เสียงธรรม จิต คืออะไร ? - จิตตภาวนา - พระสุรเสียงสมเด็จพระญาณสังวร

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 6 กันยายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,668
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,648
  ศรัทธา และ ปัญญา - สมเด็จพระญาณสังวร

  DrSeripiput Srimuang
  Published on Sep 10, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มีนาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,668
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,648
  ธัมมานุปัสสนา ๔ ขั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  อารมณ์ดี สุขสงบ
  Published on Jul 10, 2014
  ธัมมานุปัสสนา ๔ ขั้น ชุดหายใจให้เป็นสุข พระธรรมเทศนา โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มีนาคม 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,668
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,648
  เวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  photo.jpg
  อารมณ์ดี สุขสงบ
  Published on Jul 10, 2014
  เวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น ชุดหายใจให้เป็นสุข พระธรรมเทศนา โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มีนาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,668
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,648

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   6.3 KB
   เปิดดู:
   7
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มีนาคม 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,668
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,648
  พรหมวิหารธรรมในทางปฏิบัติ - สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  mmytube99
  Published on Mar 30, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มีนาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,668
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,648
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,668
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,648
  สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  Chakrit Limmani
  Published on Aug 4, 2012
  เสียงธรรม ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
  สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มีนาคม 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,668
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,648
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มีนาคม 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,668
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,648
  วิธีละอาสวะกิเลส - สัพพาสวสังวรสูตร 1 - สมเด็จพระญาณสังวร

  วิธีละอาสวะกิเลส - สัพพาสวสังวรสูตร 2 - สมเด็จพระญาณสังวร

  วิธีละอาสวะกิเลส - สัพพาสวสังวรสูตร 3 - สมเด็จพระญาณสังวร

  DrSeripiput Srimuang
  Published on Aug 31, 2016
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,668
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,648
  การเข้าถึงธรรมด้วยสัมมาสติ สมเด็จพระญาณสังวร

  การแผ่พรหมวิหารธรรมเพื่อลดพยาบาท สมเด็จพระญาณสังวร


  สติดูเกิดดับของลมหายใจ สมเด็จพระญาณสังวร


  รู้เกิดดับของ กาย เวทนา จิต ธรรม สมเด็จพระญาณสังวร

  dhamma osoth

  Published on Apr 18, 2015
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,668
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,648
  แนวปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ โดยอาศัยลมหายใจ สมเด็จพระญาณสังวร

  dhamma osoth
  Published on May 5, 2013
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,668
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,648
  พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๑
  “001/1 สุญญตา ๑ (กำหนดป่า-แผ่นดิน)” ธรรมอบรมจิต ตอนที่ 1 (ฉบับฉลองพระชันษา 100 ปี) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  1. “001/1 สุญญตา ๑ (กำหนดป่า-แผ่นดิน)”
  50:11
  2. “001/2 สุญญตา ๒ (กำหนดอากาศ-วิญญาณ)”
  35:57
  3. “001/3 สุญญตา ๓ (อนิมิตเจโตสมาธิ-นิพพาน)”
  42:03
  4. “001/4 สุญญตา ๔ (นิยยานิกธรรม)”
  44:54
  5. “001/5 สุญญตา ๕ (สมาธินิมิต)”
  35:57
  6. “001/6 สุญญตา ๖ (ศึล สมาธิ ปัญญา)”
  41:21
  7. “001/7 สุญญตา ๗ (วิธีฟังธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม)”
  37:36
  8. “002 อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา”
  43:22
  9. “003/1 อานาปานสติ”
  35:34
  10. “003/2 อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา”
  38:47
  11. “003/3 อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา”
  29:07
  12. “003/4 อานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา”
  30:31
  13. “003/5 อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา (นัย ๑)”
  35:56
  14. “003/6 อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา (นัย ๒)”
  42:45
  15. “004/1 อานาปานสติสมาธิภาวนา (นัย ๑)”
  33:40
  16. “004/2 อานาปานสติสมาธิภาวนา (นัย ๒)”
  32:56
  17. “004/3 อานาปานสติ ขั้นที่ ๒”
  28:00
  18. “005 จิตที่รู้เดียงสา (จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา)”
  37:30
  19. “006 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน”
  42:28
  20. “007 วิมุตติจิต (จิตที่เป็นศีล สมาธิ ปัญญา)”
  23:58
  21. “008 บารมีและอาสวะ”
  39:39
  22. “009 ประมวลหลักปฏิบัติ”
  37:53
  23. “010/1 อารักขกรรมฐาน (นัย ๑)”
  30:05
  24. “010/2 อารักขกรรมฐาน (นัย ๒)”
  16:53
  25. “010/3 กรรมฐาน ๒ และหัดกำหนดสติขั้นเริ่มแรก”
  39:58
  26. “010/3 กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐาน”
  38:43
  27. “010/4 กรรมฐานที่เป็นบุพภาค”
  34:47
  28. “011/1 อานาปานสติ: สติเพ่งดูเกิดดับของลมหายใจ”
  35:55
  29. “011/2 อานาปานสติ: กำหนดลมหายใจเข้า-ออก พร้อมทั้ง พุท-โธ”
  39:27
  30. “011/3 อานาปานสติ: สติรู้กายทั้งหมด (หายใจเข้า-ออก)”
  46:32
  31. “011/4 อานาปานสติ: ระงับกายสังขาร (หายใจเข้า-ออก)”
  38:25
  32. “012 อานาปานสติ: สติรู้ลมหายใจเข้า-ออก ยาวหรือสั้น”
  24:42
  33. “013 ดูภายในอินทรีย์ ๕”
  33:54
  34. “014/1 สติกำหนดเวทนา”
  46:38
  35. “014/2 สติกำหนดจิต”
  35:38
  36. “014/3 สติกำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม”
  37:03
  37. “014/4 สติกำหนดดูกาย เวทนา จิต ธรรม”
  43:07
  38. “015 รู้อิริยาบถใหญ่ รู้อาการของกาย”
  34:31
  39. “016/1 พิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นธาตุ”
  30:15
  40. “016/2 พิจารณากายให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล”
  32:44
  41. “017 นิวรณ์ ๕”
  43:31
  42. “018 ขันธ์ ๕”
  38:28
  43. “019 อายตนะและสังโยชน์”
  31:09
  44. “020 โพชฌงค์”
  48:19
  45. “021/1 ทุกข์ ๒ ชั้น”
  35:36
  46. “021/2 กำหนดดูทุกข์ที่ขันธ์ ๕ (ทุกข์ ๓ ลักษณะ)”
  35:24
  47. “021/3 ทุกข์สมุทัย”
  36:59
  48. “021/4 ญาณในอริยสัจ (ทุกข์)”
  37:08
  49. “022/1 กิจในอริยสัจ ๔ (นัย ๑)”
  34:39
  50. “022/2 กิจในอริยสัจ ๔ (นัย ๒)”
  28:51
  51. “022/3 อริยสัจ ๔ และปฏิบัติศีลวัตร”
  29:47
  52. “023 พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหา”
  27:33
  53. “024 สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน”
  35:26
  54. “025 องค์ฌาน”
  44:45
  55. “026 ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา”
  28:58
  56. “027 ความว่าง สงบ หลุดพ้น”
  35:31
  57. “028 ปิยรูปสาตรูป แดนเกิดดับตัณหา”
  38:56
  58. “029 สัมมาสมาธิ”
  33:26
  59. “030 สรุปการบรรยายตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร”
  42:51
  60. “031 สติและปัญญา”
  47:14
  61. “032 ละอาสวะด้วยทัศนะ (ปัญญา)”
  42:25
  62. “033 ละอาสวะด้วยอินทรียสังวร”
  36:31
  63. “034 จิตที่ประกอบด้วยกุศลราศี”
  44:10
  64. “035/1 เทวธาวิตักกสูตร ๑”
  37:56
  65. “035/2 เทวธาวิตักกสูตร ๒”
  25:49
  66. “036/1 วิตักกสัณฐานสูตร ๑”
  43:49
  67. “036/2 วิตักกสัณฐานสูตร ๒”
  29:09
  68. “037 สัลเลขปฏิบัติ”
  41:20
  69. “038/1 สัพพาสวสังวรสูตร ๑”
  34:12
  70. “038/2 สัพพาสวสังวรสูตร ๒”
  44:43
  71. “038/3 สัพพาสวสังวรสูตร ๓”
  33:37
  72. “038/4 สัพพาสวสังวรสูตร ๔”
  44:43
  73. “038/5 สัพพาสวสังวรสูตร ๕”
  44:23
  74. “038/6 สัพพาสวสังวรสูตร ๖”
  40:33
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - คืออะไร จิตตภาวนา พระสุรเสียงสมเด็จพระญาณสังวร
 1. พุทธศาสนิกชนไทย
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,712
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  853
 3. wari632
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  879
 4. SiTa
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  6,688
 5. วิริยะ13
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,134

แชร์หน้านี้

Loading...