เรื่องเด่น จิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาให้

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 2 ธันวาคม 2018.

 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  .jpg
  …จิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาให้…

  “จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาให้”
  “จะอธิบายบทธรรมต่อไปนี้
  ก็คำว่าจิตในที่นี้ประสงค์จะเอาธรรมชาติชนิดหนึ่ง ซึ่งให้ผลสำเร็จคือความนึกคิด

  จิตนี้.. ถ้าคิดในทางดี อันเป็นฝ่ายกุศล ก็เรียกว่า กุศลจิต
  ถ้าคิดในทางชั่วอันเป็นฝ่ายอกุศล ก็เรียกว่า อกุศลจิต
  ถ้าคิดในทางไม่ดีไม่ชั่วเป็นกลางๆ ก็เรียก อัพยากตาจิต

  จิตเป็นหัวหน้าของธรรมทั้งหลาย กิจการที่บุคคลทำในทางกายก็ดี พูดด้วยปากก็ดี จะดีหรือชั่วก็เพราะจิต

  สุขทุกข์ที่สัตว์จะพึงได้ประสบในภพปัจจุบันนี้ก็เพราะจิต
  เมื่อจิตดีแล้วกิริยาที่แสดงออกทางกาย และถ้อยคำที่พูดออกมาก็พลอยดีไปตามจิต

  อนึ่ง บุคคลจะไปสู่สุคติหรือทุคติในภพเบื้องหน้าก็เพราะจิต ถ้าจิตไม่เศร้าหมองคติคือ ภูมิเป็นที่ไปในภพหน้าก็ดี เป็นสุคติจิต

  คือ ต้องปฏิบัติอบรมจิตอย่างเดียวเท่านั้น”

  พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 4 ธันวาคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...