เรื่องเด่น ตะลึง!!...หีบศพปริศนาที่เคยถูกเก็บใว้กลางหอไตรวัดบวรนิเวศฯ คือเจ้าจอมองค์นี้

ในห้อง 'เรื่องผี' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 5 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,804
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,211
  ค่าพลัง:
  +32,694
  ตะลึง!!...หีบศพปริศนาที่เคยถูกเก็บใว้กลางหอไตรวัดบวรนิเวศฯ คือเจ้าจอมองค์นี้


  27661613_1186323848170480_584172737_n.jpg
  wl19359.jpg
  เรื่องเล่าจากหีบศพปริศนา…กลางหอไตรวัดบวรนิเวศฯ

  ในหนังสือศิลปวัตถุวัดบวรนิเวศ ได้เล่าถึงเรื่องหีบศพปริศนา ที่เคยถูกเก็บไว้ที่วัดบวรนิเวศ ความว่า………..


  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า หีบกุดั่นลายยานี้เป็นหีบศพเจ้าจอมมารดาน้อย หีบกุดั่นลายยา ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร คำว่า”ลายยา”หมายถึง การประดับกระจกสีต่าง ๆ ตัดเป็นชิ้นตามแบบลวดลาย และขนาดที่กำหนดลงในช่องที่ขูดควักบนหน้ากระดานที่จะประดับกระจำ คำว่า “ประดับกระจกลายยา” ย่อจากคำว่า “กระยารง” หมายถึงเครื่องสีลายยา จึงหมายถึง ลวดลายที่ประดับด้วยกระจกสีดูคล้ายกับลวดลายเขียนด้วยกระยารงหรือกระยาสี


  wl19353.jpg


  wl19350.jpg

  หีบกุดั่นเดิมใช้เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกอยู่ภายในหอไตรวัดบวรนิเวศวิหารแต่เดิมมีหีบกุดั่นลายยาที่ใช้เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกใบหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า หีบกุดั่นลายยานี้เป็นหีบศพเจ้าจอมมารดาน้อย ซึ่งเป็นชนนีของพระองค์เจ้าดาราวดี พระอัครชายาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ดังปรากฎในลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทูลสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2487 ว่า


  wl19352.jpg


  wl19354.jpg

  “….หีบศพใบนี้อยู่ในหอไตรวัดบวรนิเวศฯ มาช้านานจนไม่มีใครในวัดนั้นรู้ว่ามีมาแต่เมื่อใดเป็นหีบศพใครหรือใครเอาไว้ในหอไตรนั้น…เหตุใดหีบศพใบนี้จึงได้อยู่ในหอไตรวัดบวรนิเวศฯ ข้อนี้มีเค้าอยู่ในเรื่องประวัติของวัดนั้น ว่าเมื่อปลงศพเจ้าจอมมารดาน้อย กรมพระราชวังบวรฯ โปรดให้สร้างเมรุที่ในอาณาเขตแขวงวังหน้า ครั้งเสร็จงานศพแล้วจึงสร้างวัดบวรนิเวศฯ ขึ้นตรงที่ทำเมรุนั้น มีพระอุโบสถกับหอไตรและการเปรียญมาแต่แรกสร้างความข้อนี้ส่อให้เห็นว่าเมื่อกรมพระราชวังบวรฯ ทรงสร้างหอไตรวัดบวรนิเวศฯ แล้ว คงทรงอุทิศหีบซึ่งทรงสร้างสำหรับศพเจ้าจอมมารดาน้อยนั้น


  wl19357.jpg


  wl19356.jpg


  ให้ใช้เป็นหีบสำหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎกไว้ที่หอไตรแต่เดิมมา เพราะเหตุนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาครองวัดบวรนิเวศฯ ในเวลากรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพสวรรคตแล้ว ทรงพระราชดำริว่า หีบนั้นเป็นของกรมพระราชวังบวรฯ ผู้เป็นเจ้าของวัดทรงสร้างอุทิศประทานไว้สำหรับวัด จึงโปรดให้คงอยู่อย่างเดิม โดยทรงเคารพต่อพระกุศลเจตนาของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ก็ทรงพระดำริอย่างเดียวกัน หีบศพนั้นจึงได้อยู่ในหอไตรตลอดมาจนหมดตัวผู้รู้เรื่องเดิม ปัจจุบันหีบกุดั่นลายยาใบนี้เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร


  ขอบคุณที่มา
  http://tumjaipost.com/2018/02/03/ตะลึง-หีบศพปริศนาที่เค/
   

แชร์หน้านี้

Loading...