จังหวัดเชียงรายฝึกทดสอบป้องกันภัยพิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันทุก

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ เตือนภัย, 11 มิถุนายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ เตือนภัย

  โพธิสัตว์ เตือนภัย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,387
  กระทู้เรื่องเด่น:
  376
  ค่าพลัง:
  +542

  e0b894e0b980e0b88ae0b8b5e0b8a2e0b887e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b89de0b8b6e0b881e0b897e0b894e0b8aae0b8ad.gif
  10 มิถุนายน 2562 / 16:01:04
  จังหวัดเชียงรายฝึกทดสอบป้องกันภัยพิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนประจำปี 2562
  e0b894e0b980e0b88ae0b8b5e0b8a2e0b887e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b89de0b8b6e0b881e0b897e0b894e0b8aae0b8ad.jpg

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562และติดตามให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
  เมื่อบ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมอาคารคชสาร อบจ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2562 รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ FEX ( Functional Exercise1) ด้วยสถานการณ์ฝึกแผ่นดินไหว ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยที่เข้ารับการฝึก ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร ภาคประชาสังคม และจิตอาสา ในการฝึกสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ตลอดจนแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วยงาน ตามลำดับความรุนแรงของเหตุการณ์พร้อมนำผลการฝึกในครั้งนี้ เป็นข้อมูลนำไปปรับปรุง ทบทวนแก้ไขแผนเชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งพระราชทานเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้ง 3 แนวทางมาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยให้เป็นรูปธรรม คือ ให้นำตัวอย่างขั้นตอนการสั่งการ เมื่อครั้งช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวง มาใช้ประโยชน์เป็นแนวทางปฏิบัติ ยังให้ติดตามการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุบัติภัย นำประสบการณ์ บทเรียนมาเป็นแผนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ขอให้นำกำลังของจิตอาสาที่ร่วมปฏิบัติการในแต่ละสถานการณ์ นำมาใช้ร่วมกันให้เหมาะสมและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย จัดให้มีการฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ กำหนดให้มีการฝึกเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ขอให้นำประสบการณ์จากการฝึกไปปรับใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

  ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
  บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
  หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
  อ่าน : 124​

  [​IMG] Tweet

  ขอบคุณที่มา
  http://chiangrai.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=190610160104
   

แชร์หน้านี้

Loading...