ตำนานสร้าง"ไม้เท้ากายสิทธิ์" ของ ท่านอาจารย์ชุม ไชยคีรี

ในห้อง 'กระทู้เก่า' ตั้งกระทู้โดย vacharaphol, 4 มกราคม 2006.

 1. vacharaphol

  vacharaphol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  8,849
  ค่าพลัง:
  +27,128
  [​IMG] [​IMG]
  <TABLE width="90%"><TBODY><TR><TD class=smalltext>ไม้เท้ากายสิทธิ์<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  อาจารย์ชุม ไชยคีรี อาจารย์ตำรากุญแจไสยศาสตร์ ไขความลับ วิชาลึกลับ แห่งศาสตร์อิทธิฤทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์ ศาสตร์อัศจรรย์ <o:p></o:p>
  ทำพิธีครั้งพิเศษ สร้างไม้เท้ากายสิทธิ์ ชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น ตามตำราพิชัยสงคราม ซึ่งเป็นตำราคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งโบราณ แม้ตามตำราจะพรรณนาคุณไว้ตามวิสัยของพระอาจารย์เจ้า ผู้มีญาณสมาบัติ ซึ่งคนสมัยนี้ฟังแล้วเขาไม่สนใจว่าจะเป็นไปได้ แต่อาจารย์ชุม ไชยคีรี นักค้นคว้า ที่เคยค้นคว้าวิชาไสยาสตร์ไม่หน้าเชื่อ สร้างวัตถุมงคลหรือใช้คาถาอาคมพิสูจน์ความจริง เรียกร้องให้ผู้อื่นที่สนใจได้มาแล้ว ทำให้สิ่งไม่น่าเชื่อให้เป็นจริง อย่างอศัจรรย์มาแล้ว ตามตำราไม้เท้ากายสิทธิ์ ชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น ก็พรรณาคุณวิเศษไว้ว่ามีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุด นักรบบรรพบรุษของชาติไทยเคยใช้ได้ผลมาแล้ว แม้การรบสมัยปัจจุบันการรบจะผิดแผกแตกต่างกับการรบสมัยโบราณหรือภัยอันตรายนานาชนิดที่กำลังคุกคามสุจริตชนอยู่ในปัจจุบัน จนทุกคนนึกว่าป้องกันได้ยาก เมื่อพิจารณาถอยหลังไปถึงวิธีกำจัดภัยด้วยการนำเอาอิทธิฤทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ชนะมารมาแล้ว ที่พระอริยะเจ้าทรงปฏิบัติตามชนะศัตรูหมู่มารมาแล้ว ถ้าเราจะปฏิบัติตาม ถือหลักว่า คนในพระพุทธศาสนาต้องแสดงฤทธิ์และอำนาจแห่งธรรมยังมีอยู่ ขวัญของบุคคลในพระพุทธศาสนาก็คงจะดีขึ้น นักรบของชาติก็มีกำลังใจในการต่อสู้ ขอให้ถือว่า ทุกคนในชาติเป็นนักรบทั้งหมดแล้วแต่จะเป็นนักรบของชาติแนวหน้า หรือ แนวหลัง แม้แต่ภิกษุ สามเณร หรือ อุบาสก อุบาสิกา ก็เป็นนักรบ ทางธรรมะคือ รบเพื่อชนะกิเลส อ้นเป็นข้าศึกภายใน เพื่อทรงพระพุทธศาสนาไว้ <o:p></o:p>
  อาจารย์ชุม ไชยคีรี อาจารย์ไสยาศาสตร์ท่านคงพูดและทำอย่างนักไสยศาสตร์ ให้ผู้เชื่อถือมั่นรับรองว่า คุณพระเป็นที่พี่งกำจัดภัยได้จริงแก่ผู้เข้าถึง ไม้เท้าการยสิทธิ์ขอให้มีฤทธิ์ มีอำนาจ เป็นทิทย์อำนาจในทางที่ชอบด้วยศีลธรรมผู้ใดนำไปใช้ทางที่ดีที่ชอบขอคุณพระ และ คุณมหาเทพ จงรักษาผู้นั้นตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ ไม่ต้องกลัวว่าเป็นดาบ ๒ คม ไสยศาสตร์ความสำคัญอยู่ที่คำสั่งอาจารย์ ผู้ผิดคำสั่งอำนาจทั้งปวงเสื่อมหมดไป อาจารย์ทำไม้เท้ากายสิทธิ์เพื่อแจกแก่นักรบของชาติ แจกแก่พลเมืองดีช่วยเหลือประเทศชาติ เพื่อคงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่รอดปลอดภัย เพื่อความไม่ประมาท เป็นการเตรียมพร้อม เพื่อต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลาย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกโอกาส พร้อมกับความเชื่อตามตำราและเชื่อความสามารถของท่านเองว่า การสร้างไม้เท้ากายสิทธิ์นี้ก็คงเกิดผลเหมือนกับที่เคยสร้างวัตถุมงคลชนิดต่าง ๆ มาแล้วหลายๆ ครั้ง ซึ่งการสร้างทุกครั้งนั้น สามารถพิสูจน์ความจริงได้ เรียกร้องให้คนอื่นมาดูได้ มาเป็นเวลาถึง ๔๓ ปี สอนศิษย์ให้เข้าถึง สามารถพิสูจน์ความจริงได้ พิธีสร้างไม้กายสิทธิ์ก็คง ประสบผลตามตำราอย่างแน่นอน
  [​IMG]
  [​IMG]
  <TABLE width="90%"><TBODY><TR><TD class=smalltext>ไม้มงคลนามที่เอามาทำไม้เท้ากายสิทธิ์ เช่น<o:p></o:p>
  ไม้มะคาตายพราย ไม้มะคาฟ้าผ่า ไม้ประดู่ทรงธรรม ไม้ราชพฤกษ์ ไม้ชัยพฤกษ์ ไม้มหาพรหม (?) ไม้กรรมจัด ไม้กรรมจาย เฉพาะของท่านชายยาว ๓๕ ซม. ของท่านสุภาพสตรียาว ๒๐ ซม. สวยงามมาก<o:p></o:p>
  ๑. เลขยันต์ทำผงและดวงยันต์ ที่บรรจุในหัวไม้กายสิทธิ์ เป็นไปในทางอิทธิฤกธิ์ทางมหาอำนาจ ปราบศัตรู ทำให้ศัตรูเกรงกลัว ไม่คิดต่อสู้ ฆ่าศัตรูให้ตาย โดยไม่ต้องใช้อาวุธด้วย การอธิษฐานระลึกถึงพระแม่ธรณี ให้มาช่วยกำจัดอริราชศัตรู ที่เข้ามาเบียดเบียนมนษย์เบียดเบียนพระศาสนา หรือองค์พระมหากษัตริย์ หากว่าศัตรูผู้รุกรานล่วงล้ำเขตแดนเข้ามาขอให้พ่ายแพ้ ให้เจ็บ ให้ตาย หรือมีอันเป็นไปต่างๆ นานา นอกจากนั้นสามารถกำจัด ขับไล่ภูตผีปีศาจกันและแก้วตามตำราว่า ชี้ต้นตาย คือถ้าหากชี้ด้วย ต้นไม้เท้าทำให้ข้าศึกตาย ฉิบหาย หรือมีอันเป็นไป (ว่าตามตำรา) เป็นมหาอำนาจข่มนาม<o:p></o:p>
  ๒. เลขยันต์ที่บรรจุในปลายไม้เท้ากายสิทธิ์ วิเศษทางเมตตา ความสุข ความเจริญ แก้ถอดถอน ให้พรให้มีอายุมั่นขวัญยืน มีโชคลาภ ชี้อธิษฐานรักษาโรคภัย ที่เบียดเบียนมนุษย์ ตำราจึงว่า ชี้ด้วยปลายเป็น หมายถึงใช้ถอดถอนคำอธิษฐานที่สาปแช่งได้<o:p></o:p>
  ๓. รวมพระอาจารย์และอาจารย์สำนักกุญแจไสยศาสตร์ ที่มีความรู้ได้รับการศึกษาแนวเดียวกันรู้ตำราพิชัยสงคราม วิธีสร้างไม้เท้ากายสิทธิ์ตามตำราท่านอาจารย์ผู้เฒ่าปรมาจารย์แห่งเมืองพัทลุง ๒๐ กว่าอาจารย์ มีอาจารย์ชุม ไชยคีรี เป็นประธาน ได้อุดมฤกษ์ เขียนดวงยันต์ในแผ่นตะกั่ว วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ใช้เวลาเขียนยันต์ และชักยันต์ลบผง ณ สำนักกุญแจไสยาศาสตร์ ๗๐ วัน ครบถ้วนตามตำรา วันพุทธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ คณะพระอาจารย์ทุกท่านนำไม้เท้าเข้าไปทำพิธีในถ้ำแฝด วัดถ้ำแฝด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี บริกรรมบรรจุตระกรุด และผงวิเศษเข้าไปในหัวและปลายไม้เท้า วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ตรงกับเดือน ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ได้อุดมฤกษ์จุดเทียนชัย เวลา ๒๓.๑๙ น. เป็นเสร็จพิธีนำกลับไปสำนักกุญแจไสยศาสตร์ เริ่มแจกและส่งให้กับท่านที่สั่งจองและท่านที่คอยไปรับตั้งแต่วันศุกร์ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ เวลา ๙.๐๐ น.
  </TD></TR></TBODY></TABLE>​
  </TD></TR></TBODY></TABLE>​
   
 2. vacharaphol

  vacharaphol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  8,849
  ค่าพลัง:
  +27,128
  [​IMG] [​IMG]
  <TABLE width="90%"><TBODY><TR><TD class=smalltext>มีดครูเทพอาวุธ
  ของ อาจารย์ชุม ไชยคีรี สำนักกุญแจไสยศาสตร์
  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
  จากพิธีพรหมศาสตร์ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๙ รวมพราหมณ์ ๔ นิกาย และโยคีจากประเทศอินเดีย ลังกา และประเทศไทย รวมอาจารย์ไสยศาสตร์ ๑๐๘ อาจารย์ หัวมีดทำเป็นเศียรพระพิฆเณศว์ บรรจุเม็ดกริ่งพิเศษ ตัวมีดผสมด้วยเหล็กตามตำราคล้ายดาบฟ้าฟื้น ของขุนแผน ลงยันต์เทพศัตราวุธทั้ง ๕ สำเร็จเป็นเทพศัตราวุธ มีฤทธิ์ มีอำนาจ เหนือมนษย์ มีอานุภาพทำให้ภูตผีปีศาจเกรงกลัว ติดตัวเป็นเครื่องกันอาวุธดุจเครื่องรางของขลังอื่นๆ เป็นมีดครู คู่มืออาจารย์ไสยศาสตร์ หมอเฒ่า หมอยา อาจารย์ของนักสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม เป็นเทพบรมครูของนักการช่างทุกชนิด ใช้ทำพิธีแก้และกันอุบาทว์ เสนียดจำไร ขับไล่ภูตผีปีศาจ ทำน้ำมนต์แก่คุณถูกกระทำ ตัดและถอดถอนไสยที่เขากระทำได้ ใช้เป็นองค์ประธานในพิธีต่าง ๆ แค่ระลึกถึงองค์พระพิฆเณศว์ เทพบรมครูแล้วว่า “โอมพิฆเณศายะนะมะ” หลายๆ จบ นอกจากนั้นแล้ว เราก็พูดขอพร หรือว่าคาถาอื่นๆ เป็นต้นว่า โองการท้าวสหัมบดีพรหม องค์การเชิญครู แล้วแต่ว่าจะเหมาะสมกับเหตุการณ์ในพิธีการนั้น ๆ ขนาดยาว ๑๕ ซม. ค่ายกครู ๒๕๙ บาท ต่างจังหวัดเพิ่มค่าส่ง ๑๐ บาท
  การบูชาตั้งไว้ประจำ บ้านเรือน ร้านค้ากันไฟ กันโจร กันถูกกระทำด้วยวิชาไสยศาสตร์กันได้ทุกคนในครอบครัว ควรตั้งไว้หน้าพระ หรือใส่พานตั้งไว้ที่สูงๆ บูชาเป็นมหาเทพ เป็นเทพบรมครู ความขลังจะเพิ่มทวีขึ้นตามอำนาจความเชื่อแต่ละคนที่เรียกกันว่า มีแรงครูสูง ที่สูงกว่าเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย ขอกรรมสิทธิ์จงมีแก่ผู้ใช้ทุกท่าน
  <o:p></o:p>
  <o:p>ที่มา/ คัดจากหนังสือ พระครูสังฆวิจารณ์ฉัตร์ทันต์บรรพต (อาจารย์ทองเฒ่า) วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง พิมพ์ที่โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร พันเอก ดำรง สุวรรณเทศ ผู้พิมพ์โฆษณา พ.ศ.๒๕๒๔</o:p>
  </TD></TR></TBODY></TABLE>​
   
 3. p1000

  p1000 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2006
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +43
  โมทนาสาธุครับ
   
 4. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,361
  ค่าพลัง:
  +141,924
 5. เสาร์ห้า

  เสาร์ห้า สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +15
  กำลังหาข้อมูลอยู่พอดี ขอบคุณมากครับ(bb-flower
   
 6. ligore

  ligore เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มีนาคม 2005
  โพสต์:
  995
  ค่าพลัง:
  +5,803
  <TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">_/\_ _/\_ _/\_</TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 7. chayanintr

  chayanintr Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  32
  ค่าพลัง:
  +80
  ท่านใดพอจะมีอุปเท่ห์วิธีการใช้ไม้ครูท่านอาจารย์ชุมครับ พอดีได้มาแบบบังเอิญซึ่งเคยคิดอยากได้แต่ไม่มีวิธีการใช้ รบกวนด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...