ตักบาตรทุกวันเริ่มตั้งแต่มค 66 เป็นต้นไปวันละ 20 บาท

ในห้อง 'อนุโมนาบุญ - อุทิศบุญส่วนกุศล' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 21 มกราคม 2023.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,784
  ค่าพลัง:
  +18,359
  ข้าพเจ้าตั้งสัจจะวาจาว่าจะตักบาตรทุกวัน ๆ ละ 20 บาท ถวายแด่หลวงพ่อบุญเพ็ง วัดป่าประชาธรรมานุสรณ์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

  เริ่มตั้งแต่วันนี้วันพระ (21 มค 66) เป็นต้นไป
  วันนี้ตักบาตรแล้ว 20 บาท
  ขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ
  21 มค 66.jpg 326349252_2291188954383643_6522048881103245829_n.jpg บท-กรวดน้ำ-.jpg
   
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,784
  ค่าพลัง:
  +18,359
  โครงการตักบาตรทุกวัน วันนี้ ตักบาตรหลวงพ่อบุญเพ็ง เป็นวันที่ 2 จำนวน 20 บาท
  ขอเพื่อนจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png
  อานิสงส์แห่งผลบุญในครั้งนี้..จงสำเร็จแก่เทพ พรหมเทวดา เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและน้องชาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือ ที่ท่านคอยปกปักดูแลรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว ขอถวายบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ....
  20-วันที่ 2.jpg 326095916_707093417658579_7699925250974578358_n.jpg
   
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,784
  ค่าพลัง:
  +18,359
  โครงการตักบาตรทุกวัน วันนี้ ตักบาตรหลวงพ่อบุญเพ็ง เป็นวันที่ 3 จำนวน 29 บาท
  ขอเพื่อนจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ 1f64f-png.png 1f64f-png.png 1f64f-png.png
  อานิสงส์แห่งผลบุญในครั้งนี้..จงสำเร็จแก่เทพ พรหมเทวดา เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและน้องชาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือ ที่ท่านคอยปกปักดูแลรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว ขอถวายบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ....

  ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มค 66.PNG 326349252_2291188954383643_6522048881103245829_n.jpg 326095916_707093417658579_7699925250974578358_n.jpg บท-กรวดน้ำ-.jpg
   
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,784
  ค่าพลัง:
  +18,359
  โครงการตักบาตรทุกวัน วันนี้ ตักบาตรหลวงพ่อบุญเพ็ง เป็นวันที่ 4 จำนวน 20 บาท
  เพื่อชำระหนี้สงฆ์ ซื้อที่ดิน สร้างกุฏิ ค่าน้ำค่าไฟทุกวันจนครบปี 2566
  ขอเพื่อนจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ 1f64f-png-png.png 1f64f-png-png.png 1f64f-png-png.png
  อานิสงส์แห่งผลบุญในครั้งนี้..จงสำเร็จแก่เทพ พรหมเทวดา เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและน้องชาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือ ที่ท่านคอยปกปักดูแลรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว ขอถวายบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ...

  20-วันที่ 4.jpg บท-กรวดน้ำ-.jpg
   
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,784
  ค่าพลัง:
  +18,359
  วันที่ 25 มค 66
  โครงการตักบาตรทุกวัน วันนี้ ตักบาตรหลวงพ่อบุญเพ็ง เป็นวันที่ 5 จำนวน 20 บาท
  ขอเพื่อนจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png
  อานิสงส์แห่งผลบุญในครั้งนี้..จงสำเร็จแก่เทพ พรหมเทวดา เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและน้องชาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือ ที่ท่านคอยปกปักดูแลรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว ขอถวายบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ....
  20-วันที่ 5.jpg 325888372_629751552285371_6390437404515315427_n.jpg 11.jpg บท-กรวดน้ำ-.jpg
   
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,784
  ค่าพลัง:
  +18,359
  โครงการตักบาตรทุกวัน วันนี้ ตักบาตรหลวงพ่อบุญเพ็ง เป็นวันที่ 6 จำนวน 20 บาท
  เพื่อชำระหนี้สงฆ์ ซื้อที่ดิน สร้างกุฏิ ค่าน้ำค่าไฟทุกวันจนครบปี 2566
  ขอเพื่อนจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ 1f64f-png-png-png.png 1f64f-png-png-png.png 1f64f-png-png-png.png
  อานิสงส์แห่งผลบุญในครั้งนี้..จงสำเร็จแก่เทพ พรหมเทวดา เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและน้องชาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือ ที่ท่านคอยปกปักดูแลรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว ขอถวายบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ...

  20-วันที่ 6 เดือน มค 66.jpeg 325888372_629751552285371_6390437404515315427_n.jpg 327284874_506153038311964_523891916546410515_n.jpg บท-กรวดน้ำ-.jpg
   
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,784
  ค่าพลัง:
  +18,359
  11.jpg
   
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,784
  ค่าพลัง:
  +18,359
  โครงการตักบาตรทุกวัน วันนี้ ตักบาตรหลวงพ่อบุญเพ็ง เป็นวันที่ 7 จำนวน 50 บาท
  เพื่อชำระหนี้สงฆ์ ซื้อที่ดิน สร้างกุฏิ ค่าน้ำค่าไฟทุกวันจนครบปี 2566
  ขอเพื่อนจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ 1f64f-png-png-png-png.png 1f64f-png-png-png-png.png 1f64f-png-png-png-png.png
  อานิสงส์แห่งผลบุญในครั้งนี้..จงสำเร็จแก่เทพ พรหมเทวดา เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและน้องชาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือ ที่ท่านคอยปกปักดูแลรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว ขอถวายบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ...

  50-วันที่ 27มค66.jpg 325888372_629751552285371_6390437404515315427_n.jpg 326739669_1177577312871948_3449219461610651661_n.jpg 327284874_506153038311964_523891916546410515_n.jpg บท-กรวดน้ำ-.jpg 11.jpg
   
 9. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,784
  ค่าพลัง:
  +18,359
  แม้ว่าจะเดินทางไปถวายพระไตรปิฏกที่ชัยภูมิ และไปสุรินทร์ ก็ยังโอนร่วมบุญทุกวันนะคะ
  สรุปยอดโอนปัจจัยร่วมบุญโครงการตักบาตรทุกวัน ถวายหลวงพ่อบุญเพ็ง ณ วัดป่าประชาธรรมานุสรณ์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 มค 66 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,379 บาท
  มีวันที่ไปกราบหลวงพ่อบุญเพ็ง ถวายปัจจัยส่วนตัว 1,000 บาท แด่หลวงพ่อ เพื่อเป็นค่าที่ดินที่จะจัดซื้อเพิ่มอีกด้านหลังศาลาการเปรียญจำนวน 5 ไร่ ๆ ละ 80,000 บาท
  และ
  #วันที่ 1-2 กพ 66 ได้โอนปัจจัยเข้าบัญชีของหลวงพ่อบุญเพ็ง ตามที่ได้แจ้งว่าจะโอนร่วมบุญตักบาตรทุกวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถวายหลวงพ่อบุญเพ็ง ณ วัดป่าประชาธรรมานุสรณ์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ รวม 2 วัน จำนวน 150 บาท
  ขอเพื่อนจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png
  อานิสงส์แห่งผลบุญในครั้งนี้..จงสำเร็จแก่เทพ พรหมเทวดา เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและน้องชาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือ ที่ท่านคอยปกปักดูแลรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว ขอถวายบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ....
  328483508_754040226055709_5924305218728307920_n.jpg วันที่ 1-21 มค 66.jpg วันที่ 2-22 มค 66.jpg วันที่ 3- 23 มค 66.PNG วันที่ 4-24 มค.jpg วันที่ 5-25 มค.jpg วันที่ 6-26 มค 66.jpeg วันที่ 7-27มค66.jpg วันที่ 8-28 มค 66.jpg วันที่ 9-29 มค 66.jpg 50-วันที่ 2.jpg 100-วันที่ 1.jpg
  วันที่ 11-วันที่ 31 มค 66.jpg
   
 10. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,784
  ค่าพลัง:
  +18,359
  #วันที่ 3-4 กพ 66 ได้โอนปัจจัยเข้าบัญชีของหลวงพ่อบุญเพ็ง ตามที่ได้แจ้งว่าจะโอนร่วมบุญตักบาตรทุกวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถวายหลวงพ่อบุญเพ็ง ณ วัดป่าประชาธรรมานุสรณ์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ รวม 2 วัน จำนวน 100 บาท
  ขอเพื่อนจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ 1f64f-png.png 1f64f-png.png 1f64f-png.png
  อานิสงส์แห่งผลบุญในครั้งนี้..จงสำเร็จแก่เทพ พรหมเทวดา เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและน้องชาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือ ที่ท่านคอยปกปักดูแลรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว ขอถวายบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ..

  50-วันที่ 3.jpg 50-วันที่ 4.jpg 11.jpg 326260350_1097687314958004_2505917004913593760_n.jpg 327284874_506153038311964_523891916546410515_n.jpg
   
 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,784
  ค่าพลัง:
  +18,359
  #วันที่ 5-6 กพ 66 โครงการบุญตักบาตรทุกวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  ถวายหลวงพ่อบุญเพ็ง ณ วัดป่าประชาธรรมานุสรณ์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ 40 บาท
  ขอเพื่อนจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png
  อานิสงส์แห่งผลบุญในครั้งนี้..จงสำเร็จแก่เทพ พรหมเทวดา เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและน้องชาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือ ที่ท่านคอยปกปักดูแลรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว ขอถวายบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ....
  1f33b.png ข้าพเจ้าขอฝากน้ำอุทิศบุญไปกับพระแม่ธรณีและพระแม่คงคาโปรดเป็นทิพย์พยานอีกทั้งขออุทิศบุญกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้เจ้ากรรมนายเวรมีแต่ความสุขกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและขอท่านโปรดอโหสิกรรมให้ด้วยเถิด
  1f33b.png ขอบุญกุศลในครั้งนี้ ส่งผลบุญให้ข้าพเจ้าได้รับแต่ความสุข พ้นจากความทุกข์และปัญหาอุปสรรคนานาประการและเป็นแรงผลักดันให้ดวงชะตาดีขึ้นโดยฉับพลันให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในกิจการงาน
  ขอให้พ่อแม่พี่น้องครอบครัวจงมีแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดปลอดภัย
  1f337.png หากท่านใดได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงบังเกิดความสมหวังความสำเร็จ เป็นมงคลกับชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ..
  กราบ สาธุ สาธุ สาธุ... 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png
  20-วันที่ 5.jpg 20-วันที่ 6.jpg 11.jpg 326260350_1097687314958004_2505917004913593760_n.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...