เรื่องเด่น ดีเดย์ 17 ก.ค. เริ่มงดเหล้าเข้าพรรษา “พระพรหมวชิรญาณ” ชี้ได้บำเพ็ญบารมี

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 11 กรกฎาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,072
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,758
  ค่าพลัง:
  +6,592
  -17-e0b881-e0b884-e0b980e0b8a3e0b8b4e0b988e0b8a1e0b887e0b894e0b980e0b8abe0b8a5e0b989e0b8b2e0b980.jpg
  ดีเดย์งดเหล้าเข้าพรรษปีที่ 16 เริ่ม 17 ก.ค.นี้ “พระพหรมวชิรญาณ” ชวนสมาทานศีล 5 ตั้งใจเลิกเหล้า 3 เดือน ช่วยบำเพ็ญบารมี สสส.ชี้ช่วยพักตับ สุขภาพดีขึ้น เผยปี 61 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 1 หมื่นล้านบาท อุบัติเหตุเจ็บตายลดลง คนชวนเลิกเหล้าได้อานิสงส์ จ่อดันวันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราโลก

  วันนี้ (11 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่หอประชุมชั้น 3 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และวัดยานนาวา ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2562 “ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า”
  7-e0b881-e0b884-e0b980e0b8a3e0b8b4e0b988e0b8a1e0b887e0b894e0b980e0b8abe0b8a5e0b989e0b8b2e0b980-1.jpg
  พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวว่า การงดเหล้าเข้าพรรษาถือเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มต้นลดการดื่ม รวมถึงการลดดื่มไปได้ตลอด ทั้งนี้ การลดบาปโดยเฉพาะศีล 5 ซึ่งเรื่องการดื่มสุราเป็นหนึ่งในนั้น ถือเป็นการบำเพ็ญบารมี โดยการเจตนางดเว้นทุจริต สิ่งไม่ดีไม่งาม มี 3 ระดับ คือ 1.สัมปัตตวิรัติ ได้แก่ เจตนางดเว้น ซึ่งเกิดขึ้นในทันทีทันใด คือเดิมไม่ได้รักษาศีล แต่นึกขึ้นได้จากสถานการณ์อำนวย เช่น เหล้าวางอยู่ตรงหน้าแต่ไม่ดื่ม เป็นต้น 2.สมาทานวิรัติ คือ เจตนางดเว้นไม่ล่วงละเมิดศีล เพราะตั้งใจรักษาไว้ เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา ที่ตั้งใจเลิกให้ได้ตลอด 3 เดือน เป็นต้น และ 3.สมุจเฉทวิรัติ คือ เจตนางดเว้นเด็ดขาด ไม่กลับไปล่วงละเมิดศีลอีก เช่น เลิกเหล้าให้ได้ต่อเนื่องหลังออกพรรษาไปแล้ว

  “ช่วงเข้าพรรษาปี 2562 นี้ อยากให้ร่วมกันอธิษฐานจิต สมาทานศีล 5 แลถือเป็นโอกาสดี ที่พระและวัดจะได้เป็นผู้นำสร้างสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติที่กำลังขับเคลื่อน และโครงการอื่นๆ เช่น หมู่บ้านรักษาศีล ชุมชนคุณธรรม โดยขอนิมนต์พระสงฆ์ทั่วประเทศและต่างประเทศจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา สร้างสุขภาวะ โดยอาจตั้งจุดอธิษฐานจิต และเทศนาให้แนวทางปฏิบัติ รวมถึงจัดกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับวัด เพื่อสร้างสุขภาวะทุกพื้นที่สังคมไทยและชาวพุทธต่อไป” พระพรหมวชิรญาณ กล่าว

  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จากการสำรวจสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงปี 2544 – 2560 พบคนไทยมีแนวโน้มการดื่มลดลงจากร้อยละ 32.7 ในปี 2544 เหลือ ร้อยละ 28.4 แต่ไม่ถึงกับมากนัก เพราะในปี 2560 ยังมีคนไทยถึง 15.9 ล้านคนที่ยังดื่มอยู่ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยวิธีการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ปี 2557 มีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายลดลงเหลือร้อยละ 3.4 ลด จากปี 2547 ที่อยู่ที่ ร้อยละ 9.1 หรือลดลงเกือบ 1 ใน 3 ทั้งเพศหญิงและชาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยลดลงเหลือ 142,230 ล้านบาท ในปี 2560 จาก 151,607 ล้านบาท ในปี 2548 ซึ่งมาจากการรณรงค์ต่างๆ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน
  7-e0b881-e0b884-e0b980e0b8a3e0b8b4e0b988e0b8a1e0b887e0b894e0b980e0b8abe0b8a5e0b989e0b8b2e0b980-2.jpg
  ดร.สุปรีดา กล่าวว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบหลายด้าน โดยด้านสุขภาพสามารถก่อโรคให้กับร่างกายมากกว่า 60 โรค แต่จะเด่นชัดที่ตับมากที่สุด นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่กระทบกับร่างกายผู้ดื่ม ยังกระทบต่อสังคม ผลิตภาพการทำงาน ความรุนแรงทางเพศและสังคม อุบัติเหตุจราจร ทำให้สูญเสียอย่างมาก มีการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 9 หมื่นล้านบาทต่อปี มากกว่าภาษีสรรพสามิตที่เก็บได้ถึง 3 เท่าตัว ทั้งนี้ เข้าพรรษาถือเป็นธงแรกๆ ที่เราดำเนินการเริ่มรณรงค์ลดละเลิก โดยทำมานาน 16 ปี ซึ่งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ประเมินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2561พบว่าร้อยละ 30.4 สามารถงดได้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษาและจะงดต่อไปจนออกพรรษา หรือประมาณ 6.9 ล้านคน

  “ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดื่มซึ่งฉลี่ยอยู่ที่ 325 บาทต่อครั้ง หากงดเหล้าได้ตลอด 3 เดือน จะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยรายละ 1,820 บาท รวมทั้งประเทศจะประหยัดได้ถึง 10,724 ล้านบาท และตลอดช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน ช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุลงร้อยละ 9 และการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ลดลง ร้อยละ 25 ส่งผลให้การดื่มลดลง ร้อยละ 10 ผลดีที่เกิดขึ้นจากการงดเหล้าเข้าพรรษานี้ ถือเป็นอานิสงส์เป็นบุญที่เกิดขึ้นทันที หลายคนตั้งใจหาโอกาสเลิกเหล้า ก็อยากให้ใช้วาระเข้าพรรษามาเป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกเหล้า ช่วยให้สุขภาพกลับมาดีขึ้น โดยเฉพาะตับ” ดร.สุปรีดา กล่าว

  ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการ สคล. กล่าวว่า เข้าพรรษาเป็นช่วงที่คนตั้งใจทำดี ลดละสิ่งไม่ดี ตรงนี้ถือเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย สสส.ใช้โอกาสนี้มารณรงค์ในการลดละเลิกดื่ม ซึ่งการงดเหล้าเข้าพรรษาจะมีประโยชน์ 3 ส่วน คือ 1.สุขภาพดีขึ้น 3 เดือน ตับจะได้พักผ่อน รวมถึงอวัยวะอื่นด้วย เพราะมีข้อมูลว่าแอลกอฮอล์ทำลายทุกอวัยวะที่ดูดซึมไปถึง เป็นสาเหตุมากกว่า 200 โรค 2.ครอบครัวดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ โดยอาจเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายอาหารที่กินได้ทั้งครอบครัว มีเวลาเหลือจากการไปดื่มเป็นเวลาของครอบครัว และ 3.สังคม โดยสถิติอุบัติเหตุอาชญากรรมลดลงอย่างชัดเจน การชวนให้คนเลิกเหล้าเข้าพรรษาถือว่ามีอานิสงส์อย่างมาก

  ภก.สงกรานต์ กล่าวว่า เครือข่ายฯ มีแนวคิดพัฒนาการสร้างชุมชนคนสู้เหล้า สนับสนุนนายอำเภอให้มาร่วม โดยปี 2561 ดำเนินการแล้ว 69 จังหวัด โดยชุมชนมีระบบในการชวน ช่วย ชม และเชียร์ คือ 1.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา มีการปฏิญาณตน โดยเฉพาะที่วัด จะทำให้งดเหล้าครบพรรษาได้มากกว่าคนไม่ปฏิญาณ 2.ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาในการเลิกเหล้า 3.ชมหากเลิกได้ครบ 3 เดือนจะเรียกว่า คนหัวใจหิน และ 4.เชียร์ให้เลิกต่อไปเมื่อครบ 3 เดือนแล้ว หากเลิกได้ครบ 3 ปีก็จะเป็นคนหัวใจเพชร และมีระบบในการชักชวนให้ร้านค้าในพื้นที่ไม่ขายเหล้าในช่วงเทศกาล งานบุญงานประเพณีขอให้ไม่มีการเลี้ยงเหล้า

  ภก.สงกรานต์ กล่าวว่า เลิกเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ที่พิเศษขึ้นมาอีก คือ การดึงคนหัวใจเพชรที่เลิกได้ครบ 3 ปี ซึ่งมีกว่า 3 พันคน ไปช่วยชวนสร้างคนหัวใจหินเพิ่มขึ้น โดยใช้ประสบการณ์จริงที่บางคนอาจดื่มหนัก มีปัญหาครอบครัวเยอะแยะ มาพูดถึงการเลิกเหล้าจะน่าเชื่อถือกว่านักวิชาการ ว่าเขาเดือดร้อนอย่างไร เลิกได้แล้วครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างไร ส่วนเมื่อไม่ให้กินเหล้าแล้วทำอะไรดี ก็มีกิจกรรมชวนวิ่งพักตับตลอดเข้าพรรษา 3 เดือน และที่น่ายินดี คือ ประเทศไทยประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และไทยจะช่วยผลักดันให้เป็นวันงดดื่มสุราโลก สำหรับเข้าพรรษาปีนี้ ตรงกับวันที่ 17 ก.ค. – 13 ต.ค. 2562
  7-e0b881-e0b884-e0b980e0b8a3e0b8b4e0b988e0b8a1e0b887e0b894e0b980e0b8abe0b8a5e0b989e0b8b2e0b980-3.jpg
  7-e0b881-e0b884-e0b980e0b8a3e0b8b4e0b988e0b8a1e0b887e0b894e0b980e0b8abe0b8a5e0b989e0b8b2e0b980-4.jpg
  7-e0b881-e0b884-e0b980e0b8a3e0b8b4e0b988e0b8a1e0b887e0b894e0b980e0b8abe0b8a5e0b989e0b8b2e0b980-5.jpg
  7-e0b881-e0b884-e0b980e0b8a3e0b8b4e0b988e0b8a1e0b887e0b894e0b980e0b8abe0b8a5e0b989e0b8b2e0b980-6.jpg
  7-e0b881-e0b884-e0b980e0b8a3e0b8b4e0b988e0b8a1e0b887e0b894e0b980e0b8abe0b8a5e0b989e0b8b2e0b980-7.jpg
  7-e0b881-e0b884-e0b980e0b8a3e0b8b4e0b988e0b8a1e0b887e0b894e0b980e0b8abe0b8a5e0b989e0b8b2e0b980-8.jpg
  7-e0b881-e0b884-e0b980e0b8a3e0b8b4e0b988e0b8a1e0b887e0b894e0b980e0b8abe0b8a5e0b989e0b8b2e0b980-9.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://mgronline.com/qol/detail/9620000066192
   

แชร์หน้านี้

Loading...