คุณชอบสวดมนต์บทใดมากที่สุด

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย onlyone, 6 พฤศจิกายน 2007.

 1. กิ่งสน

  กิ่งสน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 เมษายน 2012
  โพสต์:
  963
  ค่าพลัง:
  +2,112
  ที่พิเศษตอนนี้บารมี 30 ทัศ คาถาโพธิบาท อิติปิโส ค่ะ
   
 2. 2zani

  2zani ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2009
  โพสต์:
  1,118
  ค่าพลัง:
  +5,525
  ผมชอบสวดบท เมตตาใหญ่ ครับ

  อานิสงส์การสวดมหาเมตตาใหญ่
  พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงผลดีที่จะได้รับจากการสวดบทมหาเมตตาใหญ่ไว้ 11 ประการ คือ

  (1) นอนหลับเป็นสุข
  (2) ตื่นเป็นสุข
  (3) ไม่ฝันร้าย
  (4) เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
  (5) เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย
  (6) เทวดาทั้งหลายเฝ้ารักษา
  (7) ไฟ ยาพิษ หรือ ศัสตรา ไม่กล้ำกราย (ในตัว) ของเขา
  (8) จิตเป็นสมาธิเร็ว
  (9) ผิวหน้าผ่องใส
  (10) ไม่หลงตาย
  (11) ยังไม่บรรลุคุณธรรมเบื้องสูง ก็จะบังเกิดในพรหมโลก

  ขออนุโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวลกับพี่ๆทุกท่านด้วยครับ
   
 3. สวัสดีั

  สวัสดีั Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  22
  ค่าพลัง:
  +49
  ชอบสวด พาหุงฯ มหากาฯ ชัยมงคลคาถา (ชอบมาก)
   
 4. ธัมมะสามี

  ธัมมะสามี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2013
  โพสต์:
  509
  ค่าพลัง:
  +2,765
  <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]-->
  [FONT=&quot]นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ )[/FONT]
  [FONT=&quot]พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... สาธุ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค หลวงปู่พระราชพรหมยาน วัดท่าซุงเป็นที่สุด พรหมและเทวดาทั้งหมด ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย ขอจงได้มาโปรดลูกด้วยเถิด ฯ.[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ ( ว่า ๑ จบ )[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะหวาโหม ฯ. ( ว่า ๙ จบ )[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... สาธุ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆะคุณ คุณพระปัจเจกโพธิ์ คุณพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค หลวงปู่พระราชพรหมยาน วัดท่าซุงเป็นที่สุด พรหมและเทวดาทั้งหมด ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย ขอจงได้มาโปรดลูกด้วยเถิด ฯ.[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต[/FONT][FONT=&quot] โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสารถิ สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ.[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... สวากฺขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ.[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วัจจะ โส ภะคะวา[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วัจจะ โส ภะคะวา[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วัจจะ โส ภะคะวา[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วัจจะ โส ภะคะวา[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วัจจะ โส ภะคะวา[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... อะระหังตัง สะระณัง คัจฉามิ อะระหังตัง สิระสา นะมามิ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ สุคะตัง สิระสา นะมามิ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วัจจะ โส ภะคะวา[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิ วัจจะ โส ภะคะวา[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] อิติปิ โส ภะคะวา สัตถาเทวะมนุสสานัง วัจจะ โส ภะคะวา[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วัจจะ โส ภะคะวา[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]นะมามิ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] สัตถาเทวะมนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ สัตถาเทวะมนุสสานัง สิระสา นะมามิ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ พุทธัง สิระสา นะมามิ [/FONT]
  [FONT=&quot] อิติปิ โส ภะคะวา ฯ.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]นมัสการพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปันนานัง มะเหสินัง[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวง ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ซึ่งได้อุบัติแล้ว[/FONT]
  [FONT=&quot]ตัณหังกะโร มหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]คือ พระตัณหังกรผู้กล้าหาญ พระเมธังกรผู้มียศใหญ่[/FONT]
  [FONT=&quot]สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุตินธะโร[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระสะระณังกรผู้เกื้อกูลแก่โลก พระทีปังกรผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง[/FONT]
  [FONT=&quot]โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระโกณฑัญญะผู้เป็นประมุขของหมู่ชน พระมงคลผู้เป็นบุรุษประเสริฐ[/FONT]
  [FONT=&quot]สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระสุมะนะผู้เป็นธีระบุรุษมีพระหทัยงาม พระเรวะตะ ผู้เพิ่มพูนความยินดี[/FONT]
  [FONT=&quot]โสภีโต คุณะสัมปันโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ พระอะโนมะทัสสี ผู้อุดมในหมู่ชน[/FONT]
  [FONT=&quot]ปะทุโม โลกะปัชโชโต นาระโท วะระสารถี[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระปทุมผู้ทำโลกให้สว่าง พระนารทะผู้เป็นสารถีอันประเสริฐ[/FONT]
  [FONT=&quot]ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระปทุมุตตะระผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ พระสุเมธะผู้หาบุคคลเปรียบมิได้[/FONT]
  [FONT=&quot]สุชาโต สัพพะโลกัคโค ปิยะทัสสี นะราสะโภ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระสุชาตะผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง พระปิยะทัสสีผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชน[/FONT]
  [FONT=&quot]อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระอัตถะทัสสีผู้มีความกรุณา พระธัมมะทัสสี ผู้บรรเทามืด[/FONT]
  [FONT=&quot]สิทธัตโถ อะสะโม โลเก ติสโส จะ วะทะตัง วะโร [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระสิทธัตถะผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก พระติสสะผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์[/FONT]
  [FONT=&quot]ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ วิปัสสี จะ อะนูปะโม[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระปุสสะผู้ประทานธรรมอันประเสริฐ พระวิปัสสีผู้หาที่เปรียบมิได้[/FONT]
  [FONT=&quot]สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขะทายะโก[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระสิขี ผู้เป็นพระศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]พระเวสสะภู ผู้ประทานความสุข[/FONT]
  [FONT=&quot]กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระกะกุสันโธผู้นำสัตว์ออกจากกันดาร คือ กิเลส พระโกนาคะมะนะ ผู้หักเสียซึ่งข้าศึก คือ กิเลส [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโม สักยะปุงคะโว[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระกัสสะปะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ พระโคตะมะ ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยราช ฯ.[/FONT]
  [FONT=&quot]เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา อะเนกะสะตะโกฏะโย[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดี เหล่าอื่นก็ดี มีจำนวนหลาย ร้อยโกฏิ[/FONT]
  [FONT=&quot]สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดเสมอกัน ไม่มีใครเหมือน พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ล้วนมีฤทธิ์มาก[/FONT]
  [FONT=&quot]สัพเพ ทะสะพะลูเปตา เวสารัชเชหุปาคะตา[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]ล้วนประกอบแล้วด้วยพระทศพลญาณ ประกอบไปด้วยพระเวสารัชชะญาณ[/FONT]
  [FONT=&quot]สัพเพ เต ปะฏิชานันติ อาสะภัณฐานะมุตตะมัง[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ล้วนตรัสรู้อยู่ ซึ่งอาสภะฐาน อันอุดม[/FONT]
  [FONT=&quot]สีหะนาทัง นะทันเต เต ปะริสาสุ วิสาระทา[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระพุทธเจ้าเหล่านั้น เป็นผู้องอาจไม่ครั่นคร้าม บันลือสีหะนาทในท่ามกลางบริษัททั้งหลาย[/FONT]
  [FONT=&quot]พรัหมะจักกัง ปะวัตเตนติ โลเก อัปปะฏิวัตติยัง[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]ยังพรหมจักรให้เป็นไป อันใครๆ ยังไม่ให้เป็นไป แล้วในโลก[/FONT]
  [FONT=&quot]อุเปตา พุทธะธัมเมหิ อัฏฐาระสะหิ นายะกา[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ประกอบด้วยพระพุทธธรรม ๑๘ ประการ[/FONT]
  [FONT=&quot]ทะวัตติงสะลักขะณูเปตาสีตะยานุพะยัญชะนาธะรา[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]ผู้ประกอบด้วยพระลักษณะ ๓๒ ประการ และทรงไว้ซึ่งอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]พะยามัปปะภายะ สุปปะภา สัพเพ เต มุนิกุญชะรา[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]มีพระรัศมีอันงามด้วยพระรัศมีมณฑลข้างละวา พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ล้วนเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐ[/FONT]
  [FONT=&quot]พุทธา สัพพัญญุโน เอเต สัพเพ ขีณาสะวา ชินา[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นพระสัพพัญญู ล้วนเป็นพระขีณาสพผู้ชนะ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]มะหัปปะภา มะหาเตชา มะหาปัญญา มะหัพพะลา[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]มีพระรัศมีมาก มีพระเดชมาก มีพระปัญญามาก มีพระกำลังมาก [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]มะหาการุณิกา ธีรา สัพเพ สานัง สุขาวะหา[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]มีพระกรุณามาก เป็นนักปราชญ์ นำความสุขมาเพื่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง[/FONT]
  [FONT=&quot]ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ ตาณา เลนา จะ ปาณินัง[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]เป็นที่เกาะ เป็นที่พึ่ง เป็นที่อาศัย เป็นที่ต้านทาน และเป็นที่เร้นของสัตว์ทั้งหลาย[/FONT]
  [FONT=&quot]คะตี พันธู มะหัสสาสา สะระณา จะ หิเตสิโน[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]เป็นคติ เป็นเผ่าพันธุ์ เป็นที่ยินดี เป็นที่ระลึก และทรงแสวงหาประโยชน์[/FONT]
  [FONT=&quot]สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ สัพเพ เอเต ปะรายะนา[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]เพื่อสัตว์โลกกับเทวโลก พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ล้วนเป็นเบื้องหน้าของสัตว์ทั้งหลาย[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]เตสาหัง สิระสา ปาเท วันทามิ ปะริสุตตะเม [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]ข้าพระพุทธเจ้าขอวันทาแทบเบื้องพระยุคลบาทของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเศียรเกล้า และขอวันทาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น ผู้เป็นบุรุษอันอุดม [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]และข้าพระพุทธเจ้าขอวันทาพระตถาคตเจ้า ด้วยวาจา และใจทีเดียว[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]สะยะเน อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาปิ สัพพะทาฯ. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]ในที่นอนด้วย ในที่นั่งด้วย ในที่ยืนด้วย แม้ในที่เดินด้วย ในกาลทุกเมื่อด้วย ฯ.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]นมัสการอนาคตพุทธเจ้า[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา เมตเตยยะ เมตเตยโย นามะ [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ราโม จะ รามะสัมพุทโธ โกสะโล ธัมมะราชา จะ มาระมาโร ธัมมะสามี ทีฆะชังฆี จะ นาระโท โสโณ รังสีมุนิ ตะถา สุภูเต เทวะเทโว โตเทยโย นะระสีหะโก ติสโส นามะ ธะนะปาโล ปาริเลยฺโย สุมังคะโล เอเตทะสะ พุทธานามะ ภะวิสสันติ อะนาคะเต [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]เตสาหัง สิระสา ปาเท[/FONT][FONT=&quot] วันทามิ ปะริสุตตะ เม วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเม เต ตะถาคะเต สะยะเน อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาปิ สัพพะทาฯ.[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]มหามงคลจักรวาล[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะสัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทฺวัตติงสะมหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตะยานุพฺยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ฑีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา ฯ. [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]อากาสะ ปัพพะตะวะนะ ภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานังอานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ปิฏะกัตฺยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา ชะยะสิทธิธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคฺยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]นมัสการหลวงพ่อพระอุปคุตมหาเถระ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] ... อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธนะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โส อิทานิ มะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มะหาเถรัง ยัง ยัง อุปัททะวัง ชาตัง วิทังเสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุ เม ฯ. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]นมัสการหลวงพ่อพระมหากัจจานะมหาเถระ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] ... อิมินา สักกาเรนะ สาวะกะสังโฆ กัจจายะนะมหาเถโร มหาเตชะวันโต พุทธะโภคาวะโห ปาริมิตาโร อิทธิ ฤทธิ ติตะมะนะตัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]นมัสการหลวงพ่อพระสีวะลีมหาเถระ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] ... สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิม อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวานระภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยา ทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถรัสสะ เอตังคุณัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เม นะชาลีติ ปะสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชะนา วิกาละโภชะนา อาคัจฉันติ ปิยัง มะมะ ฯ. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]แผ่เมตตา[/FONT]
  [FONT=&quot] ... เมตตัญจะ สัพพะโลกัสะมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ เอตัง สะติง อะธิษเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิชาตุ คัพพะเสยยัง ปุนะเรตีติ.ฯ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... อะหัง สุขิโต โหมิ นิททุกโข โหมิ อะเวโร โหมิ อัพพะยาปัชโฌ โหมิ อะนีโฆ โหมิ สุขีอัตตานัง ปะริหะรามิ ฯ สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ สัพเพ สัตตา อัพพะยาปัชฌา โหนตุ สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ สัพเพ สัตตา สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขาปะมุญจัญตุ สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มาวิจคัจฉันตุ สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปฏิสะระณา ยัง กัมมังกะริสสันติ กัลละยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ. [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]คำอุทิศส่วนกุศลและอธิษฐานบารมีของข้าพเจ้า[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] ... อิทํ ปุญฺญผลํ ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้ว ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และจักบำเพ็ญต่อๆไปจนกว่าจะถึงวันที่ได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ข้าพเจ้าขออุทิศถวายส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายเหล่านี้ เป็นพระพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เป็นปัจเจกพุทธบูชาแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ เป็นธัมมะบูชาแด่พระธรรมอันเป็นเครื่องนำสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์ และเป็นสังฆะบูชาแด่พระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ทั้งที่เป็นพระขีณาสพและพระเสขะบุคคล ตลอดจนพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในส่วนแห่งกุศลผลบุญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลาย พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยดี สาธุ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... อิทํ ปุญฺญผลํ ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้ว ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และจักบำเพ็ญต่อๆไปจนกว่าจะถึงวันที่ได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหาย ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย ภรรยา ลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า ตั้งแต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงได้อนุโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... และข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลทั้งหลายเหล่านี้ ให้แก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยได้ล่วงเกินมาแล้ว ตั้งแต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงได้อนุโมทนาส่วนกุศลนี้ และขอจงได้ให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเถิด[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... และข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ ท่านเทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และท่านเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและท่านพระยายมราช ขอท่านเทพเจ้าทั้งหลายและท่านพระยายมราช จงได้อนุโมทนาส่วนกุศลนี้ และขอจงได้เป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในกาลวันนี้ด้วยเถิด [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... และข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลทั้งหลายเหล่านี้ ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เป็นญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี สัมภเวสี ภูตผี ปีศาจ เปรต อสุรกาย และบรรดาท่านทั้งหลายที่ รอตัดสินโทษอยู่ ณ สำนักพระยายมราช ขอท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ถ้าหากท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก ขอท่านพระยายมราชและเทวดาทั้งหลาย จงบอกสัตว์เหล่านั้นให้อนุโมทนาส่วนกุศลนี้ด้วยเถิด[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... อิทํ ปุญฺญผลํ ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้ว ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และจักบำเพ็ญต่อๆไปจนกว่าจะถึงวันที่ได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ขอผลบุญทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้บรรลุพระอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณตรัสเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระพุทธะมหามุนีธัมมะสามีวิริยาธิกะสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต เพื่อจะปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากวัฏฏะสงสาร เข้าสู่แดนเอกันตบรมสุข คือ พระนิพพาน [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]... ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังเป็นผู้มีบารมียังอ่อน ยังจักต้องเร่ร่อนไปในชาติภพใดใด ขอให้มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ มีอัธยาศัยพอใจยิ่งในการให้ทาน ในการรักษาศีล ในการเจริญภาวนา มีกรรมฐาน ๔๐ สติปัฏฐาน ๔ และวิปัสสนาญาณ ๙ ตั้งมั่นอยู่ในจิตทุกชาติ มีทิพจักขุญาณและปัญญาญาณคล้ายๆพระสัพพัญญู มีปฏิภาณไหวพริบสติปัญญาความรู้เฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้ง ๑๘ ประการ มีความสามารถพูดจาโน้มน้าวใจคนที่ทำชั่วให้กลับตัวเป็นคนดีได้ มีกำลังกายเท่ากับพญาช้างสารเจ็ดเชือก ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบ่อยๆ ได้เป็นผู้นำในการทำนุบำรุงยกยอค้ำชูพระพุทธศาสนาทั้งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระปัจจุบัน และของพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่จักมาตรัสในอนาคตให้ตั้งมั่นยั่งยืนเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน มีความสามารถสงเคราะห์คนไทยทั้งปวงให้มีความสุข และขอความขัดข้องต่างๆ ความอดอยากยากจน ความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ คำว่าไม่รู้ คำว่าไม่มี คำว่าไม่สามารถทำได้ คำว่าไม่สำเร็จ คำว่าพ่ายแพ้ และคำว่าความปรารถนาไม่สมหวัง ความท้อแท้เหนื่อยหน่ายคลายความเพียรในการสร้างบารมี ๓๐ ทัศ ความท้อแท้เหนื่อยหน่ายคลายความเพียรในการสร้างพระโพธิญาณและการลาพุทธภูมิ จงอย่าพึงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเลย นับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเถิด [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] ... ข้าพเจ้าขอตั้งสัตยาธิษฐานอ้างเอาพระบารมี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ มีองค์สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธาน พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆ กันมา มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค หลวงปู่พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง พ่อแม่ครูบาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าหนองผือ ครูบาจารย์เฒ่าหลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล วัดป่าบ้านคุ้ม หลวงปู่กินรี จันทิโย วัดป่ากัณตะศิลาวาส หลวงปู่วัง ฐิติสาโร วัดถ้ำไชยมงคลภูรังกา หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง หลวงพ่ออภิญญา อาจาโร วัดป่าวิเวกอาศรม เป็นที่สุด พรหมและเทวดาทั้งหมด ปู่ย่าตายายทั้งหลาย พ่อแม่ทั้งหลาย ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย ญาติสนิทมิตรสหาย ภรรยา ลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีจิตเมตตาโปรดช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ เกื้อหนุน เกื้อกูล แนะนำ ตักเตือน สั่งสอน และช่วยส่งเสริมในการสร้างบารมีทั้ง ๓๐ ทัศ ของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติ จนกว่าบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สมบูรณ์ ครบถ้วน ๑๖ อสงไขย กำไรแสนกัป และจนตราบเท่าได้สำเร็จแก่พระอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณตรัสเป็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกด้วยเถิด สาธุ ฯ.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]นาย ดนัย ศิริเวช วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] ซ.เรวดี จ.นนทบุรี [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:ตารางปกติ; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2014
 5. Penty

  Penty เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มกราคม 2014
  โพสต์:
  475
  ค่าพลัง:
  +1,579
  ชอบคาถาโพธิบาทค่ะ เป็นจังหวะ เป็นทำนอง ไพเราะมากๆเลย :cool:
   
 6. น้ำเกลี้ยง

  น้ำเกลี้ยง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กุมภาพันธ์ 2014
  โพสต์:
  208
  ค่าพลัง:
  +502
  สวัสดีครับ ชอบหลายบทครับ เริ่มจาก จุลลไชยยปกรณ์ ครับ ท่อง แล้วเหมือนสายน้ำไหล ทำนองอีสาน แล้วก็ธารณปริต ท่องแล้วรู้สึกขลังดี 555
   
 7. BANRAI

  BANRAI เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กันยายน 2007
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +317
  สวดบทอุปปาตะสันติ มหาสันติงหลวงครับ สวดแล้วสิ่งที่ร้าย ๆ จะหายไป
   
 8. อีกาจอมภู

  อีกาจอมภู เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  244
  ค่าพลัง:
  +137
  "นะโมพุทธายะ"

  เพราะเป็นบทเดียวที่ปรากฏขึ้นในความรู้สึกสุดท้าย ตอนที่สำลักลูกอมจนเป็นก้อนลมจุกหลอดลม หน้ามืดตาพร่าเกือบจะสิ้นลมเพราะขาดอากาศหายใจ หายใจเข้าก็ไม่ได้ หายใจออกก็ไม่ได้ มันตันไปหมด แต่คาถาบทนี้เกิดแว๊บเข้ามาในความคิด จากนั้นจึงบริกรรมแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไร ผมก็เงยหน้าขึ้นเอง จากนั้นรู้สึกว่ามีของเหลวไหลลงคอไป แล้วผมก็ไอออกมาหลายครั้ง แล้วจึงสามารถสูดลมหายใจเข้าได้ รอดตายมาได้เพราะคาถาบทนี้ครับ
   
 9. tsukikichan

  tsukikichan Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +86
  เราชอบโพชฌังคปริตรค่ะ เพราะมากกก ส่วนความหมาย ยังรู้สึกว่าเข้าใจยากค่ะ 555
   
 10. anakiz

  anakiz Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  32
  ค่าพลัง:
  +69
  ชอบคาถาชินบัญชร ครับ
   
 11. worldly

  worldly เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2014
  โพสต์:
  72
  ค่าพลัง:
  +163
  พาหุงครับ
   
 12. gengdumkhum

  gengdumkhum สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +5
  สวดบทพระมหาจักรพรรดิครับ
   
 13. SIRISAK2U

  SIRISAK2U Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +51
  ช่วงนี้สวดบท ***อิติปิโสถอยหลัง 3 ห้อง*** ไม่ทราบมีใครสวดบทนี้บ้างครับ
   
 14. philosophi

  philosophi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  883
  ค่าพลัง:
  +1,884
  บทพระจักรพรรดิ์ของหลวงปู่ค่ะ
  (สวดก่อนนอน)
  ปล.คาถาเงินล้านสวดระหว่างวัน..
   
 15. บุคคลทั่วฺไป

  บุคคลทั่วฺไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,220
  ค่าพลัง:
  +1,215
  บทสักกัตวา ครับ ที่สวดมนตร์นี้เพราะเห็นในหนังสือเขาระบุว่า เป็นบทแก้โรค
  และเป็นบทที่แท้จริงของ คาถา อุณหิสวิชัย ก็เลยสวด
  ต่อมาเมื่อเห็นว่าสวดแล้วจิตสงบดีก็เลยสวดเรื่อยๆ
  ต่อมาพี่ชายแนะนำให้สวดบทโพชฌงคปริตร์ด้วย ก็เลยเพิ่มบทโพชฌงค์
  วิธีสวดก็คือ ตั้งนะโม ๓ จบแล้วสวดเลย
  สูตรในการสวดคือ
  วันไหนขยันหน่อย สวด สักกัตวา ๒๗ จบ โพชฌงค์ ๙ จบ
  ถ้าวันไหนขี้เกียจหน่อย หรือเริ่มง่วง ก็สวดสักกัตวา ๙ จบ โพชฌงค์ ๓ จบ
  แล้วอาจต่อด้วยบทอื่นๆตามแต่โอกาสหรืออารมณ์
  บางทีสวดโพชฌงค์จบแล้ว ยังย้อนมาสวด สักกัตวาอีก
  (สาเหตุที่ไม่สวดหลายบท เพราะการสวดหลายบทจิตจะฟุ้ง
  และตอนที่เปลี่ยนบทใหม่จิตก็จะฟุ้งอีก ดังนั้นจึงเลือกสวดน้อยบทแต่สวดหลายจบดีกว่า = เป็นความถนัดส่วนตัว)
  สวดแล้วบางครั้งก็นั่งสมาธิต่อ บางครั้งก็ไม่
  บางครั้งอาจแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร และภพภูมิต่างๆ แต่บางครั้งก็ไม่)

  แต่บทที่เล่านี้หยุดสวดมานานพอสมควรแล้วเหมือนกัน
  เนื่องจากตั้งแต่ปีที่แล้ว ได้ลองเริ่มสวดบทใหม่มาสักระยะหนึ่ง

  อนึ่ง บทสักกัตวา กับ บทโพชฌงคปริตร์นี้ เราสามารถสวดให้คนไข้ได้ด้วย
  แต่ก็ต้องลงแรงกันหน่อย (สวดนาน สวดต่อเนื่องหลายวันจนกว่าคนป่วยจะอาการดีขึ้น
  และวันหนึ่งๆอาจต้องสวดหลายรอบ เรียกว่าสวดกันแบบมาราธอน
  ต้องทำแบบจริงจัง และอธิษฐานให้ผู้ป่วยหาย เป็นระยะๆ
  และต้องอุทิศบุญกุศลให้ผู้ป่วย ขอให้ผู้ป่วยหายจากโรคไวๆ
  อุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วย
  อุทิศบุญกุศลบรรดาญาติผู้ล่วงลับ อุทิศบุญกุศลให้เทวดาอารักษ์
  การทำดังนี้ ต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงจัง และต้องอดทน
  จึงอาจหวังผลได้)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 มกราคม 2017
 16. จางขุนเทียน

  จางขุนเทียน สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2017
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +1
  ผมชอบบทนี่คับ สวดทุกพระเลย(ไม่รู่ยทสวดอะไรสวดอย่างเด่ว)
  พุท ทะเยจะมังมา พิโชทานะโชสัตทาคารัง
  โชโสวะจะนังตะโตคะนังเต ริยะมาเหมะระคะตามะละกะตะเลวะระชาตาปุระปุรา

  ทิตะทิรามะนะมะนะทะโลกะสิกากะระลาสะติโสจะติโลกะนะจะเน
   
 17. daradora

  daradora เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2009
  โพสต์:
  82
  ค่าพลัง:
  +496
  ชอบสวดหลายบทค่ะ แล้วแต่ว่าวันนั้นอยากสวดบทไหน
  ที่ประจำเลยก็อิติปิโส พาหุงมหากา และชินบัญชร
  หลังจากนั้นก็จะสลับสับเปลี่ยนไป มีโพชฌัชคปริตร คิริมานนทสูตร สักกัตวา
  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร อาการวัตตาสูตร
  พระเมตตาใหญ่ กะระณียะเมตตะสุตตัง สวดบูชาองค์ท้าวหิรัญพนาสูร
  พระคาถาบูชา บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นต้นค่ะ
   
 18. mongkolkk

  mongkolkk Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  162
  ค่าพลัง:
  +55
  พุทธคุณ. ธรรมคุณ. สังฆคุณ. พาหุง. มหาการุณิโก .ชินบัญชร .ฯลฯ แล้วแต่โอกาสครับ.
   
 19. Igiko_L

  Igiko_L เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  1,423
  ค่าพลัง:
  +2,854
  ^^ เหมือนกันเลยคับ แต่เพิ่มเติมคือ พาหุง+ชัยปริตร
  และยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก พระคาถาชินบัญชร
  คือ เป็นหนังสือสวดมนต์ แผ่มตตา หลายคนคงพอเดาออก ว่ามาจากหนังสือ2เล่ม ที่ได้รับแจกมาคับ
  สวนกลางคืน จะสวด มหาจักรพรรดิ เพราะได้ลูกแก้วจักพรรดิสีเขียว จากหลวงตาม้า วัดถ่ำเมืองมาคับ
  จริงๆ เป็นคนขี้เกียจสวดมนต์ที่สุดเลย แต่เห็นคนไม่ทำอะไรเลย สวดมนต์ ทุกวันชีวิตดี ดีกว่าคนที่ทำงานทุกวัน
  แต่ชีวิตไม่เห็นดีเลย ก็เลยฝืนใจตัวเองสวดมนต์ ก็ไม่รู้ว่า ถ้าต้องฝืนแบบนี้ ชีวิตจะดีขึ้นไหม? แต่ถ้าชอบคงชอบ บทสวดมหาจักรพรรดิคับ
  หนูไม่ชอบสวดมนต์ยาวๆ ชอบภาวนามากกว่า
  พุทโธ ดูลมหายใจ นะชาลีติ ดูลมหายใจ
  เข้าสมาธิ นั้นละ หนูชอบนั่งสมาธิเลย
  ยิ่ง ถ้ามีเรืองก็เข้ากสิน 10 เพลิน ๆ เลยไปมโนมยิทธิ
  * จะตั้งใจสวดมนต์ อยู่นะคะ อากาศร้อน หลวงพ่อฤษี
  แนะนำ ให้ทำกสินอากาศ ปรับสภาพแวดล้อมก่อนสวดมนต์ ด้วยคับ ^/\^ สาธุ
   
 20. น้องนกลาบ ชื่อนี้สีชมพู

  น้องนกลาบ ชื่อนี้สีชมพู ค ว า ม ต า ย คื อ ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ข อ งชี วิ ต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2017
  โพสต์:
  180
  ค่าพลัง:
  +149
  หนูชอบบทสวดพาหุง ชินบัญชร ธัมมจักร โดยเฉพาะท่อนอุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา...
  สวดแล้วสนุกดีค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...