คาถา ชินบัญชร เราท่องแล้ว จะเป็นเช่นไรบ้างครับ

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย dragon_exe, 11 กรกฎาคม 2005.

 1. dragon_exe

  dragon_exe Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 เมษายน 2005
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +65
  เมื่อเราได้ท่องคาถาบทนี้แล้วจะมีผลเช่นไรบ้างครับ คนที่ท่องมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ ช่วยบอกทีครับ แชร์ประสบการณ์กันนะครับ ( ผมคิดว่าทำให้สงบลงได้เยอะเลยครับ )
   
 2. DevilBitch

  DevilBitch เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2005
  โพสต์:
  9,777
  ค่าพลัง:
  +36,847
  ีคนเล่าเรื่องเดียวกันกับคำถามนี้ที่ห้อง คาถา น่ะค่ะ ไปตามอ่านเอาหมวดนั้นนะคะ
   
 3. vibe

  vibe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มีนาคม 2005
  โพสต์:
  731
  ค่าพลัง:
  +3,145
  ลองอ่านคำแปลดูนะ

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=500 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center>
  [​IMG][​IMG][​IMG]
  </TD><TD vAlign=center width=20>[​IMG]</TD><TD vAlign=center>[​IMG][​IMG][​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๑. </TD><TD width="50%">ชะยา สะนา กะตา พุทธา
  จะตุ สัจจา สะภัง ระสัง
  </TD><TD>เชตะวา มารัง สะวา หะนัง
  เย ปิวิงสุ นะรา สะภา
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๒.</TD><TD width="50%">ตัณหังกะราทะโย พุทธา
  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง
  </TD><TD>อัฏฐะวีสะติ นา ยะกา
  มัตถะเก เต มุนิส สะรา
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>มี ๒๘ พระองค์ คือ พระผู้ทรงนามว่า ตันหังกร เป็นอาทิ พระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้งหมดนั้น </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๓. </TD><TD width="50%">สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง
  </TD><TD>พุทโธ ธัมโม ทะวิโล จะเน
  อุเร สัพพะคุณา กะโร
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศรีษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๔.</TD><TD width="50%">หะทะเย เม อะนุรุทโธ
  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภา คัสสะมิง
  </TD><TD>สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
  โมคคัลลาโน จะวา มะเก
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๕.</TD><TD width="50%">ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
  กัสสะโป จะมะหา นาโม
  </TD><TD>อาสุง อานันทะรา หุโล
  อุภาสุง วามะโส ตะเก
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๖. </TD><TD width="50%">เกสะโต ปิฏฐิภา คัสสะมิง
  นิสินโน สิริสัม ปันโน
  </TD><TD>สุริโย วะ ปะภัง กะโร
  โสภีโต มุนิปุง คะโว
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๗. </TD><TD width="50%">กุมาระกัสสะโป เถโร
  โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง
  </TD><TD>มะเหสี จิตตะวา ทะโก
  ปะติฏฐาสิ คุณา กะโร
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>พระเถระกุมาระกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากประจำ </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๘. </TD><TD width="50%">ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ
  เถรา ปัญจะอิเม ชาตา
  </TD><TD>อุปาลี นันทะสี วะลี
  นะลาเต ติละกา มะมะ
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๙. </TD><TD width="50%">เสสา สีติ มะหาเถรา
  เอเตสีติ มะหาเถรา
  </TD><TD>วิชิตา ชินะสา วะกา
  ชิตะวันโต ชิโน ระสา
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๑๐.</TD><TD width="50%">ชะลันตา สีละเต เชนะ
  ระตะนัง ปุระโต อาสิ
  </TD><TD>อังคะมังเค สุสัณ ฐิตา
  ทักขิเณ เมตตะสุต ตะกัง
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๑๑.</TD><TD width="50%">ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ
  ขันธะโม ระปะริตัญ จะ
  </TD><TD>วาเม อังคุลิมา ละกัง
  อาฏานาฏิยะสุต ตะกัง
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตรเป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๑๒.</TD><TD width="50%">อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
  ชินานา นาวะระสัง ยุตตา
  </TD><TD>เสสา ปาการะ สัณฐิตา
  สัตตัปปาการะลัง กะตา
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง คือ สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๑๓.</TD><TD width="50%">วาตะปิตตาทิสัญ ชาตา
  อะเสสา วินะยัง ยันตุ
  </TD><TD>พาหิรัช ฌัตตุปัท ทะวา
  อะนันตะ ชินะเต ชะสา
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐาน จงกำจัดให้พินาศอย่าให้เหลือ</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๑๔.</TD><TD width="50%">วะสะโต เม สะกิจเจ นะ
  ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ
  </TD><TD>สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
  วิหะรันตัง มะหิี ตะเล
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>ขอพระมหาบุรุษ ผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดี ฉะนี้แล </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width=10>๑๕.</TD><TD width="50%">สะทา ปาเลนตุมัง สัพเพ
  อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
  ธัมมานุภาเวนะ ชิตา ริสังโฆ
  สัทธัมมานุภาวะ ปาลิโต
  </TD><TD>เต มะหาปุริสา สะภา
  ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
  สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะ ราโย
  จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ ฯ
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=500 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center>
  [​IMG][​IMG][​IMG]
  </TD><TD vAlign=center width=20>[​IMG]</TD><TD vAlign=center>[​IMG][​IMG][​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...