ตามรอยพระศาสดานั้นรู้ทันธรรมกาย (ตาสว่าง)

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย คมสันต์usa, 23 กรกฎาคม 2013.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542

  ผมก็มีเจตนาประสงค์ที่จะให้มีผู้สืบทอดภาวนาในส่วนปฏิบัติ ปฏิเวธ ให้มากกว่านี้เช่นกัน

  สิ่งที่ผมยังเชื่อมั่นในครูที่สืบทอดวิชชาสายตรงจากหลวงปู่สด คือ ท่านรองเจ้าอาวาส ( หลวงปู่วีระ) ท่านอยู่ที่กุฏชั้นสอง เป็นกุฏิเก่า เรียบง่ายธรรมดาครับ
  ถ้าใครได้เบื้องต้น แล้วท่านต่อวิชชาฯให้โดยไม่ปิดบังเลย ไม่ต้องถวายเงินเป็นพัน หมื่น แสน ล้าน ก่อนก็ได้เข้าพบ หากท่านไม่อาพาธ ยิ่งถ้าได้เบื้องต้นแล้ว ให้กราบเรียน เพื่อให้ท่านพิจารณาต่อวิชชาได้ครับ


  ทุกวันนี้สังขารท่านอายุก็เก้าสิบกว่าๆแล้ว จึงถนอมท่านไว้ ปกติท่านจะลงคุมภาวนาที่หอสังเวชฯที่เก็บร่างหลวงปู่สดช่วงบ่ายวันพฤหัส ถ้าท่านพูดไม่สะดวก ก็จะเปิดเทปเสียงหลวงปู่สด แล้วท่านคุมภายในให้ครับ ใครมีตาดี ก็จะทราบเอง


  ...............เรื่องผู้บวชในวัดปากน้ำฯ ที่ไม่เข้มแข็งในการเจริญภาวนา บางท่านอาจยังเกี่ยวข้องกับทางโลกมาก หรือ มุ่งปริยัติอย่างเดียว ปฏิบัติ ปฏิเวธ ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเดิมที่หลวงปู่สดท่านวางไว้ ก็มีบ้าง เพราะหลายท่านที่มีกำลังมีช่องทางจะให้ลูกหลานตนได้บวชวัดที่มีชื่อเสียงเค้าก็ทำได้ แต่จะให้เป็นพระภายในด้วยนั้นก็แล้วแต่ตัวผู้บวชเองด้วย

  ผู้ที่เจริญวิชชาได้ ท่านก็เป็นพระเงียบเป็นส่วนมาก ไม่ค่อยไปยุ่งกับเรื่องวุ่นวายเท่าไร ก็เฉยๆไป


  หลายคนที่ทราบ แต่่จะเข้าไปสนับสนุนเต็มที่ในส่ว่นผู้ที่มุ่งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่พระศาสนา ..แม้แต่ในสมัยหลวงปู่สด ก็เป็นเช่นนี้ครับ

  ...หลวงปู่สดท่านถึงเคยกล่าวไว้ (มีเสียงอัดเทป) ไว้ประมาณว่า "ทั่วทั้งวัดปากน้้ำนี้ จะมีใครทราบว่า หลวงพ่อวัดปากน้ำกำลังทำอะไรอยู่ เพื่ออะไร กับเหล่าผู้ที่เข้าถึงธรรมกาย ฯลฯ"


  ที่คุณ RAMING ติงมา หลายคนก็ทราบ แต่ก็ได้แต่ทำตามหน้าที่และกำลังที่ตน จะทำได้ให้ดีที่สุด เพราะ จะไม่ลืมที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนไว้ว่า

  "ต้องสร้างคนก่อน" ...ตราบจนสิ้นชีวิต...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 24 กันยายน 2013
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  ...่ตามที่ผมเคยโพสไว้ว่า


  เห็นดวง เห็นองค์พระ อย่าแช่ไว้

  ให้รีบมาต่อวิชชา กับหลวงปู่วีระ รองเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ หรือ ที่วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี

  เพราะ จะไม่ต้องมัวจมอยู่แต่อารมณ์ที่ยังไมเที่ยงของสมาธิ


  .ต้องก้าวหน้า ใช้สมาธิเป็นฐานเจริญสู่ปัญญา ขึ้นไปอีก

  ผู้ทราบจุดประสงค์ที่หลวงปู่สดวางไว้ จะไม่มีการจม แช่ เพลินกับ ทานที่ขาดปัญญา ศีลที่เป็นเพียงสีลพตปรามาส สมาธิที่ยังไม่มั่นคงจนคล้อยตามอุปกิเลส ตัณหา อุปาทานใดๆ

  เป็นการหยุดเพื่ออริยทรัพย์ภายในก่อน ไม่ได้หยุดเพื่อแสวงหาทรัพย์ภายนอก
  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
  หากหลวงปู่วีระ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ท่านอาพาธตามอายุสังขารที่มากกว่า 90 แล้ว ถ้าผู้มีความประสงค์จะต่อวิชชาฯ ขอแนะนำให้ติดต่อ
  ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดฯ ที่ราชบุรี ด่วน เพราะ หลวงป๋า เจ้าอาวาส ท่านเป็นศิษย์ที่รับวิชชาฯตรงจากหลวงปู่วีระ ที่เชื่อใจไว้ใจได้ และ ไม่ปิดบังวิชชาฯใดๆ


  ถ้าผู้สนใจปฏิบัติได้เข้าถึงแล้ว และท่านรับได้เท่าไร ก็เต็มที่เลยครับ ...  ทุก1-14 พฤษภาคม กลางปีและ ทุก1-14 ธันวาคม


  อบรมพระกัมมัฏฐานรุ่นกลางปี (ฆราวาสเข้าร่วมอบรมได้) ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชุบรี
  - ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้จิตสงบ พบดวงใส
  - ขั้นกลาง เพื่อต่อจากดวงใส เป็น 18 กาย และต่อไปถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า
  - ขั้นสูง เพื่อตรวจภพตรวจจักรวาล เจริญวิชชา และละกิเลสในใจตน
  นำโดย พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล, ป.ธ.6) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม พระวิทยากร และอุบาสก อุบาสิกาวิทยากร ที่ครูบาอาจารย์คัดเลือกให้สอนสมาธิได้

  - ปฏิบัติธรรมรวมกลุ่มใหญ่
  - ปฏิบัติธรรมแยกกลุ่มย่อยกับวิทยากร
  - ฟังธรรมจากพระมหาเถระ


  [​IMG]
  หมายเหตุ ถ้าได้เบื้องต้น ตั้งแต่ดวงปฐมมรรค แล้ว ไม่สามารถรอการอบรมประจำปีช่วงกลางเดือนพฤษภาคม หรือ กลางเดือนธันวาคมได้ แนะนำให้ติดต่อประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดฯราชบุรีด่วนเลย เพื่อพัฒนาตนภายใต้การดูแลที่ตรงแนวทางที่ครูยุคต้นท่านวางไว้
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 24 กันยายน 2013
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  ....ภาพถ่ายการเจริญภาวนาเบื้องต้น ณ หอสังเวชฯ ที่เก็บร่างหลวงพ่อวัดปากน้ำ ทุกวันพฤหัส ช่วงบ่าย หลวงปู่วีระจะคุมสอน


  [​IMG]  [​IMG]

  ---------------------------------------------------------------------------

  หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิรมิต
  หอสังเวชนียมงคลนิรมิต เป็นสถานที่ประดิษฐานสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ศูนย์รวมจิตใจชาววัดปากน้ำและคณะศิษยานุศิษย์
  [​IMG]

  [​IMG]


  ประวัติความเป็นมา

  หลังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำมรณภาพลง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 คณะศิษยานุศิษย์ได้ประดิษฐานศพของหลวงพ่อไว้ที่ห้องโถงชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมภาวนานุสนธิ์ เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
  หลังจากงานซ่อมพระอุโบสถ และผูกพัทธสีมาใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะศิษย์อันมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ในขณะที่ดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต เป็นประธาน ได้ปรึกษาและตกลงใจเป็นเอกฉันท์ว่าจะต้องสร้างที่ประดิษฐานศพของหลวงพ่อขึ้นใหม่แทนที่จะตั้งไว้บนชั้น 3 ของโรงเรียนตลอดไป จึงได้สร้างตึกทรงไทยสองชั้นขึ้น ณ บริเวณซึ่งเป็นกุฎิไม้ที่หลวงพ่อเคยอยู่มาก่อน


  การก่อสร้างสถานที่ประดิษฐานศพของหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นเอกเทศโดยไม่ต้องปะปนกับเสนาสนะอื่นๆ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะไม่สูงชันและไม่ลำบากต่อผู้สูงอายุ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2507
  หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิรมิต ได้กลายเป็นศูนย์รวมใจของชาววัดปากน้ำ ในการประกอบบุญกุศลต่างๆ เป็นสถานที่รองรับสายธารศรัทธาของสาธุชนที่มีความเลื่อมใส ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ เปิดให้สาธุชนมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายหลวงพ่อเป็นประจำทุกวัน มีการเจริญสมาธิภาวนาทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสองโมง ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ซึ่งพระองค์เคยรักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นเวลา 6 ปี และยังประดิษฐานรูปหล่อเหมือนของพระภาวนาโกศลเถร (ธีระ คล้อสุวรรณ) ศิษย์เอกของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเจริญสมถวิปัสสนาอีกรูปหนึ่ง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 26 กันยายน 2013
 4. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  พระราชพรหมเถระ วีระ คณุตตโม (ท่านเจ้าคุณภาวนา ) รองเจ้าอาวาส และ อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา ผู้สร้างพระผงหลวงพ่อวัดปากน้ำ รุ่น ๓  ร่วมกับหลวงพ่อวัดปากน้ำ
  และ ซ้อนวิชชาสร้างพระผงของขวัญรุ่น ๔   ๕   ๖ และทีวัดปากน้ำนำออกให้บูชา
  ที่หลายท่านมีประสพการณ์ ที่เกี่ยวกับพระผง วัดปากน้ำ และหายากขึ้นทุกวัน ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC05587.JPG
   DSC05587.JPG
   ขนาดไฟล์:
   474.5 KB
   เปิดดู:
   47
  • PICT0453.JPG
   PICT0453.JPG
   ขนาดไฟล์:
   958.2 KB
   เปิดดู:
   48
  • DSC05715.JPG
   DSC05715.JPG
   ขนาดไฟล์:
   557 KB
   เปิดดู:
   43
 5. raming2555

  raming2555 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,548
  ค่าพลัง:
  +18,899
  กระทู้Hotขึ้นมาแล้ว...

  เห็นไหมล่ะครับ...มือชง..กระทู้ฮอทขึ้นมาทันตาเห็น...
  เดี๋ยวคงจะได้ติด 5 ดาว เหมือนไก่ย่าง ตามอย่างท่าน toplus55 ในอีกไม่นาน...
  ซึ่งก็ดีเหมือนกัน จะได้ช่วยให้หลายๆคนตาสว่างอย่างที่ตั้งใจไว้...
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542


  ความจริงมีหลายท่านที่มีประสพการณ์อยู่ เดี๋ยวลองหามา
  ทั้งทางด้านแคล้วคลาดจากอันตราย ด้านจิตภาวนา ฯลฯ

  คุณคมสันต์และคุณRAMMING และสมาชิกท่านอื่น ที่มีประสพการณ์หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระวัดปากน้ำ คงต้องรบกวนช่วยบอกเล่า
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  สมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านยังครองสังขารกายเนื้ออยู่ ไม่ว่าใครจะทำบุญร่วมสร้าง
  หอพระปริยัติ ฯลฯ เป็นจำนวนเท่าไร ไม่ว่าเป็นคนยากไร้ เป็นเศรษฐี หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็จะมอบให้คนละหนึ่งองค์ เท่าเทียมกัน
   
 8. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,576
  [​IMG]
  พระองค์นี้ งามมากเจ้าค่ะ
   
 9. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,576
  หากคุณดาบหักจะกรุณา
  ติงใครขอชมพระของคุณด้วยนะคะ
   
 10. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,576
  ช่วงที่รอชมพระของแท้จากคุณดาบหัก
  ติงกลับมาดูรูปพระอีกครั้ง
  รู้สึกคุ้นตามากค่ะ
  หรือว่า...
   
 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542

  อย่ารอเคยครับ....

  เพราะว่า ผมปิดแผ่นทองแท้ไว้หนามาก คนที่ไม่ทราบ เค้าอาจคิดว่า
  ผมห้อยก้อนทองก้อนเล็กๆไว้ทำไม  บางคนก็อาจว่าผมโง่ ถ้าไปปิดทองแบบนั้นแล้ว ถ้าจะเก็บไว้ขายก็เสียราคา

  สำหรับผม ผมไม่ได้คิดแบบเค้าเลย

  สิ่งที่มีคุณค่าอนันต์ ไม่อาจหาเงินทอง ทรัพย์สินใดๆในโลกมาเปรียบได้
   
 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  พระเครื่ององค์ใดก็ตาม ที่ครูบาอาจารย์ต้นวิชชาหรือผู้สืบทอดที่บริสุทธิ์ ท่านประสิทธิ์ให้กับมือ นั้นมีค่าเปรียบไม่ได้กับราคานิยมใดๆในโลก

  เพราะ ขณะท่านประสิทธิ์หรือมอบให้นั้น ท่านจะอาราธนาคุณพระรัตนตรัย จักรพรรดิ์ รัตนะเจ็ด อีกทั้งสิ่งทั้งมวลที่ท่านมีวาสนาเกี่ยวกับตัวเรา เข้ามาให้กับเรา โดยมีองค์พระเป็นสื่อ

  มีจิตใจของเราที่ศรัทธามั่นคงเป็นเครื่องรองรับ พร้อมทั้งศีล สมาธิ ปัญญา

  วันใด ที่เราไม่รู้ค่า นำไปให้คนอื่นที่ไม่เห็นคุณค่าในทางธรรมแต่มีกิเลสแบบโลกๆ

  สายสัมพันธ์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาทอัญเชิญไว้ ก็จางคลาย

  แม้ราคาทางโลกอาจยังสูง หรือมีเงินบูชากลับคืนมา

  แต่คุณค่าที่ไม่อาจประมาณได้นั้น อาจสูญหาย จางคลาย
  ไปไกลแล้ว
   
 13. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,576
  ไม่มีใครว่าคุณโง่กระมังคะ
  เพราะไม่มีเหตุผลที่จะกล่าวเช่นนั้น
   
 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  มีสิครับ ก็ว่าที่เล่นทีจริง พวกเพื่อนๆที่เป็นเซียนพระเครื่องนั่นแหละ

  ยิ่งตอนผมเล่าให้ฟังเรื่องคุณเนาวรัตน์ ฯ ดาราดังในอดีต เอาพระวัดปากน้ำรุ่น แรกอมไว้ในปาก แล้วองค์พระท่านละลายในปาก ลงในท้องส่วนหนึ่ง ฟังแล้วอึิ้งกันเป็นแถว 5555
   
 15. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,576
  ใครจะว่าอย่างไร
  ก็ช่างเขานะคะ ^^
  เราฟังเอาสาระเฉพาะท่านที่กล่าวโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม
  ที่พูดเล่นๆ ก็ช่างเขา
  ....
  แปลกที่พระละลายนะคะ
  ปกติพระผงก็โดนน้ำได้ เพราะมีตัวประสานอยู่ค่ะ
  คุณเนาวรัตน์ กลายเป็นวัตถุมงคลไปเลย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ตุลาคม 2013
 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542

  ไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกครับ

  เพื่อนกัน ก็หยอกกันเล่น
  เพื่อนกัน รู้ใจกัน ถึงกึ๋นแล้ว ถึงคุยภาษาแรงๆ แต่ไม่มีอะไรกัน

  ถึงเป็นคนอื่น ที่เค้าเจตนาว่ากระทบ
  ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากอยู่แล้ว
  เพราะ สิ่งใดใครทำ ก็ต้องเป็นของคนทำอยู่แล้วครับ

  -------------------------
  ไม่เห็นแปลก
  ถ้าทราบถึงส่วนผสมขององค์พระรุ่นแรก แล้วจะเข้าใจว่าทำไมถึงละลายง่าย

  ไม่เหมือนพระรุ่นใหม่ๆ ที่มีส่วนผสมที่ไม่ทำให้องค์พระละลายง่ายเมื่อโดนน้ำ
   
 17. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  เล่ม 44 หน้า 606 (ปกสีน้ำเงิน)
  บางส่วนของ อรรถกถาปฏิสัลลานสูตร
  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
  อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓

  ความว่า ไม่พึงกล่าวธรรมเพื่อต้องการทรัพย์.
  เพราะผู้แสดงแก่ชนเหล่าอื่น
  ด้วยเหตุแห่งทรัพย์เป็นต้น
  ย่อมชื่อว่านำธรรมไปทำการค้า.
  อย่าเที่ยวเอาธรรมไปทำการค้าอย่างนั้น.

  อีกอย่างหนึ่ง
  บุคคลผู้ทำกรรมมีการสอดแนมเป็นต้น
  เหมือนคนของพระเจ้าโกศล
  ทำการสอดแนม
  เพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์เป็นต้น
  ดำรงตามกิจมีการสมาทานเพศบรรพชาเป็นต้น
  โดยไม่ให้คนอื่นสงสัย
  ชื่อว่านำธรรมมาทำการค้า.

  ฝ่ายบุคคลใด
  แม้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์ในศาสนานี้
  ก็ประพฤติพรหมจรรย์
  เพื่อปรารถนาเทพนิกายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง
  แม้บุคคลนั้นก็ชื่อว่า นำธรรมมาทำการค้า

  อธิบายว่า ไม่พึงประพฤติ คือ
  ไม่พึงกระทำการค้าด้วยธรรมอย่างนี้.
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC08985.JPG
   DSC08985.JPG
   ขนาดไฟล์:
   514.7 KB
   เปิดดู:
   40
  • 1 universe.jpg
   1 universe.jpg
   ขนาดไฟล์:
   130.5 KB
   เปิดดู:
   46
 18. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  อะไรคือ เครื่องป้องกันการหลงทาง.การมี..สติ รับรู้คือเหมือนพวงมาลัยในเวลาเราขับรถ แล่นไปบนถนนแห่งชีวิต
  ส่วนสัมปชัญญะคือ มีหน้าที่มาควบคุมตัวปัญญาในการถือพวงมาลัยรถและมีเบรกห้ามล้อพร้อม กับมรรคมีองค์แปดหรือ จี พี เอส ขององค์พระสัมมาฯ คอยบอกเส้นทางเดิน ให้ไม่ลอยกระทงหลงทาง มีสติ+สัมปชัญญะ
  และเมื่อหลงทางแล้ว...
  จะรู้ได้อย่างไรว่า กำลังหลงทางอยู่... ก็ถ้าเรากำลังดำเนินทางชีวิต ที่ผิดไปจากหลักศีลธรรมแล้ว ก็ถือว่ายังหลงทางอยู่ คือจะต้องเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย และไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และไม่ไปแสวงบุญนอกเขตบวรพระพุทธศาสนา
  แล้วจะกลับไปเริ่มตรงไหนดี..ให้มันถูกทาง เริ่นต้นใหม่โดยตั้งจิตใหม่เริ่มด้วยการรักษาศีล
  และศึกษาพระธรรมวินัย และน้อมนำมาปฏิบัติ โดยเดินตาม ทางสายกลางตามมรรคมีองค์มีองค์แปด
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC04720.JPG
   DSC04720.JPG
   ขนาดไฟล์:
   547.5 KB
   เปิดดู:
   37
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ตุลาคม 2013
 19. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  จากกรณีปิรามิด สายคาดเอ็ว หรือ ที่มีขนาดสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม ของ พระอาจารย์รัตน์ ถึง ที่สร้างพระแก้วองค์ใหญ่ เพื่อต้านภัยพิบัติ ของ พระเณรคำ หรือ (หลวงปู่เณรคำ)
  ทั้งสองกรณี เป็นบทเรียน ราคาแพง ของชาวพุทธที่ควรนำมาศึกษา อย่างยิ่ง
  เพราะอาศัยเพียงแต่ความเชื่อ หรือศรัทธา ที่ขาดไปด้วยสติมาควบคุมตัวปัญญา จึง เป็นอย่างที่ได้พบเห็นกันครับ ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ชาวพุทธเราจะ เข้ามาศึกษาในพระธรรมวินัย เพื่อทำความเข้าใจกับพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และเลิกส่งเสริมและสนับสนุนในสิ่งที่เป็นภัยพิบัติ ต่อพระพุทธศาสนา อย่างจริงจัง ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 1 universe.jpg
   1 universe.jpg
   ขนาดไฟล์:
   130.5 KB
   เปิดดู:
   65
  • wat dhammakai1.jpg
   wat dhammakai1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   18.4 KB
   เปิดดู:
   50
  • DSC04720.JPG
   DSC04720.JPG
   ขนาดไฟล์:
   547.5 KB
   เปิดดู:
   34
 20. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,576
  พระอาจารย์ท่านสอนว่า
  ให้เอาปัญญานำหน้าศรัทธา...
  คนเราเวลาตกอยู่ในอันตราย หรือกำลังมีความกลัว
  กลับเอาศรัทธานำหน้าปัญญา
  ลืมความเป็นเหตุและผลเสียสิ้น
   

แชร์หน้านี้

Loading...