(ด่วน)เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างผ้าไตรจีวรถวายเป็นผ้ากฐินตกค้าง

ในห้อง 'ทวีป เอเซีย' ตั้งกระทู้โดย เทวธรรม, 8 กันยายน 2012.

 1. เทวธรรม

  เทวธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  122
  ค่าพลัง:
  +276
  [​IMG]
  (ด่วน)เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรเพื่อถวายเป็นผ้ากฐินถวายให้แก่วัดที่ตกค้างการจองกฐินในเขตธุระกันดารและประสบภัยหนาว(ถวายเป็นอนิสงฆ์พรรษา)

  นื่อ งด้วยช่วงหลายปีก่อนที่ผ่านมาขาพเจ้าและพระอาจารย์เทวฤทธิ์ เทวธมฺโม ได้เดินทางไปแสวงบุญในหลายที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ธุระกันดารในเขตอำเภอแม่แจ่ม และอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ พอถึงฤดูหนาวพระภิกษุสามเณรเวลาไปกิจนิมนต์ หรือทำสังฆกรรมต่างๆ มักจะมีผ้าครองที่บางและไม่สามารถกันหนาวได้ดีเท่าที่ควรเพราะว่าอยู่ในเขต ห่างใกลความเจริญ ญาติโยมเข้าทำบุญไม่ค่อยถึง หรือ กร์อปกับศรัทธามีความเป็นอยู่ที่ยากจน ทำให้พระภิกษุที่อาศัยจำพรรษา ณ สถานที่เหล่านนั้น ขาดแคลนซึ่งผ้าไตรจีวร เครื่องกันหนาว พระอาจารย์เทวฤทธิ์ จึงมีความคิดที่จะถวายผ้าไตรจีวรซึ่งอยู่ในช่วงหน้าหนาว ประจวบเหมาะกับช่วงกฐินอยู่พอดี พระอาจารย์จึงได้จัดผ้าไตรนั้นถวายเป็นผ้ากฐินตกค้างแก่
  สำนักสงวฆ์ และวัดที่อยู่ในเขตชนบท เพราะถึงอย่างไรวัดเหล่านั้นก็ไม่มีเจ้าภาพไปจองกฐิน มานานแล้ว บางวัดไม่เคยมีมาเป้นสิบๆปีก็มี ซึ่งในปี ๒๕๕๕ นี้ ได้เริ่มจัดถวายเป็นครั้งที่ ๒ โดยใคร่ขอบอกบุญแก่ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมทำบุญมหากศลในครั้งนี้ เพราะถ้าท่านใดได้เป็นเจ้าภาพแล้ว เหมือนได้บุญถึง๒ต่อคือ
  ๑ ได้ถวายผ้ากฐิน ซึ่งเป็นบุญใหญ่ และ ทำได้ยากยิ่ง เพราะอันที่จริงแล้วหัวใจของการทอกกฐินคือผ้าไตร ที่ได้บัญญัติใว้ ทรงพุทธานุญาตเฉพาะกฐินกาล เป็นกาลทาน ในปีหนึ่งมีเขตกฐินเพียง ๑ เดือน คือ ตั้งแต่วันออกพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ไปถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
  ๒.ผ้าไตรจีวรเหล่านั้นยังใชัเป็นเครื่องกันหนาว แก่พระภิกษุ ในช่วงหน้าหนาวที่จะมาถึงนี้ ซึ่งในเขตชนบทของทางภาคเหนือนี้จะมีอากาศที่หนาวมาก
  ผ้าที่จะนำมาตัดผ้าจีวรนั้นทำมาจากผ้าฝ้ายทอมือ ซึ่งมีความหนาและกันหนาวได้ดี สมารถที่จะห่มหรือครองทำสังฆกรรมได้ และถูกต้องตามพระะรรมวินัย แตละยังมีความคงทน ใช้ได้นานหลายปีกว่าจะชำรุด แต่ว่าผ้าทอมือนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงจึงใคร่ขอบอกบุญแก่ท่านผู้มีจิต ศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
  [​IMG]
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ๑.เป็นเจ้าภาพผ้าไตร๑ชุด พร้อมด้วย ผ้าคลุม หมวก
  เป็นเจ้าภาพ ๔๕๐๐ บาท
  ๒.เป้นเจ้าภาพผ้าเป็นเมตร เมตรละ๙๙บาท
  ๓.เป็นเจ้าภาพผ้าเป็นพับ พับละ ๒๕๐๐ บาท(ความยาว๓๐หลา)
  ๔.เป็นเจ้าภาพจัดซี้อผ้าให้หรือซื้ออุปกรณ์ให้โดยเจ้าภาพซี้อมาให้เอง หรือร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา
  ทั้งนี้มีใคร่ขอบอกบุญทุกท่านร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

  หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารรุงเทพ สาขาลำพูน
  ชื่อบัญชี คุณ ชิตาพร สุตะวงค์
  หมาเลขบัญชี๓๓๔-๔-๘๑๘๙๘-๘
  หรือติดต่อได้ที่ พระอาจารย์ เทวฤทธิ์ เทวธรรมโม
  วัดศรีบุญเรือง ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ลำพูน
  ติดต่อร่วมทำบุญโทร๐๘๙-๘๓๕๕๑๓๖
  (หมายเหตุชื่อวัดที่จะถวายจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
  พุทธบริษัท ๔ ควรรู้เรื่องกฐิน

  ๑. กฐิน หมายถึงผ้าพิเศษที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพุทธานุญาตเฉพาะกฐินกาล เป็นกาลทาน ในปีหนึ่งมีเขตกฐินเพียง ๑ เดือน คือ ตั้งแต่วันออกพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ไปถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามศัพท์ กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือไม้แบบสำหรับตัดจีวร ในทางพระวินัยใช้เป็นชื่อเรียก สังฆกรรมอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพุทธานุญาตแก่พระภิกษุสงฆ์ ตั้งแต่ ๕ รูป ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในวัดเดียวกัน และเป็นผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส (๓ เดือน) ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ โดยไม่ขาดพรรษาเพื่อแสดงออกซึ่งความสามัคคีของพระภิกษุสงฆ์ โดยพระภิกษุสงฆ์พร้อมใจกันมอบผ้าผืนใดผืนหนึ่งใน ๓ ผืน (ไตรจีวร : สบง จีวร สังฆาฏิ) ที่เกิดขึ้นแก่สงฆ์ ให้แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้มีคุณสมบัติสมควรแก่การรับผ้ากฐินผืนนั้น พระภิกษุผู้รับผ้ากฐิน ควรเป็นภิกษุผู้รู้ธรรม ๘ ประการ มีบุพพกรณ์ เป็นต้น ได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย เป็นผู้ดำเนินการกรานกฐินในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสำเร็จรูปก็ตาม พระภิกษุผู้เป็นองค์ครองกฐินจะต้องมีคุณสมบัติอันสมควรนี้ และเมื่อทำผ้าจีวรได้สำเร็จแล้ว จะต้องประกาศให้คณะสงฆ์รับทราบเพื่ออนุโมทนา เมื่อคณะสงฆ์อนุโมทนาแล้ว พระภิกษุองค์ครองจึงจะมีสิทธิในผ้ากฐินนั้น และพระภิกษุในวัดทุกรูปมีสิทธิได้รับอานิสงส์กฐิน ๕ ประการ ตามพระพุทธานุญาต

  ๒. พระพุทธานุญาตเรื่องกฐิน กฐินเป็นพระพุทธานุญาตพิเศษกว่าเรื่องอื่นๆ เช่นการถวายผ้าอาบน้ำฝน หรือการถวายน้ำปานะเป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงประทานอนุญาต เมื่อมีผู้ศรัทธามาทูลขอพระพุทธานุญาต เรื่องถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายน้ำปานะ แต่เรื่องกฐินไม่มีผู้ใดมาทูลขอ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาตด้วยพระองค์เอง

  ๓. พระพุทธประสงค์เรื่องกฐิน
  พุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ทรงพุทธานุญาตให้พระภิกษุกรานกฐินนั้น คือ
  ๑) เพื่อให้พระภิกษุได้พักผ่อน พอพื้นดินแห้งสมควรแก่การเดินทาง
  ๒) เพื่อสงเคราะห์ ให้พระภิกษุได้เปลี่ยนผ้าครอง
  ๓) เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ได้ช่วยกันตัดเย็บจีวรเป็นผ้ากฐิน
  ๔) เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ได้รับอานิสงส์กฐิน ๕ ประการ

  ๔. จีวร หมายถึง ผ้าทุกชนิดที่ชนทั้งหลายถวาย ไม่ว่าจะเป็นกาลจีวรก็ดี อกาลจีวรก็ดี อัจเจกจีวรก็ดี วัสสิกสาฏิกาก็ดี ผ้านิสีทนะก็ดี ผ้าปูลาดก็ดี ผ้าเช็ดหน้าก็ดี (ฯลฯ)
  ถ้าเป็นผ้า ๓ ผืน เรียกว่าไตรจีวร (จีวร ๓ ผืน)
  ถ้าเป็นผ้า ๒ ผืน เรียกว่าไทวจีวร (จีวร ๒ ผืน)
  ไตรจีวรคือ อันตรวาสก (ผ้านุ่ง) อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม) สังฆาฏิ (ผ้าทาบคลุมกันหนาว) ในความหมายโดยทั่วไป เข้าใจกันว่า จีวร คืออุตตราสงค์ (ผ้าห่ม)
  จากพระวินัยปิฎกมหาวรรค จีวรขันธกะ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๗/๙๑ น. ๒๖๔ ความว่า : พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพุทธานุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ จีวรทำด้วยเปลือกไม้ ๑ จีวรทำด้วยฝ้าย ๑ จีวรทำด้วยไหม ๑ จีวรทำด้วยขนสัตว์ ๑ จีวรทำด้วยป่าน ๑ จีวรทำด้วยของเจือกัน ๑ (จากวัสดุ ๕ ชนิดมาปนกัน)
  . กฐินไม่ใช่เงินทอง กฐิน หมายถึง ผ้าผืนใดผืนหนึ่งใน ๓ ผืน (สบง จีวร หรือสังฆาฏิ) ไม่ได้หมายถึง เงินหรือทอง (ตามที่เข้าใจกันผิดกันเป็นส่วนมากในปัจจุบัน)
   

แชร์หน้านี้

Loading...