เรื่องเด่น เสียงธรรม "จิตตนคร นครหลวงของโลก" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 13 กันยายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 ตุลาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040
  ๒. จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  ๓. ลักษณะจิตตนคร

  ๔. ภัยแห่งจิตตนคร

  ๕. ผังเมืองแห่งจิตตนคร

  จิตตนคร พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่ครั้งยังดำรงพระสมณศักดิ์เป็นพระสาสนโสภณ ได้ทรงเรียบเรียงไว้สำหรับอ่านออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ในรายการ “การบริหารทางจิต” เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ถึง ๒๕๑๕
  ไฟล์เสียงอ่าน จิตตนคร อ่านโดย คุณเพชรี พรหมช่วย

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040
  ๖. ระบบสื่อสารแห่งจิตตนคร พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  ๗. ชื่อเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร

  ๘. ลักษณะเจ้าเมืองจิตตนครและทวารเมือง

  ๙. เพื่อนคู่หูของจิตตนคร

  อารมณ์ดี สุขสงบ
  Published on May 1, 2015
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   3.3 KB
   เปิดดู:
   351
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040
  ๑๐. ลักษณะของเพื่อนคู่หูของเจ้าเมืองจิตตนคร พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  ๑๑. หัวโจกของเพื่อนคู่หูและลูกมือ

  ๑๒. หัวไม้อีก ๑๖ คนของเพื่อนคู่หูเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร

  ๑๓. เครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสาร ตัณหาร้อยแปด
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040
  ๑๔. สมุทัยใส่ความหวัง บังทุกข์ เก็บปัญญา พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  ๑๕. ลักษณะอารมณ์ เครื่องมือสมุทัย

  ๑๖. จิตตนคร เมืองภาพยนตร์

  ๑๗. ยาเสพติด สัตว์ ๖ ชนิด
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040
  ๑๘. สมุทัยรักษาพืชพันธุ์แห่งมนุษย์และสัตว์ (แรงดึงดูดระหว่างเพศ)
  พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช


  ๑๙. คู่บารมีของนครสามี

  ๒๐. ธรรมสำหรับผู้ปกครอง

  ๒๑. พระบรมครูผู้ไม่มีกาล ระยะ ระดับ ขนาด

  พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่ครั้งยังดำรงพระสมณศักดิ์เป็นพระสาสนโสภณ ได้ทรงเรียบเรียงไว้สำหรับอ่านออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ในรายการ “การบริหารทางจิต” เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ถึง ๒๕๑๕
  ไฟล์เสียงอ่าน จิตตนคร อ่านโดย คุณเพชรี พรหมช่วย


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040
  ๒๓. ศีลวินัยรักษาไตรทวาร หิริโอตตัปปะเป็นนครบาล พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  ๒๔. วันขึ้นปีใหม่ในจิตตนคร

  ๒๖. ศีลและหิริโอตตัปปะกลับเข้ารับหน้าที่ และเพิ่มกำลัง

  ๒๗. คู่อาสวะ

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 8. ลุงแมว

  ลุงแมว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  4,681
  ค่าพลัง:
  +7,293
  สาธุครับ
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   6.7 KB
   เปิดดู:
   324
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040
  ศีลในพระพุทธศาสนา..เสียงพระอาจารย์กฤช นิมมโล

  สมาธิในพระพุทธศาสนา

  ปัญญาในพระพุทธศาสนา

  hiphoplanla
  Published on Jan 30, 2012
  การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ - ปัญญาในพระพุทธศาสนา
  พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040
  อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร นัย๑ สมเด็จพระสังฆราช ญสส

  สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ สมเด็จพระสังฆราช ญสส

  วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป นัย๒ สมเด็จพระสังฆราช ญสส

  urai1791
  Published on Nov 2, 2013
  ธรรมะเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป นัย๒ สมเด็จพระสังฆราช ญสส
  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040
  สรุปมหาสติปัฏฐานสูตร สมเด็จพระสังฆราช ญสส

  urai1791
  Published on Oct 28, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,040

แชร์หน้านี้

Loading...