ช่วยกันลงป้าย...บอกบุญ..วิหารทานอื่นๆ.. เช่น สร้างอุโบสถ พระเจดีย์ กุฏิ ศาลา และอื่นๆ

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย เทวานิน, 7 กุมภาพันธ์ 2013.

 1. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 2. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 3. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 4. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 5. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 6. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 สิงหาคม 2019 at 16:04
 7. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 8. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 9. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 10. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 11. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 12. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 13. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 14. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 15. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 16. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 17. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
 18. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
  46488279_10156622801405751_2736799447873748992_n-jpg.jpg
  46493091_10156622801275751_38792952071323648_n-jpg.jpg
  46523736_10212729915714558_8464503044237688832_n-jpg.jpg

  กฐินตกค้าง 19 วัด สองประเทศ (ไทย - เชียงตุง เมียนมาร์) ปีที่ 4/2562

  จัดโดย ทีมงานพุทธานุภาพและคณะลูกหลานพระแม่เจ้าจามเทวี
  ทางทีมงานพุทธานุภาพ และคณะลูกหลานพระแม่เจ้าจามเทวี มีความเห็นว่าจะทำกฐินตกค้าง ในปี 2562
  โดย
  1. จัดเป็นกฐินตกค้างสามัคคี ให้ทุกท่านได้ เป็นเจ้าภาพผ้าไตรกฐินเท่าเทียมกันทุกคน
  2.เจ้าภาพหลักที่รับเป็นเจ้าภาพเดี่ยว
  .
  จุดประสงค์
  .
  - เพื่อให้ทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจน ได้ เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรกฐินร่วมกัน ซึ่งหมายถึงเป็นเจ้าภาพผ้าไตรเอก
  - หลายคนหาเช้ากินค่ำไม่มีปัจจัยมากพอที่จะทำกฐิน แม้แต่จองกฐินวัดเล็ก ๆ ก็ไม่กล้าทำเพราะกลัว ในเรื่องปัจจัย จึงไม่มีโอกาสเป็นเจ้าภาพกฐิน ครั้นจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินของวัดอื่น ๆ ก็ต้องใช้ทุนสูง ทางที่จะเปิดโอกาสให้คนจนหาเช้ากินค่ำ ได้เป็นเจ้าภาพกฐินก็คือกฐินตกค้างสามัคคี
  - เพื่อให้ทุกคนทราบความหมายของกฐินทานอย่างถูกต้อง หลายคนหรือแทบทุกคนมองกฐินเป็นเรื่องของเงิน แต่แท้ที่จริงกฐินเป็นเรื่องของผ้าไตร เพียง 1 ชุด สำหรับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดพรรษาหนึ่ง ในหมู่สงฆ์ที่อยู่ในวัดเดียวกัน จะมีเพียงรูปเดียวที่ได้ ครองผ้าไตรจีวรกฐิน เปรียบเสมือนของรางวัลของการทำคุณงามความดีตลอด 3 เดือน
  - การถวายกฐินจะใช้ชื่อถวายในนามกลุ่มหรือหมู่คณะ ไม่ใช่ชือ่บุคคลเพราะเป็นกฐินสามัคคี
  - ถวายวัดห่างไกล ที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน เน้นความบริสุทธิ์ของกฐินทานให้เต็มร้อย
  - เป็นการรวมจิต รวมพลังลูกหลานแห่งพระสมณะโคดมเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยไม่เน้นเรื่องปัจจัยเงินทอง แต่จะให้มีเครื่องจตุปัจจัยสำหรับการถือศีลพรตของพระสงฆ์ เพื่อให้เกื้อหนุนการปฏิบัติธรรมให้ดีงาม
  - เพื่อให้เป็นปัจจัยในการบวชในภายภาคหน้าของเหล่าคณะ หากชาติหนึ่งชาติใดจะได้บวชจะได้มีจตุปัจจัยเกื้อหนุนการปฏิบัติเพื่อหาหนทางการหลุดพ้น
  .
  งบประมาณการใช้จ่ายต่อวัด อยู่ที่ วัดละประมาณ 22,000 บาท
  เป็นเรื่องกฐิน และบริวาร ปัจจัยสำหรับถวายวัด
  .
  ทั้งนี้จะตั้งเป็นกองบุญ กองละ 300 บาท จนครบตามจำนวน และหาวัดที่เหมาะสมต่อไป
  .
  โครงการนี้จะเริ่มในช่วงเข้าพรรษาปี 2562
  ไทย ถวายวันสุดท้ายของกฐิน คือ 11 พ.ย. 2562 ช่วงเช้า
  เชียงตุง ราว ๆ กลางกฐิน ประมาณ27 ต.ค. 62
  โดยตอนนี้ตั้งเป้าหมายไว้ ที่ 9 วัดเป็นเบื้องต้น (หากมีวัดที่ตกค้างอีกก็จะแจ้งเพิ่มและหาเจ้าภาพให้ได้มากที่สุดตามวาระ)
  สถานที่จัดงาน
  - ไทย ที่วัดหนองบัวคำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
  - เชียงตุง วัดบ้านใหม่ เมืองลาบ เชียงตุง เมียนมาร์
  โดย
  เวลา 08.00 น. ตั้งขบวนแห่องค์กฐิน
  เวลา 09.00 น. พระสงฆ์ เจริญพุทธมนต์
  เวลา 09.45 น. กล่าวคำถวายกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร
  เวลา 10.30 น. การแสดง
  เวลา 11.30 น. ถวายภัตราหารเพล เจ้าภาพและผู้ร่วมงานรับประทานอาหาร
  ร่วมบุญ 1 กอง ร่วมบุญทอดกฐินตกค้างสามัคคี 9 วัด หรือถ้ามีหมู่คณะมาร่วมบุญมากขึ้นจักขยายจำนวนวัดตามจำนวนปัจจัยต่อไป
  .
  #อานิสงส์ของผู้ทอดถวายผ้ากฐิน
  .
  กิติสัทโท เป็นผู้มีชื่อเสียงฟุ้งขจรขจายไปทั่วสารทิศได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา ถวายกำลังแก่สมณะสงฆ์ดำรงพระศาสนาได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยซึ่งเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาต
  เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามไว้มิให้เสื่อมสูญไปเป็นการบูชาพุทธโอวาทของพระบรมศาสดาได้ชื่อว่าบำเพ็ญมหาบุญ
  เป็นปัตตานุโมทนามัย
  ทำทรัพย์และชีวิตให้มีสาระ
  เป็นการสร้างความสามัคคีในระหว่างพุทธบริษัท
  เป็นการสั่งสมทุนคือบุญกุศลไว้ในภายภาคหน้า
  เป็นการสร้างทางไปสวรรค์และนิพพานให้แก่ตนเอง
  กฐินตกค้าง หมายถึง วัดที่ไม่มีใครจองเป็นเจ้าภาพถวายกฐินในปีนั้น ๆ แล้วเจ้าภาพก็ สืบหรือค้นหาว่า วัดใดยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน พอทราบ แล้วเจ้าภาพเห็นสมควร จึงขอเป็นเจ้าภาพกฐิน บางท่านก็เรียกว่ากฐินตก กฐินโจร คือ มาด่วน ๆ เร็ว ๆ รีบ ๆ เพราะหลังออกพรรษาแล้ว เป็นเวลา 30 วันต้องถวายกฐินให้เสร็จ ถวายหลังจากนั้นถือเป็นผ้าป่า สำหรับวัดนี้ ทางทีมงานพึ่งสอบถามเพื่อหาวัดที่ตกค้างไม่มีใครรับเป็นเจ้าภาพ เมือ่ช่วงเย็นนี้เอง
  .

  http://www.ezymaps.com/view_detail.php…
  #กฐินตกค้าง #กฐินตก #กฐินจร หรือกฐินโจร
  กฐินตกค้าง กฐินตก กฐินจร หรือกฐินโจร เป็นการทอดกฐินแก่วัดตกค้างที่ไม่มีใครจองกฐิน ในวันใกล้ ๆ ที่จะหมดเขตกำหนดทอดกฐิน #ถือกันว่าได้บุญได้อานิสงส์แรงกว่าการทอดกฐินธรรมดา และที่เรียกว่ากฐินจรหรือกฐินโจรนั้น เพราะกิริยาอาการที่ไปทอดนั้นเป็นการไปอย่างไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัว จู่ ๆ ก็ไปทอดไม่บอกให้วัดรู้ล่วงหน้า

  https://th.wikipedia.org/wiki/กฐิน
  ร่วมบุญตามจิตศรัทธา หรือกองบุญละ 1000 , 500, 300 บาท จนกว่าจะครบตามจำนวน
  ❌❌❌❌ตอนนี้ มีกฎหมายภาษีออนไลน์ ท่านที่จะโอนที่ละเล็กละน้อย ของให้ สะสมไว้ที่บ้าน แล้วคอยโอนเป็น #ก้อนใหญ่ เพื่อ #ไม่ให้เป็นภาระแก่สะพานบุญจนค้องหยุดการสร้างความดีเลย❌❌❌❌
  ร่วมบุญได้ ที่


  ธนาคารกสิกรไทย สาขาลี้
  347-246-9109
  พระวีระชัย วีรชโย
  (วัดหนองบัวคำ ลี้ ลำพูน ) เบอร์โทรติดต่อ 090-419-9954


  กองทุนกฐินตกค้าง สามัคคี ปีที่ 4/2562
  ธนาคารกรุงไทย 538-031-1911
  นายพุฒิภัทร ใจอินผล


  กรณีโอนเงินร่วมบุญจากต่างประเทศ
  .Paypal e :
  put.puttipat@gmail.com
  เบอร์โทรและไลน์ไอดี : 095-191-5253
  เฟส พุฒิภัทร ใจอินผล

  ที่มา : https://palungjit.org/threads/กฐินตกค้าง-19-วัด-สองประเทศ-ไทย-เชียงตุง-เมียนมาร์-ปีที่-4-2562.683545/#post-11060630
   
 19. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660
  17-00-jpg.jpg
  17-01-jpg.jpg

  ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดฯ ครั้งที่ ๑๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

  โครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุด พร้อมตู้ และร่วมสร้างโรงพยาบาลพระราชสิทธิวราจารย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙) ครั้งที่ ๑๗


  โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙) ได้รับอนุมัติโครงการทำบุญทอดผ้าป่าฯ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยกำหนดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ และร่วมสร้างโรงพยาบาลพระราชสิทธิวราจารย์ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก ถวายแด่เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ (พระราชสิทธิวราจารย์ หรือ เจ้าคุณอุดมทรัพย์) วัดประสิทธิเวช คลอง ๑๕ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อนำไปถวายวัดอื่นๆ ต่อไป โดยท่านสาธุชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จะได้มีโอกาสสร้างมหากุศลในครั้งนี้ ทำบุญพระไตรปิฎก ๑ ชุดพร้อมตู้๒๐,๐๐๐ บาท หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา กำหนดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ และสร้าง รพ.พระราชสิทธิวราจารย์ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก (วันพ่อแห่งชาติ) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ณ ศาลาริมน้ำ วัดประสิทธิเวช คลอง ๑๕ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญโอนเงินไปที่ ชื่อบัญชี “สร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดกระทำการแทนโดย รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์ และ ผศ.อภิชาติ สนธิสมบัติ” เลขที่บัญชี 307-254578-3 (ออมทรัพย์) ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) 0307 สาขาคลอง 6 (ธัญบุรี) รายละเอียดสอบถามได้ที่... (วัน-เวลาราชการ)
  รองศาสตราจารย์ มานพ ตันตระบัณฑิตย์ โทร. ๐๙-๘๒๘๕-๙๖๘๙
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ โทร. ๐๖-๒๙๑๕-๓๐๘๘


  ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัวในการสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ นี้จงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัยคือ อายุ วรรณ สุขะ พละ ธนสารสมบัติอันพึงปราถนาในปัจจุบันชาติ และได้บังเกิดในภพภูมิเทวดาและมนุษย์ทุกภพ ทุกชาติเท่านั้น เพื่อจะได้สร้างบารมีไปสู่แดน พระนิพพานทุกท่านด้วยเทอญฯ

  ****ดูประมวลภาพ และยอดเงิน ครั้งที่ ๑๕ ที่เว็บไซต์https://goo.gl/o5PGu3
  ****ดูประมวลภาพ และยอดเงิน ครั้งที่ ๑๖ ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/B9MJmF


  ที่มา : https://palungjit.org/threads/ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก-๙-ชุดฯ-ครั้งที่-๑๗-คณะวิศวกรรมศาสตร์-มทร-ธัญบุรี.680969/
   
 20. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  7,346
  ค่าพลัง:
  +11,660

แชร์หน้านี้

Loading...