ตัวกระทำไม่ตายเวรกรรมมีจริงทุกสิ่งเป็นกลางตามธรรมชาติ

ในห้อง 'Black Hole' ตั้งกระทู้โดย ---สมส่วน---, 7 สิงหาคม 2015.

 1. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  [FONT=&quot]ธรรมชาติ ได้รักษา ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ ตรงเหตุตามผล [/FONT]
  [FONT=&quot]มีความเที่ยงธรรม ถูกตรงและถูกจริง ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง [/FONT]
  [FONT=&quot]ธรรมชาติ ได้รักษา ความสมดุลย์ อยู่ในตัว ของธรรมชาติเอง [/FONT]
  [FONT=&quot]ตลอดเวลา ธรรมชาติสร้างสิ่งไหน ก็ทำลายในสิ่งนั้น [/FONT]
  [FONT=&quot]สร้างสิ่งใหม่เพื่อทำลายสิ่งเก่า มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ [/FONT]
  [FONT=&quot]ในโลกแห่งความเป็นจริง มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น [/FONT]
  [FONT=&quot]เพราะธรรมชาติ ก็มีความเปลี่ยนแปลง อยู่ในตัวของธรรมชาติ เพื่อรักษาความเป็นกลาง อยู่ในตัวของธรรมชาติเอง ตลอดเวลา [/FONT]
  [FONT=&quot]ดิน น้ำ ลม ไฟ คือธรรมชาติของผู้สร้าง ทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้น อยู่ตลอดเวลา แต่ในที่สุด ดิน น้ำ ลม ไฟ ก็คือธรรมชาติ ของผู้ทำลายเช่นกัน เหตุผลก็คือ เพื่อรักษาความสมดุลย์ ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ได้รับความเป็นธรรม เสมอกัน [/FONT]
  [FONT=&quot]ไม่มีใครได้มาก ไม่มีใครได้น้อย เช่นเดียวกัน กับคนทั้งโลก [/FONT]
  [FONT=&quot]ที่เกิดมา ไม่ว่าจะเป็นคนดี หรือคนชั่ว เกิดมาเท่าไหร่ ก็ตายเท่านั้น เสมอกันหมด จะแตกต่างกัน ตรงที่ว่า ระหว่างคนดี [/FONT]
  [FONT=&quot]กับคนชั่ว ใครรู้ทันธรรมชาติ ได้มากน้อยเท่าไหร่ ธรรมชาติได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ธรรมชาติ ก็เอาคืนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกัน [/FONT]
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
   
 2. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  โลกใบเล็กดวงนี้ ประหนึ่งเหมือนว่าเป็นเศษเสี้ยว ของผงธุลี ที่เกิดมาจากธรรมชาติ อันกว้างใหญ่ ไพศาล เป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ เหนือ อนันตจักรวาล ในมหาสากลจักรวาลนี้ ล้วนจะต้องอาศัย ธรรมชาติเป็นตัวเกิด
  เพราะฉะนั้นแล้ว เราทุกคน ที่เกิดมา ล้วนต้องอาศัย ธรรมชาติเป็นตัวเกิด เรามาเรียนรู้ธรรมชาติกันดีไหม
  สิ่งทั้งหลายที่เรากำลังพูด กำลังคิด กำลังทำกันอยู่นี้ ไม่มีใครหนีพ้น กรอบของธรรมชาติไปได้เลย ล้วนแต่อ้างอิงธรรมชาติ มาเล่าขานสู่กันฟัง โลกใบเล็กดวงนี้ มีอะไรที่มากมายมหาศาล ที่เรายังไม่รู้ ที่เรายังไม่ได้ดู ที่เรายังไม่ได้เห็น แล้วนำมาพูดกัน เถียงกัน ไม่มีที่สิ่นสุดอย่างแน่นอน เพราะเหตุว่า โลกใบเล็กดวงนี้ มีอะไรที่มากมายมหาศาล สลับซับซ้อน ลึกลับซ่อนเร้น บางสิ่งก็น่ากลัวเหลือเกิน
  บางสิ่งก็ดูน่าขัน คละเคล้ากันไป นี่แหละคือธรรมชาติที่แท้จริง เรามาเรียนรู้ ธรรมชาติกันเถอะ ธรรมชาติที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้ธรรมชาติ ธรรมชาติรู้เรา เห็นธรรมชาติ ธรรมชาติเห็นเรา เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นเรา เราอยู่ตรงกลางของธรรมชาติ ธรรมชาติก็อยู่ตรงกลางเรา เพราะเหตุที่ว่า ธรรมชาติมีความเป็นกลาง
   
 3. Kama-Manas

  Kama-Manas เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  5,362
  ค่าพลัง:
  +6,479
  กระทู้ดีๆไม่มีใครโมทนาเลย:cool::cool::cool:
  ปล.ธรรมชาติมีความลับ ให้เราค้นหา ใครค้นพบก่อน ถือว่าได้แต้มก่อน...ไปก่อน.ยาวโลดด..(ยิ้ม)
   
 4. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  ดิน น้ำ ลม ไฟ คือธรรมชาติที่แท้จริง ยิ่งใหญ่กว่ามหาอนันตสากลจักรวาลทั้งหลายทั้งปวง

  ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ ทุกสรรพสิ่ง
  โดยความสมบูรณ์แบบ สร้างกฏระเบียบ กติกาวินัย และเงื่อนไข ในการสร้าง
  ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ให้เกิดขึ้น โดยอาศัยส่วนรวม เป็นหลักพื้นฐาน ในการสร้างสรรค์
  ดิน มีหน้าที่ในส่วนของดิน น้ำ มีหน้าที่ในส่วนของน้ำ ลม มีหน้าที่ในส่วนของลม
  ไฟ มีหน้าที่ในส่วนของไฟ ในส่วนของการทำลาย ก็เช่นเดียวกัน ไม่มีสิ่งใด
  ในโลกนี้ ที่จะสามารถรอดพ้น ไปจากการย่อยสลาย ของ ดิน น้ำ ลม ไฟ ไปได้
  ตัวอย่างง่ายๆ ไม่มีเศษขยะใดๆ ในโลกนี้ ที่จะอยู่ในท้องทะเลได้ เพราะว่า
  คลื่นน้ำในทะเล ได้ซัดเศษขยะ และซากศพทั้งหลาย เข้าหาฝั่ง คือแผ่นดินอยู่เสมอ เพื่อย่อยสลาย โดยอาศัย ลมและไฟ นี่แหละคือกฏระเบียบ กติกา วินัย
  และเงื่อนที่จะสร้างความสมดุลย์ที่มี ความเป็นกลางของธรรมชาติ ที่ถูกต้อง
  และถูกตรง ธรรมชาติได้สร้าง ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เป็นของคู่ คือ
  เกิดคู่ตาย ได้คู่เสีย สุขคู่ทุกข์ หญิงคู่ชาย ดีคู่ชั่ว สว่างคู่มืด สิ่งที่กล่าวมานี้
  เพียงแต่ย่อ มาเป็นบางส่วนเท่านั้น เพื่อให้เห็น ตรงตามความเป็นจริง ว่า
  ธรรมชาติมีความเป็นกลางอยู่เสมอ ดังนี้
   
 5. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  การที่เรา จะเข้ามาเรียน ธรรมชาติตามความเป็นจริง จุดเริ่มต้น เราต้องค้นหาคำตอบ ให้กับตัวเราเองเสียก่อน
  ว่า เรามาจากไหน? เราคือใคร? พ่อแม่ของเรามาจากไหน?
  พ่อแม่ของเราคือใคร? ปู่ย่า ตายาย ของเรามาจากไหน?
  ปู่ย่าตายายของเราคือใคร? ถามไปเรื่อยๆ ค้นหาคำตอบไปเรื่อยๆ ในที่สุด คำถามคำตอบ ก็จะอยู่ในเรื่องเดียวกัน
  เรื่องของธรรมชาตินั้นแหละคือคำถามคำตอบ ที่ถูกต้องที่สุด
  โลกใบเล็กดวงนี้ คนทั้งหลายมีความคิดเห็นตรงกันว่า
  โลกกลม และมีน้ำมากกว่าดิน คือ ดินหนึ่งส่วน น้ำสามส่วน สำหรับความคิดเห็น ของเราผู้เขียน มีบางส่วนที่ถูก
  และก็มีบางส่วนที่ผิด ส่วนที่ถูกก็คือโลกกลม ส่วนที่ผิด
  น้ำมีมากกว่าดินสามส่วน ดินหนึ่งส่วน ตามเหตุและผล
  ของธรรมชาติ ที่มีความเป็นกลาง ดินกับน้ำ น่าจะเท่ากัน
  สำหรับความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่ได้ว่าส่วนรวม เพราะเหตุที่ว่า ใต้ท้องทะเลที่เราเห็นว่ามีน้ำเป็นส่วนมากนั้น มีแผ่นดิน
  เป็นที่รองรับน้ำทะเลอยู่ ดังนี้ อุปมาเหมือนกระจก ส่องหน้าบานใหญ่ ด้านหลังของกระจกมืด ด้านหน้าของกระจกสว่าง
  ระหว่างด้านหน้ากับด้านหลัง ทั้งสองด้านนั้น ย่อมเท่ากัน
  ฉันใดก็ฉันนั้น ดินกับน้ำจึงน่าจะเท่ากัน อีกอย่างหนึ่ง
  ร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหลาย ก็เช่นเดียวกัน ที่คนส่วนมาก มีแนวความคิดเห็นว่า ในร่างกายของคนและ
  สัตว์ทั้งหลายนั้น มีน้ำมากกว่าเนื้อ กระดูก ถึงสามส่วน
  น้ำสามส่วน เนื้อกระดูกหนึ่งส่วน ผู้เขียนขอแย้งว่า
  เป็นความเห็นที่ผิด ตามธรรมชาติแห่งความเป็นจริง
  น่าจะเท่ากัน ข้อพิสูจน์ มีดังนี้ เรามาทดลอง แร่เนื้อในร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหลายดู ชั่งน้ำหนักเอาไว้ก่อน จากนั้น
  เอาเนื้อและกระดูก ของคนและสัตว์ทั้งหลาย ไปตากแห้ง ให้ลม และไฟเป็นผู้จัดการ ตามกาลเวลาที่เหมาะสม จนในที่สุด ไม่ให้เหลือน้ำ อยู่ในเนื้อและกระดูกของสัตว์ทั้งหลาย คือให้แห้งสนิท แล้วจึงเอาเนื้อและกระดูกของสัตว์ทั้งหลายที่แห้งสนิทแล้ว มาชั่งน้ำหนักดู จะเหลือน้ำหนักอยู่เท่าไหร่ นั้นแหละคือคำตอบ ที่ถูกตรงตามความเป็นจริงที่สุดดังนี้
   
 6. สมทิ สมวา

  สมทิ สมวา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2014
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +119
  น้ำหนักของโลก

  ก่อนจะรู้น้ำหนักของโลก ควรรู้น้ำหนักของตัวโลกก่อน ถ้าไม่มีตัวโลก ก็ไม่มีโลกให้เห็น ตัวโลกนั้น บางคนก็ชั่งได้ 50, 60, หรือ 70 ก.ก.เป็นต้น เอาอย่างนี้ป่ะ ดิน น้ำ ลม ไฟ ได้ยินมามากแล้ว ยากรู้เรื่องที่ยังไม่ได้ยินมากกว่า เช่นภาษาที่ตั้งขึ้นใหม่

  ถ้าจะพูดคำว่า กอไก่ ให้พูดคำว่า กัวกว่ย หรือซอโซ้ ให้พูดว่าซวยซ้วย จะพูดอย่างไรก็ตาม ที่ไม่มีใครเคยพูดมาก่อน แต่พอพูดไปแล้ว ให้คนอื่นเข้าใจ เหมือนทีเราเข้าใจได้ป่ะ ถ้าทำได้เรียกว่าสมเป็นบุตรพระพุทธองค์แน่เลย เพราะพระพุทธองค์ ได้กำหนดสิ่งต่างๆ ที่ไม่มีใครเคยกำหนดมาก่อน ถ้าทำได้อย่างนี้ จะทำให้คน ทะลุโลกได้มากเหลือเชื่อแน่ๆเลย?.. อิอิอิอิ
   
 7. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  จงน้อมมาดูธรรมชาติอันวิจิตร พิสดาร ตรงนี้เถิด จะเกิดปัญญา อาหารทั้งหลาย อันเป็นปัจจัยเกื้อหนุน ซึ่งกันและกัน ที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าของเราทุกมื้อ ย่อมบ่งบอก ถึงความหมาย อย่างแจ้งชัด ว่ามีความสำคัญ เป็นอย่างมาก สำหรับเรา ชาวมนุษย์โลกทั้งหลาย ทุกผู้ทุกนาม ที่เกิดมาบนโลกนี้ กินข้าวกันมาหรือยัง เป็นคำถาม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นปัญหาที่ตามมา ไม่หยุดหย่อนในเรื่องของการกิน การอยู่ ขอยกตัวอย่างให้เห็นดังนี้ว่า
  เรื่องมีอยู่ว่า มีนักปฏิบัติธรรม คือชายชุดขาวคนหนึ่ง แกนุ่งชุดขาว ห่มขาว เต็มตัวเลยทีเดียว แกเที่ยวอวดอ้างสรรพคุณ ในการกินของแกว่า เป็นการกินดี มีคุณธรรมชั้นสูง ไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ แกชอบเที่ยวไปถาม คนนั้นบ้างคนนี้บ้าง ว่าวันนี้กินเจกันหรือเปล่า สิ่งที่แกได้รับคำตอบก็คือ คนส่วนมากกินเนื้อสัตว์ มีส่วนน้อยที่กินเจ แล้วเหตุการณ์ ก็ยิ่งทวีความวุ่นวาย ไปกันใหญ่ ในเรื่องที่กินผิดและกินถูก ที่เกิดจากความคิดเห็น ของชายชุดขาวคนนั้น แกเที่ยวบอกกล่าว กับคนทั้งหลายว่า คนไหนที่กินเจ เป็นคนไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ จะเป็นคนที่มีน้ำใจงาม สะอาดขาวบริสุทธิ์ เป็นคนมีศีลธรรมอันหมดจด ส่วนคนที่กินเนื้อสัตว์นั้น เป็นคนที่มีน้ำใจร้าย มีใจดำมืด ไม่สะอาด เป็นคนไม่มีศีลธรรม แกเที่ยวบรรยาย ในเรื่องของการปฏิบัติธรรม รู้ธรรม เห็นธรรม และการกินเจ ของแกให้คนอื่นรับรู้อยู่เสมอ มีวันหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ ที่แปรเปลี่ยน ก็มาถึง เฮ้ย?... ไอ้หนุ่ม แกปฏิบัติธรรม แกกินเจหรือเปล่า การกินเจมีอานิสงค์มากเชียวนา ได้บุญมากด้วย เพราะว่าเราไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ ทำให้เราปฏิบัติธรรม รู้ธรรมเห็นธรรมได้เร็ว ทำให้ใจเราสะอาด บริสุทธิ์ ถึงเราตายไป ก็ไม่ตกนรก ชายชุดขาวคนนั้น แกก็พูดยาวไปเรื่อย ตามเรื่องของแก โดยไม่สนใจเลยว่า ชายหนุ่มผู้ฟังอยู่นี้ เริ่มหงุดหงิด รำคาญขึ้นทุกขณะจิต เข้าให้แล้ว ในที่สุด ชายหนุ่มก็ทนไม่ได้ ในการฟัง ปัญหาถามตอบ ในเรื่องราว ของการกินเจ และไม่กินเจ รวมถึงการปฏิบัติธรรม ของชายชุดขาว จึงตอบว่า พี่ผู้ปฏิบัติธรรมชุดขาวที่กินเจ ฟังผมก่อน ให้ผมได้ตอบพี่บ้าง ฟังนะ?... ฟัง?..ให้ดี พี่กินเจ ผมก็กินเจเหมือนกัน แต่มันเป็นเจคนละแบบ สำหรับผู้มีปัญญา และมันก็เป็นเจ ในแบบเดียวกันที่พี่กิน ชายชุดขาวเริ่มงง?...
  มีความขัดแย้งอยู่ในใจลึกๆว่า (คิดในใจว่า กูเห็นมึงกินไก่ทอด กับข้าวเหนียวส้มตำอยู่ชัดๆ?....เมื่อกี้นี้ แต่มึงดันมาบอกกูว่า มึงกินเจเหมือนกันกับกู )?... ไอ้หนุ่ม?.... ชายชุดขาวเริ่มเสียงดัง แบบไม่ค่อยพอใจนัก เมื่อตะกี้นี้ พี่เห็นแกกินไก่ทอด กับข้าวเหนียวส้มตำ อยู่ชัดๆนี่หว่า?.... ทำไมแกถึงบอกพี่ว่ากินเจ อย่างนี้มันหาเรื่องกันนี่หว่า.... พูดโกหกอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นชายหนุ่มก็ตอบกลับไป อย่างนิ่มนวลว่า พี่?... ผมพูดจริงๆ ผมกินเจจริงๆ ไม่ได้พูดเล่น ไม่ได้หาเรื่องไม่ได้โกหก ถ้าผมโกหกพี่ พูดเล่นกับพี่ หาเรื่องกับพี่ แล้วผมจะได้อะไร?.... ไม่มีประโยชน์อันใดเลย ที่เราจะมาเถียงกัน ให้คนอื่นดู เป็นสิ่งที่ไร้ปัญญาจริงๆ จากนั้นชายหนุ่มก็พูดต่อว่า ฟังให้ดีนะพี่?... ผมจะเล่าเรื่องเหตุและผล ที่ถูกต้อง ที่ถูกตรง ตามความเป็นจริง ในสิ่งทั้งปวง ดังต่อไปนี้ ฟังให้ดีนะพี่ชุดขาว?... ชายหนุ่มย้ำด้วยเสียงอันดังว่า?.... ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบเล็กดวงนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็น ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ ล้วนแต่เกิดมาจาก ธรรมชาติที่เท่าเทียมกัน เสมอกัน หมดทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้นแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาได้ ต้องอาศัย ปัจจัยเกื้อหนุน คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงเป็นตัวเกิด ยกตัวอย่างง่ายๆ หนอนกินพืช พืชเป็นหนอน ไก่กินหนอน หนอนเป็นไก่ ปลากินดิน ดินเป็นปลา ควายกินหญ้า หญ้าเป็นควาย วัวกินหญ้า หญ้าเป็นวัว ม้ากินหญ้า หญ้าเป็นม้า มันจึงเป็นไปตามปัจจัยเกื้อหนุน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ควายกินหญ้าตลอดชีวิตของมัน เนื้อของมันจึงมีแต่หญ้า หญ้ามาจากไหน?.. ก็มาจากธรรมชาติที่แท้จริง คือ .... ดิน น้ำ ลม ไฟ นี่คือความวิจิตรพิสดาร ของธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบเล็กดวงนี้ ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ที่เกิดมา ก็มาจากสิ่งเดียวกัน
  สุดแล้วแต่ปัญญา พิจารณาเอาเองเถิด กับคำที่ว่า ธรรมชาติตามความเป็นจริง ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
  ฉะนี้แล
   
 8. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  ความวิจิตรพิศดาร สลับซับซ้อน ลึกลับ ของการเวียนว่าย ตายแล้วเกิด ของทุกสรรพสิ่ง ในโลกนี้

  วัฏสงสาร คือเครื่องแปรผัน ที่มีความเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอในทุกสรรพสิ่ง จากสิ่งเก่า หมุนเป็นสิ่งใหม่ มีความวิจิตร พิศดาร ลึกลับซับซ้อน ซ่อนกล ยากที่จะรู้ตามได้
  สิ่งทั้งหลาย ที่อยู่บนโลกนี้ ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ดับไป ตั้งอยู่ เกิดขึ้น หมุนรอบอยู่อย่างนี้ตลอดไป ไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างหมุนไป แล้วก็หมุนไป ไม่เคยหยุดเลย แม้แต่วินาทีเดียว เศษเหล็กเก่า กลายเป็นเหล็กเส้นใหม่ รถยนต์เก่า กลายเป็นรถยนต์ใหม่ ซากพืช ซากสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าคนหรือสัตว์ นอนทับถมแผ่นดิน ก็จะกลายเป็นดิน ในที่สุดแล้ว ก็จะกลับมาเป็น พืช คน สัตว์ ตัวใหม่ ใบไม้ที่ร่วงหล่น มาจากต้นลงสู่พื้นดิน กลายเป็นปุ๋ย ไปสู่ยอดใบอ่อน ของต้นไม้ต้นนั้นเหมือนเดิม กลายเป็นยอดใหม่ ของต้นไม้ต้นนั้นอยู่เสมอ ฝนตกเก่ากลายเป็นสายน้ำ ไหลลงสู่ทะเล ก่อตั้งเมฆฝน ขึ้นมาใหม่ กลายเป็นฝนตัวใหม่ ที่เราได้เห็นอยู่ทุกวัน ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบเล็กดวงนี้ มีความวิจิตรพิศดาร สลับซับซ้อนลึกลับ เกินกว่าที่คนทั้งหลาย จะมองเห็น ความเปลี่ยนแปลง ของสิ่งเหล่านั้น ทั้งหลายทั้งปวงได้ นอกเสียจาก ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเท่านั้นที่จะมองเห็น โดยการนำมาพิจารณา ด้วยสติปํญญาอันมั้นคง ย่อมเห็นได้ทะลุปรุโปร่ง ในทุกสรรพสิ่ง ที่เป็นไปตามธรรมชาติของความเป็นจริง ในสิ่งทั้งปวง ฉะนี้แล
   
 9. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  สิ่งแน่นอนคือของไม่แน่นอน ของที่แน่นอนคือสิ่งไม่แน่นอน ในชีวิตประจำวัน ของมนุษย์โลกทุกผู้ทุกนาม ที่เกิดมาบนโลกใบเล็กดวงนี้ จะต้องประสพพบเจอ ต่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ ดังที่กล่าวมา ในเบื้องต้น เสมอภาคเท่าเทียบกันหมด ไม่ว่าคนหรือสัตว์หรือพืชทั้งหลาย เช้าเห็นหน้า สายตาย บ่ายคุยกัน ค่ำตาย เช้าเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ สายโดนตัดโค่นปรับภูมิทัศน์ บ่ายเห็นหมาตัวนี้วิ่งอยู่ข้างถนน ค่ำเห็นตายกลางถนน เช้าเห็นทุ่งหญ้า เขียวขจี บ่ายเห็นไฟลามทั่วทุ่ง ค่ำเห็นรถคันสีดำวิ่งผ่าน
  วิ่งไปได้ไม่นานชนกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหว นี่แหละคือสิ่งไม่แน่นอน แต่เป็นของที่แน่นอน มีอยู่ในตัวของมันเสมอ ฉะนั้นแล้ว เราทุกคน ทุกผู้ทุกนาม ที่เกิดมาแล้ว บนโลกใบเล็กดวงนี้ ต้องพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองเถิดว่า ผู้รู้ทั้งหลาย อาจารย์ทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย ท่านคอยพร่ำสอน บอกกล่าวย้ำเตืยนอยู่เสมอว่า จงเป็นผู้มีสติอันมั่นคงอยู่ตลอดเวลา อย่ามัวหลงตกอยู่ในอำนาจของความประมาทอีกเลย เพราะว่าสิ่งที่ผิดพลาด จะทำให้เกิดความสูญเสีย ดึงมันคืนกลับมาไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะมันเป็นของไม่แน่นอนดังนี้แล
   
 10. raider-c

  raider-c สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2015
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +1
 11. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  การเวลาล่วงไป ล่วงไป สิ่งเก่าทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่มานาน ก็ดับไป ร่วงไป ร่วงไป สิ่งใหม่ทั้งหลายที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้นมา นี้แหละคือสัจจะธรรมที่แท้จริง ของทุกชีวิต และทุกสรรพสิ่ง ทุกอย่างที่มีบนโลกใบเล็กดวงนี้ จงทำใจให้ขาวรอบ สะอาดหมดจด เถิด ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย จงยังความประมาททั้งหลายให้สิ้นไป จงตั้งสติให้ตรง เพื่อพิจารณาความจริงทั้งหลายให้ปรากฏ เกิดขึ้น ในดวงจิตของเรา ให้เป็นไปในความสว่างไสว ปราศจากมลฑิน คือกิเลสทั้งหลาย อันเป็นเครื่องร้อยรัดสัตว์ ให้ตกอยู่ในความเศร้าหมอง มืดบอด จงยกจิตของตน ให้พ้นจากกิเลสทั้งหลาย อันเป็นเปลือกตม ของ อวิชาห่อหุ้มสัตว์ นำพาสัตว์ ให้เป็นไปตามกรรม คือการเวียนว่ายตายเกิด ตกอยู่ในป่วงแห่งวัฏสงสาร จงอย่าประมาท ในกาลทุกเมื่อเทอญ
   
 12. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  ทำบุญกับโจรได้ขึ้นสวรรค์ ทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรก

  เริื่องมีอยู่ว่า มีครอบครัว สามีภรรยาคู่หนึ่ง มีความยากจนหาเช้ากินค่ำ มีอาชีพเก็บฟืนขาย ไปวันๆพอเลี้ยงชีพได้ มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง อนุเคราะเกื้อกูล โอบอ้อมอารีย์ มีความรักใคร่ปองดองกันเสมอมา ภรรยาได้ตั้งท้อง 7เดือน เกิดอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง อยากกินของแสลง ตามธรรมดาของคนแพ้ท้อง แต่ไม่ธรรมดาสำหรับผู้เป็นสามีเสียแล้ว เพราะว่าของที่นางอยากกินนั้น เป็นของที่หายากมาก เป็นอาหารของพระราชาผู้ใจบุญ ด้วยความสงสารลูกในท้องและภรรยา ชายผู้สามีจึงคิดใคร่ครวญหาวิธี ว่าจะทำอย่างไรดีหนอ ถึงจะได้อาหารจากพระราชาองค์นั้น อยู่มาวันหนึ่ง เห็นพระธุดงค์ เดินไปบิณฑบาตรในเมืองของพระราชาองค์นั้น จึงเกิดความคิดชั่วขึ้นมา ได้วางแผนขโมยบาตรและจีวรของพระธุดงค์องค์นั้น จากนั้นก็โกนหัวตัวเองให้เป็นคนหัวโล้น เช้ามืดวันต่อมา พระปลอมได้เดินเข้าไปบิณฑบาตร ในเมืองของพระราชาองค์นั้น ครั้นจะเดินเร็วก็กลัวผ้าจีวรจะหลุด พระปลอมองค์นั้นก็จึงค่อยเดิน พระราชาเห็นพระปลอมเดินมาแต่ไกล ด้วยความเชื้องช้า จึงเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมาก เกิดความศรัทธาอย่างมหาศาล ในพระปลอมองค์นั้น จึงทำบุญใส่บาตรด้วยอาหาร คาวหวานทั้งหลาย อันปราณีตแก่พระปลอมองค์นั้น เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้ว ก็เกิดความยินดี เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุข เป็นบุญของเราแท้หนอ ที่มีโอกาสได้ทำบุญกับพระอรหันต์ จึงสั่งอำมาตย์ผู้ติดตามไปว่า จงตามพระอรหันต์องค์นี้ไป ไปดูสิว่าท่านอยู่ตรงไหนในป่านั้น อำมาตย์ผู้นั้นจึงติดตามไป พอถึงนอกเมือง อำมาตย์ผู้นั้น ก็ได้เห็นความจริงว่า นี่คือพระปลอมที่ไปหลอกพระราชาให้ทำบุญใส่บาตรให้กับตัวเอง เพื่อที่จะได้อาหารของพระราชา มาให้ภรรยาของตนที่กำลังแพ้ท้องได้กิน ตามที่นางแพ้ท้องอยากกินอาหาร ของพระราชา อำมาตย์ผู้นั้นได้เห็นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง ได้ทราบความจริงทุกสิ่งทุกอย่าง ในการตั้งท้องของสามีภรรยา ผู้ยากจนคู่นี้ จึงเกิดความเมตตา อโหสิกรรมให้ จากนั้นก็กลับไปเพื่อเข้าเฝ้ากราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ ครั้นจะกราบทูลตามความจริง ในทุกสิ่งที่เห็นมา ก็กลัวพระราชาจะเสียพระทัย ในบุญกุศลครั้งนี้ จึงกราบทูลไปว่า พระอรหันต์องค์นั้น ที่ข้าพเจ้าติดตามไป พอถึงนอกเมือง ท่านก็หายวับไปกับตา ไม่รู้ว่าท่านอยู่ไหน พอพระราชาได้ยินดังนี้ ก็เกิดความปิติปราโมทย์ ยินดีในบุญกุศลเต็มเปลี่ยมด้วยความสุข มีความผ่องใสร่าเริง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พระราชาก็มีแต่ความสุข คิดถึงแต่บุญกุศลที่ตนทำในครั้งนี้ ตลอดอายุขัย ครั้นพอถึงเวลาสิ้นใจ ด้วยผลบุญในครั้งนี้ พอกาลตายของพระราชามาถึง จึงได้เกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ พอหมดบุญของพระราชาองค์นี้ ในกาลต่อมา อำมาตย์ผู้ติดตาม ได้ขึ้นครองราช แทนพระราชาองค์เดิม ได้เป็นพระราชาองค์ใหม่ของเมืองนี้ ด้วยเหตุผลและประเพณีเก่า ของพระราชาองค์เก่า ที่ชอบทำบุญให้ทานอยู่เสมอ พระราชาองค์ใหม่จะต้องปฏิบัติตาม โดยการให้ทานทำบุญอยู่เสมอเช่นกัน ด้วยความร้อนรุ่ม ในสิ่งที่เห็นจากอดีตที่ผ่านมา ในใจของท่านมีแต่พระปลอม ในใจของท่านมีแต่ความเศร้าหมอง ครั้นจะไม่ทำบุญก็กลัวชาวเมืองตำหนิ พอทำบุญครั้งใด ก็เสียดายในทานนั้นๆ ทุกครั้งไป อยู่มาวันหนึ่ง มีพระอรหันต์ 500รูป มาบิณฑบาตรในเมือง ครั้นจะไม่ทำบุญก็ไม่ได้ เพราะเป็นประเพณีเก่าของพระราชาองค์ก่อน จึงจำใจในการทำบุญในครั้งนี้ ครั้นพอทำบุญกับพระอรหันต์ ครบทั้ง 500รูป ก็เกิดเสียดายในทานทั้งหลาย เพราะคิดว่า เป็นพระปลอม มาหลอกเราแน่ ในที่สุด พระราชาองค์นี้ ก็เกิดความทุกข์มากมายมหาศาล เพราะเสียดายในทานทั้งหลายที่ทำไป ก็เกิดความตรอมใจ เกิดความทุกข์เวทนาจิตใจเศร้าหมอง ในที่สุดก็ถึงแก่ความตาย ก่อนสิ้นใจ ก็คิดเห็นแต่พระอรหันต์ปลอมทั้งหลาย ในที่สุดก็ตกไปสู่นรก เพราะการทำบุญแท้ๆ ดังที่กล่าวมา ทำบุญกับโจรได้ขึ้นสวรรค์ ทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรก ทุกสื่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจ มีใจกำหนด มีใจให้ผล ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ดังนี้แล
   
 13. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  วัวชื่อนางเขียว กลับชาติมาเกิด ชดใช้หนี้กรรม

  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> [FONT=&quot]เป็นเรื่องจริง เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น แม่วัวตัวหนึ่งชื่อ นางเขียว มีลูกติดหนึ่งตัว นางเขียวชาติก่อนเป็นคน มีลูกเป็นผู้ชาย1คน และได้ลูกสะใภ้ที่ดี เมื่อเกิดเป็นแม่วัว ก็ยังระลึกชาติเก่าได้ พูดไม่ได้ แต่ฟังภาษาคนออก จิตที่ระลึกชาติเก่าได้ ได้ไปเข้าฝันลูกสะใภ้ เมียของลูกชายครั้งเป็นคนว่า แม่มาเกิดแล้ว แต่เกิดเป็นวัว ชื่อนางเขียว เพราะแม่เป็นหนี้เขา 5 บาท (บอกชื่อเจ้าหนี้) ยังไม่ได้ใช้หนี้เขา แม่ตายแล้วจึงมาเกิดเป็นวัว เพื่อใช้แรงกายแทนหนี้ ขอให้ลูกนำเงิน 5บาท ไปใช้หนี้แทนแม่ด้วย ส่วนลูกสะใภ้ ก็ไม่กล้าบอกความฝันกับสามี ต่อมาจิตของนางเขียว ก็ไปเข้าฝันลูกสะใภ้อย่างนั้นอีก ลูกสะใภ้ก็ไม่กล้าบอกสามีเช่นเดิม จากนั้นอีก 2 อาทิตย์ต่อมา จิตของนางเขียวก็ไปเข้าฝันลูกชาย บอกข้อความอย่างเดียวกัน กับที่ไปเข้าฝันลูกสะใภ้ พอตื่นตอนเช้า ลูกชายก็เล่าความฝันให้ภรรยาฟัง ภรรยาจึงพูดขึ้นว่า วัวนางเขียวนั้นเป็นแม่ของเราจริงๆ สามีจึงถามภรรยาว่า เธอรู้ได้อย่างไร? ภรรยาตอบว่า วัวนางเขียวก็มาเข้าฝันฉัน อย่างที่พี่ฝันเหมือนกันถึง 2 ครั้งแล้ว สามีจึงต่อว่าภรรยา ทำไมเธอถึงไม่บอกฉัน ภรรยาตอบว่า ฉันกลัวพี่โกรธ หาว่าแม่พี่ไปเกิดเป็นวัว เราควรนำเงินไปใช้หนี้แทนแม่ 5 บาท และเงินอีก 1 พันบาท ไปซื้อแม่มาเลี้ยง ให้แม่ของเรามีความสุข สามีพอใจเป็นอย่างมาก จึงได้นำเงินไปบ้านเจ้าหนี้ พอดีก็ไปพบป้า ที่เป็นเจ้าหนี้ของแม่ จึงถามได้ความว่า แม่เขาเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ เป็นหนี้ที่ยังไม่ได้ใช้ 5 บาทจริง ตรงตามความฝัน จึงบอกความประสงค์ จะนำเงินมาใช้หนี้แทนแม่ 5 บาท ป้าเจ้าหนี้บอกว่า ป้าไม่เอาหรอก เพราะอธิฐานยกหนี้ให้แล้ว ตอนไปเผาศพแม่เธอนั้นแหละ ป้าเจ้าหนี้ก็จึงย้อนถามไปว่า เธอรู้ได้อย่างไร ว่าแม่ของเธอติดหนี้ป้าอยู่ 5 บาท เขาจึงตอบไปว่า วัวของป้าชื่อนางเขียว ไปเข้าฝันเมียของผมถึง 2 ครั้ง และครั้งที่ 3 ก็ไปเข้าฝันกับผม บอกข้อความเดียวกันว่า แม่เกิดเป็นวัวชื่อนางเขียว อยู่ที่บ้านของป้า ขอให้ลูกนำเงิน 5 บาท มาใช้หนี้แทนแม่ด้วย ผมจึงรู้ว่า แม่ผมเป็นหนี้ป้าอยู่ 5 บาท วันนี้ผมจึงนำเงินมา หนึ่งพันบาท เพื่อขอซื้อวัวแม่ผมไปเลี้ยงดูให้มีความสุข ป้ากรุณาขายให้ผมด้วยเถิด ป้าจึงพูดว่า ป้าไม่กล้าขายแม่ของเธอหรอก นางเขียวมีลูกติด 1 ตัว อยู่ที่ฝูงโน้น เธอจงไปเรียกเอาเองเถิด ถ้ามันตามเธอไป ป้าก็ยกให้เธอเอามันไปได้เลย ไม่ต้องซื้อ 2 สามีภรรยา จึงไปที่ฝูงวัวทั้งหลายฝูงนั้น ร้องเรียกว่า แม่เขียว แม่เขียว พอวัวนางเขียวได้ยิน ก็เดินออกจากฝูงมาหา 2สามีภรรยา พร้อมลูกแหง่ 1 ตัว ที่ดวงตาของวัวนางเขียว มีน้ำตาไหลพราก 2สามีภรรยา เดินไปยืนอยู่ข้างๆ แล้วพากันร้องไห้ เมื่อกลั้นน้ำตาได้แล้ว จึงนัดกัน เดินออกมาห่างๆ เฉยๆ โดยไม่ร้องเรียกอีก ดูซิว่า แม่เขียวจะตามมาอีกไหม ปรากฏว่า แม่เขียวกับลูกแหง่ ก็เดินตาม 2 สามีภรรยา ซึ่งเป็นลูกชาย และลูกสะใภ้ของตน เมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่ 2สามีภรรยา เมื่อบอกกิริยา และอาการ ของแม่วัว ให้ป้าเจ้าหนี้เข้าใจดีแล้ว และกล่าวคำขอบพระคุณ กับป้าเจ้าของหนี้ เรียบร้อยแล้ว จึงพาแม่วัวและลูกแหง่ไปเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ตลอดจน สิ้นอายุขัย ของวัวนางเขียว ดังนี้แล[/FONT]
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
   
 14. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  ธรรมชาติ สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ในมหาสากลอนันตจักรวาลย์ ให้มีความเป็นกลาง ในการ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของสิ่งต่างๆ ในมหาสากลอนันตจักรวาลย์ โดยการสร้าง วัฏสงสาร คือเครื่องหมุน ผลัดเปลี่ยน เวียนเกิดเวียนตาย หมุนรอบ เปลี่ยนแปลง ผลัดกันเกิด ผลัดกันตาย ไม่มีวันจบสิ้น เป็นอมตะตลอดกาล ดวงจิตของทุกสรรพสิ่ง ในมหาสากลอนันตจักรวาลย์นี้ ไม่มีวันแตกดับ เพราะมันคือธรรมชาติ ตามความเป็นจริง ในสิ่งเป็นกลาง ดังนี้แล
   
 15. ponz2

  ponz2 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 สิงหาคม 2015
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +0
  ความลับของธรรมชาติมีไว้ให้เราค้นหา
   
 16. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  แสงแดด สายลม น้ำ ดิน คือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ในมหาสากลอนันตจักรวาลย์ทั้งหลายทั้งปวง ให้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ดับไป เกิดขึ้น ตั้งอยู่
  ตั้งอยู่ ดับไป เกิดขึ้น ไม่ได้หายไปไหน ทุกสรรพสิ่ง ยังคงอยู่ที่เดิม บริเวณเดิม
  อุปมามีดังนี้ เม็ดทรายทั้งหลาย มารวมอยู่ในที่เดียวกัน บริเวณเดียวกัน ถูกก่อขึ้นให้เป็นเจดีย์ทราย ยอดของเจดีย์ทราย มีทรายอยู่หนึ่งเม็ด ที่สูงกว่าเม็ดทรายทั้งหลายทั้งปวง ในที่สุดเจดีย์ทราย ก็ถูกทำลาย กลายเป็นกองทรายที่เสมอกัน ถูกก่อขึ้นมาใหม่ เป็นเจดีย์ทรายใหม่ ที่มาจากทรายเม็ดเดิมทั้งหลายทั้งปวง ผลัดกันไปสู่ยอดเป็นเจดีย์ทราย พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น ไม่ได้หายไปไหน
  ต้นไม้ใหญ่มียอดอ่อนสูง ใบไม้แก่เหลืองร่วงหล่น ลงสู่พื้นดิน กลายเป็นปุ๋ย ไปเลี้ยงยอดอ่อน ต้นไม้ใหญ่แตกใบใหม่ อาศัยปุ๋ยจากใบไม้เก่า ที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินที่เป็นบริเวณเดิม และที่เดิมของต้นไม้ใหญ่ต้นนั้น ใบไม้เก่ากลายเป็นใบไม้ใหม่
  ใบไม้ใหม่กลายเป็นใบไม้เก่า เวียนเกิดเวียนตาย อยู่อย่างนี้ในที่เดิม บริเวณเดิม เหมือนเจดีย์ทราย เม็ดทรายทั้งหลายทั้งปวง เปลี่ยนกันเป็นยอด ของเจดีย์ทราย ที่อยู่ในที่เดิม และบริเวณเดืม ฉันใดก็ฉันนั้น ฝนตกหนักหนาเม็ด ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้า กายเป็นน้ำไหลลงสู่คลอง เป็นแม่น้ำไหลลงสู่ทะเล กลายเป็นน้ำทะเล น้ำทะเลกลับกลายมาเป็นน้ำฝนใหม่ ฉันใดก็ฉันนั้นดังนี้แล
  เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ตั้งอยู่ ดับไป เกิดขึ้น ดับไป เกิดขึ้น ตั้งอยู่
   
 17. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  ทำดีคิดดีย่อมได้ดี มีแต่ความสุข ทำชั่วคิดชั่ว ได้แต่สี่งชั่ว เต็มไปด้วยความทุกข์ ใครสร้างสิ่งไหนก็ได้แต่สิ่งนั้น ไม่ว่าบุญหรือบาบ กรรมของสัตว์ กรรมของใครก็กรรมของมัน เกิดจากการกระทำทั้งสิ้น ได้รับผลอย่างแน่นอน พูดมากเสียมาก ไม่พูดไม่เสีย สิ่งที่พูดเป็นสิ่งดี สิ่งที่พูดสร้างกุศล
   
 18. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  ธรรมชาติคือสิ่งเกื้อหนุน พึ่งพาอาศัยซึ้งกันและกัน เป็นแดนเกิดทุกสรรพสิ่ง ที่เราได้เห็นบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ต้นไม้ใบหญ้า ทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดมาจากดิน ทุกสิ่งทุกอย่างคือแท่งดิน เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ดินแท่งใหม่ อาศัยดินตัวเก่า หมุนเวียนกันเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดไป เหมือนฝนตัวใหม่ อาศัยฝนตัวเก่า เกิดมาจากที่ีเดียวกัน คือทะเล ฉันใดก็ฉันนั้น ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาจากดิน ก็ต้องกลับไปสู่ดินเหมือนเดิม
   
 19. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  เห็นจริงทำจริง เห็นเล่นทำเล่น ไม่เห็นไม่ทำ เห็นคือเรา ไม่เห็นคือเรา
  รู้จริงทำจริง รู้เล่นทำเล่น ไม่รู้ไม่ทำ รู้คือเรา ไม่รู้คือเรา
  ดาวอยู่บนท้องฟ้า เราอยู่ในโลก คือสิ่งที่เหมือนกัน ดาวก็ธรรมชาติ ท้องฟ้าก็ธรรมชาติ เราก็ธรรมชาติ โลกก็ธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่าง ในอนันตมหาสากลจักรวาลย์ ล้วนเป็นธรรมชาติ
  ธรรมชาติคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ในอนันตมหาสากลจักรวาลย์นี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ธรรมชาติคือเรา เราคือธรรมชาติ ธรรมชาติมี เรามี ธรรมชาติเป็น เราเป็น ธรรมชาติเกิด เราเกิด ธรรมชาติดับ เราดับ ธรรมชาติตั้งอยู่ เราตั้งอยู่ อมตะตลอดกาล

   
 20. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> [FONT=&quot]โลกทั้ง[/FONT]3[FONT=&quot]มีจริง เห็นได้จริง[/FONT] [FONT=&quot]สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ยมโลก มนุษย์โลก พรหมโลก มีจริง[/FONT] [FONT=&quot]กาลเวียนว่ายตายแล้วเกิดมีจริง เห็นได้จริง สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย[/FONT] [FONT=&quot]เวรกรรมได้รับผลจริงในชาตินี้ ทำสิ่งใดก็ได้รับผลในสิ่งนั้น[/FONT] [FONT=&quot]ในชาตินี้แน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่าง ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง[/FONT] [FONT=&quot]เกิดขึ้นได้ที่เราจริงๆ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทุกสิ่งทุกอย่าง[/FONT] [FONT=&quot]ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เกิดขึ้นกับเราจริงๆ มีจริง ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง[/FONT] [FONT=&quot]ในอนันตมหาสากลจักรวาลย์ ไม่มีที่สิ้นสุด[/FONT]
  [FONT=&quot]รู้เหตุของสิ่งทั้งหลายทั้ง[/FONT] [FONT=&quot]ปวงแห่งอดีต ย่อมเห็นผลของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแห่งอนาคต[/FONT] [FONT=&quot]รู้เห็นได้อย่างแจ่มชัด นั่นคือญาณทัสสะนะที่เกิดขึ้น[/FONT] [FONT=&quot]กับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ญาณทัสสะนะ คือตาจิตที่อยู่ภายใน[/FONT] [FONT=&quot]สว่างไสวอยู่ในปัจจุบัน ทุกลมหายใจเข้าออก ของผู้ปฏิบัติธรรม[/FONT]
  [FONT=&quot]ญาณทัสสะ[/FONT] [FONT=&quot]นะ เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันเท่านั้น โดยอาศัยเหตุ ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง[/FONT] [FONT=&quot]จากอดีต และผลของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง จากอนาคต มาหยั่งรู้ พิจารณา[/FONT] [FONT=&quot]ด้วยสติปัญญา ในหลักของสมาธิ อันมั่นคง เพื่อให้เกิดความรู้ เมื่อรู้แล้ว[/FONT] [FONT=&quot]ย่อมเข้าถึงปัจจุบันอันหมดจด สว่างไสว ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง[/FONT] [FONT=&quot]ไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นในการบรรลุธรรมของเราได้เลย[/FONT] [FONT=&quot]สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น อยู่ภายนอกตัวของเรา คือของปลอม[/FONT] [FONT=&quot]รู้ก็รู้ของปลอม แจ้งก็แจ้งของปลอม เห็นก็เห็นของปลอม จริงก็จริงของปลอม[/FONT] [FONT=&quot]ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ก็ของปลอม[/FONT]
  [FONT=&quot]สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดขึ้นภายใน[/FONT] [FONT=&quot]ตัวของเรา ดวงจิตของเรา คือของจริง รู้ก็รู้ของจริง แจ้งก็แจ้งของจริง[/FONT] [FONT=&quot]เห็นก็ของจริง จริงก็จริงของจริง ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ก็ของจริง[/FONT]
  [FONT=&quot][/FONT]
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ตัวกระทำไม่ตายเวรกรรมมีจริงทุกสิ่งเป็นกลางตามธรรมชาติ
 1. นายวิชัย มณีรัมย์
  ตอบ:
  310
  เปิดดู:
  881

แชร์หน้านี้

Loading...