เสียงธรรม ฌานสมาธิตามแนวอริยมรรค พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 4 มีนาคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  .jpg
  ธุดงค์กรรมฐาน ตอน ๑ หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

  urai1791
  Published on Apr 27, 2014
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  ธุดงค์กรรมฐาน ตอน๒ หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ


  photo.jpg
  urai1791
  Published on Oct 22, 2013
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ คือพระสุปฏิปัณโณผู้สร้างวัดเจติยาคีรีวิหาร
  ตั้งอยู่ที่ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
  ซึ่งเป็นศาสนสถานที่เหมาะสมยิ่งแก่การเจริญภาวนา

  ในปี ๒๕๑๒ ท่านริเริ่มการสร้างบันไดวน ๗ ชั้น ขึ้นไปยังยอดภูทอก
  ผู้ที่ได้ไปเยือนย่อมรู้สึกอัศจรรย์และซาบซึ้งในภูมิปัญญา ศรัทธา และวิริยะ
  ของทั้งพระสงฆ์และผู้ที่มีส่วนร่วมในการรังสรรค์สิ่งก่อสร้างดังกล่าวนี้

  หลวงปู่จวนอุปสมบทเมื่ออายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ในฝ่ายมหานิกาย
  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๘๖ ได้บวชในฝ่ายธรรมยุต
  พระอุปัชฌาย์คือพระครูทัศนวิสุทธิ (พระมหาดุสิต เทวิโร)
  ซึ่งเป็นหลานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
  หลวงปู่จวนเล่าถึงเหตุที่พระอุปัชฌาย์ตั้งฉายาให้ว่า“กุลเชฏฺโฐ” ไว้ดังนี้
  “พอได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์ได้เพียง ๕ วัน
  ก็มาอุปสมบทข้าพเจ้าเป็นนาคแรก
  นับว่าข้าพเจ้าเป็นนาคแรกที่สุดของท่าน
  ท่านจึงได้ตั้งฉายาให้ข้าพเจ้าว่า “กุลเชฏฺโฐ”
  แปลว่า พี่ชายคนใหญ่ที่สุด ของหมู่ของพวกในวงศ์ตระกูลนี้”
  หลังจากญัตติเป็นธรรมยุตแล้ว ในพรรษาที่ ๔
  หลวงปู่จวนได้มีโอกาสร่วมจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
  ที่วัดป่าบ้านหนองผือ จึงได้รับโอวาทและคำชี้แนะในการปฏิบัติที่มีประโยชน์ยิ่ง
  เมื่อออกพรรษา ท่านได้กราบลาท่านอาจารย์เพื่อออกธุดงค์
  โดยเดินทางไปจนถึงจังหวัดทางภาคเหนือ
  ซึ่งในพื้นที่นี้เอง ท่านต้องเผชิญภัยจากมาตุคาม (ผู้หญิง) อยู่หลายครา
  จนถึงครั้งที่หนักหนาสุดเพราะฝ่ายหญิงเป็นผู้มีกิริยาดี
  ตลอดจนผู้ปกครองของเธอก็สนับสนุน
  ให้ท่านลาสิกขาออกมาเพื่อช่วยกันทำมาหากิน
  หลวงปู่จวนซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระหนุ่ม
  ได้พยายามเจริญอสุภกรรมฐาน แต่ก็ไม่เป็นผล
  ในคืนที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะลาสิกขาหรือไม่นั้น ท่านได้อธิษฐานว่า
  “...หากข้าพเจ้าจะได้มีวาสนาได้เห็นธรรม เจริญต่อไปในทางพระพุทธศาสนา
  ก็ขอให้มีเหตุใดเหตุหนึ่งมาช่วยคลี่คลายเรื่องที่กำลังประสบนี้ด้วยเถิด...”
  ในยามเช้าที่ออกบิณฑบาตตามปกติ
  ก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น สมดังคำอธิษฐานในคืนที่ล่วงมา
  “เช้าวันต่อมาเมื่ออกบิณฑบาต หญิงสาวผู้นั้นก็มายืนรอใส่บาตรตามเคย
  ข้าพเจ้าพยายามไม่มองหน้าหญิงนั้นเลย พอเปิดฝาบาตรจะรับบาตร
  ก็ให้บังเอิญว่าผ้าประจำเดือนของหญิงนั้นได้หลุดลงที่พื้นดิน
  แม้หญิงนั้นจะตกใจ พยายามใช้เท้าเหยียบให้จมโคลน ปกปิดภาพของจริงไว้
  แต่ข้าพเจ้าก็ทันเห็นเลือดสีแดงเต็มตา
  ในใจเกิดความรู้สึกสลดสังเวชขึ้นมาทันที
  ด้วยเห็นถนัดเป็นของปฏิกูลพึงรังเกียจ
  ระลึกขึ้นมาได้ว่า เราได้อุตส่าห์สละชีวิตจากเพศฆราวาส มาสู่เพศบรรพชิต
  หนีจากของต่ำมาหาของสูงแล้ว เรายังจะย้อนกลับไปหาชีวิตที่เราสละแล้วอีกหรือ”
  เมื่อคิดได้ดังนี้แล้วท่านจึงปิดฝาบาตรทันที กลับไปยังที่พัก เก็บบริขาร
  และ หนีออกไปจากที่แห่งนั้น โดยที่ยังไม่ได้ฉันภัตตาหารใดๆ
  ต่อมาภายหลังท่านได้เล่าเรื่องนี้ถวายท่านพระอาจารย์มั่น
  เมื่อท่านอาจารย์ได้ฟังแล้ว ก็กล่าวว่า
  “เป็นธรรมดาของพระหนุ่มที่จะต้องพบเหตุการณ์เช่นนี้
  ความสำคัญอยู่ที่ว่าจะต้องเจริญกรรมฐานต่อสู้
  เอาชนะกิเลสมารตัวร้ายนั้นอย่างไรต่างหาก”
  หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ ได้ต่อสู้กับกิเลสมารอย่างสง่างาม
  ครองสมณสารูปอันเป็นที่เคารพเลื่อมใส ตราบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต
  :- http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=23167
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  ธาตุกรรมฐาน ตอน๑ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  ธาตุกรรมฐาน2 พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  วิปัสสนาวิถี 01 พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  ธรรมานุปัสสนา ตอน๑ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  ธรรมานุปัสสนา ตอน๒ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  MrTHChannel
  Published on Jan 29, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 มีนาคม 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  พรหมวิหาร1 พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  พรหมวิหาร2 พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  JchaiJane
  Published on Dec 22, 2012
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  มรณะนุสสติ1 พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  มรณะนุสสติ2 พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ


  วิชาจรณสัมปัณโน2 พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  witsanu tripprasert
  Published on Jan 31, 2012
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  อสุภกรรมฐาน1 พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  อสุภะกรรมฐาน2 พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  witsanu tripprasert

  Published on Jan 17, 2012
  พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) บึงกาฬ ท่านเป็นพระสาย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  ปฏิปทาวันตรัสรู้ ตอน๑ หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

  ปฏิปทาวันตรัสรู้ ตอน๒ หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

  urai1791
  Published on Oct 23, 2013

   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  อรูปฌาณ1 พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ

  อรูปฌาณ2 พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ

  วิภาคบทอรหัง1 พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ

  วิภาคบทอรหัง2 พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ

  witsanu tripprasert

  Published on Jan 15, 2012
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  พระศรีธรรมาโศกราช๑ ก พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  พระศรีธรรมาโศกราช๑ ข
  พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ


  พระศรีธรรมาโศกราช๒ ก พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  พระศรีธรรมาโศกราช๒ ข พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  JchaiJane
  Published on Jul 8, 2013
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  วิปัสสนาวิสุทธิ๖ตอนที่๒ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  วิปัสสนาวิถี๗ตอนที่๑ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  JchaiJane

  Published on Mar 11, 2013
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  ตาบอดคลำช้าง พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

  อารมณ์ดี สุขสงบ
  Published on Jan 18, 2015
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  ประวัติท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตอนที่ ๑

  ประวัติท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตอนที่ ๒

  อัตตโนประวัติท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตอนที่ ๓

  อัตตโนประวัติท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตอนที่ ๔

  ฐากูร เกิดรัตน์

  Published on Jun 18, 2017
  อัตตโนประวัติ "ท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ" รวบรวมและเรียบเรียงโดย "คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต"
  เสียงอ่านโดยฐากูร เกิดรัตน์ ผลิตและเผยแพร่โดยกองทุนสัจธรรมทานเพื่อเผยแผ่ธรรม (กองทุน สธธ)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  อัตตโนประวัติท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตอนที่ ๕

  อัตตโนประวัติท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตอนที่ ๖

  อัตตโนประวัติท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตอนที่

  อัตตโนประวัติท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตอนที่ ๘

  ฐากูร เกิดรัตน์
  Published on Aug 6, 2017


   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,821
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,627
  อัตตโนประวัติท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตอนที่ ๙ จบบริบูรณ์

  AAuE7mAA6Awm7S3Q5PEyve2bBU64BzSdjP3_Y1Jg0Q=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  ฐากูร เกิดรัตน์

  Published on Aug 14, 2017
   

แชร์หน้านี้

Loading...