เรื่องเด่น คำถวายเทียนพรรษา ที่ถูกต้อง ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 10 กรกฎาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,071
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,758
  ค่าพลัง:
  +6,592
  เทียน-1.jpg


  คำถวายเทียนพรรษา
  ที่ถูกต้อง ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา กิจกรรมสำคัญเทศกาลแห่เทียนพรรษา ธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนเพื่อเพิ่มพูลความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และมีความเชื่อว่าจะช่วยให้แสงสว่างแก่ชีวิต และเป็นกุศลทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ขณะจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน

  religion-face-golden-culture-gold_1203-6367.jpg

  กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ชาวพุทธบำเพ็ญกุศล ทำบุญ และถวายผ้าอาบน้ำฝน – เทียนพรรษา ตามความเชื่อแต่ครั้งพุทธกาลที่ให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน ป้องกันพระสงฆ์เหยียบย่ำผลผลิตปลายฤดูฝนที่ข้าวของชาวบ้านออกรวงจนสืบทอดมาเป็นประเพณีแห่งแสงสว่างจนปัจจุบัน

  pblvndp32p7h-1024x576.jpg

  และเพื่อสานต่อประเพณีอันดีงาม บทสวดที่ชาวพุทธควรรู้ และศึกษา คำถวายเทียนพรรษา ที่ถูกต้อง ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา หล่อเทียนพรรษา และแห่รอบอุโบสถ 3 รอบ ฯลฯ ซึ่งเทียนจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือเทียนพรรษาแบบเอาไว้ใช้งานในกิจของสงฆ์ หรือเทียนแบบสวยงามเพื่อประกวด หรือขึ้นรถแห่รอบเมือง

  tall-candles-shine-steel-dish_1304-4957.jpg

  คำถวายเทียนพรรษา บทสวดที่ถูกต้อง ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา


  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ท่องนะโม 3 จบ)

  บทสวด – ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตังปะทีปะยุคัง, สะปะริวารัง, เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, อิมัสสะมิง อุโปสะถาคาเร, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, ปะทีปะยุคัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ

  คำแปล – ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่ เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดา บิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

  คำถวาย วันเข้าพรรษา 2562


  บทสวด – อิมัง ภันเต พุทธปูชายะ วัสสะคะตัง ปะทีปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต อิมัง วัสสะคะตัง ปะทีปัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญจะ
  มาตาปิตุอาทีนัญจะ เปตานัง สัพเพสัญจะ เทวะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

  คำแปล – ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่บิดามารดา ญาติมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ยังปรโลกด้วย กับเทพยดาทั้งหลาย ทั้งปวง สิ้นกาลนาน เทอญ.

  คำถวายผ้าอาบน้ำฝน


  บทสวด – อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ
  ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
  คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.springnews.co.th/thailand/526128
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 กรกฎาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...