งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย AddWassana, 6 กรกฎาคม 2009.

 1. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,698
  ค่าพลัง:
  +21,117
  <TABLE borderColor=#fac963 cellPadding=0 width=725 align=center bgColor=#e2e2e2 border=5><TBODY><TR><TD bgColor=#ecfae0>งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE borderColor=#fac963 cellPadding=0 width=725 align=center border=5><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR bgColor=#ffffcc><TD vAlign=center></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=2 cellPadding=2 width="95%" border=0><TBODY><TR><TD class=A2 vAlign=top><TABLE cellSpacing=2 cellPadding=2 align=center bgColor=#f5f5f5 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=2 cellPadding=2 width="95%" border=0><TBODY><TR><TD class=A2 vAlign=top>งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลฯ


  ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดให้มีขึ้นทุกปี

  จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ความว่า ชาวอุบลราชธานี ได้ทำต้นเทียนประกวดประชันความวิจิตรบรรจงกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2470 จนเมื่อปี พ.ศ.2520

  จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมโหฬาร สถานที่จัดงานคือ บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท
  คือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน
  จะเคลื่อนขบวนจาก หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามถนน มาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมือง และการแสดงสมโภชต้นเทียน แลเป็นแสงไฟต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา
  งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มีชื่องานแต่ละปี ดังนี้

  ปี พ.ศ. 2542 มีชื่องานว่า "งานแห่เทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" เนื่องจากเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่มาของ "เทียนเฉลิมพระเกียรติฯ" ที่ทุ่งศรีเมือง

  ปี พ.ศ. 2543 มีชื่องานว่า "หลอมบุญบูชา ถวายไท้นวมินทร์" มีความหมายว่า การหล่อเทียนพรรษาของชาวอุบลฯ เพื่อบำเพ็ญกุศลร่วมกัน การหล่อหลอมจิตศรัทธาให้เป็นหนึ่งเดียว เปรียบประดุจการหลอมบุญบูชา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์

  ปี พ.ศ. 2544 มีชื่องานว่า "งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ" เนื่องจากเทียนพรรษาได้วิวัฒนาการไปจาก "ภูมิปัญญาดั้งเดิม" จนแทบจะจำเค้าโครงแต่โบราณไม่ได้ จึงได้มีการหันกลับมาทบทวนการจัดงานแห่เทียนพรรษา ตามภูมิปัญญาของชาวอุบลฯ ตั้งแต่เดิมมา

  ปี พ.ศ. 2545 มีชื่องานว่า "โรจน์เรือง เมืองศิลป์" ด้วยเหตุที่ ททท.ได้เลือกงานแห่เทียนพรรษจังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานที่โดดเด่นที่สุดของประเทศในเดือนกรกฎาคม ตามโครงการ "เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน" จึงจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดเดือน อาทิ ได้เชิญช่างศิลป์นานาชาติประมาณ 15 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น มาร่วมแข่งขันการแกะสลักขี้ผึ้งตามสไตล์งานศิลปะแต่ละชาติ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาชมงานตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2545 ชื่องาน "โรจน์เรือง เมืองศิลป์" เป็นคำย่อมาจากคำเต็มที่ว่า "อุบลฯ เมืองนักปราชญ์
  รุ่งโรจน์ศาสตร์ เรืองรองศิลป์ ถิ่นไทยดี"

  ปี พ.ศ. 2546 มีชื่องานว่า "สืบศาสตร์ สานศิลป์" เนื่องจากงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นการ "สืบทอดศาสนาและสืบสานงานศิลปะ" ดังคำกล่าวที่ว่า "เทียนพรรษา คือ ภูมิศิลปะแห่งศรัทธา" เพื่อความกระชับ จึงใช้ ชื่อว่า "สืบศาสน์ สานศิลป์" แต่โดยเหตุที่มีผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คำว่า
  "ศาสตร์" มีความหมายกว้างกว่า ชื่องานจึงเป็น "สืบศาสตร์ สานศิลป์" ด้วยเหตุนี้

  ปี พ.ศ. 2547 มีชื่องานว่า "ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา
  เทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี" เนื่องจากเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ พระแม่-แม่พระ ของแผ่นดิน

  ปี พ.ศ. 2548 มีชื่องานว่า "น้อมรำลึก 50 ปี พระบารมีแผ่คุ้มเกล้าฯ ชาวอุบลฯ" เนื่องจาก
  เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2498 ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จเยือนอุบลราชธานี ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ชาวอุบลฯ เป็นล้นพ้น เพราะตั้งแต่สร้างบ้านเมืองมาเกือบ 200 ปี ยังไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จเยี่ยม หรือทรงใกล้ชิดกับราษฎรอย่างไม่ถือพระองค์เช่นนี้ ชาวอุบลฯ ทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมน้อมรำลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเหล้าล้นกระหม่อม พระบารมีแผ่คุ้มเกล้าฯ ชาวอุบลฯ ปิติล้นพ้น ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมาและตลอดไป

  ปี พ.ศ. 2549 มีชื่องานว่า "60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล งามตระการเทียนพรรษา เทิดราชัน" เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

  ปี พ.ศ. 2550 มีชื่องานว่า "ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม เลิศล้ำ เทียนพรรษา ปวงประชาพอเพียง" เนื่องจากเป็นปีมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร
  ปวงชนชาวไทย และการน้อมนำแนวพระราชดำรัสมาใช้ดำรงชีวิต

  ปี พ.ศ. 2551 มีชื่องานว่า "เมืองอุบลบุญล้นล้ำ บุญธรรม บุญทาน สืบสานตำนานเทียน" เนื่องจากอุบลราชธานี มีสมญานามว่า "เมืองแห่งดอกบัวงาม" ซึ่งดอกบัว เป็นพฤกษชาติที่มีคติธรรมทางพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง อุบลราชธานีจึงมีวัฒนธรรมประเพณี ทำบุญทุกๆ เดือน คือการยึดถือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่ (ฮีตสิบสอง คือจารีตที่ปฏิบัติแต่ละเดือน ตลอดปี จนเป็นประเพณีสืบต่อมา) ประเพณีแต่ละอย่างในฮีตสิบสอง ล้วนมีแต่ชื่อ ขึ้นต้นว่าบุญ หมายถึง ประเพณีที่มุ่งการทำบุญเป็นสำคัญ อุบลราชธานีจึงมี บุญล้นล้ำ ทั้งบุญธรรม บุญทาน อีกทั้ง งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ก็มีมาแต่โบราณ โดยเริ่มจากในสมัยแรกๆ เป็นเทียนเวียนหัว มัดรวมติดลาย วิวัฒนาการมาจนเป็น หลอมเทียน หลอมใจ หลอมบุญ สืบสานมาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของชื่องานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2551

  ปี พ.ศ. 2552 มีชื่องานว่า "ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม บุญล้ำเทียนพรรษา ประชาพอเพียง" เนื่องจากอุบลราชธานีเป็น "อู่อารยวัฒนธรรม อุดมอรียทรัพย์ อริยสงฆ์ รุ่งโรจน์ศาสตร์ เรืองรองศิลป์ ถิ่นไทยดี" ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม จึงเป็นความรุ่งเรือง สว่างไสว อุดมสมบูรณ์ ในธรรมที่สำคัญยิ่ง 3 ประการ คือ พุทธธรรม อารยธรรม และธรรมชาติ ประกอบกับ การทำบุญเข้าพรรษาที่อุบลราชธานี มีชื่อเสียงมานานนับร้อยปี จึงเป็นที่รวมทำบุญเข้าพรรษาของประชาชนทัวประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก ท่านที่มาทำบุญเดือนแปดที่เมืองอุบลฯ จึงเป็นการบำเพ็ญกุศล ได้รับ "บุญล้ำเทียนพรรษา" โดยทั่วหน้ากัน
  พร้อมกันนี้ ยังได้เสนอเน้นคำขวัญ ประชาพอเพียง ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า
  ประชาชนพลเมือง จะมีความ พอเพียง ได้ ก็ด้วยคุณธรรมความพอเพียง
  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ทำชีวิตให้อยู่ดี มีสุข ไม่มีความฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยาน ยินดีในสิ่งที่ได้
  พอใจในสิ่งที่มีเป็นที่มาของชื่องานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี
  ปี 2552
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=2 cellPadding=2 width="95%" border=0><TBODY><TR><TD class=A2 vAlign=top>ขอบคุณข้อมูลจาก ไกด์อุบลฯดอทคอม
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 กรกฎาคม 2009
 2. บุษบากาญจ์

  บุษบากาญจ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤษภาคม 2007
  โพสต์:
  9,476
  ค่าพลัง:
  +20,268
  ขอบคุณค่ะพี่แอ๊ด น่าจะเอาบรรยากาศสดๆ มาฝากด้วยนะคะ อนุโมทนาสาธุ ค่ะ
   
 3. chonatad

  chonatad เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  419
  ค่าพลัง:
  +372
  อนุโมทนาครับ อยากเห็นบรรยากาศสด ๆ เหมือนกันครับ วันที่ 8 นี้ใช่ไหมครับ ที่จะมีแห่เทียนพรรษา..
   
 4. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,698
  ค่าพลัง:
  +21,117
  วันที่7ก.ค.ทางวัดจะนำต้นเทียนมารวมกัน และมีกรรมการตัดสิน
  พอวันที่ 8 จะมีขบวนแห่ประกวดการแสดงคือรำของท้องถิ่นด้วยค่ะ

  ปีนี้คนไปอุบลฯเยอะ วันที่ 8 ถ้ารับการถ่ายทอดสดได้
  ลองเปิดทีวีช่อง4(ท้องถิ่น)หรือช่อง11นะคะ
   
 5. chonatad

  chonatad เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  419
  ค่าพลัง:
  +372
  ขอนำภาพเทียนพรรษาที่ประกวดเมื่อปีก่อน ๆ มาแจมด้วยนะครับพี่แอ๊ด

  งานแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี
  ใกล้จะถึงเดือน กรกฏาคม แล้วทุกครั้งจะต้องทำให้คิดถึงเทศกาลงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่มาแต่โบราณของไทยเรา ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจะจัดงานแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ขึ้นทุกปี หากใครยังไม่เคยไปเที่ยวชมงานแห่เทียนเข้าพรรษาของอุบลราชธานี ต้องไปให้ได้นะค่ะ ขอชวนเชิญ สวยงามมาก ๆ ค่ะ แต่อาจจะมีหลาย ๆ คนที่เคยไปแล้ว แต่ก็กลับไปเที่ยวอีกเพราะความสวยงามและวิจิตรของแต่ละปีไม่เหมือนกันค่ะ ในฐานะที่เป็นคนอุบลฯ ขอแนะนำค่ะ น่าไปมาก ๆ ถ้าได้ไปชมขบวนแห่งเทียนแล้วต้องประทับใจอย่างแน่นอน….
  จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2552
  โดยมีพิธีขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ค่ะ

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 กรกฎาคม 2009
 6. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,190
  ค่าพลัง:
  +21,511
  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี

  นอกจากจะเป็นงานที่แสดงออกถึง การยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพระพุทธศาสนา อย่างเคร่งครัดของชาวเมืองอุบลฯ แล้ว ยังเป็นงานที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการด้านศิลปะของสกุลช่างเมืองอุบลฯ อีกด้วย

  ทั้งนี้ เนื่องจาก บรรดาช่างศิลป์เมืองอุบลฯ ที่มีอยู่มากมายหลากหลายแขนง และผลิตงานด้านศิลปอย่างต่อเนื่องตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปร่วมสมัย งานหัตถกรรมพื้นบ้าน และงานก่อสร้างตกแต่งโบสถ์ วิหารต่าง ๆ จะใช้โอกาสในช่วงเทศกาลนี้กลับมาทดสอบ ทดลอง และประลองฝีมีเชิงช่าง โดยผ่านต้นเทียนพรรษา

  ดังนั้น ผู้ที่มาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี จึงสามารถชื่นชม และศึกษากิจกรรมของงาน ทั้งในด้านการสืบสานจารีตประเพณีพี้นเมือง และในด้านศิลปการตกแต่งต้นเทียนกิจกรรมภายในงานที่สำคัญ ๆ ได้แก่

  1. เยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียน การไปเยือนชุมชน หรือ คุ้มวัดต่าง ๆ ในช่วงที่กำลังเตรียมการตกแต่งต้นเทียน คือในช่วงประมาณ 2-3 วัน ก่อนวันแห่นั้น นอกจากผู้มาเยือนจะได้ศึกษากรรมวิธีและขั้นตอน การตกแต่งเทียนอันเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้ว ยังจะได้สัมผัสบรรยากาศการร่วมแรงร่วมใจ ของชุมชนในการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สำคัญของชาวอุบลฯ สำหรับคุ้มวัดที่น่าสนใจ เช่น วัดบูรพา วัดหนองบัว วัดสว่างอารมณ์ วัดศรีประดู่ทรงธรรม วัดสุทัศวนาราม วัดทุ่งศรีเมือง และวัดผาสุการาม เป็นต้น

  [​IMG]

  2. การเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาที่วัดงามในเมืองอุบลฯ การเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาจัดขึ้นในช่วงค่ำของ ตามวัดต่างๆ โดยทั่วไปกิจกรรมนี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่จะได้ชื่นชมเอกลักษณ์ ทางสถาปัตยกรรมพื้นเมือง อันงดงามตามวัดต่างๆ ในอีกมิติหนึ่ง

  [​IMG]

  3. การตั้งแสดงต้นเทียนรอบทุ่งศรีเมือง ในช่วงค่ำของวันอาสาฬหบูชา จะเป็นเวลาที่ต้นเทียน พรรษาจากคุ้มวัดต่าง ๆ กว่า 30 ต้น จะถูกเคลื่อนย้ายมาตั้งไว้ ณ บริเวณถนนรอบ ๆ ทุ่งศรีเมือง เพื่อเตรียมการเข้าร่วมขบวนแห่ในเช้าวันรุ่งขึ้น ในช่วงนี้ต้นเทียนจะได้รับการตกแต่งอย่างสมบูรณ์ ประกอบกับสถานที่ตั้ง จะได้รับการจัดเตรียมไว้อย่างดี เช่น การเตรียมแสงไฟ ไว้สาดส่องต้นเทียน การประดับประดาบริเวณงาน อย่างเป็นระเบียบ ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็น ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ในการชื่นชมศิลปการตกแต่งเทียนอย่างละเอียดละออ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลา และอาจกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงศิลปะตกแต่งเทียนที่งดงาม และสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย

  [​IMG]


  4. กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา จะจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้น คือวันเข้าพรรษา ตั้งแต่เวลา ประมาณ 08.00 น. เป็นต้นไป โดยจะเคลื่อนขบวนไปตามถนนอุปราช ผ่านหน้าศาลากลาง ไปถนนชยางกูร เป็นระยะทางประมาณ2-3 กม. จึงสลายขบวน รูปแบบของการจัดขบวนประกอบด้วย ขบวนเทียนหลวงพระราชทาน ขบวนต้นเทียนของคุ้มวัดต่าง ๆ ซึ่งแต่ละขบวนจะประกอบด้วยการแสดง การละเล่น การฟ้อนรำ การบรรเลงดนตรีในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การเข้าชมขบวนแห่ ่คณะกรรมการจัดงาน จะจัดเตรียมอัฒจันทร์นั่งชมไว้บริการ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อัตราค่าบริการประมาณท่านละ 200 บาท ส่วนการเข้าชมขบวนตามจุดอื่น ๆ นั้นสามารถชมได้ตามอัธยาศัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ขบวนดังกล่าวปกติจะเสร็จสิ้นในช่วงบ่าย


  [​IMG]

  5. กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของประเพณีบุญเข้าพรรษา โดยพุทธศาสนิกชนจะนำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ ไปถวายพระสงฆ์ตามวัดใกล้บ้าน เพื่อสืบสานงานบุญ และเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง กิจกรรมนี้ผู้มาเยือนสามารถศึกษาชื่นชม และร่วมกิจกรรมได้ตามวัดทั่ว ๆ ไป

  [​IMG]


  6. กิจกรรมอื่น ๆ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการจัดงานยังได้จัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การจัดงานพาแลง และการประกวดธิดาเทียนพรรษา ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง
   
 7. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,190
  ค่าพลัง:
  +21,511
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 กรกฎาคม 2009
 8. donjudo077

  donjudo077 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2005
  โพสต์:
  4,720
  ค่าพลัง:
  +14,420
  อุบลเมืองแห่งวัฒนธรรม สวยงามเป็นอย่างมากครับ
   
 9. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,698
  ค่าพลัง:
  +21,117
  ขอบคุณ...คุณเจงประชาสัมพันธ์(ส่วนตัว)ของคนจังหวัดอุบลฯด้วยค่ะ
  ภาพแห่เทียนพรรษาปีนี้โปรดรอชมด้วยนะคะ
  ปีที่แล้วว่าสวย ปีนี้สวยกว่าค่ะ
   
 10. pucca2101

  pucca2101 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  5,808
  ค่าพลัง:
  +20,891
  สวยจังเลย ต้องหาโอกาสไปชมบ้างแล้ว
   
 11. อำนวยกรณ์

  อำนวยกรณ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  515
  ค่าพลัง:
  +1,931
  เข้าพรรษาปีนี้มีฝรั่งมาบวชที่วัดไทย

  ไม่มีรูปเที่ยนพรรษามาฝาก แต่ได้รูปภาพชายชาวฝรั่งเศส มาบวชที่วัดใหม่นิคมพัฒนาราม ช่วงเข้าพรรษาปีนี้ วัดนี้เป็นวัดที่ท่านหลวงตาพวง(จ.ยโสธร)เป็นผู้ก่อตั้งวัด เจ้าอาวาสวัดคนปัจจุบัน พระอาจารย์โกมล(ลูกศิษย์เรียกพระอาจารย์อ๊อฟ) คุณแอ๊ด เห็นคงจะปลืมใจมาก
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • SDC10215.JPG
   SDC10215.JPG
   ขนาดไฟล์:
   2 MB
   เปิดดู:
   263
  • SDC10216.JPG
   SDC10216.JPG
   ขนาดไฟล์:
   2 MB
   เปิดดู:
   201
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 กรกฎาคม 2009
 12. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,698
  ค่าพลัง:
  +21,117
  <TABLE cellPadding=6 width=404><TBODY><TR><TD align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  ปิติมากค่ะคุณติ๋ง...สาธุ
  มีภาพงานบุญบ้านเรา...เอามาลงอีกนะคะ
   
 13. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,190
  ค่าพลัง:
  +21,511
  [​IMG]
   
 14. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,698
  ค่าพลัง:
  +21,117
  เที่ยวเมืองอุบล ยลประติมากรรมเทียน
  ตลอดเดือน กรกฎาคม 2552

  [​IMG]


  สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรม “รวมพลศิลปินนานาชาติ”

  15 มิ.ย. 52 – 6 ก.ค.52
  10.00 น. เป็นต้นไป- กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน ที่วัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดทุ่งศรีเมือง วัดมหาวนาราม วัดท่าวังหิน วัดพระธาตุหนองบัว วัดหนองปลาปาก วัดไชยมงคล วัดสุทัศนาราม และบ้านคำปุน
  หน่วยงานประสานงาน - ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770

  15 มิ.ย. 52- 31 ก.ค. 52
  07.00 น. เป็นต้นไป - งานแสดงภาพถ่าย ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลฯ ปี 51-52 ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
  หน่วยงานประสานงาน -ไกด์อุบล / มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

  23 มิ.ย. 52- 7 ก.ค. 52
  10.00 น. เป็นต้นไป - ชมการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ โดยศิลปินต่างชาติ 9 ชาติ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ชิลี อินโดนีเซีย บัลแกเรีย ฮังการี โรมาเนีย เบลารุส และศิลปินชาวจังหวัดอุบลราชธานี นายธวัชชัย หอมทอง ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

  8-31 ก.ค. 52
  10.00 น. เป็นต้นไป - ชมผลงานการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
  หน่วยงานประสานงาน - ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770

  1 ก.ค. 52
  19.00-20.00 น. -พิธีเปิดงานแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ที่ถนนอุปราช หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
  หน่วยงานประสานงาน - ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770

  1-7 ก.ค. 52
  10.00-20.00 น. - กิจกรรมปั้นเทียน เรียนรู้ ฟื้นฟูวัฒนธรรมฯ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
  หน่วยงานประสานงาน - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

  1-8 ก.ค. 52
  10.00-20.00 น. - การสาธิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) / งานมหกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้า / เทศกาลอาหารดี 4 ภาค ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
  หน่วยงานประสานงาน - กระทรวงพาณิชย์

  1-8 ก.ค. 52
  10.00-20.00 น. - กิจกรรมการแสดงศิลปะ Art Camp ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
  หน่วยงานประสานงาน - มหาวิทยาลัยศิลปากร

  1-8 ก.ค. 52 - การปฏิบัติธรรมโครงการ “แสงธรรมในงานเทียน” ที่บ้านสวนอุบล อำเภอวารินชำราบ
  หน่วยงานประสานงาน - ยุวธิกสมาคม โทร. 0 2455 2525 ต่อ 4201-1

  1-15 ก.ค.52
  13.30-17.00 น. - รับสมัครการประกวดภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2552 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
  หน่วยงานประสานงาน- ไกด์อุบล / ม.ราชภัฎอุบลราชธานี โทร. 08 1266 0811

  1-31 ก.ค.52
  10.00-21.00 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม
  -การสาธิตและจำหน่ายอาหาร ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
  หน่วยงานประสานงาน -ม.ราชภัฎอุบลราชธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ

  2-8 ก.ค. 52
  09.00-19.00 น. -การหล่อหลอมเทียน หลอมใจ สาธิตการแกะสลักและติดพิมพ์ กิจกรรมศิลปกรรมเทียนจำลอง ที่ศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
  หน่วยงานประสานงาน-สนง.วัฒนธรรม โทร.0 4524 4531-2

  3-5 ก.ค.52
  16.00-19.00 น. -การประกวดกลองยาว ที่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชาธานี
  หน่วยงานประสานงาน- อ.คเชนทร์ ศิริจันทร์ โทร. 08 1389 5835

  4 ก.ค. 52
  15.30-17.00 น. -พิธีอัญเชิญเทียนหลวงพระราชทานทางชลมารค ที่ศาลากลาง , วัดหลวง, วัดสุปัฎนารามวรวิหาร, ทุ่งศรีเมือง
  หน่วยงานประสานงาน -อำเภอเมืองอุบล โทร. 08 1878 4001
  14.00-18.00 น. -กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวเยือนชุมชนประดิษฐ์ต้นเทียน ที่วัดไชยมงคล , วัดพระธาตุหนองบัว , วัดทุ่งศรีเมือง , และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลฯ
  หน่วยงานประสานงาน-ม.ราชภัฎอุบลราชธานี , อ.ไผ่ พรหมจันทร์ โทร. 08 1265 0225
  19.00-21.00 น. -การแสดงมหาดุริยางค์ (1,000 คน) ที่ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง
  หน่วยงานประสานงาน -สพท.อุบลราชธานี เขต 1
  18.00-19.00 น. -พิธีบายศรีและสมโภชน์เทียนพรรษาพระราชทาน ที่ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
  หน่วยงานประสานงาน - วิทยาลัยหมอพราหมณ์
  19.00-20.30 น. -การปฏิบัติธรรม ที่ศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
  หน่วยงานประสานงาน -วัฒนธรรมจังหวัดฯ


  4-7 ก.ค. 52
  13.30-17.00 น. -กิจกรรมทัวร์นำร่องเยือนชุมชนประดิษฐ์ต้นเทียน วันที่ 28 มิ.ย. / วันที่ 4-7 ก.ค. 52 (ราคาตั๋ว 259 บาท) ที่วัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดทุ่งศรีเมือง วัดท่าวังหิน วัดมหาวนาราม วัดสุทัศน์ วัดไชยมงคล บ้านคำปุน วัดพระธาตุหนองบัว วัดหนองปลาปาก
  หน่วยงานประสานงาน - ม.ราชภัฎอุบลราชธานี อ.ณัฎกิตติ์ ตันสมรส โทร. 08 7966 5524

  5-6 ก.ค. 52
  19.30-21.00 น. - การแสดงประกอบแสง-เสียง ธรรมะนาฎกรรมแห่งแผ่นดิน เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ชุด “นางจำปาและอัญญาอโศก” ที่วัดทุ่งศรีเมือง (ชมฟรี)
  หน่วยงานประสานงาน -อนุภารี ทองรินทร์ สุพรรณ โทร. 08 1955 7168


  สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรม “รวมศาสน์สานศิลป์ถิ่นอุบล”

  6 ก.ค.52
  17.00-23.00 น. -รวมต้นเทียนโบราณ ที่ส่งเข้าประกวด การประกวดเทพีต้นเทียน ที่แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร
  หน่วยงานประสานงาน -เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โทร. 0 4544 1115
  19.00-24.00 น. -การประกวดสาวงามเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ที่ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง
  หน่วยงานประสานงาน -สภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 08 1877 4007

  7 ก.ค.52
  08.00-13.00 น. -ชมขบวนแห่เทียนโบราณ ที่ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
  หน่วยงานประสานงาน -เทศบาลเมืองพิบูลฯ
  09.00-17.00 น. -กิจกรรมสาธิตการทอผ้า ทำดอกผึ้ง การแสดงทางวัฒนธรรม ที่บ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ (บัตรเข้าชมท่านละ 100 บาท รายได้ทั้งหมดเข้าการกุศล)
  หน่วยงานประสานงาน -คุณมีชัย แต้สุจริยา โทร. 08 1876 7755
  18.00 น. เป็นต้นไป -โชว์ต้นเทียนทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวด ที่ถนนรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  หน่วยงานประสานงาน -เทศบาลนครอุบลราชธานี
  19.00-20.00 น. -กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดสุปัฎฯ วัดมหาวนาราม วัดพระธาตุหนองบัว วัดทุ่งศรีเมือง
  หน่วยงานประสานงาน -สำนักพระพุทธฯอุบลราชธานี

  7-8 ก.ค. 52
  19.00-21.00 น. -การแสดงแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ประกอบแสง-เสียง ที่ถนนอุปราช หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
  หน่วยงานประสานงาน-อนุภารี ทองรินทร์ สุพรรณ

  8 ก.ค. 52
  08.30-12.00 น. -ขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552 ที่ถนนอุปราช – ถนนชยางกูร
  หน่วยงานประสานงาน-ซื้อบัตรนั่งอัฒจรรย์ได้ที่ สทพ.อบ.เขต 1 (200 บาท) โทร. 0 4524 2323 ต่อ 111 คุณสมควร โทร. 08 1879 5165 คุณแขก โทร. 08 5611 7014
  11.00-12.00 น. -ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
  18.00-19.00 น. -พิธีมอบรางวัลต้นเทียนที่ชนะการประกวด ที่ถนนอุปราช หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

  9-16 ก.ค. 52
  ทุกวัน -โชว์ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 และ 2 ทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ ที่ถนนหน้าศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง
  หน่วยงานประสานงาน ททท.สำนักงานอุบลราชธานี./ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770/0 4525 5552

  สัปดาห์ที่ 3 กิจกรรม “รวมพลคนศิลปะ”

  13-19 ก.ค. 52
  10.00-18.00 น. -การแสดงงานศิลปะ จากศิลปินทั่วแดนอีสาน และภาคต่างๆ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
  หน่วยงานประสานงาน -วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

  17-19 ก.ค.52
  10.00-21.00 น. -งานเทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค “สีสัน...แดนอีสาน” ที่จังหวัดอุบลราชธานี
  หน่วยงานประสานงาน - ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770


  สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรม “รวมใจนาฎศิลป์นานาชาติ”

  20-26 ก.ค. 52
  วันละ 2 รอบ 14.00 น. และ 19.00 น. -การแสดงศิลปวัฒนธรรม & นาฎศิลป์นานาชาติ จากประเทศจีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว อินโดนีเซีย ไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา เวียดนาม และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่โรงละคร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี นักเรียน / นักศึกษา 20 บาท บุคคลทั่วไป 100 บาท
  หน่วยงานประสานงาน -อ.วรางคณา วุฒิช่วย ม.ราชภัฎอุบลราชธานี โทร. 08 1812 2923

  30 ก.ค.52
  17.00-20.00 น. -พิธีมอบรางวัลภาพถ่ายที่ชนะการประกวดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2552 ที่โรงละคร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
  หน่วยงานประสานงาน -โทร. 0 4535 2000 ต่อ 1122


  สัปดาห์ที่ 5 กิจกรรม “ รวมเชิดชูปราชญ์อีสาน”

  การเสวนาทางวิชาการ
  27-31 ก.ค.52 ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป -
  27 ก.ค.52 -หัวข้อ “ศิลปะการถ่ายทอดการจัดทำต้นเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ
  28 ก.ค.52 -หัวข้อ “งานแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลกับกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีสังคมใหม่
  29 ก.ค.52 -หัวข้อ “ขบวนแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ : แต่งแอ้ แห่แหน ฟ้อนแอ่น เทียนพรรษา
  30 ก.ค.52 -หัวข้อ “ ธรรมะกับเทียน : มิติมุมมองทางสังคม วัฒนธรรมการท่องเที่ยว ปรัชญา ศิลปกรรม สังคมวัฒนธรรม วิชาการ
  31 ก.ค.52 -หัวข้อ “ประกาศผลและมอบรางวัลเกียรติยศศิลปินช่างเทียน “พระครูวิโรจน์ รัตนโนบล” ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
  หน่วยงานประสานงาน -ม.อุบลราชธานี

  31 กค.52
  19.00 น. -พิธีปิดงานแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 4
  หน่วยงานประสานงาน -ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770

  (หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หรือติดต่อสอบถามล่วงหน้าที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770)

  มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อบ้านเกิดเมืองนอน อุบลราชธานี

  http://www.ubonguide.org/forum/index.php?topic=262.0
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 กรกฎาคม 2009
 15. Bacary

  Bacary เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  1,212
  ค่าพลัง:
  +23,189
  จะรอรับชมภาพที่พี่แอ๊ด เก็บมาฝากนะ
   
 16. Lukhgai

  Lukhgai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  3,000
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +8,229
  ภาพสวยค่ะ คงไปไม่ทันค่ะ
   
 17. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,698
  ค่าพลัง:
  +21,117
  ฟ้อนดอกบัว

  เพลงอุบลราชธานีเป็นเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงฟ้อนดอกบัว
  ประพันธ์คำร้องโดย อาจารย์ เทิด บุญรัตพันธ์ ทำนองโดย จ่าหวิง

  เคยใช้วงแคนวงแสดงต่อหน้าพระพักต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อปีพ.ศ. 2498

  การแต่งกายประกอบการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ ได้จัดแต่งกายให้เป็นการแต่งกายสตรีลาว
  (แม่ญิงลาว) แถวหนึ่ง และแต่งกายเป็นไทยอีสานอุบลฯ ถือดอกบัวสัญลักษณ์ดอกไม้ประจำเมือง....


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  ฟ้อนขันหมากเบ็ง(คนละอันกับของนครพนม)

  ขันหมากเบ็ง เปรียบเสมือนขันธ์ ห้าของชาวอีสาน คำว่าเบ็ง เพี้ยนมาจาก เบญจะ ซึ่งหมายถึง ห้า เป็นขันธ์ที่ใช้สมมา (สัมมาคารวะ) คารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่เคารพนับถือเพื่อเป็นมงคล นำมาถวายด้วยศรัทธาบารมี.....

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  ขอบคุณภาพจาก
  www.ubonguid.com

  �����ŧ⻧�ҧ ����Է������Ҫ�ѯ�غ��Ҫ�ҹ�(�ѧ����Թ) --- ��纺�������ҹ�����
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 กรกฎาคม 2009
 18. Lukhgai

  Lukhgai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  3,000
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +8,229
  [​IMG]


  ภาพนี้คงจะเป็นพี่เเอ๊ดนะ....pig_cryy2
   
 19. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,698
  ค่าพลัง:
  +21,117
  ขอบคุณค่ะคุณลูกไก่...เห็นเป็นภาพพี่แอ๊ด ถึงกับร้องไห้เลย...สงสัยปิติ
  ไม่ได้คุยกันนานมาก สบายดีนะคะ
  เทศกาลเทียนพรรษาตามปฏิทินมีถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
   
 20. Bacary

  Bacary เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  1,212
  ค่าพลัง:
  +23,189
  [MUSIC]http://palungjit.org/attachments/a.630278/[/MUSIC]
   

แชร์หน้านี้

Loading...