จัดบวชเณร100รูป เฉลิมพระเกียรติ"พระเทพฯ" ระหว่างวันที่ 16-30 เม.ย.

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย MBNY, 14 เมษายน 2005.

 1. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,844
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +22,431
  <TABLE width=550 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>จัดบวชเณร100รูป เฉลิมพระเกียรติ"พระเทพฯ"</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=550 align=center border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#999999 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE align=center border=0><TBODY><TR><TD height=79>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE width=550 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top colSpan=2>พระครูปลัดปลิว ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าคณะตำบลบางพลีว่าในวันที่ 2 เม.ย. เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางกรมการศาสนาเห็นสมควรจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ โดยจัดทำโครงการระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. ดังนั้น วัดราษฎร์บูรณะจึงได้ดำเนินการจัดงานบรรพชาสามเณร จำนวน 100 รูป ระหว่างวันที่ 16-30 เม.ย. เป็นเวลา 15 วัน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายชนินทร์ รื่นเริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา นางธิดา วงษ์พันธ์เที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ และพลตำรวจตรีสุวิระ ทรงเมตตา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นอย่างดี


  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วยังเป็นการส่งเสริมและอบรมให้เยาวชนได้มีโอกาส รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เป็นการอบรมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต สามารถนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความอบอุ่นของครอบครัว สังคม ประเทศชาติในวันข้างหน้า

  ผู้ใจบุญท่านใดสนใจจะเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสามเณร สอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์โทร.02-312-1497  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellPadding=5 width=500 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center>
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  </TD><TD vAlign=center width=20>[​IMG]</TD><TD vAlign=center>[​IMG] [​IMG] [​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 2. พลังแห่งเมตตา

  พลังแห่งเมตตา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 เมษายน 2005
  โพสต์:
  20
  ค่าพลัง:
  +52
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ......สาธุ สาธุ สาธุ กับคณะผู้จัดทำและผู้มีส่วนร่วมในส่วนแห่งบุญนี้ การที่ได้สืบสาน สืบทอดพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง ให้เกิดความเจริญยังยืนมั่นคงก็ประกอปด้วย พุทธบริษัท 4 การบวชเณรก็เป็นการวางรากฐานที่ดีงามเปรียบเสมือนการเจริญรอยตามพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐอย่างหาที่เปรียบมิได้ เป็นการสืบทอดเนื้อนาบุญของโลกให้สืบทอดพระธรรมอันประเสริฐยังความดับทุกข์ มีสุขแท้จริง เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่ผู้พบเห็น เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่เยาวชนรุ่นหลัง เป็นการสืบสารวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นการปลูกฝั่งความดีงามให้เกิดแก่ใจคนทั่วไป เมื่อใจดีงามการกระทำที่จะออกมาก็จะดีงาม ช่วยลดปัญหาของสังคมที่จะตามมาอีกมากมาย ความดีงามที่ได้จุดประกายนี้ ยังผลอันดีงามสืบทอดต่อกันเป็นลูกโซ่ หาที่สุดไม่ได้ ยังประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านให้เกิดขึ้นอีกมากมายทั้ง ปัจจุปัน อนาคตข้างหน้าด้วย.........ด้วยเหตุที่ได้กล่าวมานี้ขอให้เราท่านทั้งหลาย ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันตามกำลังความสามารถ
  ตามหน้าที่ของตนไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเถิด ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เปี่ยมด้วยเมตตาให้งานลุล่วงไปด้วยดี
  ด้วยเหตุอนิสงค์แห่งกรรมดีขอให้ส่งผลเป็นปัจจัยให้ทุกๆท่านประสบความสำเร็จในความตั้งใจนี้อันดีทุกๆท่านด้วย...เทอญ  ขอให้ทุกท่านมีสุข พ้นทุกข์ ไม่เบียดเบียนกัน และเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป...เทอญ
   
 3. อรพิน โกรธารพ

  อรพิน โกรธารพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  71
  ค่าพลัง:
  +211
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ตั้งจิตถวาย..เพื่อบุญกุศลครั้งนี้ด้วย
   
 4. อรพิน โกรธารพ

  อรพิน โกรธารพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  71
  ค่าพลัง:
  +211
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ตั้งจิตถวาย..เพื่อบุญกุศลครั้งนี้ด้วย
   

แชร์หน้านี้

Loading...