จุดมุ่งหมายของเว็บพลังจิต คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้น

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 19 มิถุนายน 2009.

แท็ก: แก้ไข
 1. Kanita

  Kanita เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  177
  ค่าพลัง:
  +379
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในผลบุญอันยิ่งใหญ่ของทางทีมงานที่ได้มี วิริยะอุตสาหะ ในการเผยแผ่ พระธรรม คำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปในทิศทั้งปวง และเพื่อเป็นการประกาศ พระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตา อันหาประมาณมิได้ ที่พระองค์มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย และเป็นการสืบทอดจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ครบ 5.000 ปี
   
 2. พงศ์กฤต

  พงศ์กฤต เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  5,699
  ค่าพลัง:
  +33,737
  ผมขอ โมทนากับผู้ก่อตั้งเวป เวปมาสเตอร์และทีมงานเวปพลังจิตทุกๆๆท่านที่เกี่ยวข้อง เวปนี้และขอขอบคุณพี่pattanaผู้สนับสนุนกิติมศักดิ์ ที่ทำให้ผมได้รู้จักหลวงพ่อฤาษีลิงดำ และคำสั่งสอนของหลวงพ่อ และพระอริยะสงฆ์ อีกหลายท่าน ซึ่งตอนนี้ ทำให้ผมเปลี่ยนไปอีกคนละคนการปฎิบัติเข้มข้น ตืนตอนตี 3.45 ทุกวันอาจจะมีสายบ้างแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องตื่น มาไหว้พระสวดมนต์ยั่งสมาธิทุกเช้าก่อนใส่บาตร 6.30ก่อนไปทำงาน ตอนเย็นหลังอาบน้ำเสร็จ จะเข้าห้องพระสวดมนต์ กับภรรยาของผมทุกวัน เวปพลังจิตเป็นส่วนนึงในการปฎิบัติของผมให้เข้มขึ้นกว่าเดิมมาก ถ้าขาดเวปพลังจิต ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้รู้จักหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ธรรมะของท่านเป็นอย่างไร และ พระอริยัสงฆ์อีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวมา ผมขออนุโมทนาบุญกับผู้ก่อตั้งเวป เวปมาสเตอร์ และทีมงานเวปพลังจิตทุกท่าน และขอขอบคุณพี่pattanaผู้สนับสนุนกิติมศักดิ์ ที่ได้ส่งดีวีดี3-4แผ่นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาให้ผมในผลบุญนี้ ขอตั้งจิตอธิฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลและบุญบารมีที่บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจะกระทั่งถึงปัจจุบัน ขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดหากแม้นยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่รู้ไม่มีจงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าเลยขอผลบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วจงบังเกิดผล ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
   
 3. นักรบธรรม

  นักรบธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  947
  ค่าพลัง:
  +1,136
  ถูกต้องตามตำรา ครับ
  แต่ก็อย่าที่คุณ วีระชัย พูด
  ต้องกรองข้อมูลให้ดี เพราะ มีบางลัทธิ บางคน ที่จะเปลี่ยนหรือชี้นำให้ผู้ที่หลงศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ยังไม่เข้าใจมาก ให้เข้าใจในทางที่เบี่ยงเบนไป จนไม่สามารถเข้าพระนิพพานได้ ต้องวนเวียนตามวัฏ อยู่ (นั่นคือประสงค์แห่งมาร)

  อนุโมทนาแด่เว็บพลังจิต สู้ต่อไปนะครับ หมดกันไปเป็นรุ่นๆ
  ศิษย์พระสยามเป็นกำลังใจ
   
 4. Phanudet

  Phanudet เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  8,449
  ค่าพลัง:
  +15,625
  โมทนาสาธุด้วยครับ....เห็นว่าดีแล้วครับ....และโมทนากับพี่วีระชัย.........อย่าลืมตรวจสอบในเวบด้วยนะครับ.....เพราะจุดที่เสื่อมของพระศาสนาคือ.......


  [​IMG]

  เหตุทำให้พระศาสนาเสื่อม

  ปัญหา อะไรเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ไมได้นาน ?

  พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่เคารพ ไม่ยำเกรง ในพระศาสนา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในสิกขา ในความไม่ประมาท ในปฏิสันถาร ดูก่อนกิมพิละ นี้แลเห็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน ในเมื่อตถาคตปรินพพานแล้ว ฯ

  กิมมิลสูตร ฉ. อํ. (๓๑๑)
  ตบ. ๒๒ : ๓๗๙-๓๘๐ ตท. ๒๒ : ๓๕๐-๓๕๑
  ตอ. G.S. III : ๒๔๐

  *********************************************

  ...ภิกษุผู้ทำลายพระพุทธศาสนา...

  ปัญหา ภิกษุเช่นใดเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนา ?

  พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม.... สิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัย ...แสดงคำที่พระตถาคตมิได้กล่าวไว้ ตรัสไว้ว่าพระตถาคตกล่าวไว้ตรัสไว้...แสดงธรรมที่พระตถาคตมิได้ทรงประกอบว่าพระตถาคตทรงประกอบ ....แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติว่าพระตถาคตทรงบัญญัติ.... ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความเสียหาย มิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมาก เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก และย่อมยังสัทธรรมนี้ให้อันตรธาน


  บาลีแห่งเอกธรรม เอก. อํ. (๑๓๑-๑๓๒)
  ตบ. ๒๐ : ๒๕-๒๖ ตท. ๒๐ : ๒๒-๒๓
  ตอ. G.S. ๑ : ๑๒

  *****************************************

  จุดสองจุดนี้สำคัญ.....เวบเรานี้อาจช่วยได้.....ในการเป็นสื่อธรรมที่ถูกต้อง....

  ;aa40​
   
 5. Mrs.Kim

  Mrs.Kim เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  1,086
  ค่าพลัง:
  +2,297
  ยินดีที่ได้มาร่วมเส้นทางมหากุศลสายนี้ด้วยกันค่ะ...ขออนุโมทนาสาธุบุญกับมหากุศลของทุกๆท่านด้วยค่ะ<!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มิถุนายน 2009
 6. Nutthawut

  Nutthawut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  162
  ค่าพลัง:
  +479
  อ่านกระทู้นี้แล้วทำให้จิตเกิดปิติมากครับ ขอโมทนาบุญอย่างสูงกับทุกท่านครับ

  สรรพทานัง ธรรมทานัง ชินาติ
  การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
   
 7. บีว่า

  บีว่า Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 เมษายน 2008
  โพสต์:
  93
  ค่าพลัง:
  +93
  ขอกราบอนุโมทนาบุญต่อทีมงานเวปพลังจิตรวมทุกๆท่าน ที่ได้ช่วยเผยแพร่คุณงามความดีของพระพุทธศาสนา รวมทั้งช่วยเผยแพร่ทั้งไฟล์คำสอนและ VDOภาพต่างๆ ซึ่งเป็นบุญกุศลอย่างสูงต่อผู้มีธรรมทั้งหลายที่ได้รับชมและรับฟัง

  ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข,ความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครับ ....
   
 8. piya0101

  piya0101 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  182
  ค่าพลัง:
  +252
  ขออนุโมทนากับผู้จัดตั้ง ผู้ร่วมดำเนินการ
  ผู้เข้ามาเขียนบทความ ความเห็นต่าง ๆ ทุกท่าน ทุกนาย
  ที่ช่วยให้เวปนี้น่าสนใจและมีสาระธรรม สาธุ

  ____________________
  เชิญร่วมทำบุญซ่อม เมรุเผาศพ
   
 9. neap123

  neap123 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  43
  ค่าพลัง:
  +16
  ขออนุโมทนาครับ จะเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปตามกำลังความสามารถครับ
   
 10. Nakamura

  Nakamura Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2005
  โพสต์:
  2,002
  ค่าพลัง:
  +17,587
  ขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นในเว็บพลังจิต ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต จงมารวมตัวกัน
  ขอร่วมมหาโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวล ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา _/\_
   
 11. สังสารวัฏ

  สังสารวัฏ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +5,379
 12. ชุนชิว

  ชุนชิว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  723
  ค่าพลัง:
  +778
  ขออนุโมทนาสาธุ กับทุกท่านด้วยครับ ขอให้พระพุทธศาสนาตั้งอยู่ครบ 5000 พระวัสสา
   
 13. dhanachrist

  dhanachrist สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  Sincerely Thank you for valuable website.
  Aim to libertlate for liberty of any soul and spirit.

  To the achivement of Nirvana.

  Wish all the best.
   
 14. หญิงจัน

  หญิงจัน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  963
  ค่าพลัง:
  +2,659
  อนุโมทนาก็คุณคมน์ค่ะ เมื่อเสาร์ที่แล้วก็เพิ่งปล่อยหอยขมไป 1 กิโลกว่า ๆ เหมือนกันค่ะ อยากให้เว็บพลังจิตอยู่คู่ชาวพุทธ(ทั่วโลก) และอยู่ให้ถึง 5,000 ปี ค่ะอยากให้เว็บเป็นศูนย์กลางเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวพุทธทั่วโลกค่ะ:z10
   
 15. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,349
  กระทู้เรื่องเด่น:
  79
  ค่าพลัง:
  +103,824
  โมทนาเช่นกันครับ
   
 16. วรรณนันท์

  วรรณนันท์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  304
  ค่าพลัง:
  +2,572
  ขออนุโมทนาบุญกับทีมงาน และผู้ให้การสนับสนุนอื่นๆค่ะ
   
 17. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,460
  ด้วยความนอบน้อมคุณพระรัตนตรัยสูงสุด
  อนุโมทนา สาธุการค่ะ
   
 18. porrawee

  porrawee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  284
  ค่าพลัง:
  +777
  อนุโมทนากับเจตนาอันยิ่งใหญ่นี้ครับ ขอให้เจริญๆกันทั่วหน้าครับ;hi2
   
 19. หนูแอ้

  หนูแอ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  299
  ค่าพลัง:
  +618
  ข้าพเจ้านางสาว สุชญาดา วงศ์พรหม และครอบครัว
  ร่วมทำบุญ 200 บาทคะ ธนาคารกรุงเทพคะ 27/06/52
  ขออนุโมทนาคะ
   
 20. กระติ๊บ

  กระติ๊บ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  673
  ค่าพลัง:
  +944
  เสพติด เวปพลังจิต มาเกือบ สองปีแล้วค่ะ แลยังคงติดต่อไป อิอิ
   

แชร์หน้านี้

Loading...