เรื่องเด่น จีซีร่วมผลักดันนวัตกรรมสู่ “จีวรรีไซเคิล”

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 17 พฤษภาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,240
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,563
  ค่าพลัง:
  +5,687
  วันวิสาขบูชา นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งของไทยและของโลก ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ใช้เวลานี้สร้างบุญกุศลด้วยการเข้าวัด ฟังธรรม รวมถึงถวายจตุปัจจัยไทยธรรม อันมีจีวร (เครื่องนุ่งห่ม) เป็นหนึ่งในของสำคัญ

  e0b8a7e0b8a1e0b89ce0b8a5e0b8b1e0b881e0b894e0b8b1e0b899e0b899e0b8a7e0b8b1e0b895e0b881e0b8a3e0b8a3.jpg

  จีวรนั้นต้องเลือกที่เหมาะสม ความยาวของผ้าจีวรต้องพอดีที่พระท่านจะนุ่งห่มได้ นอกจากการหาซื้อตามร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไปแล้ว ณ วันนี้ยังมีทางเลือกใหม่สำหรับชาวพุทธหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม นั่นก็คือ “จีวรรีไซเคิล” ที่ “วัดจากแดง” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ความร่วมมือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เจ้าของแนวคิด “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข”

  “ตอนมาจำพรรษาที่วัดจากแดงครั้งแรก ได้เห็นปริมาณขยะจำนวนมากทั้งในบริเวณวัดและในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงเศษอาหารที่เกิดจากการนำมาทำบุญของชาวบ้านในละแวกนั้น จึงคิดว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร จนเมื่อปีที่ผ่านมา (ปี 2561) อาตมาได้มีโอกาสพบกับพนักงานของ GC ที่มาทำโครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า และได้เห็นพนักงานใส่เสื้อยืดที่ผลิตจากเส้นใย ขยะพลาสติก จึงเกิดแรงบันดาลใจว่า ในเมื่อขยะนำไปผลิตเป็นเสื้อได้ก็น่าจะนำมาผลิตจีวรได้เช่นกัน นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้น“ พระมหาประนอม ธมฺมาลังฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง พระนักพัฒนาได้กล่าวบรรยายธรรมให้เห็นถึงที่มาของจีวรรีไซเคิล

  โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ที่พระมหาประนอมฯ กล่าวถึงนั้น คือ โครงการ OUR Khung BangKachao เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยความร่วมมือจาก 34 องค์กร ที่มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน พร้อมน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักการดำเนินงานเพื่อช่วยอนุรักษ์และพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้ากลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของคน ในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง GC องค์กรต้นแบบที่ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วย
  จากแนวคิด Circular Living ของ GC และการตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าขยะ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จึงให้ “วัดจากแดง” เป็นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร จัดตั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การจัดการขยะ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่าจากการรีไซเคิล โดยเริ่มตั้งแต่การนำขยะพลาสติกที่เก็บได้จำนวนมากจากภายในวัดและชุมชน รวมถึงจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจัดส่งมา สู่การบริหารจัดการแยกขยะแต่ละชนิด เพื่อให้ง่ายต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย “ขยะอินทรีย์” ที่วัดจะนำกลับมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ “ขยะอันตราย” องค์การบริหารส่วนตำบลจะรวบรวมและส่งต่อเพื่อกำจัด และจุดไฮไลท์ คือ “ขยะรีไซเคิล” GC ได้ร่วมกับพันธมิตร ในการจัดการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านและวัดจากแดง เพื่อแยกประเภทของพลาสติกได้อย่างถูกต้อง ตามด้วยการประสานงานกับผู้รับซื้อขยะพลาสติก ให้นำกลับเข้าไปสู่กระบวนการรีไซเคิล เพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติก และช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนบางกะเจ้าต่อไป

  b8a7e0b8a1e0b89ce0b8a5e0b8b1e0b881e0b894e0b8b1e0b899e0b899e0b8a7e0b8b1e0b895e0b881e0b8a3e0b8a3-1.jpg

  พลาสติกที่แยกเป็นขวดพลาสติก PET ชนิดใสจะนำมาผ่านกระบวนการ Upcycling ใส่นวัตกรรมและแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล แล้วจึงถักทอผสมผสานกับเส้นใย Polyester Rayon เส้นใยฝ้าย และเส้นใย โพลีเอสเตอร์ ซิงค์ แอนตี้แบคทีเรีย (Polyester Zinc Antibacterial) ที่สามารถป้องกันแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ มีความนุ่ม โปร่งสบายเหมาะสมกับสภาพอากาศในไทยโดยขยะขวด PET จำนวน 15 ขวด สามารถผลิตผ้าจีวรได้ 1 ผืน และถ้าเป็นผลิตเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด ใช้ขวด PET ทั้งสิ้น 60 ขวด โดยการตัดเย็บผ้าไตรทั้งหมดเป็นฝีมือจากชาวบ้านแห่งคุ้งบางกระเจ้า นับเป็นจีวรรีไซเคิลผืนแรกของประเทศไทยที่ถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติด้วยฝีมือคนไทย ซึ่งขณะนี้เริ่มเป็นที่สนใจจากวัดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

  b8a7e0b8a1e0b89ce0b8a5e0b8b1e0b881e0b894e0b8b1e0b899e0b899e0b8a7e0b8b1e0b895e0b881e0b8a3e0b8a3-2.jpg

  วันนี้ชาวบ้านในชุมชนคุ้งบางกะเจ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น และกลายเป็นเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการบริหารจัดการขยะให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างถูกวิธีตามแนวคิด GC Circular Living และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ “เคมี…ที่เข้าถึงความสุข” แต่ยังนำความยั่งยืนมาสู่สังคมไทยด้วย

  b8a7e0b8a1e0b89ce0b8a5e0b8b1e0b881e0b894e0b8b1e0b899e0b899e0b8a7e0b8b1e0b895e0b881e0b8a3e0b8a3-3.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://siamrath.co.th/n/80047
   

แชร์หน้านี้

Loading...