ปิดรับบริจาค งานบุญด่วน!!วัดขาดพัดลม อาสนะนั่งสงฆ์(โซฟา)ขาดเจ้าภาพถวายเพล โรงทาน งานสรงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ฯ

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย Phra Kroo Palat Thana Thorn, 15 มิถุนายน 2019.

 1. Phra Kroo Palat Thana Thorn

  Phra Kroo Palat Thana Thorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2009
  โพสต์:
  942
  ค่าพลัง:
  +3,533
  งานบุญด่วนครับ!! ปีนี้ไม่มีงบ-ขาดปัจจัย-ร่วมด้วยช่วยกันก่อเกิดพลังแห่งศรัทธา ให้งานบุญนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

  -เปิดกองบุญ วันที่ 14 /6/62-ปิดกองบุญวันที่ 16/6/62-

  ขอเชิญร่วมงานบุญและร่วมทำบุญงาน เนื่องในงาน

  ”สรงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์๙ ยอด ๑๒ ราศี”

  ณ วัดทุ่งอ้อหลวง ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

  ในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
  เวลา 09.00 น.

  ในงานบุญครั้งนี้ ยังขาดจตุปัจจัย ภายในงานบุญ ดังนี้

  เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ..
  ด้านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา..
  และเสนาสนะที่ขาด..
  หรือร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา..
  (ปัจจัยทุกบาทใช้จ่ายในงานบุญสรงน้ำพระธาตุทั้งหมด)

  ภายในงานบุญสรงน้ำพระธาตุฯประจำปี ๒๕๖๒

  “ธนาคารธนชาติ”สาขาหางดง เลขที่ 461-2-01217-0
  ชื่อบัญชี วัดทุ่งอ้อหลวง

  (เมตตา แจ้งชื่อ นามสกุล หรือครอบครัว ด้วยนะครับ จะได้เขียนชื่อนามบุญฉลองในจิตศรัทธาของทุกท่าน ลงพัดลม -โซฟา และชุดสังฆทาน -ภัตตาหารเพล ตลอดประกาศในงานบุญฯครับ

  1.พัดลม Hatari พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 20 นิ้ว
  รุ่น IP20M1 - ดำ

  (วัดขาดพัดลมใช้ในงาน เพราะอากาศร้อนหรือจัดซื้อมาถวายได้ในวันงาน)

  ราคา 2,000 บาท

  จำนวน 3 ตัว
  1. คุณสุรัตน์ กล้ากสิกรรม พร้อมครอบครัว
  2.
  3.

  2.พัดลม Hatari แบบมาตรฐานทั่วไป ขนาด 18 นิ้ว

  (วัดขาดพัดลมใช้ในงาน ทางด้านศาสนพิธีกรรม เพราะอากาศร้อนหรือจัดซื้อมาถวายได้ในวันงาน)

  ราคา 1,128 บาท

  จำนวน 3 ตัว

  1. คุณบุญญาภา นิธิอาภาสิริ และครอบครัว
  2.
  3.

  3.พัดลมHatari แบบต่ำ พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว
  ราคา 1,578 บาท

  (วัดขาดพัดลมใช้ในงาน ทางด้านศาสนพิธีกรรม เพราะอากาศร้อนหรือจัดซื้อมาถวายได้ในวันงาน)

  จำนวน 2 ตัว

  1. .
  2.

  4.ทางวัดขาดโซฟา รับรอง พระเถระนุเถระ พระเกจิอาจารย์ อาวุโสฯ(ทางวัดสั่งของแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน)

  ชุดละ 3,750 บาท

  จำนวน 2 ชุด
  1. ..
  2. ..

  5.เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์พิธี และสามเณร รวม 25 รูป/องค์ น้ำดื่ม สะอาด และตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงานบุญและมาทำบุญที่ในวัดฯ
  จำนวน 10,000 บาท
  1. ....
  2.
  3.

  6.เป็นเจ้าภาพจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์พิธี
  จำนวน 9 ชุด
  ชุดละ 500 บาท
  1. คุณ Kitti Ju หนึ่งชุด 500 บาท
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  7...ทำบุญพิเศษ ร่วมทำบุญตามกำลรัทธา..

  1. คุณ ณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัวร่วมบุญ 59 บาท
  2.โยมพี่แย้ม ฤดีโดม วิภาวิน 100
  3.พ.ท.บุญมา หัดเจริญ 100
  4.
  5.

  (ปิดกองบุญ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2562 )

  หมายเหตุบุญ:

  สืบเนื่องด้วยทางวัดทุ่งอ้อหลวง เลขที่ 30 ม.3 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จะได้จัดงานประเพณี สรงน้ำพระธาตุ เจ้าเจดีย์(อาบน้ำพระธาตุ)ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 (ตามปประเพณีเดือนเก้าเป็งของล้านนา)ของทุกปี ในวันเดือน ๙ เหนือ เดือนเพ็ญ ของทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา และปีนี้จักได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานในห้องพระ ลงมาประดิษฐานในตู้บุษบก เพื่อเปิดให้พุทธศาสนิกชน พุทธบริษัท นักศีลนักบุญทั้งหลายได้ร่วมกันสรงน้ำ องค์พระธาตุเจ้า(พระบรมสารีริกธาตุ)และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ที่มีอายุเก่าแก่โบราณ ถึง ๗๐๐ ปี ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกปีและจะทำพิธีอัญเชิญเสด็จลงมาปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น กำหนดระยะเวลา อัญเชิญลงประดิษฐาน ณ บุษบก สามชั่วโมง และอัญเชิญกลับขึ้นไปประดิษฐานดังเดิมบนหลังพระ ซึ่งบ้างปีองค์พระธาตุเสด็จไปมา บ้างปี มีเม็ดธาตุเสด็จมา สามเม็ด จนถึง แปดเม็ด เก้าเม็ด ในแต่ละปี ปีที่ผ่านมา เสด็จมา แปดเม็ด ซึ่งไม่มีใครที่สามารถเปิดห้องพระได้ หนึ่งปี จะเปิดอัญเชิญเสด็จลงมาแค่หนึ่งครั้ง(เดือน๙ เป็ง)พระพุทธรูปโบราณหนึ่งครั้ง(15เมษายน วันพญาวัน)

  หมายกำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

  -เวลา .09.29 น.เริ่มประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา กราบอาราธนานิมนต์พระเถระจำนวน ๙องค์ เจริญพระพุทธมนต์สมโภช และร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฯ
  -เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร
  -เวลา 11.30 น. เชิญทุกท่านร่วมประทานอาหาร (เปิดโรงทาน)
  -เวลา 12.00 น.เชิญร่วมทำบุญและร่วมสรงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ ๙ ยอด ๑๒ ราศี และปฏิบัติธรรม ไหว้พระสวดมนต์ฯ

  ทุกท่านสามารถโทรสอบถามรายละเอียดงานบุญหรือร่วมทำบุญแต่ละรายการบุญที่ขาดและจำเป็น ในงานสรงน้ำพระธาตุฯเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ได้ที่ โทร. 094-496-3333(ติดต่อเจ้าอาวาสโดยตรง)หรือทางข้อความครับ.

  (ปิดกองบุญ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2562 )ยอดครบได้เจ้าภาพครบปิดทันที)

  จุดประสงค์ของงานบุญ..
  เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของคนล้านนาเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่ องค์พระบรมสารีริกธาตุอันเก่าแก่และตั้งเดิมที่คู่วัดวามากว่า ๗๐๐ กว่าปี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้า จักมีทุกเดือน ๙ เป็ง ของทุกปี หนึ่งปีจัดขึ้นหนึ่งครั้ง เท่านั้น ปีนี้เลยตั้งใจที่จะจัดงานไปตามกำลังศรัทธา แต่ด้วยอากาศที่ร้อน และยังขาดปัจัยต่างๆ ที่สร้าง และถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งจัดงานประเพณีนี้ขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนักศีลนักบุญทุกท่านทุกคนได้กราบไหว้บูชา องค์พระธาตุเจ้าฯ ประทักษิณ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ตลอดทั้งสรงน้ำพระสารูปเจ้า พระเจ้าองค์เก่า(พระพุทธรรูปโบราณ)ของทางวัด เพื่อความศิริมงคล ความร่มเย็นเป็นสุข บริสุทธิ์บริบูรณ์ในแก้วรัตนะสาดวง หนึ่งปีจะอัญเช้ิญลงมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น อาตมภาพหวังว่าทุกท่าน คงมีจิตศรัทธา เกิดศรัทธา ร่วมกันทำบุญ เพื่อความเป็นศิริมงคล ตามวัตถุประสงค์หลักของงาน ทางวัดและตัวอาตมาภาพเอง มีความตั้งใจ ที่จะจัดงานนี้และคงสืบไว้ เพื่อเป็นประเพณีอันดีงาม สรงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ฯสรงน้ำองค์พระบรมสารีริกธาตุ อรหันตธาตุสาวกธาตุ พระธาตุพระอรหันต์ ต่างๆตลอดสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณ เพื่อเป็นพุทธบูชาในวันเดือน ๙ เป็ง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ ๙ ยอด ๑๒ ราศี ของทางวัด ขออนุโมทนาขอบคุณ ทุกท่านทุกคน ขอเจริญพรเจริญสุข.

  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญทานการกุศลของทุกท่าน จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ประสพในสิ่งอันพึงปรารถนา มีสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิต เจริญรุ่งเรือง อายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย อันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช่วยปัดเป่าภยันอันตรายทั้งหลาย ให้มลายหายสิ้นสูญ ต่อไปนี้จงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานดารเงินโชคลาภอำนาจวาสนามีมาฯขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาล อภิบาลให้ทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในงานบุญนี้ มีความร่มเย็น มีความสุขกาย มีความสุขใจ มีชื่อเสียงให้ก้องเกริกไกร ขอให้ร่ำรวยหมื่นแสนพันทวี จงเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรม จงทุกๆประการเทอญฯ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...