จิต-จักรวาล โดยนายแพทย์ประสาน ต่างใจ

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย Buddha's Child, 20 เมษายน 2017.

 1. Buddha's Child

  Buddha's Child Buddha,God,Mother Nature and Universe bless U

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 เมษายน 2017
  โพสต์:
  146
  ค่าพลัง:
  +209
  14086039391408603955l.jpg

  จิตจักรวาลในฐานะเป็นพื้นฐานของสรรพสิ่ง

  วรรณกรรมของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ ที่ถือว่าเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาแนวใหม่ในทัศนะของผู้วิจัย คือวรรณกรรมเรื่อง “ปริศนาจักรวาล” และเรื่อง “โลกหลัง 2012 : สู่มิติที่ห้า” เหตุผลว่าทำไมผู้วิจัยจึงจัดงานสองชิ้นนี้อยู่ในประเภทวรรณกรรมพระพุทธศาสนาแนวใหม่ เพราะเป็นงานที่เอาแนวคิดเกี่ยวกับกำเนิดจักรวาลทางวิทยาศาสตร์ (Big Bang) มาอธิบายบนพื้นฐานของการความเรื่องจิตในพระพุทธศาสนาแบบใหม่ ซึ่งผู้เขียนคือนายแพทย์ประสานเรียกว่า “จิตจักรวาล” หรือ “จิตวิญญาณแห่งจักรวาล” (Cosmic Consciousness)

  “จิตจักรวาล” ในทัศนะของนายแพทย์ประสาน มีความหมายในลักษณะคล้ายกันกับ “จิตวิญญาณแห่งเทพ” (divine consciousness) หรือ “พระจิตยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล” (Godhead or Universal Spirit) ของคริสต์ศาสนา ซึ่งก็สอดคล้องกับทัศนะของนักฟิสิกส์ยุคใหม่ที่ว่า “ปฐมเหตุ” ((primary cause) “สิ่งที่มีมาแต่ดั้งเดิม” (the ever-present origin) หรือ “พลังงานปฐมภูมิ” (primary energy) ซึ่งนายแพทย์ประสานตีความว่าน่าจะตรงกับแนวคิดของเรื่อง “พลังงานแสงแรก” หรือ “แสงเรืองกระจ่าง” (luminescent or clear light) ของนิกายวัชรยาน และแนวคิดของนิกายเซนเรื่อง “จิตหนึ่ง” (One Mind) อันเป็นจิตบริสุทธิ์ก่อนจะกลายมาเป็นความหลากหลายแห่งสังสารวัฏ

  ในทัศนะทางวิทยาศาสตร์ สภาพดั้งเดิมจักรวาลก่อนที่จะเกิดมีสรรพสิ่ง คือสภาพที่เรียกว่า “ซิงกูลาริตี้” (singularity) หรือสภาพที่เป็นหนึ่งเดียว เต็มไปด้วยความว่าง (vacuum) และ มีศักยภาพที่สามารถกลายเป็นความหลากหลายได้

  ในทางจักรวาลวิทยาใหม่ สรรพสิ่งหรือจักรวาลทั้งหมดมีที่มาจากหนึ่ง ที่เป็นความว่างเปล่า แต่ไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลย หากเป็นความว่าง (quantum vacuum) ที่มีความเต็มของศักยภาพ (quantum potential-fluctuation) แห่งการสั่นสะเทือนที่จะเป็นพลังงาน เป็นอนุภาคหรือสสาร (energy-virtual particle) ก่อประกอบเป็นความหลากหลาย หรืออาจพูดว่าจักรวาลมาจากหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสู่สรรพสิ่งหลากหลาย (one and many or unity and diversity)

  นายแพทย์ประสานมองว่าอภิปรัชญาหรือการอธิบายอธิบายภาวะความจริงสูงสุดของศาสนาทั้งหลายล้วนแต่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนา “พุทธศาสนาพูดถึงจักรวาลและพลังงานปฐมจากสุญญตา ความเป็นหนึ่งที่เป็นความเต็ม“ประหนึ่งครรภ์” ที่ให้การก่อเกิดมวลสรรพสิ่ง”

  นอกจากนั้น นายแพทย์ประสานยังมองอีกว่า ในสภาพดั้งเดิมของจักรวาลก่อนที่จะเกิดสรรพสิ่งนั้น จิตวิญญาณมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันกับพลังงาน “ทุกวันนี้มีหลักฐานพอที่จะทำให้นักคิดหรือแม้แต่นักฟิสิกส์จำนวนไม่น้อย คิดว่าจิตวิญญาณสากลเป็นพื้นฐานเพียงประการเดียวของจักรวาลในเบื้องต้น จิตวิญญาณที่เป็นประหนึ่งกระแสหรือพลังงานที่สร้างสรรค์ความหลากหลายและที่ซึมแทมรกอยู่ทั่วไป (unconscious continuum as matrix of the universe)” ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พื้นฐานของจักรวาลก็คือ “จิต” หรือ “จิตวิญญาณ” นั่นเองเป็นรากฐานที่มาของสรรพสิ่ง ดังคำกล่าวของนายแพทย์ประสานที่ว่า

  ผมเชื่อโดยมีหลักฐานพอสมควรว่าพลังงานกับจิตวิญญาณเป็นส่วนเดียวกัน อยู่ที่ว่าเราจะเอาความรู้สายนั้นมาประยุกต์เป็นความรู้หรือที่มาทางความรู้สายไหน ถ้าเราศึกษามาทางกายก็มาทางกาย จักรวาลระเบิดออกมาแล้วก็เป็นพลังงาน พลังงานตัวนั้นคือจิต เพราะฉะนั้น พื้นฐานดั้งเดิมของจักรวาลไม่มีอย่างอื่นนอกจากจิตวิญญาณทั้งสิ้น จิตวิญญาณนี้เองที่ก่อให้เกิดสรรพสิ่งก็ได้ เกิดมาเป็นรูปกายก็ได้ เมื่อสร้างรูปกายแล้วจิตวิญญาณก็สร้างประดิษฐ์ในรูปกายนั้น

  หลักฐานทางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่นายแพทย์ประสานมองยกขึ้นมารองรับแนวทางการตีความของตน คือ “จิตฺเตน นียติ โลโก” แปลว่า โลกอันจิตย่อมนำไป และข้อความในหลัก ปฏิจจสมุปบาทที่ว่า “วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ” แปลว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูป ซึ่งคำว่า “จิต” หรือ “วิญญาณ” ในที่นี้ นายแพทย์ประสานตีความว่าได้แก่วิญญาณอันเป็นรากฐานที่มาของสรรพสิ่งในจักรวาล (นามรูป)

  ที่มา :
  http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/buddhist_literature_modern_society/29.html
   
 2. Atsadong

  Atsadong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  3,190
  ค่าพลัง:
  +2,733
  ท่านเข้าไปบ้านจอมยุทธ์แล้วหรือคะ
  สาธุค่ะ
   
 3. Buddha's Child

  Buddha's Child Buddha,God,Mother Nature and Universe bless U

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 เมษายน 2017
  โพสต์:
  146
  ค่าพลัง:
  +209
  เข้าอยู่บ่อยๆครับ
   
 4. SegaMegaHyperSuperCyberNeptune

  SegaMegaHyperSuperCyberNeptune "โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านกระทู้ผม"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  3,686
  ค่าพลัง:
  +3,122
  อย่าก๊อปแปะสิ เอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่ามั่ง
   
 5. Atsadong

  Atsadong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  3,190
  ค่าพลัง:
  +2,733
  เวบลานธรรมเสวนาก็ดีค่ะ
   
 6. Atsadong

  Atsadong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  3,190
  ค่าพลัง:
  +2,733
  ท่านจขกท.รบกวนด้วยค่ะ
  เชื่อว่าคงมีอะไรมาเล่าสู่กันฟัง
  แน่นอนค่ะ
   
 7. Buddha's Child

  Buddha's Child Buddha,God,Mother Nature and Universe bless U

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 เมษายน 2017
  โพสต์:
  146
  ค่าพลัง:
  +209
  ประสบการณ์ของผมถ้าเป็นทางจิตก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเห็นผีน่ะสิครับ เลยไม่ค่อยอยากเล่า เก็บไปเล่าในห้องเรื้องผี คนในห้องนี้เห็นเขาสื่อถึงเทพถึงพระกันเยอะ ไอ้เราก็เจอแต่ผีอยู่ตลอดจนแทบเอาผีเป็นเพื่อน

  ที่เหลือก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ทางโลกมากกว่าครับ ผมเป็นนักศรัทธา ไม่ใช่นักปฏิบัติ ประสบการณ์ต่างๆเลยมาจากความศรัทธา เอาที่น่าจะเก็บไว้เล่าได้ก็มีแค่
  1.ฝันเห็นหลวงพ่อมาให้เลข(ซึ่งตรงด้วย แต่ดันไม่ได้ซื้อ)
  2.เจอผีมากมายที่บ้านเก่าและต้องเผชิญกับเจ้าที่ที่อาฆาต(อันนี้เล่าแล้วในห้องเรื่องผีไปหาอ่านได้)
  3.ตั้งจิตถึงเจ้าแม่กวนอิมแล้วทำข้อสอบได้โดยไม่ต้องอ่านหนังสือ
  4.อธิษฐานจิตขอบารมีศาสดาในศาสนาทั่วโลก แล้วทำข้อสอบเข้ามหาลัยได้โดยที่ไม่ได้อ่านหนังสือ
  5.สวดคาถาเงินล้านจนขายที่ซึ่งทำท่าว่าจะไม่มีทางขายได้
  6.สวดเมตตาหลวง จนคนที่ไม่ชอบหน้าเราเขาเอาข้าวเอาขนมมาให้ถึงบ้าน
  7.สวดพาหุงจนชนะคู่ต่อสู้
  8.เจอผีในที่ต่างๆมากมาย และผีก็ให้โชคให้ลาภ(เพราะเอาผีเป็นเพื่อน)
  9.ฝันเห็นเหตุการณ์แม่นๆ
  10.เคยเบื่อโลกจนนั่งสมาธิตั้งจิตถึงพญานาคแล้วขอให้น้ำท่วม(มันก็ท่วมจริงๆปี 54 ขอโทษทุกคนที่เดือดร้อน)

  มันก็ประมาณนี้ล่ะครับ ประสบการณ์ของผมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโลกๆ คือเจือไปด้วยกิเลสอยู่ ผีให้ลาภเทพให้โชค เลยไม่ค่อยอยากเล่าในห้องนี้ เห็นทุกคนใกล้บรรลุหลุดพ้นกัน แต่ถ้าอยากให้เล่ารายละเอียด(เยอะมาก)เดี๋ยวว่างๆจะคัดรวมมาเล่าให้ฟังครับ

  (แต่เอาจริงๆผมมาสนใจเรื่องระดับโลกุตตะระก็เพราะเจอเรื่องแบบนี้แหละ เลยรู้ว่าอำนาจเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นนั้นมี เลยอยากปฏิบัติต่อจนเห็นจริงๆไปเลย คือสัมผัสด้วยใจรู้ว่าเขามี แต่อยากเห็นดวงตาพวกเทพหรือพระเจ้าน่ะ เพราะทุกวันนี้เจอแต่ผี)
  ผมเป็นสายศรัทธามาก่อนค่อยไปปฏิบัติ
   
 8. Atsadong

  Atsadong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  3,190
  ค่าพลัง:
  +2,733
  ฟังจากวิธีเล่าเรื่อง
  คาดว่าท่านเรียนlogic มาก
  คงเรียนสายวิทย์สิท่าน
  พอท่านมาเจอเทวนิยม
  จึงคลั่งไคล้ในการแสวงหาคำตอบ
  เพราะการเรียนแบย logic จะต้องสามารถอ้างอิงได้
  อัสดงชอบพุทธเพราะมีเหตุผลตรรกะ

  หากว่างก็มาคุยต่อนะท่าน
  มีคนรออ่านอยู่หลายท่าน
   
 9. Buddha's Child

  Buddha's Child Buddha,God,Mother Nature and Universe bless U

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 เมษายน 2017
  โพสต์:
  146
  ค่าพลัง:
  +209
  คุณอัสดง วิเคราะห์เก่งมากจริงๆ ใช่เลย ผมเรียนสายวิทย์มา พอมาเจอเรื่องเหนือธรรมชาติมากมายกับตัว มันก็เลยค้นๆหาๆ อยากจะพิสูจน์ให้รู้จริง จะได้รู้ว่ามันมีจริงหรือเราแค่บ้า....
   
 10. Atsadong

  Atsadong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  3,190
  ค่าพลัง:
  +2,733
  อัสดงทราบดีว่า เทวนิยมยังมีจุดอ่อนอีกเยอะ
  หากแต่พวกเราวิเคราะห์ตรรกศาสตร์เป็น
  ย่อมจะสามารถหาความเชื่อมโยงนี้ได้
  แม้เพียงขนาดอะตอมเล็กๆ
  พวกเรายังไม่ละเลยเพิกเฉย
  สมกับเรียนสายวิทย์นะคะ
   
 11. Atsadong

  Atsadong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  3,190
  ค่าพลัง:
  +2,733
  เลยค้นๆหาๆ อยากจะพิสูจน์ให้รู้จริง จะได้รู้ว่ามันมีจริงหรือเราแค่บ้า....

  ตอบ ไม่ได้บ้าค่ะ แต่มีเส้นกั้นเพียงบางเบาระหว่างความบ้ากับอัจฉริยะต่างหาก

  ต้องเดินสายมชิมาค่ะ
   
 12. ทอนเงิน

  ทอนเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  517
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +601
  น่าจะมีจริงๆนะครับเห็นหลายท่านนำมาเล่าอยู่และเขาก้สัมผัสได้ครับ
   
 13. MUSAFA

  MUSAFA สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  62
  ค่าพลัง:
  +67
  Virtual
  ควาร์ก x ฮิกส์โบซอน
  เต้นกระดึ้บๆ x ข้อมูลไม่จำกัดความจุ
  จัดเรียง/รวบรวมข้อมูล
  ข้อมูลเชิงเส้นปฏิสัมพันธ์กัน
  ข้อมูลหลายเส้นคาบเกี่ยวกัน
  หมุนแบบเหวี่ยงไปเรื่อยๆ
  ทับซ้อนอย่างซับซ้อน ทุกหนทุกแห่ง
  ซ้อนแม้แต่สมองของสิ่งมีชีวิต
  สิ่งมีชีวิตคิด จินตต่างๆถูกแกว่งและกระจายไปทั่ว
  เล็กจนเรามองไม่เห็น และใหญ่จนมองไม่ถึง

  เต้นกระดึ้บๆ x ข้อมูลไม่จำกัดความจุ
  จัดเรียง/รวบรวมข้อมูลอยู่อย่างนั้น
  ข้อมูลเชิงเส้นปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ขึ้นกับเวลาหรือโอกาส
  ข้อมูลหลายเส้นคาบเกี่ยวกัน เชื่อมถึงกันหมด
  หมุนแบบเหวี่ยงไปเรื่อยๆ เหวี่ยงบ้างก็หลุด บ้างก็เกาะกลุ่ม
  หลุดไปต่างที่ต่างถิ่น เกาะกลุ่มจนเป็นตะกอน
  ตะกอนกรรม(เกิดเป็นเคราะห์) ที่หลุดออกเจอกันก็เกาะ(สะเก็ดต่างๆ) บ้างก็รวมหลายอย่างจนต้องหลอม
  เราต่างก็อยู่ในวงจร เพียงแต่มีอิสระ
  เต้นกระดึ้บๆ x ข้อมูลไม่จำกัดความจุ
  จัดเรียง/รวบรวมข้อมูล
  ข้อมูลเชิงเส้นปฏิสัมพันธ์กัน
  ข้อมูลหลายเส้นคาบเกี่ยวกัน
  หมุนแบบเหวี่ยงไปเรื่อยๆ
  รวบรวมต่างๆ หลอมจนเป็นชีวิต
  # Chaos เคออส ความยุ่งเหยิงก่อนเป็นรูปเป็นร่าง มนุษย์มีอยู่นั้นคือครรภ์ สั่งสมประสบการณ์ความรู้พรแสวง บรรจุเป็นพรสวรรค์/ความสามารถแฝงรุ่นต่อรุ่น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 เมษายน 2018

แชร์หน้านี้

Loading...