เรื่องเด่น "คุณธรรม ๑๐ ประการ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 5 มกราคม 2023.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  2,390
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,383
  ค่าพลัง:
  +11,764
  008.jpg

  .
  "คุณธรรม ๑๐ ประการ"

  " .. "ศาสนาพุทธให้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า" ทั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่และดับขันธ์นิพพานไปแล้ว ถ้าใจยังไม่แน่วแน่เป็นเอกกัคตารมณ์ก็ยังไม่ถึงพระเจ้าที่แท้จริง

  คำว่า "พุทธ" ในพุทธศาสนามิได้หมายเอาตัวบุคคล "แต่หมายเอาคุณธรรม ๑๐ ประการ (คือบารมี ๑๐ ประการ)" ผู้ใดบำเพ็ญเต็มแล้วย่อมได้สำเร็จเป็นพุทธ "เมื่อคุณธรรมนั้นปรากฏขึ้นแก่บุคคลใดแล้ว บุคคลนั้นย่อมจะได้รับความกราบไหว้เคารพนับถือไปด้วย" .. "

  "สนทนาธรรมต่างประเทศ" สิงคโปร์
  (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๐
   

แชร์หน้านี้

Loading...