เรื่องเด่น เสียงธรรม "จิตตนคร นครหลวงของโลก" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 13 กันยายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
  PraYansangvornAnger.jpg
  พุทธวิธีควบคุมความคิด สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
  (เสียงอ่านโจโฉ)

  ปลดล็อค :-
  Published on Sep 12, 2017
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
  "จิตตนคร นครหลวงของโลก" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  ธรรมะ สาระพันพัน
  Published on Mar 29, 2017
  IP IP IP Model !!
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
  ๒. จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  ๓. ลักษณะจิตตนคร

  ๔. ภัยแห่งจิตตนคร

  ๕. ผังเมืองแห่งจิตตนคร

  จิตตนคร พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่ครั้งยังดำรงพระสมณศักดิ์เป็นพระสาสนโสภณ ได้ทรงเรียบเรียงไว้สำหรับอ่านออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ในรายการ “การบริหารทางจิต” เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ถึง ๒๕๑๕
  ไฟล์เสียงอ่าน จิตตนคร อ่านโดย คุณเพชรี พรหมช่วย


   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
  ๖. ระบบสื่อสารแห่งจิตตนคร พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  ๗. ชื่อเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร

  ๘. ลักษณะเจ้าเมืองจิตตนครและทวารเมือง


  ๙. เพื่อนคู่หูของจิตตนคร


  photo.jpg
  อารมณ์ดี สุขสงบ
  Published on May 1, 2015


   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
  ๑๐. ลักษณะของเพื่อนคู่หูของเจ้าเมืองจิตตนคร พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  ๑๑. หัวโจกของเพื่อนคู่หูและลูกมือ

  ๑๒. หัวไม้อีก ๑๖ คนของเพื่อนคู่หูเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร


  ๑๓. เครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสาร ตัณหาร้อยแปด


   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
  ๑๔. สมุทัยใส่ความหวัง บังทุกข์ เก็บปัญญา พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  ๑๕. ลักษณะอารมณ์ เครื่องมือสมุทัย

  ๑๖. จิตตนคร เมืองภาพยนตร์

  ๑๗. ยาเสพติด สัตว์ ๖ ชนิด


   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
  ๑๘. สมุทัยรักษาพืชพันธุ์แห่งมนุษย์และสัตว์ (แรงดึงดูดระหว่างเพศ)
  พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  ๑๙. คู่บารมีของนครสามี

  ๒๐. ธรรมสำหรับผู้ปกครอง

  ๒๑. พระบรมครูผู้ไม่มีกาล ระยะ ระดับ ขนาด


  พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่ครั้งยังดำรงพระสมณศักดิ์เป็นพระสาสนโสภณ ได้ทรงเรียบเรียงไว้สำหรับอ่านออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ในรายการ “การบริหารทางจิต” เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ถึง ๒๕๑๕
  ไฟล์เสียงอ่าน จิตตนคร อ่านโดย คุณเพชรี พรหมช่วย

   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
  ๒๓. ศีลวินัยรักษาไตรทวาร หิริโอตตัปปะเป็นนครบาล พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  ๒๔. วันขึ้นปีใหม่ในจิตตนคร

  ๒๖. ศีลและหิริโอตตัปปะกลับเข้ารับหน้าที่ และเพิ่มกำลัง

  ๒๗. คู่อาสวะ

   
 9. ลุงแมว

  ลุงแมว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  4,678
  ค่าพลัง:
  +7,241
  สาธุครับ
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
  ศีลในพระพุทธศาสนา..เสียงพระอาจารย์กฤช นิมมโล

  สมาธิในพระพุทธศาสนา

  ปัญญาในพระพุทธศาสนา


  hiphoplanla
  Published on Jan 30, 2012

  การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ - ปัญญาในพระพุทธศาสนา
  พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
  อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร นัย๑ สมเด็จพระสังฆราช ญสส

  สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ สมเด็จพระสังฆราช ญสส

  วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป นัย๒ สมเด็จพระสังฆราช ญสส


  urai1791
  Published on Nov 2, 2013

  ธรรมะเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป นัย๒ สมเด็จพระสังฆราช ญสส
  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
  สรุปมหาสติปัฏฐานสูตร สมเด็จพระสังฆราช ญสส

  [​IMG]
  urai1791
  Published on Oct 28, 2013
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +25,529
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...