คำแปล “บทสวดรัตนสูตร” สร้างขวัญกำลังใจในยามเผชิญภัยพิบัติร้ายแรง

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ เตือนภัย, 18 มีนาคม 2020.

 1. โพธิสัตว์ เตือนภัย

  โพธิสัตว์ เตือนภัย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,363
  กระทู้เรื่องเด่น:
  376
  ค่าพลัง:
  +542
  0b89ae0b897e0b8aae0b8a7e0b894e0b8a3e0b8b1e0b895e0b899e0b8aae0b8b9e0b895e0b8a3-e0b8aae0b8a3e0b989.jpg

  เปิดเนื้อหาและคำแปลของ “บทสวดรัตนสูตร” หรือ “บทสวดเจ็ดตำนาน” ที่ พศ.เสนอให้วัดทั่วประเทศสวดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในช่วงที่ประเทศเผชิญวิกฤตไวรัสระบาด

  หลังจากที่ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มีแนวคิดให้ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศเจริญพระพุทธมนต์ “บทรัตนสูตร” เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงสถานการณ์ประเทศเกิดวิกฤต ซึ่งจะมีการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อเห็นชอบและดำเนินการต่อไป

  สำหรับบทสวดมนต์ “บทรัตนสูตร” มักจะเรียกกันว่า “บทสวดเจ็ดตำนาน” เป็นพระสูตรที่พระอานนท์เถระได้ศึกษาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติร้ายแรงทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับชาวกรุงเวสาลี ที่มีทั้งโรคระบาด อันตรายจากภูตผีปีศาจ ความอดอยากล้มตาย

  พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานนท์เถระรำลึกถึงคุณพระรัตนะ คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทำสัจกิริยาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชาวกรุงเวสาลี ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนสูตรนี้ ภัยพิบัติร้ายแรงได้ระงับลงอย่างฉับพลัน

  ปัจจุบัน “บทรัตนสูตร” นิยมสวดในพิธีการทำน้ำพระพุทธมนต์

  สำหรับบทสวดและคำแปลของ “บทสวดรัตนสูตร” มีดังนี้


  ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
  เหล่าภูตทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ ณ ภาคพื้นก็ดี ทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดี ที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ สถานที่นี้ก็ดี

  สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
  ขอหมู่ภูตทั้งปวงนั้น จงเป็นผู้มีใจดีเถิด

  อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง
  และเชิญฟังคำสดุดีพระรัตนตรัย อันข้าพเจ้ากล่าว โดยเคารพเถิด

  ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ
  ดูก่อนภูตทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงฟังข้าพเจ้า

  เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
  ขอท่านทั้งหลาย จงกระทำเมตตาจิต ในประชาชาวมนุษย์เถิด

  ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
  ซึ่งเขาทั้งหลาย ทำเทวตาพลีอยู่ ทั้งกลางวันกลางคืน

  ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ
  เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่ประมาท ช่วยคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเถิด

  ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
  ทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ หรือในโลกอื่น

  สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
  หรือรัตนะอันใดอันสูงค่า ในสรวงสวรรค์

  นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
  ทรัพย์หรือรัตนะนั้นๆ ที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้า ไม่มีเลย

  อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
  ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระพุทธเจ้า

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

  ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง, ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
  พระศากยมุนีเจ้า ทรงมีพระหฤทัยดำรงมั่น ได้บรรลุธรรมอันใด เป็นที่สิ้นกิเลส เป็นที่สิ้นราคะ เป็นอมตะอย่างแท้จริง

  นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
  สิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้น ย่อมไม่มี

  อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
  ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระธรรม

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

  ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
  พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิว่าเป็นธรรมอันสะอาด

  สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
  บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวว่าสมาธิเป็นคุณธรรมอันให้ผลโดยลำดับสม่ำเสมอ

  สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
  คุณธรรมอื่น ที่เสมอด้วยสมาธินั้น ย่อมไม่มี

  อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
  ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระธรรม

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

  เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัตถา
  บุคคลเหล่าใด นับเรียงองค์ได้เป็น 8

  จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
  นับเป็นคู่ได้ 4 คู่ อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้ว

  เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
  บุคคลเหล่านั้น เป็นสาวกของพระสุคตเจ้า เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

  เอเตสุ ทันนานิ มะหัปผะลานิ
  ทานทั้งหลาย ที่บุคคลถวายในท่านเหล่านั้น ย่อมมีผลเป็นอันมาก

  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
  ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระสงฆ์

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
  ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

  *********************************
  ขอบคุณที่มา
  https://www.posttoday.com/dhamma/618032
   
 2. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,070
  กระทู้เรื่องเด่น:
  293
  ค่าพลัง:
  +63,776
  คำแปลค่ะ อ่านโดย สมาชิกเว็บพลังจิต ( KeLBeRos)

  90343332_227610368642100_4804093170239406080_n.jpg

  90551944_809431359539490_3816590308108402688_n.jpg


  001,jpg.jpg


  02.jpg


  03.jpg   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2020
 3. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,070
  กระทู้เรื่องเด่น:
  293
  ค่าพลัง:
  +63,776
  บทสวดรัตนสูตร โดย สมาชิกพลังจิต ( KeLBeRos)

  04.jpg

  07.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2020

แชร์หน้านี้

Loading...