คิริมานนทสูตร ?

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย วรณ์นิ, 12 มิถุนายน 2019.

 1. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  คงเคยฟังธรรมบทนี้กันมาบ้างแล้ว..
  ในข้อที่ว่า ถึง แดนนิพพาน
  ที่กล่าวถึง แดนนิพพานว่า อยู่สุดขอบโลก...

  สุดขอบโลก โลกอะไร.?
  ก็คือสุดขอบโลกวัฏะสงสาร

  แล้วโลกวัฏะสงสาร มีแค่ไหน.?
  โลกวัฏะสงสารมี กาย เวทนา จิต.....สมมุติทั้งปวง (ขันธ์ห้านั่นเอง)
  สรุปคือ ขันธ์ห้า คือ วัฏะสงสาร....
  พ้นจากขันธ์ห้าได้ คือ พ้นจากวัฏะสงสาร
  ถึงจะพบแดนนิพพาน
  ...
   
 2. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  ท่านใดมี ข้อเสริม ก็เชิญได้
  ผม คิดเอาเองได้เพียงแค่นี้ เท่านั้น
   
 3. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  มาคุย คิด วิจัย เรื่อง นิพพานที่อยู่สุดขอบโลกกันต่อ ดีฝ่า
  โลกวัฏะสงสาร มันเป็น โลกของใครของมัน (ขันธ์ของใครของมัน)
  ขยายความคือ มันเป็น กาย เวทนา จิต ธรรม (สมมุติที่เป็นตัวตน)ของใครของมัน
  ดังนั้น..นิพพานจึงอยู่สุดขอบโลกวัฏะสงสารเหมือนกัน
  แต่ ระดับความหนาแน่น ที่ยึดมั่นถือมั่น ในขันธ์ห้า มีไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน
  เปรียยเทียบ ว่า แต่ละคนเกิดมา เป็นคนเหมือนกัน แต่ สมรรถนะ ต่างกัน
  ดังนั้น ความยากง่ายของ เส้นทาง ระยะไกลไกล้ของเส้นทาง จึงต่างกัน
  เพราะเส้นทางที่ประกอบเป็นขันธ์ จนมาเกิดเป็นคนนี้ มัน สะสม ขันธ์ มาแบบ หนาแน่น หรือเบาบาง หรือยึดมั่นถือมั่น มามากน้อยเท่าใด หรือหมายถึง มีต้นทุน มีบารมีที่สะสมมา หรือ มีปัญญาสะสมมา มากน้อยเท่าใด ..
  ดังนั้น..ทางตรงที่สุด ของ กาย เวทนา จิต ธรรม..ที่เป็น ฐานทั้งสี่ แต่ละคนจะสามารถผ่านด่าน ความยึดมั่นถือมั่นที่ตนเองมีนั้น....ได้รวดเร็วแค่ไหน ตามความหยาบ ของกาย ไป เวทนา ไปจิต จนพบธรรม..อันละเอียด
  ท่านจะสามารถชำระ สิ่งเหล่านี้ออกจากการที่เคยหลงยึดมั่นถือมั่นได้เร็วแค่ไหน
  ก็ต้อง ตั้งใจปฏิบัติให้ตรงประเด็น และถูกวิธี
   
 4. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +7,994
  ขันธ5ๆ เอาอาลายมาพูด สุดขอบ ๆ
  น้า จ เดินอะไร? เปนหรอ

  เบาหวานกิน เดินสังขาร เดินรูป เดิน
  เวทนา เดินจงกรมสองสามรอบ มหา
  หอบแดด แว้ว ชัวร์

  เดินสัญญา สมอ ไหม้

  รูป สังขาร เวทนา สัญญา เดินมะล่าย

  น้า จ จะเดินอะไรเปน? สี่สัวต่า..!!!
   
 5. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  เดิงตามโลมป้อโลมแม้แกงาย ตามโลมปายเจอแสง
  เดิงตามแสงปายเจอข้ามฟากตายป้อตายแม้แกงาย
  ข้ามฟากตายปายเจอจานลายแบบแกงาย...
  เดิงแบบลี้งาย..สุกท้ายล่ายหล่าแกงาย
   
 6. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  โตกโลงลื๊อเปงโล๊กจิกรึงาย จืงซวบข้าวมาให้อ้วะด่าเล่ง
  ปายเล่งที่อึ่งปาย อ้วะขี้เกียกด่าลื่อเลี่ยว
   
 7. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +7,994
  พูดอาลาย มะเหงรุเรื่อ...

  ดอกบัวแสง ร้า จ บอกว่า ส่องจิต

  ส่อง มันก้อยู่ ข้างนอก จิฮับ

  จะทำยังงาย อะไรในขัน5 แล้ว
  มันถึงจะไปนั่ง จ่อมใน ดอกบัวแสง
  ทำไม่กล่าว มะประกาส ...รุจี หรือ
  มั่วนิ่ง ละซี่ บอกวิธีเข้าไปไม่เปน

  ใช้อาลาย ใน ขัน5
   
 8. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  อั๊วะว่า..จางลายอย่างลื่อ โคงม่ายข้าวจาย
  ทำคืออาราย รุจีอาราย โขงจางลาย
  หักข้าวจาย ภาสาโคงโหน่ยสี่
  โตเลี่ยว อย่าเปงโคย วมานจาโงะเหมินโคยนา
  ลื่อโต้งเลิกเปงโคยซะที
  ลื่อจืงจาข้าวจาย
   
 9. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  ลื่อจาข้าวปายหนาย ก็ข้าวปายสี้
  เลื่องโขงลื๊อสี้.. หลอกโบแส็ง มันอาวว๊าย หลอกคงโงะโงะแบบลื๊อ
  ห้ายลื๊อโมงตาปิกปิก เล่งงาย
   
 10. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +7,994
 11. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  ลื๊อ..มาวกังซา เต่ซ้าวเลยลึ
  วังนี่ อั๊วะม่ายเมียอาโลมจาเล่งกาลื๊อ
  อื๊อเบื่อลื่อเลี่ยว เบื่อมวกๆ เบื่อชิกหัย
  ปายกายกายเลยปาย
   
 12. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  พึ่งเข้าใจมาเมื่อกี้ ว่าจานลาย คืออะไร
  จานลาย
  จางลาย
  จังลัย
  จันลัย
  โห จางลายเล่าปัง เล่าปังจังลัย
   
 13. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +7,994
  จานลาย

  poselane dish

  กังไส

  เก่า

  เก๋า

  388767_58c960757e105fd00d5690051f4c59ad.jpg

  เดินสังขาร มะเปน หรอ?

  เดินรูป เปนปะ

  เดินเวทนา เปนไหม

  เดินสัญญา มะเปนอีก

  แล้ว น้า จ จะเดินอะไรได้อีกฮับ?
   
 14. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +7,994


  #เฝือมุข..แสง

  ****************


  เดินสังขาร มะเปน หรอ?

  เดินรูป เปนปะ

  เดินเวทนา เปนไหม

  เดินสัญญา มะเปนอีก

  แล้ว น้า จ จะเดินอะไรได้อีกฮับ?
   
 15. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  ก็เดินสะเปะสะปะ เดินไปเรื่อยๆเนืองๆ
  เพราะเดินไปทางไหน ก็เจอแต่ จานลายเล่าปัง
  เดินขันห้า ไง..
  เดินไป ก็ 55555
   
 16. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  ไม่ต้องมาแก้ตัว
  จานลาย มาจาก จันรัย..ชักชัก
  แกนี่ด่าคนไปทั่วเลย
  เวรกรำเวรกรำ
   
 17. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +7,994
  โย่ว โยว่ ..

  น้า จ น้าขะจ คนอะไร
  มาชมปังเก๋า อะเก๋า อะอายทำไม
  มาแสร้งชวนชัก สาน เดินไย
  มาแกล้งทวงทัก ถาม จะได

  มาทำเปนฮิต แล้วปกปิด ทางใด
  มาต่ำตมนิด แตะแซะ วิปิด ตาใคร
  ดอกบัวแสง คิดส่อง เข้าได้ไง
  ขันห้ามีน้อยนิดกลับมะรุ จะเดินอะไร

  ไง ..จะเดินอะไร?

  7 Q
   
 18. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  เริ่มออกอาการติงต๊องละ
  เดินอะไรของแก เดินไปข้ามฟากตาย หรือไง
  ถ้าจานลายคือเก๋า งั้นแกจง จานลายตลอดไป
  จานลายเล่าปัง ไปจนสิ้นสุดกัป
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มิถุนายน 2019
 19. วรณ์นิ

  วรณ์นิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2016
  โพสต์:
  6,110
  ค่าพลัง:
  +3,013
  ตราบใดที่ท่าน จานลายเล่าปัง ยังแถต่อไป
  ตราบใดที่ท่าน จานลายเล่าปัง ไม่ยอมรับสารภาพว่าด่าคนอื่น
  ด้วยคำว่า จานลายที่มาจาก จันรัย
  ท่าน จานลายเล่าปัง ก็.จะ ติดอยู่กับจานลายนี้ ตลอดไป
  เพราะทำตัวเองด้วยตนเอง
   
 20. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +7,994
  น้า จ เคยเปน เบาหวาน เป่า

  สมมติ ว่าเคยเปน รุว่า มัน "จำลอง" แน่ๆ


  สะดึง สะดึง สะดึง จิงเกิ้ลเปนคำถาม....  เบาหวาน ทำอะไร น้า จ ผู้มี กระติก
  ได๋ป่ะ?


  ปล.ลิง : หากเปน ผ้าหนามะเคยแคะหู
  ส่วนใหญ่ รุอยู่แต่เผลอ ไม่ก้เพลิน
   

แชร์หน้านี้

Loading...