จิตพุทธะสว่างขึ้นได้ในชั่วปัจจุบันขณะจิตเดียว

ในห้อง 'Black Hole' ตั้งกระทู้โดย ธรรมแท้ว่าง, 17 พฤษภาคม 2021.

 1. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง กายเบาใจเบา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11,777
  ค่าพลัง:
  +12,487
  จิตพุทธะสว่างขึ้นได้ ด้วยรหัสบรรทัดเดียว
  ในผู้ไม่ยึดติดขั้นตอนการปฏิบัติจิต
  ถ้าเชื่อในความจริงที่ว่าขั้นตอนทั้งหลาย
  เป็นสังขารธรรมเพื่อนำพาไปเข้าถึง
  วิสังขารธรรม
  คับ
   
 2. LiSaBDoDaYup

  LiSaBDoDaYup เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,348
  ค่าพลัง:
  +662
  จิตพุทธะสว่างขึ้นได้ ด้วยการตั้งจิต แม้นในขณะ สดับบรรทัดเดียว
  ในผู้ใส่ใจขั้นตอนการปฏิบัติจิต
  อย่าใช้เชื่อ แต่จงอาจหาญที่จะพิสูจน์ขั้นตอนทั้งหลาย
  ยกเห็นว่าเป็นสังขารธรรมพาห่างข้าศึก แต่ก็ติดวังวนอุปทาน

  จนกว่าจะมีปฏิภาณปัญญาอันยิ่ง "ไปสัมผัสวิสังขารธรรม"
  แจ้งสัจจที่มีอยู่โดยไร้ปัจจัยการใด ตรัสรู้เองโดยชอบ

  เลิกโดน ตัวที่นี่!! มันหลอกให้ พกกระสจวยห้อยคอ หลอกแหละ
   
 3. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง กายเบาใจเบา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11,777
  ค่าพลัง:
  +12,487
  สังขารธรรม คือ ธรรมที่เกิดขึ้น
  โดย"มีปัจจัย" ปรุงแต่ง ได้แก่ ธรรมอื่นๆที่ไม่ใช่นิพพาน

  ส่วนวิสังขารธรรม คือ ธรรมที่ไม่ปรากฎ "ไม่มีปัจจัย" ปรุงแต่ง ได้แก่ นิพพาน

  สังขตธรรม คือ ธรรมที่เกิดดับ ได้แก่ ธรรมอื่นๆ ทั้งหลาย
  (ที่ไม่ใช่นิพพาน)
   
 4. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง กายเบาใจเบา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11,777
  ค่าพลัง:
  +12,487
  "ปัจจัย" ต่างๆ ที่จะเกื้อหนุนให้เกิดสังขารธรรม (ธรรมปรุงแต่ง)
  ได้แก่สภาพธรรม
  ของรูปทั้งหมด
  ของจิตทั้งหมด
  ของเจตสิกทั้งหมด
  ทั้งนี้ ทั้งนั้น สังขารธรรมคือธรรมที่ต้องรู้ แต่ต้องไม่ยึดถือ คับ
   
 5. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง กายเบาใจเบา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11,777
  ค่าพลัง:
  +12,487
  ขอโอกาสจากท่านปราบคับ
   
 6. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา ลอยลำ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  5,813
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +4,674
  อูย ลืมเห้น
   
 7. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา ลอยลำ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  5,813
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +4,674
  [๔๘๔] สังขารขันธ์ มีในสมัยนั้น เป็นไฉน ?

  ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ หรือนามธรรม

  ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด เว้นเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มีอยู่ใน

  สมัยนั้น นี้ชื่อว่า สังขารขันธ์มีในสมัยนั้น ฯลฯ

  สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอัพยากฤต.

  ...............
  ลุงแมว ลองพิจารณา จาก บทนี้ นี่เป็นธรรม ที่เป็นกลางๆ เป็นของกลาง

  ปัจจัยทั้งหลายปรุ่งแต่งขึ้น เรียกว่า สังขาร

  มีผัสสะก็เป็นผัสสะบริสุทธิ์ จึงเรียกว่า เป็นกลาง

  จะเรียกโดยไวพจน์ วิสังขารก้ได้ เพราะ วิสังขาร ก็เป็นไวพจน์เดียวกับนิพพาน

  เหมือน ที่ลุงแมว ยกคำหลวงตามหาบัวมาใช้
  จิตที่เป็นหนึ่งกับธรรมธาตุ จิตบริสุทธิ์ เป้นไวพจน์เดียวกับนิพพาน
  นี่เรียก ว่าไวพจน์

  อาหาร วิชชาและวิมุตติ ก็มีสองส่วน

  ส่วนมีอุปธิ หรือ ส่วนให้ผล เพียงแต่ว่า ให้ไปเสวยผลกุศล ไปสุคติเมื่อ ยังไม่บรรลุธรรม
  อีกส่วน เป็นส่วนพ้นอุปธิ ไม่มีผลกุศลให้เสวย เป้นกลางของจริง จนกว่าจะบรรลุธรรม

  ส่วนที่พ้นอุปธิ จะเรียกว่า ธรรมขั้น วิสังขาร
  ส่วนที่มีอุปธิ ยังเป็นธรรม ฝ่าย สังขาร
   
 8. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา ลอยลำ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  5,813
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +4,674
  การรู้ซื่อๆ ของลุงแมว ไม่ใช่การรู้ซื่อๆ ของ จิตเดิมแท้ ไม่ใช่การรู้จากของไม่เกิดไม่ดับ
  ที่ปล่อยมันเกิดเองดับเอง
  เพราะหากการรู้จากของไม่เกิดไม่ดับ จะมาภาวนาทำไมให้เมื่อยตุ้ม


  การรู้ซื่อๆ เป้นตัวล่อ ให้เข้าไปสู่ ความเป็นหนึ่ง จิตหนึ่ง จนปรากฎสิ่งไม่เกิดไม่ดับ

  เมื่อไม่เกิดไม่ดับ ปรากฎแล้ว ก็จบเลย

  หากมัวตั้งเป่า ไม่ต้องทำไร เอารู้ที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นมาคอยรู้ นี่ ตายห่านเลย

  กลายเป็นนมผสมเมลามีน เหมือนจะลงรูนะ แต่แป๊ก
   
 9. ลุงโจฮันผี

  ลุงโจฮันผี Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 เมษายน 2021
  โพสต์:
  871
  ค่าพลัง:
  +344
  จิตไม่โน้มไป น้อมไปมันจะเอาอะไรไปสปาร์กอะ

  อุปมา อาบน้ำปะแห้งให้ห๊อมหอม จุดธูปจุดเทียน และนั่งลง นั่งเสร็จละอิ่มบุญ เห็นภาพตามมะ?

  วางจิตไม่ถูกจุดตั้งกะเริ่ม ก็กลายเป็นติดดีไป
  และวางจิตไม่ถูก ขั้นตอน process ภายในระหว่างนั่งก็จะผิดไปหมด กระดุมเม็ดแรกมันผิดไง
   
 10. ปวีรัศม์ชา

  ปวีรัศม์ชา https://youtu.be/WUhhbisz_oU

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2021
  โพสต์:
  859
  ค่าพลัง:
  +656
  จิตก่อนคิด นั่นแหล่ะจิตพุทธะ..จะตีความทำไมให้เยอะแยะ.......ชิมิคระ...เหมียว

  Screenshot_20210514-133536_Facebook.jpg
   
 11. ลุงโจฮันผี

  ลุงโจฮันผี Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 เมษายน 2021
  โพสต์:
  871
  ค่าพลัง:
  +344
  โน้มไป โน้มไปคืออะไร ถ้าพูดง่ายๆก็จิตแบบสมณะ สละเรือน เป็นผู้ไม่มีเรือน ไม่มีเพื่อนสอง จะเอาบรรลุธรรม แต่รักพี่เสียดายน้อง ไม่สละ ยังติดหอบสารพัด ติดตบแต่งขันธ์

  ต้องจับจุดตัวเอง จังหวะไหนนะที่จิตเรามันเหมือนอยากสละออก นั่นละจำจุดนั้นไว้ และโน้มมาใช้ ลงมือทำ
   
 12. ลุงโจฮันผี

  ลุงโจฮันผี Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 เมษายน 2021
  โพสต์:
  871
  ค่าพลัง:
  +344
  ก่อนคิด อาจจะเป็นแค่ อุเบกขาก็ได้
   
 13. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง กายเบาใจเบา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11,777
  ค่าพลัง:
  +12,487
  เนื่องจากมีความเห็นของบางท่าน
  ใช้ภาษาอธิบายแจกแจงธรรมใน
  กะมู้ว์ลุงแมว
  อย่างน่าเชื่อถือ
  แต่เวทนาลุงแมวไม่ถึงขั้นพอใจ ไม่พอใจ
  แต่
  หากเยาวชนได้มาอ่านข้อความในเม้นต์
  นั้นแล้วอาจเกิดความเข้าใจผิดว่า
  การแจกแจงธรรมจะต้องใช้ภาษา
  ถึงขั้นนี้ด้วยหยอ จึงจะเข้า
  ใจได้อย่างแจ่มชัด
  และอาจเข้าใจว่าลุงสนับสนุนการ
  แจกแจงธรรมด้วยภาษา
  นี้ในกะมู้ว์
  ซึ่งในเป็นจริงมันไม่ใช่ภาษาจรรโลง
  และพิทักษ์พระสัทธรรม
  จึงแสดงการปฏิเสธภาษาขั้นสูงที่ใช้
  แจกแจงธรรมด้วย
  การใช้อำนาจปิดกะมู้ว์คับโชว์ฮับ
   
 14. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา ลอยลำ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  5,813
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +4,674
  d03d860b162ef78d2dcb5598d18ad612.gif
   
 15. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง กายเบาใจเบา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11,777
  ค่าพลัง:
  +12,487
  จิตที่รู้อยู่ ทั้งก่อนคิดและหลังคิด
  และไม่ใข่จิตว่างโล่งโปร่งเบาสบายฮับ
   
 16. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง กายเบาใจเบา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11,777
  ค่าพลัง:
  +12,487
  อาจจะขยายเวลาปิดออกไป
  ตามความเหมาะสมเพื่อการผ่อนปรน
  ความตึงเครียดคับ
   
 17. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา ลอยลำ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  5,813
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +4,674
  หากไม่ประนีประนอม ก้ จิตโง่ล้วนๆนั่นแหล่ะฮับ
   
 18. ลุงโจฮันผี

  ลุงโจฮันผี Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 เมษายน 2021
  โพสต์:
  871
  ค่าพลัง:
  +344
  ค่อยข้างจะไร้สาระ ทำเป็นพุทธะคืออะไร ก่อนบรรลุจิตจะลอยขึ้นแบบไหนบลาๆ

  แค่อธิบายมรรค 8 ก็ผิดถูกๆกันแล้ว ตัดความฟุ้งซ่านในธรรมส่วนจิตพุทธะ นิพพานอัตตาอนัตตา(เถียงกันชนะแต่ไม่เกิดประโยชน์) แต่ไปวิจัยธรรมส่วนมรรคยังมีประโยชน์กว่า
   
 19. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง กายเบาใจเบา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11,777
  ค่าพลัง:
  +12,487
  โหว์.. สาธุแทบไม่ทัน รู้แบบโง่ๆ
  รู้แบบสิ้นคิด
  ใช่เปล่าคับ
   
 20. ลุงโจฮันผี

  ลุงโจฮันผี Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 เมษายน 2021
  โพสต์:
  871
  ค่าพลัง:
  +344
  นอกจากออกตัวคุยเล่น เอาฮา ไม่เน้นให้ใครสอน โอเคคุยเลยจะไร้สาระกี่เลเวลจัดไปเลย
   

แชร์หน้านี้

Loading...