เรื่องเด่น ตั้งพระพุทธรูปภาพสังเวชนียสถานสนามบินพุทธคยา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 13 พฤศจิกายน 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,129
  กระทู้เรื่องเด่น:
  609
  ค่าพลัง:
  +1,815
  95420_th.jpg
  ตั้งพระพุทธรูปภาพสังเวชนียสถานสนามบินพุทธคยา
  งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยระดับอินเตอร์


  การก้าวไปของงานไปเผยแพร่พุทธศาสนาในแดนกำเนิดแห่งพระรัตนตรัยที่พระธรรมทูตไทยการปฎิบัติงานด้วยการนำศาสนามาเป็นเครื่องเชื่อมต่อศรัทธาต่อศรัทธา มีวัดวาเกิดขึ้นตามสังเวชนียสถาน มีที่อำนวยความสะดวกห้องน้ำที่พักของผู้แสวงบุญระหว่างเดินทางและการเข้าดูแลด้านการบรรยายและประกอบพิธีเรียกว่าพระธัมมวิทยากร สายประเทศอินเดียกำลังขับเคลื่อนไปสู่สถานที่ต่างๆซึ่งมีพุทธภูมิคือสังเวชนียสถานเป็นหลังจากที่ชาวพุทธหลั่งไหลกันไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ ที่ประสูติตรัสรู้ ที่แสดงปฐมเทศนาและสถานที่นิพพานของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลก

  การยกระดับงานของพระธรรมทูตไทยยังเข้าใกล้ชิดในศูนย์กลางการขึ้นลงของผู้แสวงบุญนานาชาตินั่นก็คือสนามบินเมืองพุทธคยา โดยการยกระดับงานเผยแผ่ให้ขยายวงกว้างและปรับระดับจากพื้นล่างซึ่งเป็นฐานเดิมให้สูงขึ้นเป็นงานอินเตอร์โดยการจัดตั้งพระพุทธรูปในสนามบินและการติดภาพสังเวชนียสถานอันสำคัญในสนามบินตรง เป็นดั่งเครื่องนำสายตาของผู้โดยสารขึ้นลงอย่างได้ผลที่ปรากฏแห่งประวัติศาสตร์จะต้องจารึกถึงงานเผยแผ่พระธรรมทูตระดับอินเตอร์ประเทศไทยหน้าตาของคนไทยและหัวใจของชาวพุทธนานาชาติร่วมกันจัดตั้งพระพุทธรูปและจัดทำสวนพุทธที่หน้าอาคารสนามบินตั้งพระพุทธะปฏิมาด้วยหินแกะสลักปางพุทธะเมตตาให้ผู้ไปมาได้ประจักษ์ระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา

  พร้อมกับจัดทำซุ้มและสวนเป็นที่ประกาศถึงความพร้อมด้วยศรัทธาของชาวพุทธไทยด้วยความร่วมมือของชาวพุทธนานาชาตินับเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันอนุโมทนาแสดงความปีติยินดีเป็นเกียรตเป็นศักดิ์ศรีเป็นหน้าเป็นตาของพุทธบริษัทชาวไทยวัดไทยพุทธคยากับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลีร่วมกับพุทธบริษัทชาวไทยอินเดียและนานาชาติจัดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ทุกท่านเห็นเป็นมิ่งขวัญของผู้มาเยือนและมาสักการะสังเวชนียสถานซึ่งที่แห่งนี้เป็นประตูการเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง

  โครงการนี้เป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างพุทธภูมิกับสุวรรณภูมิการจัดสร้างที่ พักผู้แสวงบุญที่พุทธคยาคือวัดไทยพุทธคยาวัดแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างขึ้นในต่างประเทศที่ประเทศไทยคือวัดสุวรรณภูมิใกล้กับสนามบินสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รองรับส่งและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ไปแสวงบุญอินเดียเนปาล การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบินพุทธคยากับการสร้างขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยจึงเป็นเนื้อหาอันเดียวกันบนความภูมิใจของชาวไทยและชาวพุทธนานาชาติโดยแท้
  ………

  (หมายเหตุ : ข้อมูลจากวัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล)

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/politic/95420
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 พฤศจิกายน 2017

แชร์หน้านี้

Loading...