ตั้งกองทุนส่งพระเรียนต่อโท-เอก

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 3 ตุลาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,929
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,701
  ค่าพลัง:
  +6,288
  e0b887e0b897e0b8b8e0b899e0b8aae0b988e0b887e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b895.jpg
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยปีที่ 126 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธาน มีพระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดี มมร. กล่าวถวายรายงานว่า

  มมร.จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบูรพาจารย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งในการนี้สมเด็จพระสังฆราชโปรดให้สาธุชนร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระกุศล “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์”

  ซึ่งทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นสำหรับพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาต่อในระดับปริญญา โทและปริญญาเอกในต่างประเทศด้านพุทธศาสนา ปรัชญา และภาษาศาสตร์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้เป็นพระนักวิชาการที่เข้าใจและสามารถเผยแผ่พระธรรมวินัยได้อย่างลึกซึ้ง และมีความสามารถด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานสากล เป็นการทำให้กิจการพระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการต่างประเทศ ได้เข้ามาศึกษาพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ดังนั้น พระภิกษุสามเณรที่มีศักยภาพเป็นเลิศจึงควรได้รับการส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง

  พระราชปฏิภาณโกศล กล่าวต่อไปว่า ในนาม มมร. รู้สึกสำนึกในพระเมตตาคุณที่โปรดประทานกัปปิยภัณฑ์เป็นทุนประเดิม และโปรดประทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระนามจัดตั้งเป็นชื่อทุนการศึกษาพร้อมกับทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเพื่อจัดการบริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนาสนองพระเมตตาคุณต่อไป.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/local/1674236
   

แชร์หน้านี้

Loading...