จัดพิมพ์บทสวด เมตตาใหญ่ นำแจก วัดต่างๆใน 14 จังหวัดภาคใต้ช่วง เข้าพรรษาและวันแม่

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย itthagan, 18 มิถุนายน 2018.

 1. itthagan

  itthagan Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2013
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +45
  ❌❌❌ปิดรับยอดนะคะ ได้ครบแล้วจ้า❌❌❌

  ✨✨ขณะนี้ยอดทำบุญหนังสือ ‍♂️‍♀️ ✨✨
  ✔รายชื่อที่รวบรวมแล้ว 6,338เล่ม
  ยอดเงินรวบรวมแล้วขณะนี้ 76,061 บาท


  โครงการ แจกบทสวด มหาเมตตาใหญ่ (มหาเมตตาครอบจักรวาล)ให้ 14 จังหวัดภาคใต้ แนวทางหลวงพ่อจรัญ

  โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อ ต้องการเผยแพร่บทสวดนี้ ให้เป็นที่แพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้จัดทำต้องการให้มีความสงบร่มเย็น ในพื้นที่ดังกล่าว และ ทุกๆคนที่ได้สวด จะมีชีวิตที่มีความสงบ ความสุข ทั้งกายและใจ ในตนเองและครอบครัว ถือว่าเป็นบทเมตตาครอบจักรวาลที่ดีมากๆ

  *อานิสงส์ของการสวดมนต์เมตตาใหญ่ การสวดมนต์นี้มีอานิสงส์มาก ผู้ใดสวดทุกคืนก่อนนอนแล้วจะเกิดมงคลกับทุกคนในบ้านนั้น ศัตรูจะแพ้ภัย จะมีแต่เมตตาธรรมทำให้คนร้ายกลายเป็นคนดีได้ บุตรธิดามีแต่เมตตากันจิตใจย่อมเป็นกุศลตลอดกาล อยู่เย็น เป็นสุขตลอดกาลไม่มีอบายภูมิ แน่นอน คิดอะไรสมความปรารถนาทุกประการ*

  โครงการนี้ ณ.ตอนนี้มีเป้าหมายจัดพิมที่ 5,000 เล่ม
  เล่มละ 12 บาทเพื่อเป็นการแสดงถึงความหมายของพุทธศาสนา ที่คงอยู่กับเราไป 5,000พันปี เพื่อที่จะรักษาให้ประเทศไทยคงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็น ทั้งชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

  #บุญนี้เป็นของทุกๆคน#ด้วยบารมีของหลวงพ่อจรัญจึงทำให้มีผู้ร่วมบุญมากมายขนาดนี้ #ขออุทิศบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวร,เทวดาที่รักษาตัว,ญาติพี่น้องทั้งหลาย,เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนขอทุกๆคนที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้

  #ขออุทิศให้กับผู้ที่แต่งหนังสือไตรภูมิพระร่วงและพระยาลิไท #ซึ่งทำให้เราได้รู้จัก ภูมิ (แดน) ทั้ง 3 คือ กามภูมิ 11, รูปภูมิ 16 และอรูปภูมิ 4 ซึ่งมีเนื้อหาพรรณนาถึงที่อยู่ ที่ตั้ง และการเกิดของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเทวดา

  รายนามผู้ร่วมมีดังนี้

  กำฟ้า แซ่ยุ่ง จำนวน 200 เล่ม 2400 บาท

  ครอบครัว กฤดาตระกูล จำนวน 140 เล่ม
  1680

  บรรพบุรุษ แซ่ยุ่ง และ บรรพบุรุษ แซ่กวาน จำนวน 76 เล่ม 912 บาท

  วนัสชา แสงสว่าง, เมวิสา และ ชานนท์ หาญเกียรติกล้า จำนวน 30 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 360 บาท)

  ธนัชญา สุวรรณรงค์ จำนวน 40 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 480บาท)

  สิริพร ชัยพฤกษ์เดชาและครอบครัว จำนวน 500 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 6,000 บาท)

  ทิพย์วิมล ศรีวิรัตน์ จำนวน 9 เล่ม
  108 บาท(โอนแล้วยอด108 บาท)

  ฐิติวรดา เรืองอัฐวิบูลย์ จำนวน 6 เล่ม
  (โอนแล้วยอด108 บาท)

  เกื้อกูล รุ่งเรืองอาภรณ์ จำนวน 10 เล่ม
  (โอนแล้วยอด120 บาท)

  สรรโชค กฤดาตระกูล และครอบครัว จำนวน 100 เล่ม 1200 บาท

  คุณกัญญารัตน์ วิวัฒน์ไพศาลนนท์และครอบครัว จำนวน 200 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 2400 บาท)

  ณพัศมญช์ กลิ่นจันทร์ จำนวน 30 เล่ม(โอนแล้วยอด 360 บาท)

  นาย ญาณชัย ทองศรีนุ่น
  นาง พิมพ์ภรภัทร ทองศรีนุ่น
  ดช.คมสรร ทองศรีนุ่น
  ดญ. จารวี ทองศรีนุ่น
  จำนวน 1,000 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 12,000 บาท)

  กษิรินทร์ โมสิกรัตน์ จำนวน 300 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 3600 บาท)

  ใช้ชื่อคุณแม่อาแดง นาง หิ้ม ช่วยรัตนะ 41 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 500 บาท)
  ----2,682เล่ม----32,228------

  ปิยะนาถ โฆษิตกุลพร และครอบครัว 99 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 1188 บาท*ขอ 20 เล่ม สวดที่บ้าน)

  ดญ.ดนิตา สุประดิษฐ์ และครอบครัว จำนวน 41 เล่ม ( โอนแล้ว 500 บาท)

  รัฏฏิการ์ ยงณรงค์เดชกุล จำนวน 50 เล่ม
  คุณ สุภรี อนาภรณ์ 9 เล่ม
  คุณ รุ่งญดา พานิชสิทธิ์ 9 เล่ม
  คุณ พัชรี ผลัดลื่น 5 เล่ม(กลุ่มเพื่อนนงค์แจ๊ กลุ่มนี้ 73 เล่ม(โอนแล้ว876 บาท)

  รัชนิดา พูนทรัพย์สวัสดิ์ จำนวน 33 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 396 บาท)

  คุณสุระศักดิ์ มานันที และ ครอบครัว จำนวน 9 เล่ม
  (โอน แล้ว ยอด 108 บาท)

  ผู้ไม่ประสงค์ ออกนาม จำนวน 100 เล่ม
  (โอนแล้วมยอด 1200 บาท)

  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 41 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 500บาท

  คุณ รุ่งฟ้า นวลมะโน จำนวน 60เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 720 บาท เก็บส่วนตัว 40เล่ม บริจาค 20 เล่ม)

  อรัญญา อุณาตระการ, อณิวุฒิ แสนจิตร และครอบครัว 100 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 1200)

  น.ส.ธัณยภัค ชำนาญธุระกิจ จำนวน 19 เล่ม (เงินสด ยอด 228)
  -------575----6,916--------

  นิตยา แซ่คู, อารยา-อัจฉรา เชยองอาจ จำนวน 50 เล่ม อาภรณ์ โกดะและครอบครัว จำนวน42 เล่ม
  มยุรา ถาวรวีย์ และครอบครัว จำนวน20 เล่ม รวมทั้งหมด 112 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 1,344 บาท)
  *เก็บส่วนตัว 11 เล่ม

  นงนุช ณ ไพรี และครอบครัว จำนวน 30 เล่ม(โอนแล้วยอด 360 บาท)

  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (โอนแล้ว ยอด 9 บาท)

  ครอบครัวขวัญนาและครอบครัวสิริเบญจมาภรณ์ จำนวน 9 เล่ม ( เงินสด ยอด )108 บาท ( ขอส่วนตัว 2 เล่ม)

  ครอบครัวแก้วจุฑานิติ และ ครอบไชยรัตน์ จำนวน 9 เล่ม ( เงินสด ยอด )108 บาท

  ครอบครัวอินทร์รักษา จำนวน 9 เล่ม ( เงินสด ยอด 108 บาท)

  ครอบครัวเพชรสุวรรณ และ ครอบครัวไชยทองรักษ์ จำนวน 7เล่ม ( เงินสด ยอด 84 บาท)

  ครอบครัวพูลช่วยและครอบครัวพูลเพิ่ม
  จำนวน 5 เล่ม ( เงินสด ยอด 60 บาท)

  ครอบครัวเกื้อไข่และครอบพิทักษ์ จำนวน 5 เล่ม(เงินสด 60 บาท)

  คุณฐิสันต์ สุจริตจันทร์ จำนวน 2 เล่ม
  ( เงินสด ยอด 24 บาท)

  ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 16 เล่ม
  ( เงินสด ยอด 192 บาท)

  คุณ ทิพา ธรรมเพชร และ ครอบครัว จำนวน 100 เล่ม ( เงินสด ยอด 1200 บาท)

  คุณ พาธินทร์ - คุณปารณีย์ พานทอง และบุตร ธิดา จำนวน 91 เล่ม (โอนแล้วยอด 1100 บาท) ขอส่วนตัว 10เล่ม

  นางลิ้นจี่ - น.สวิไลลักษณ์ สุขแสงเปล่ง จำนวน 175 เล่ม (โอนแล้วยอด 2,100 บาท) ขอส่วนตัว 10เล่ม

  ------571---6,857----------

  ชนัญญา ตามภักดีพานิชย์ และ ครอบครัว
  จำนวน 100 เล่ม (โอนแล้วยอด 1200 บาท)*เก็บส่วนตัว 2 เล่ม

  คุณอุรวี เลิศอรรคญาณกุล และครอบครัว
  จำนวน 125 เล่ม (โอนแล้วยอด 1500 บาท)

  คุณ กัลยา เกยูรวิเชียร และครอบครัว จำนวน 65 เล่ม,
  ครอบครัวเจริญศุข จำนวน 5เล่ม,
  คุณมาริษา หุ้มน้อย จำนวน 10เล่ม,
  ศศิพิมพ์ ยศศักดิ์ศรี จำนวน 10เล่ม,
  ณัฐกมลโสถณกุลและ ครอบครัวจำนวน10เล่ม (รวมทั้งกลุ่ม 100 เล่ม)(โอนแล้ว ยอด 1200 บาท)

  คุณลติญา สว่างอารมย์ จำนวน 5 เล่ม
  คุณเชาวลักษณ์ สมาคม จำนวน 10 เล่ม
  คุณ Bill William Howord Graham จำนวน 10 เล่ม (รวมทั้งกลุ่ม 25 เล่ม เงินสด ยอด 300 บาท)

  ณรงค์ศักดิ์ ศุภสัณฐิติกุลและครอบครัว จำนวน 20 เล่ม
  ธาราพงศ์ คงศรีทอง จำนวน10เล่ม
  นครินทร์ ชูจันทร์ จำนวน 5 เล่ม
  เอกราช พุทธานุวัติกุล จำนวน 2 เล่ม
  ศักดิ์ชาย อ้นดำ จำนวน 1 เล่ม
  (เงินสด ยอด 456 บาท)

  อรรถพล - อนุรักษ์ และครอบครัวผิวชื่น จำนวน 41เล่ม (โอนแล้ว ยอด 500บาท) ขอส่วนตัว 10เล่ม

  นส.วทัญญุตา ทับทวี จำนวน 25เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 500 บาท)

  นาย องอาจ ตรีศรีสุภา จำนวน 9 เล่ม
  (เงินสด ยอด 109 บาท)

  ---------480---5765-------

  ครอบครัว ดำรงวารี จำนวน 99 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 1188 บาท)

  เสาวภา นิ่มดวง,ด.ญ. นฤพร ด.ญ.ณัฏฐากนิษฐ์ ไชกุฉิม จำนวน 50 เล่ม(เงินสด ยอด 600 บาท

  สายทิพย์ พันธริยะ และครอบครัว จำนวน 4 เล่ม (เงินสด 50 บาท)
  -------------------------
  สุเมธ เลิศวรวณิช จำนวน 42 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 504 บาท)

  สุมิธ เลิศวรวณิช จำนวน 42 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 504 บาท)

  นิลมล รังควร จำนวน 40 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 480 บาท)

  หทัยรัตน์ แซ่เตี๋ย จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท)

  สุพัฒ แสนเยีย จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท

  ณัฐวุฒิ แสนเยีย จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท

  อัจฉรา แสนเยีย จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท

  กฤษดา แสนเยีย จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท

  วรชัย พานิชพัฒนนท์ จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท

  รัฏฐพรณ์ พานิชพัฒนนท์ จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท)

  เซี่ยมเค็ง แซ่เตี๋ยว จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท

  คุณวิไล ศรีสุภาจรรยา จำนวน10เล่ม(โอน แล้ว ยอด 120 บาท)
  ----359---------4310------

  -----สายบุญกิ้ก-------------
  >นางแพรวพรรณ วรรณ ธีระเดช 40 เล่ม
  >นายณัฐวัชร์ วิทิตตระกูล และครอบครัว 30 เล่ม
  >นายกฤตภาส สินถิรเมธ และครอบครัว 30 เล่ม
  >นายธานี แช่มสะอาด และครอบครัว 30 เล่ม
  >น.สทิพย์วรรณ เกิดทรัพย์ และครอบครัว 99 เล่ม
  >นายคฬิส นิพภยะ 18 เล่ม
  >นายจอมพล เกิดทรัพย์ 20
  >นางแสงเดือน วิศวะภาค และครอบครัว 20 เล่ม
  >นางมุหลาน แซ่ตั้ง 4 เล่ม
  >นายวรวุฒิ อังศุภัทร์ 19 เล่ม
  >นางวิภาพร อังศุภัทร์ 19
  >น.ส.ภัคจิรา อังศุภัทร์ 19
  >น.ส.ภัทรา อังศุภัทร์ 19 เล่ม
  >นายวุฒิพร อังศุภัทร์ 19
  >ไม่ประสงค์ออกนาม 18
  > วิไล ศรีวิไลลักษณ์ 10 เล่ม
  > ณัฐพร ศรีวิไลลักษณ์ 20 เล่ม
  > สว่าง ศรัวิไลลักษณ์และครอบครัว 20 เล่ม
  >ปณันญา ศรีวิไลลักษณ์ 10 เล่ม
  >อาภรณ์ ภูริญรักษ์ และครอบครัว 30 เล่ม
  >พรทิภา ภูริญรักษ์ 5 เล่ม
  >ชไมพร ภูริญรักษ์ 11เล่ม
  >ศรินธร ภูริญรักษ์ 10เล่ม
  >วชิระ เจรียงศักดาวงศ์และครอบครัว 20
  >อิทธิเดช เจรียงศักดาวงศ์และครอบครัว 20 เล่ม
  >เมธะวีย์ จันทร์วงษ์ และครอบครัว 10 เล่ม
  >ธีรวัฒน์ ปานป้อง และครอบครัว 10เล่ม
  550 เล่ม 6,600บาท

  ภวินทภัทร ปัญญายศพัฒน์
  ภาวิณี ตันสุขโกศล รวม 50บาท ประมาน 4 เล่ม

  น ส. ณัฏฐ์ พิบูลย์ภักและ นส จุฬาวรรณ จิตดอน 200 บาท ประมาน 16 เล่ม

  รวมทั้งหมด ประมาน 600เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 7,210 บาท)

  -----------600----7120----

  กรรนิการ์ กำประเสริฐ และเพื่อน 50เล่ม
  (โอนแล้วยอด 600 บาท)

  สมศักดิ์ กลิ่นจันทร์ 33เล่ม
  (โอนแล้วยอด 400 บาท)

  กาญจน์สิริ สงขาว 5 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 60 บาท)

  สุภัทรา อินวันนา จำนวน 38เล่ม
  (โอนแล้วยอด 460 บาท)

  ปุณยนุช มีนิล และครอบครัว จำนวน 20 เล่ม (โอนแล้วยอด 240 บาท)

  ครอบครัว พงศ์ปัญญพัส จำนวน 14 เล่ม (โอนแล้วยอด 177 บาท)

  คุณศุภกร และ นาง เกสร ใจมี จำนวน 41 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 500 บาท)
  -------------------------
  - เตชินท์ ศรีรุ่งพุทธวงศ์ 41เล่ม
  (โอนแล้ว 500บาท)
  - ไชยพร - กุลยา เชี่ยวโสธร และครอบครัว 50 เล่ม
  (โอนแล้ว 600บาท)
  - วิชัย - เกศดา จิตพัฒนไพบูลย์ และครอบครัว 30 เล่ม
  (โอนแล้ว 360บาท)
  - จินดา จิตพัฒนไพบูลย์ และสุรวัฒน์ จึงสมประสงค์ 20 เล่ม
  (โอนแล้ว 240บาท)

  กลุ่มนี้ (ทั้งหมด 141เล่ม ) ยอดรวม 1700 บาท
  -------344----4137-------

  >นาย จิรทีปต์ สงแสง จำนวน 10 เล่ม
  120 บาท

  > นส.ณัฐกฤตา สงแสง จำนวน 10เล่ม
  120 บาท

  >นางละอองดาว แก้วกลับ และครอบครัว
  จำนวน 10เล่ม 120 บาท

  >ลูก หลานยายคง แขกกาฬ จำนวน 41 เล่ม 500บาท

  >นส.กมลทิพย์ ศรีพัฒน์ช่วย และครอบครัว จำนวน 16 เล่ม ยอด 200 บาท

  >ดญ.ชาลิศา และ ดญ. นันทัชพร เพชรน้อย จำนวน 25 เล่ม 300 บาท

  >นายโชคชัย และ นางอรอุมา เพชรน้อย
  จำนวน 25 เล่ม 300 บาท

  >นส.ปณิตาบุญเรืองขาว และครอบครัว
  จำนวน 30 เล่ม 360 บาท

  กลุ่มนี้ เงินสด ยอดรวม 2,020 บาท
  รวมได้หนังสือ 168 เล่ม

  นายวัน-นางอุไร เจ้ยจู
  น.ส.กนกธร เจ้ยจู
  ด.ญ.จันทกานต์ จงรัตน์
  จำนวน 9 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 108 บาท
  ----177----2128---------

  ---ลูกสาวพ่อ---------------

  #จันทรา เล้าธนะธรรมและครอบครัว จำนวน 9 เล่ม(ยอด 108 บาท)

  #คุณนิตยา บุญขะจาย และครอบครัว จำนวน 20เล่ม(ยอด250บาท)

  #ผู้ไม่ประสงค์ออกนามจำนวน 10เล่ม (ยอด 120 บาท)

  #คุณทวีศักดิ์และครอบครัว 41 เล่ม (ยอด 500บาท)

  #คุณภัรทลภา คงเกลี้ยงและครอบครัว 19เล่ม ( 228 บาท)

  #ด.ช กรวิชญ์ วรดี/ด.ช.กฤตนัย วรดี และครอบครัว) จำนวน 20 เล่ม
  ยอด 240 บาท)

  #คุณณัฐวาราและครอบครัวจำนวน 20 เล่ม(ยอด240บาท)

  #คุณดุษดี จำนวน 40 เล่ม( ยอด 500 บาท)

  #คณนรี ปัทมปาณีวงศ์ จำนวน 100 เล่ม ( ยอด1, 200 บาท)

  #ผู้ไม่ประสงออกนามและเพื่อน จำนวน 18 เล่ม( ยอด216บาท)

  #นาย จักรี สดใส
  #น.ส.โรสมารินทร์ จินดารัตน์และครอบครัว จำนวน 26เล่ม (ยอด312 บาท)
  #สิริกร จำนวน 20 เล่ม(ยอด240บาท)

  #สิรีรัศมิ์ ศรีสร้อย จำนวน 39 เล่ม(ยอด 468 บาท)

  #สุวภัทร ห้วยทราย จำนวน 57 เล่ม(ยอด 684 บาท)

  #อารีรัตน์ อักษรเนียม 107 เล่ม (ยอด1284 บาท)

  (โอนแล้วยอดรวม 6600 บาท
  จำนวน 550 เล่ม)
  --------550----6600-------

  #ความเป็นมาบทสวดเมตตาพรหมวิหารภาวนา หรือเมตตาใหญ่#

  #บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลนี้ มีต้นเรื่องมาจากแม่ชีก้อนทอง คือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ แม่ชีก้อนทอง ปานเณร มาอยู่ที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ในสมัยนั้นไม่มีสำนักแม่ชี หลวงพ่อจรัญจึงจัดให้พักบนศาลาการเปรียญ ซึ่งมีห้องพักอาศัยอยู่ ๒ ห้อง

  แม่ชีก้อนทองตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานใช้เวลา ๑ ปี มีเทวดาจากต้นพิกุลที่ถูกสาปจากสวรรค์มาสถิตอยู่ที่ต้นพิกุล เป็นเวลา ๑๐๐ ปี มาสอนบทสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ หรือมหาเมตตาครอบจักรวาลในเวลา ๒๔.๐๐ น. ทุกคืน

  จนแม่ชีซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกจำได้หมด หลวงพ่อจรัญได้หาตำรามาตรวจสอบการสวดมนต์ มหาเมตตาใหญ่ว่ามีอยู่ที่ไหนบ้าง จึงทราบว่าบทสวดมนต์นี้อยู่ท้ายบทมหาพุทธาภิเษก ไม่มีในหนังสือสวดมนต์ธรรมดา และปัจจุบันใช้สวดในงานมหาพุทธาภิเษกเท่านั้น

  เวลาต่อมาหลวงพ่อจรัญต้องการพิสูจน์ความจริงว่าบทสวดมนต์ที่มีอยู่กับการสวดมนต์ของแม่ชีก้อนทองจะตรงกันอย่างไรบ้าง ได้ทราบว่ามีตำราพุทธาภิเษกของสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสส เทโว) วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร จึงไปขอยืมตำรา ให้แม่ชีก้อนทองสวดมนต์เมตตาใหญ่ตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีผิดแม้แต่ตัวเดียว หลวงพ่อจรัญจึงเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์

  *ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่
  ร้าน เจ้าพระยารังนกสด ปลอดสาร พัทลุง

  บัญชีชื่อ อิษฐกาญฑ์ กฤดาตระกูล
  ธนาคาร กสิกรไทย
  060-2-832724 สาขา อ่อนนุช
  Tel.095-6541665
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 กรกฎาคม 2018
 2. itthagan

  itthagan Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2013
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +45
  Update 18 มิ.ย 2561

  ปิดรับยอด 25 กค. 2561
  รายนามผู้ร่วมมีดังนี้

  วนัสชา แสงสว่าง, เมวิสา และ ชานนท์ หาญเกียรติกล้า จำนวน 30 เล่ม

  ธนัชญา สุวรรณรงค์ จำนวน 40 เล่ม

  สิริพร ชัยพฤกษ์เดชาและครอบครัว จำนวน 500 เล่ม

  ทิพย์วิมล ศรีวิรัตน์ จำนวน 9 เล่ม

  ฐิติวรดา เรืองอัฐวิบูลย์ จำนวน 6 เล่ม

  เกื้อกูล รุ่งเรืองอาภรณ์ จำนวน 10 เล่ม

  นำชัย สมจิตร กฤดาตระกูล และครอบครัว จำนวน 140 เล่ม

  คุณกัญญารัตน์ วิวัฒน์ไพศาลนนท์และครอบครัว จำนวน 200 เล่ม

  ณพัศมณช์ กลิ่นจันทร์ จำนวน 30 เล่ม

  นาย ญาณชัย ทองศรีนุ่น
  นาง พิมพ์ภรภัทร ทองศรีนุ่น
  ดช.คมสรร ทองศรีนุ่น
  ดญ. จารวี ทองศรีนุ่น
  จำนวน 1,000 เล่ม

  กษิรินทร์ โมสิกรัตน์ จำนวน 300 เล่ม


   
 3. itthagan

  itthagan Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2013
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +45
  Update 21มิ.ย 2561  โครงการ แจกบทสวด มหาเมตตาใหญ่ 14 จังหวัดภาคใต้ แนวทางหลวงพ่อจรัญ มีผู้ร่วมทำบุญ 2,538เล่ม ยอดเงิน ณ ขณะนี้ 30,456 บาท ผู้ที่สนใจและศรัทธาร่วมกัน ยังร่วมได้ นะคะ ปิดรับยอด 25 กค. 2561 ทำกี่เล่มก็ได้ ทำเล่มเดียวก็ รับบุญเท่ากันมากน้อยไม่สำคัญ แค่เรามีใจศรัทธา เท่านั้นจ้า ❤

  Update 19 มิ.ย 2561

  ปิดรับยอด 25 กค. 2561
  รายนามผู้ร่วมมีดังนี้

  วนัสชา แสงสว่าง, เมวิสา และ ชานนท์ หาญเกียรติกล้า จำนวน 30 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 360 บาท)

  ธนัชญา สุวรรณรงค์ จำนวน 40 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 480บาท)

  สิริพร ชัยพฤกษ์เดชาและครอบครัว จำนวน 500 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 6,000 บาท)

  ทิพย์วิมล ศรีวิรัตน์ จำนวน 9 เล่ม

  ฐิติวรดา เรืองอัฐวิบูลย์ จำนวน 6 เล่ม

  เกื้อกูล รุ่งเรืองอาภรณ์ จำนวน 10 เล่ม

  นำชัย สมจิตร กฤดาตระกูล และครอบครัว จำนวน 140 เล่ม

  คุณกัญญารัตน์ วิวัฒน์ไพศาลนนท์และครอบครัว จำนวน 200 เล่ม

  ณพัศมญช์ กลิ่นจันทร์ จำนวน 30 เล่ม(โอนแล้วยอด 360 บาท)

  นาย ญาณชัย ทองศรีนุ่น
  นาง พิมพ์ภรภัทร ทองศรีนุ่น
  ดช.คมสรร ทองศรีนุ่น
  ดญ. จารวี ทองศรีนุ่น
  จำนวน 1,000 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 12,000 บาท)

  กษิรินทร์ โมสิกรัตน์ จำนวน 300 เล่ม

  ใช้ชื่อคุณแม่อาแดง นาง หิ้ม ช่วยรัตนะ 41 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 500 บาท)

  ปิยะนาถ โฆษิตกุลพร และครอบครัว 99 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 1188 บาท ขอ 20 เล่ม สวดที่บ้าน)

  ดญ.ดนิตา สุประดิษฐ์ และครอบครัว จำนวน 41 เล่ม ( โอนแล้ว 500 บาท)

  รัฏฏิการ์ ยงณรงค์เดชกุล จำนวน 50 เล่ม

  รัชนิดา พูนทรัพย์สวัสดิ์ จำนวน 33 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 33 เล่ม)

  คุณสุระศักดิ์ มานันที จำนวน 9 เล่ม
  (โอน แล้ว ยอด 108 บาท)   
 4. itthagan

  itthagan Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2013
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +45
  Update 22 มิ.ย 2561
  โครงการ แจกบทสวด มหาเมตตาใหญ่ 14 จังหวัดภาคใต้ แนวทางหลวงพ่อจรัญ มีผู้ร่วมทำบุญ 3,000เล่ม ยอดเงิน ณ ขณะนี้ 36,000บาท ผู้ที่สนใจและศรัทธาร่วมกัน ยังร่วมได้ นะคะ ปิดรับยอด 25 กค. 2561 ทำกี่เล่มก็ได้ ทำเล่มเดียวก็ รับบุญเท่ากันมากน้อยไม่สำคัญ แค่เรามีใจศรัทธา เท่านั้นจ้า ❤

  ปิดรับยอด 25 กค. 2561
  รายนามผู้ร่วมมีดังนี้

  วนัสชา แสงสว่าง, เมวิสา และ ชานนท์ หาญเกียรติกล้า จำนวน 30 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 360 บาท)

  ธนัชญา สุวรรณรงค์ จำนวน 40 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 480บาท)

  สิริพร ชัยพฤกษ์เดชาและครอบครัว จำนวน 500 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 6,000 บาท)

  ทิพย์วิมล ศรีวิรัตน์ จำนวน 9 เล่ม

  ฐิติวรดา เรืองอัฐวิบูลย์ จำนวน 6 เล่ม

  เกื้อกูล รุ่งเรืองอาภรณ์ จำนวน 10 เล่ม

  นำชัย สมจิตร กฤดาตระกูล และครอบครัว จำนวน 140 เล่ม

  คุณกัญญารัตน์ วิวัฒน์ไพศาลนนท์และครอบครัว จำนวน 200 เล่ม

  ณพัศมญช์ กลิ่นจันทร์ จำนวน 30 เล่ม(โอนแล้วยอด 360 บาท)

  นาย ญาณชัย ทองศรีนุ่น
  นาง พิมพ์ภรภัทร ทองศรีนุ่น
  ดช.คมสรร ทองศรีนุ่น
  ดญ. จารวี ทองศรีนุ่น
  จำนวน 1,000 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 12,000 บาท)

  กษิรินทร์ โมสิกรัตน์ จำนวน 300 เล่ม

  ใช้ชื่อคุณแม่อาแดง นาง หิ้ม ช่วยรัตนะ 41 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 500 บาท)

  ปิยะนาถ โฆษิตกุลพร และครอบครัว 99 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 1188 บาท*ขอ 20 เล่ม สวดที่บ้าน)

  ดญ.ดนิตา สุประดิษฐ์ และครอบครัว จำนวน 41 เล่ม ( โอนแล้ว 500 บาท)

  รัฏฏิการ์ ยงณรงค์เดชกุล จำนวน 50 เล่ม

  รัชนิดา พูนทรัพย์สวัสดิ์ จำนวน 33 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 33 เล่ม)

  คุณสุระศักดิ์ มานันที จำนวน 9 เล่ม
  (โอน แล้ว ยอด 108 บาท)

  ผู้ไม่ประสงค์ ออกนาม จำนวน 100 เล่ม
  (โอนแล้วมยอด 1200 บาท)

  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 41 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 500บาท

  คุณ รุ่งฟ้า นวลมะโน จำนวน 60เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 720 บาท เก็บส่วนตัว 40เล่ม บริจาค 20 เล่ม)

  อรัญญา อุณาตระการ, อณิวุฒิ แสนจิตร และครอบครัว 100 เล่ม

  น.ส.ธัณยภัค ชำนาญธุระกิจ จำนวน 19 เล่ม

  นิตยา แซ่คู, อารยา-อัจฉรา เชยองอาจ จำนวน 50 เล่ม อาภรณ์ โกดะและครอบครัว จำนวน42 เล่ม
  มยุรา ถาวรวีย์ และครอบครัว จำนวน20 เล่ม รวมทั้งหมด 112 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 1,344 บาท)
  *เก็บส่วนตัว 11 เล่ม

  นงนุช ณ ไพรี และครอบครัว จำนวน 30 เล่ม

   
 5. itthagan

  itthagan Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2013
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +45
 6. itthagan

  itthagan Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2013
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +45
  Update 2 กค. 2561
  โครงการ แจกบทสวด มหาเมตตาใหญ่ 14 จังหวัดภาคใต้ แนวทางหลวงพ่อจรัญ มีผู้ร่วมทำบุญ 3,892เล่ม ยอดเงิน ณ ขณะนี้ 46,706บาท ผู้ที่สนใจและศรัทธาร่วมกัน ยังร่วมได้ นะคะ ปิดรับยอด 25 กค. 2561 ทำกี่เล่มก็ได้ ทำเล่มเดียวก็ รับบุญเท่ากันมากน้อยไม่สำคัญ แค่เรามีใจศรัทธา เท่านั้นจ้า ❤

  ปิดรับยอด 15 กค. 2561
  รายนามผู้ร่วมมีดังนี้

  วนัสชา แสงสว่าง, เมวิสา และ ชานนท์ หาญเกียรติกล้า จำนวน 30 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 360 บาท)

  ธนัชญา สุวรรณรงค์ จำนวน 40 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 480บาท)

  สิริพร ชัยพฤกษ์เดชาและครอบครัว จำนวน 500 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 6,000 บาท)

  ทิพย์วิมล ศรีวิรัตน์ จำนวน 9 เล่ม

  ฐิติวรดา เรืองอัฐวิบูลย์ จำนวน 6 เล่ม

  เกื้อกูล รุ่งเรืองอาภรณ์ จำนวน 10 เล่ม

  นำชัย สมจิตร กฤดาตระกูล และครอบครัว จำนวน 140 เล่ม

  คุณกัญญารัตน์ วิวัฒน์ไพศาลนนท์และครอบครัว จำนวน 200 เล่ม

  ณพัศมญช์ กลิ่นจันทร์ จำนวน 30 เล่ม(โอนแล้วยอด 360 บาท)

  นาย ญาณชัย ทองศรีนุ่น
  นาง พิมพ์ภรภัทร ทองศรีนุ่น
  ดช.คมสรร ทองศรีนุ่น
  ดญ. จารวี ทองศรีนุ่น
  จำนวน 1,000 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 12,000 บาท)

  กษิรินทร์ โมสิกรัตน์ จำนวน 300 เล่ม

  ใช้ชื่อคุณแม่อาแดง นาง หิ้ม ช่วยรัตนะ 41 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 500 บาท)
  ----2,306เล่ม---------------
  ปิยะนาถ โฆษิตกุลพร และครอบครัว 99 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 1188 บาท*ขอ 20 เล่ม สวดที่บ้าน)

  ดญ.ดนิตา สุประดิษฐ์ และครอบครัว จำนวน 41 เล่ม ( โอนแล้ว 500 บาท)

  รัฏฏิการ์ ยงณรงค์เดชกุล จำนวน 50 เล่ม
  คุณ สุภรี อนาภรณ์ 9 เล่ม
  คุณ รุ่งญดา พานิชสิทธิ์ 9 เล่ม
  คุณ พัชรี ผลัดลื่น 5 เล่ม(กลุ่มเพื่อนนงค์แจ๊)

  รัชนิดา พูนทรัพย์สวัสดิ์ จำนวน 33 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 33 เล่ม)

  คุณสุระศักดิ์ มานันที และ ครอบครัว จำนวน 9 เล่ม
  (โอน แล้ว ยอด 108 บาท)

  ผู้ไม่ประสงค์ ออกนาม จำนวน 100 เล่ม
  (โอนแล้วมยอด 1200 บาท)

  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 41 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 500บาท

  คุณ รุ่งฟ้า นวลมะโน จำนวน 60เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 720 บาท เก็บส่วนตัว 40เล่ม บริจาค 20 เล่ม)

  อรัญญา อุณาตระการ, อณิวุฒิ แสนจิตร และครอบครัว 100 เล่ม

  น.ส.ธัณยภัค ชำนาญธุระกิจ จำนวน 19 เล่ม (เงินสด ยอด 228)
  -------2,881-------------
  นิตยา แซ่คู, อารยา-อัจฉรา เชยองอาจ จำนวน 50 เล่ม อาภรณ์ โกดะและครอบครัว จำนวน42 เล่ม
  มยุรา ถาวรวีย์ และครอบครัว จำนวน20 เล่ม รวมทั้งหมด 112 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 1,344 บาท)
  *เก็บส่วนตัว 11 เล่ม

  นงนุช ณ ไพรี และครอบครัว จำนวน 30 เล่ม(โอนแล้วยอด 360 บาท)

  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (โอนแล้ว ยอด 9 บาท)

  ครอบครัวขวัญนาและครอบครัวสิริเบญจมาภรณ์ จำนวน 9 เล่ม ( เงินสด ยอด )108 บาท ( ขอส่วนตัว 2 เล่ม)

  ครอบครัวแก้วจุฑานิติ และ ครอบไชยรัตน์ จำนวน 9 เล่ม ( เงินสด ยอด )108 บาท

  ครอบครัวอินทร์รักษา จำนวน 9 เล่ม ( เงินสด ยอด 108 บาท)

  ครอบครัวเพชรสุวรรณ และ ครอบครัวไชยทองรักษ์ จำนวน 7เล่ม ( เงินสด ยอด 84 บาท)

  ครอบครัวพูลช่วยและครอบครัวพูลเพิ่ม
  จำนวน 5 เล่ม ( เงินสด ยอด 60 บาท)

  ครอบครัวเกื้อไข่และครอบพิทักษ์ จำนวน 5 เล่ม(เงินสด 60 บาท)

  คุณฐิสันต์ สุจริตจันทร์ จำนวน 2 เล่ม
  ( เงินสด ยอด 24 บาท)

  ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 16 เล่ม
  ( เงินสด ยอด 192 บาท)

  คุณ ทิพา ธรรมเพชร และ ครอบครัว จำนวน 100 เล่ม ( เงินสด ยอด 1200 บาท)

  คุณ พาธินทร์ - คุณปารณีย์ พานทอง และบุตร ธิดา จำนวน 91 เล่ม (โอนแล้วยอด 1100 บาท) ขอส่วนตัว 10เล่ม

  นางลิ้นจี่ - น.สวิไลลักษณ์ สุขแสงเปล่ง จำนวน 175 เล่ม (โอนแล้วยอด 2,100 บาท) ขอส่วนตัว 10เล่ม

  ชนัญญา ตามภักดีพานิชย์ และ ครอบครัว
  จำนวน 100 เล่ม (โอนแล้วยอด 1200 บาท)

  คุณอุรวี เลิศอรรคญาณกุล และครอบครัว
  จำนวน 125 เล่ม (โอนแล้วยอด 1500 บาท)
  -------3,537------------
  คุณ กัลยา เกยูรวิเชียร และครอบครัว จำนวน 65 เล่ม,
  ครอบครัวเจริญศุข จำนวน 5เล่ม,
  คุณมาริษา หุ้มน้อย จำนวน 10เล่ม,
  ศศิพิมพ์ ยศศักดิ์ศรี จำนวน 10เล่ม,
  ณัฐกมลโสถณกุลและ ครอบครัวจำนวน10เล่ม (รวมทั้งกลุ่ม 100 เล่ม)(โอนแล้ว ยอด 1200 บาท)

  คุณลติญา สว่างอารมย์ จำนวน 5 เล่ม
  คุณเชาวลักษณ์ สมาคม จำนวน 10 เล่ม
  คุณ Bill William Howord Graham จำนวน 10 เล่ม (รวมทั้งกลุ่ม 25 เล่ม เงินสด ยอด 300 บาท)

  ณรงค์ศักดิ์ ศุภสัณฐิติกุลและครอบครัว จำนวน 20 เล่ม
  ธาราพงศ์ คงสีทอง จำนวน10เล่ม
  นครินทร์ ชูจันทร์ จำนวน 5 เล่ม
  เอกราช พุทธานุวัติกุล จำนวน 2 เล่ม
  ศักดิ์ชาย อ้นดำ จำนวน 1 เล่ม
  (เงินสด ยอด 456 บาท)

  อรรถพล - อนุรักษ์ และครอบครัวผิวชื่น จำนวน 41เล่ม (โอนแล้ว ยอด 500บาท) ขอส่วนตัว 10เล่ม

  นส.วทัญญุตา ทับทวี จำนวน 25เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 500 บาท)

  นาย องอาจ ตรีศรีสุภา จำนวน 9 เล่ม
  (เงินสด ยอด 109 บาท)
  --------------------------
  30มิ.ย
  ครอบครัว ดำรงวารี จำนวน 99 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 1188 บาท)

  เสาวภา นิ่มดวง,ด.ญ. นฤพร ด.ญ.ณัฏฐากนิษฐ์ ไชกุฉิม จำนวน 50 เล่ม(เงินสด ยอด 600 บาท

  สายทิพย์ พันธริยะ และครอบครัว จำนวน 4 เล่ม (เงินสด 50 บาท)   
 7. itthagan

  itthagan Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2013
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +45
  ✨✨ขณะนี้ยอดทำบุญหนังสือ ‍♂️‍♀️ ✨✨
  "รายชื่อที่รวบรวมแล้ว 5,541เล่ม"
  " ยอดเงินรวบรวมแล้วขณะนี้ 66,506"

  สรุปรวมยอดทั้งหมด 15 กค. แต่ยอดหลั่งไหลมาเรื่อยๆ ✨✨ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะ

  สรุปยอดสุดท้าย 15 กค.นี้ค่ะ

  ขอรบกวนผู้ที่แจ้งชื่อทำบุญไว้ ส่งยอดเพื่อรวบรวมส่งโรงพิมพ์ ภายใน 15กค.นี้นะคะ

  โครงการ แจกบทสวด มหาเมตตาใหญ่ (มหาเมตตาครอบจักรวาล)ให้ 14 จังหวัดภาคใต้ แนวทางหลวงพ่อจรัญ

  โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อ ต้องการเผยแพร่บทสวดนี้ ให้เป็นที่แพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้จัดทำต้องการให้มีความสงบร่มเย็น ในพื้นที่ดังกล่าว และ ทุกๆคนที่ได้สวด จะมีชีวิตที่มีความสงบ ความสุข ทั้งกายและใจ ในตนเองและครอบครัว ถือว่าเป็นบทเมตตาครอบจักรวาลที่ดีมากๆ

  *อานิสงส์ของการสวดมนต์เมตตาใหญ่ การสวดมนต์นี้มีอานิสงส์มาก ผู้ใดสวดทุกคืนก่อนนอนแล้วจะเกิดมงคลกับทุกคนในบ้านนั้น ศัตรูจะแพ้ภัย จะมีแต่เมตตาธรรมทำให้คนร้ายกลายเป็นคนดีได้ บุตรธิดามีแต่เมตตากันจิตใจย่อมเป็นกุศลตลอดกาล อยู่เย็น เป็นสุขตลอดกาลไม่มีอบายภูมิ แน่นอน คิดอะไรสมความปรารถนาทุกประการ*

  โครงการนี้ ณ.ตอนนี้มีเป้าหมายจัดพิมที่ 5,000 เล่ม
  เล่มละ 12 บาทเพื่อเป็นการแสดงถึงความหมายของพุทธศาสนา ที่คงอยู่กับเราไป 5,000พันปี เพื่อที่จะรักษาให้ประเทศไทยคงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็น ทั้งชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

  ✔ขณะนี้มีผู้ร่วมทำบุญเกิน 5,000เล่มแล้ว

  ผู้ที่สนใจและศรัทธาร่วมกัน ยังร่วมได้ นะคะ ปิดรับยอด 15 กค. 2561 ทำกี่เล่มก็ได้ ทำเล่มเดียวก็ รับบุญเท่ากันมากน้อยไม่สำคัญ แค่เรามีใจศรัทธา เท่านั้นจ้า

  #บุญนี้เป็นของทุกๆคน#ด้วยบารมีของหลวงพ่อจรัญจึงทำให้มีผู้ร่วมบุญมากมายขนาดนี้ #ขออุทิศบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวร,เทวดาที่รักษาตัว,ญาติพี่น้องทั้งหลาย,เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนขอทุกๆคนที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้

  #ขออุทิศให้กับผู้ที่แต่งหนังสือไตรภูมิพระร่วงและพระยาลิไท #ซึ่งทำให้เราได้รู้จัก ภูมิ (แดน) ทั้ง 3 คือ กามภูมิ 11, รูปภูมิ 16 และอรูปภูมิ 4 ซึ่งมีเนื้อหาพรรณนาถึงที่อยู่ ที่ตั้ง และการเกิดของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเทวดา

  รายนามผู้ร่วมมีดังนี้

  วนัสชา แสงสว่าง, เมวิสา และ ชานนท์ หาญเกียรติกล้า จำนวน 30 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 360 บาท)

  ธนัชญา สุวรรณรงค์ จำนวน 40 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 480บาท)

  สิริพร ชัยพฤกษ์เดชาและครอบครัว จำนวน 500 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 6,000 บาท)

  ทิพย์วิมล ศรีวิรัตน์ จำนวน 9 เล่ม

  ฐิติวรดา เรืองอัฐวิบูลย์ จำนวน 6 เล่ม
  (โอนแล้วยอด108 บาท)

  เกื้อกูล รุ่งเรืองอาภรณ์ จำนวน 10 เล่ม
  (โอนแล้วยอด120 บาท)

  นำชัย สมจิตร กฤดาตระกูล และครอบครัว จำนวน 140 เล่ม

  คุณกัญญารัตน์ วิวัฒน์ไพศาลนนท์และครอบครัว จำนวน 200 เล่ม

  ณพัศมญช์ กลิ่นจันทร์ จำนวน 30 เล่ม(โอนแล้วยอด 360 บาท)

  นาย ญาณชัย ทองศรีนุ่น
  นาง พิมพ์ภรภัทร ทองศรีนุ่น
  ดช.คมสรร ทองศรีนุ่น
  ดญ. จารวี ทองศรีนุ่น
  จำนวน 1,000 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 12,000 บาท)

  กษิรินทร์ โมสิกรัตน์ จำนวน 300 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 3600 บาท)

  ใช้ชื่อคุณแม่อาแดง นาง หิ้ม ช่วยรัตนะ 41 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 500 บาท)
  ----2,306เล่ม---------------
  ปิยะนาถ โฆษิตกุลพร และครอบครัว 99 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 1188 บาท*ขอ 20 เล่ม สวดที่บ้าน)

  ดญ.ดนิตา สุประดิษฐ์ และครอบครัว จำนวน 41 เล่ม ( โอนแล้ว 500 บาท)

  รัฏฏิการ์ ยงณรงค์เดชกุล จำนวน 50 เล่ม
  คุณ สุภรี อนาภรณ์ 9 เล่ม
  คุณ รุ่งญดา พานิชสิทธิ์ 9 เล่ม
  คุณ พัชรี ผลัดลื่น 5 เล่ม(กลุ่มเพื่อนนงค์แจ๊)

  รัชนิดา พูนทรัพย์สวัสดิ์ จำนวน 33 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 396 บาท)

  คุณสุระศักดิ์ มานันที และ ครอบครัว จำนวน 9 เล่ม
  (โอน แล้ว ยอด 108 บาท)

  ผู้ไม่ประสงค์ ออกนาม จำนวน 100 เล่ม
  (โอนแล้วมยอด 1200 บาท)

  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 41 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 500บาท

  คุณ รุ่งฟ้า นวลมะโน จำนวน 60เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 720 บาท เก็บส่วนตัว 40เล่ม บริจาค 20 เล่ม)

  อรัญญา อุณาตระการ, อณิวุฒิ แสนจิตร และครอบครัว 100 เล่ม

  น.ส.ธัณยภัค ชำนาญธุระกิจ จำนวน 19 เล่ม (เงินสด ยอด 228)
  -------2,881-------------
  นิตยา แซ่คู, อารยา-อัจฉรา เชยองอาจ จำนวน 50 เล่ม อาภรณ์ โกดะและครอบครัว จำนวน42 เล่ม
  มยุรา ถาวรวีย์ และครอบครัว จำนวน20 เล่ม รวมทั้งหมด 112 เล่ม (โอนแล้ว ยอด 1,344 บาท)
  *เก็บส่วนตัว 11 เล่ม

  นงนุช ณ ไพรี และครอบครัว จำนวน 30 เล่ม(โอนแล้วยอด 360 บาท)

  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (โอนแล้ว ยอด 9 บาท)

  ครอบครัวขวัญนาและครอบครัวสิริเบญจมาภรณ์ จำนวน 9 เล่ม ( เงินสด ยอด )108 บาท ( ขอส่วนตัว 2 เล่ม)

  ครอบครัวแก้วจุฑานิติ และ ครอบไชยรัตน์ จำนวน 9 เล่ม ( เงินสด ยอด )108 บาท

  ครอบครัวอินทร์รักษา จำนวน 9 เล่ม ( เงินสด ยอด 108 บาท)

  ครอบครัวเพชรสุวรรณ และ ครอบครัวไชยทองรักษ์ จำนวน 7เล่ม ( เงินสด ยอด 84 บาท)

  ครอบครัวพูลช่วยและครอบครัวพูลเพิ่ม
  จำนวน 5 เล่ม ( เงินสด ยอด 60 บาท)

  ครอบครัวเกื้อไข่และครอบพิทักษ์ จำนวน 5 เล่ม(เงินสด 60 บาท)

  คุณฐิสันต์ สุจริตจันทร์ จำนวน 2 เล่ม
  ( เงินสด ยอด 24 บาท)

  ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 16 เล่ม
  ( เงินสด ยอด 192 บาท)

  คุณ ทิพา ธรรมเพชร และ ครอบครัว จำนวน 100 เล่ม ( เงินสด ยอด 1200 บาท)

  คุณ พาธินทร์ - คุณปารณีย์ พานทอง และบุตร ธิดา จำนวน 91 เล่ม (โอนแล้วยอด 1100 บาท) ขอส่วนตัว 10เล่ม

  นางลิ้นจี่ - น.สวิไลลักษณ์ สุขแสงเปล่ง จำนวน 175 เล่ม (โอนแล้วยอด 2,100 บาท) ขอส่วนตัว 10เล่ม

  ชนัญญา ตามภักดีพานิชย์ และ ครอบครัว
  จำนวน 100 เล่ม (โอนแล้วยอด 1200 บาท)*เก็บส่วนตัว 2 เล่ม

  คุณอุรวี เลิศอรรคญาณกุล และครอบครัว
  จำนวน 125 เล่ม (โอนแล้วยอด 1500 บาท)
  -------3,676------------
  คุณ กัลยา เกยูรวิเชียร และครอบครัว จำนวน 65 เล่ม,
  ครอบครัวเจริญศุข จำนวน 5เล่ม,
  คุณมาริษา หุ้มน้อย จำนวน 10เล่ม,
  ศศิพิมพ์ ยศศักดิ์ศรี จำนวน 10เล่ม,
  ณัฐกมลโสถณกุลและ ครอบครัวจำนวน10เล่ม (รวมทั้งกลุ่ม 100 เล่ม)(โอนแล้ว ยอด 1200 บาท)

  คุณลติญา สว่างอารมย์ จำนวน 5 เล่ม
  คุณเชาวลักษณ์ สมาคม จำนวน 10 เล่ม
  คุณ Bill William Howord Graham จำนวน 10 เล่ม (รวมทั้งกลุ่ม 25 เล่ม เงินสด ยอด 300 บาท)

  ณรงค์ศักดิ์ ศุภสัณฐิติกุลและครอบครัว จำนวน 20 เล่ม
  ธาราพงศ์ คงสีทอง จำนวน10เล่ม
  นครินทร์ ชูจันทร์ จำนวน 5 เล่ม
  เอกราช พุทธานุวัติกุล จำนวน 2 เล่ม
  ศักดิ์ชาย อ้นดำ จำนวน 1 เล่ม
  (เงินสด ยอด 456 บาท)

  อรรถพล - อนุรักษ์ และครอบครัวผิวชื่น จำนวน 41เล่ม (โอนแล้ว ยอด 500บาท) ขอส่วนตัว 10เล่ม

  นส.วทัญญุตา ทับทวี จำนวน 25เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 500 บาท)

  นาย องอาจ ตรีศรีสุภา จำนวน 9 เล่ม
  (เงินสด ยอด 109 บาท)
  --------------3,914-----------
  30มิ.ย
  ครอบครัว ดำรงวารี จำนวน 99 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 1188 บาท)

  เสาวภา นิ่มดวง,ด.ญ. นฤพร ด.ญ.ณัฏฐากนิษฐ์ ไชกุฉิม จำนวน 50 เล่ม(เงินสด ยอด 600 บาท

  สายทิพย์ พันธริยะ และครอบครัว จำนวน 4 เล่ม (เงินสด 50 บาท)
  -------------------------
  สุเมธ เลิศวรวณิช จำนวน 42 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 504 บาท)

  สุมิธ เลิศวรวณิช จำนวน 42 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 504 บาท)

  นิลมล รังควร จำนวน 40 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 480 บาท)

  หทัยรัตน์ แซ่เตี๋ย จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท)

  สุพัฒ แสนเยีย จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท

  ณัฐวุฒิ แสนเยีย จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท

  อัจฉรา แสนเยีย จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท

  กฤษดา แสนเยีย จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท

  วรชัย พานิชพัฒนนท์ จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท

  รัฏฐพรณ์ พานิชพัฒนนท์ จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท)

  เซี่ยมเค็ง แซ่เตี๋ยว จำนวน 9 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 108 บาท

  คุณวิไล ศรีสุภาจรรยา จำนวน10เล่ม(โอน แล้ว ยอด 120 บาท)

  -----สายบุญกิ้ก-------------
  >นางแพรวพรรณ วรรณ ธีระเดช 40 เล่ม
  >นายณัฐวัชร์ วิทิตตระกูล และครอบครัว 30 เล่ม
  >นายกฤตภาส สินถิรเมธ และครอบครัว 30 เล่ม
  >นายธานี แช่มสะอาด และครอบครัว 30 เล่ม
  >น.สทิพย์วรรณ เกิดทรัพย์ และครอบครัว 99 เล่ม
  >นายคฬิส นิพภยะ 18 เล่ม
  >นายจอมพล เกิดทรัพย์ 20
  >นางแสงเดือน วิศวะภาค และครอบครัว 20 เล่ม
  >นางมุหลาน แซ่ตั้ง 4 เล่ม
  >นายวรวุฒิ อังศุภัทร์ 19 เล่ม
  >นางวิภาพร อังศุภัทร์ 19
  >น.ส.ภัคจิรา อังศุภัทร์ 19
  >น.ส.ภัทรา อังศุภัทร์ 19 เล่ม
  >นายวุฒิพร อังศุภัทร์ 19
  >ไม่ประสงค์ออกนาม 18
  > วิไล ศรีวิไลลักษณ์ 10 เล่ม
  > ณัฐพร ศรีวิไลลักษณ์ 20 เล่ม
  > สว่าง ศรัวิไลลักษณ์และครอบครัว 20 เล่ม
  >ปณันญา ศรีวิไลลักษณ์ 10 เล่ม
  >อาภรณ์ ภูริญรักษ์ และครอบครัว 30 เล่ม
  >พรทิภา ภูริญรักษ์ 5 เล่ม
  >ชไมพร ภูริญรักษ์ 11เล่ม
  >ศรินธร ภูริญรักษ์ 10เล่ม
  >วชิระ เจรียงศักดาวงศ์และครอบครัว 20
  >อิทธิเดช เจรียงศักดาวงศ์และครอบครัว 20 เล่ม
  >เมธะวีย์ จันทร์วงษ์ และครอบครัว 10 เล่ม
  >ธีรวัฒน์ ปานป้อง และครอบครัว 10เล่ม
  550 เล่ม 6,600บาท

  ภวินทภัทร ปัญญายศพัฒน์
  ภาวิณี ตันสุขโกศล รวม 50บาท ประมาน 4 เล่ม

  น ส. ณัฏฐ์ พิบูลย์ภักและ นส จุฬาวรรณ จิตดอน 200 บาท ประมาน 16 เล่ม

  รวมทั้งหมด ประมาน 600เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 7,210 บาท)

  -------------------------
  กรรนิการ์ กำประเสริฐ และเพื่อน 50เล่ม
  (โอนแล้วยอด 600 บาท)

  สมศักดิ์ กลิ่นจันทร์ 33เล่ม
  (โอนแล้วยอด 400 บาท)

  กาญจน์สิริ สงขาว 5 เล่ม
  (โอนแล้วยอด 60 บาท)

  สุภัทรา อินวันนา จำนวน 30เล่ม
  (โอนแล้วยอด 360 บาท)

  ---ลูกสาวพ่อ---------------

  อารีรัตน์ อักษรเนียม จำนวน 550 เล่ม
  (โอนแล้ว ยอด 6600 บาท)

  #ความเป็นมาบทสวดเมตตาพรหมวิหารภาวนา หรือเมตตาใหญ่#

  #บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลนี้ มีต้นเรื่องมาจากแม่ชีก้อนทอง คือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ แม่ชีก้อนทอง ปานเณร มาอยู่ที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ในสมัยนั้นไม่มีสำนักแม่ชี หลวงพ่อจรัญจึงจัดให้พักบนศาลาการเปรียญ ซึ่งมีห้องพักอาศัยอยู่ ๒ ห้อง

  แม่ชีก้อนทองตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานใช้เวลา ๑ ปี มีเทวดาจากต้นพิกุลที่ถูกสาปจากสวรรค์มาสถิตอยู่ที่ต้นพิกุล เป็นเวลา ๑๐๐ ปี มาสอนบทสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ หรือมหาเมตตาครอบจักรวาลในเวลา ๒๔.๐๐ น. ทุกคืน

  จนแม่ชีซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกจำได้หมด หลวงพ่อจรัญได้หาตำรามาตรวจสอบการสวดมนต์ มหาเมตตาใหญ่ว่ามีอยู่ที่ไหนบ้าง จึงทราบว่าบทสวดมนต์นี้อยู่ท้ายบทมหาพุทธาภิเษก ไม่มีในหนังสือสวดมนต์ธรรมดา และปัจจุบันใช้สวดในงานมหาพุทธาภิเษกเท่านั้น

  เวลาต่อมาหลวงพ่อจรัญต้องการพิสูจน์ความจริงว่าบทสวดมนต์ที่มีอยู่กับการสวดมนต์ของแม่ชีก้อนทองจะตรงกันอย่างไรบ้าง ได้ทราบว่ามีตำราพุทธาภิเษกของสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสส เทโว) วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร จึงไปขอยืมตำรา ให้แม่ชีก้อนทองสวดมนต์เมตตาใหญ่ตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีผิดแม้แต่ตัวเดียว หลวงพ่อจรัญจึงเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์

  *ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่
  ร้าน เจ้าพระยารังนกสด ปลอดสาร พัทลุง

  บัญชีชื่อ อิษฐกาญฑ์ กฤดาตระกูล
  ธนาคาร กสิกรไทย
  060-2-832724 สาขา อ่อนนุช
  Tel.095-6541665

   

แชร์หน้านี้

Loading...