป็นของฉัน เราก็เป็นทุกข์ ทุกข์เพราะความยึดถือ ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่มีความทุกข์หรือความเดือดร้อนเลย...”

  “ขอให้เราจำไว้ว่า ความทุกข์เกิดเพราะความอยาก อยากมากทุกข์ มาก อยากน้อยทุกข์น้อย ถ้าไม่อยากเลยก็สบายใจ ไม่มีความทุกข์อะไร อยู่โดยไม่อยากนี่จะอยู่ได้ไหม อยู่ได้ แต่ว่าคนเราไม่ฝึก ไม่ฝึกอยู่เพื่อไม่อยาก ฝึกอยู่แต่เรื่องอยากกันทั้งนั้น จึงวุ่นวายกันนักหนา”...หลวงพ่อปัญญาระบุ

  เหล่านี้ต้องนับว่าเป็น “ธรรมะสร้างความสุข”

  อย่างไรก็ดี ถ้าใครอยากรู้วิธีสร้างความสุขโดยไม่ต้องอิงกับคำว่าทุกข์เลย หลวงพ่อปัญญาท่านก็เคยให้คำแนะนำชัด ๆ เป็นข้อ ๆ ไว้ 6 ข้อ ในหนังสือชื่อ “วิธีสร้างความสุขสดใสให้ชีวิต” ซึ่งใครจะเรียกว่าเป็น “คาถาสร้าง สุข” ก็น่าจะได้ โดยหลักใหญ่ใจความคือให้ “หยุดสำรวจตรวจสอบตัวเอง” กล่าวคือ.....

  1. ชีวิตเราที่ผ่านมานี้ เป็นอย่างไร ?, 2. สุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นอย่างไร ?, 3. เศรษฐกิจส่วนตัวเรา ในครอบครัวเรา เป็นอย่างไร ?, 4. เราได้รับใช้ประเทศชาติ อย่างไร ?, 5. เราทำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ ขนาดไหน ?, 6. เราทำด้วยความสำนึกในหน้าที่ อย่างไร ?

  หลวงพ่อปัญญาท่านใช้ “ฯลฯ” ต่อท้าย 6 ข้อคำถามนี้ไว้ด้วย ซึ่งโดยนัยก็น่าจะหมายถึงอาจตั้งคำถามเพิ่มเติมได้ แต่สำคัญคือก็ต้องเป็นคำถามเพื่อการตรวจสอบตัวเองในทางสร้างสรรค์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้รู้-ให้ตระหนักถึงตัวตนของเราในช่วงที่ผ่านมา เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนทำให้ชีวิตตนเองสดใสสดชื่น “มีความสุข”

  “ปีใหม่” อีกแล้ว !! ก็ถือเป็นฤกษ์ดีที่จะ “สำรวจตัวเอง”

  พบว่ามี “ปัจจัยสร้างทุกข์” ก็พยายามลด-ละมันลงเสีย

  ลดทุกข์ได้ก็เท่ากับ “สร้างความสุข” ได้นั่นเอง !!!!!.
   

แชร์หน้านี้

Loading...