เรื่องเด่น "จงพากันสร้างเรือนใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 17 กุมภาพันธ์ 2020.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,464
  กระทู้เรื่องเด่น:
  433
  ค่าพลัง:
  +6,590
  1ธรรมธาตุ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน).jpg

  "จงพากันสร้างเรือนใจ"

  " .. เพราะฉะนั้น "จงพากันสร้างเรือนใจ ศีลให้มี ธรรมให้มี พุทโธ ธัมโม สังโฆ ให้มีภายในใจ" อย่าปราศจากธรรมอันเลิศเลอนี้ "นี้ละเรียกว่าธรรมเลิศเลอ"

  เมื่อ "จิตของเราระลึกถึงพุทโธได้" ก็เท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ทุก ๆ พระองค์ที่ตรัสรู้มาแล้วมากมาย "ระลึกธัมโม" ก็เท่ากับระลึกธรรมพระนิพพานประจำพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ที่ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุแล้วด้วยกัน "สังโฆก็เหมือนกัน" รวมเป็นพระนิพพานอันเดียว เป็นธรรมธาตุอันเดียวกัน

  "ใจของเราระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็ชื่อว่าสร้างเรือนใจขึ้นมา สร้างหลักใจขึ้นมา" หลายประเภทหลักใจเรือนใจที่เราจะสร้างได้ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเรา "การให้ทานไม่ว่าให้ทานประเภทใด เรียกว่าการสร้างเรือนใจ" ให้ทานมากให้ทานน้อยให้ทานมากี่ครั้งกี่หนกี่กัปกี่กัลป์ไม่มีประมาณก็ตาม

  "เรื่องหลักของกรรมหลักธรรมชาติแล้วจะเป็นธรรมชาติ" จะเรียกว่าจดจารึกก็รู้สึกว่าหยาบ ๆ ไป เป็นหลักธรรมชาติ "เราทำอะไรนั้นแลคือความจริง บุญเกิดขึ้นแล้วในขณะที่ทำ" ทำบาปเมื่อไรบาปเกิดขึ้นแล้วในขณะที่ทำ .. "

  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1361&CatID=2
   

แชร์หน้านี้

Loading...