ติดตามกิจกรรมพระกรรมฐาน

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย มุ่งเต็มใจ, 2 กุมภาพันธ์ 2007.

 1. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
 2. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
 3. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
 4. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
  [​IMG]
  พระสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา ท่านได้ทำวัตรเย็นกัน ที่วัดป่าบ้านค้อ อุดรธานี
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 ธันวาคม 2012
 5. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
  [​IMG]
  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่มหาปิ่น ปญฺญาพโล,
  พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม)
  ๓ แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐาน
   
 6. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
  [​IMG]
  พระผงจักรพรรดิ กับภัยพิบัติ

  ส่วนผสมในมวลสารของเนื้อพระผงจักรพรรดิ ประกอบด้วยผงจักพรรดิของหลวงปู่ดู่ที่หลวงตาม้า(พระอาจารย์วรงคต วิริยะธโร) วัดถ้ำเมืองนะ ท่านได้รับมาจากหลวงปู่ดู่โดยตรง การสร้างพระเครื่องของหลวงตาม้านั้น ท่านจะนำมวลสารต่างๆของหลวงปู่ดู่มาผสมรวมกับปูนซีเมนต์ขาวและน้ำมนต์จักรพรรดิ จากนั้นจึงนำไปกดพิมพ์ออกมา แล้วนำไปอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยพระคาถามหาจักรพรรดิ ท่านสร้างพระทุกวัน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
  การที่หลวงปู่ดู่สร้างหรืออนุญาตให้สร้างพระเครื่องพระบูชา ก็เพราะเห็นว่า ยังมีบุคคลจำนวนมากที่ขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเนื่องเพราะศิษย์หรือบุคคลนั้นมีจิตใจทั้งที่ใฝ่ธรรมล้วนๆ กับที่ยังต้องอิงกับวัตถุมงคลอยู่ ท่านเคยพูดว่า "ติดวัตถุมงคล ยังดีกว่าที่จะไปติดวัตถุอัปมงคล" อย่างน้อยก็ดึงให้ใจเขาติดอยู่กับพระเครื่อง ให้เห็นพระทุกวัน ก็เป็นพุทธานุสติ ใจเขาก็เป็นบุญ ดีกว่าปล่อยให้ใจเขาไปติดอยู่กับเหล้ายา กิเลสสิ่งที่ไม่ดีอื่นๆ

  คุณลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งในวัตถุมงคลของหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า นั่นคือการเกิดพระธรรมธาตุขึ้นที่องค์พระ ยิ่งผู้บูชานำพระผงไปกำขณะทำสมาธิ ที่องค์พระก็ยิ่งเกิดพระธรรมธาตุเสด็จมาเกาะมากมาย จนบางครั้งทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดความคมชัดขององค์พระได้เลย พระธรรมธาตุที่เสด็จมานี้ บ้างก็เป็นเกศาเสด็จ บ้างก็เป็นพระธาตุเสด็จ พระธาตุนี้เมื่อแรกเสด็จมาจะมีขนาดเม็ดเล็กๆ หลังจากนั้นขนาดของเม็ดพระธาตุจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

  และเป็นที่รู้กันดีในหมู่ลูกศิษย์ว่าพระของหลวงปู่หลวงตา ดิ้นได้ ยิ้มได้ พูดได้ทุกองค์ ทั้งนี้เป็นเพราะ เวลาที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกนั้น ท่านจะอาราธนารวมกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์ พระโพธิสัตว์ทั้งปวง เทพพรหมทั่วสามแดนโลกธาตุ ตลอดถึงบุญบารมีของท่าน ทั้งหมดนี้ให้มารวมกำลังกันเป็นกระแสพลังเหนือพลัง ผ่านพระคาถามหาจักรพรรดิลงสู่พระเครื่องทุกองค์ นอกจากนี้ ยังได้รับการอธิฐานจิตปลุกเสกด้วยวิชา "ภูติพระพุทธเจ้า" ซึ่งเป็นวิชาพิเศษในสายหลวงปู่ดู่นั่นเอง

  หลายคนมีความสงสัยว่า ทำไมพระที่หลวงปู่ดู่และหลวงตาม้าสร้าง บังเกิดความอัศจรรย์อย่างนี้ หลวงตาบอกว่า อยู่ที่วิธีการปลุกเสก และกำลังที่อัญเชิญมา พุทธคุณขององค์พระนี้ ท่าน บอกว่าเป็นกำลังของพระรัตนตรัย รวมกับพระจักรพรรดิ และพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีกำลังบารมี รวมของหลวงปู่ทวด ของหลวงปู่ดู่เป็นที่สุด

  จึงมีพุทธคุณ และกำลังบารมี 10 เข้มข้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านกุศลได้ทุกประการตามแต่จะอธิษฐาน หากนำไปบูชาก็จะทำให้ภพภูมิเทวดา ผีสาง สัมภเวสีที่ผ่านไปมาได้รับกระแสนี้เข้าไปปรับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

  พระผงกรรมฐานนี้ สามารถป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้ แม้กระทั่งโรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก รวมไปถึงโรคระบาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้

  หลวงปู่ดู่เคยกล่าวไว้ว่า "ถ้าใช้พระเป็น ถึงนิพพานได้เลย"

  พระผงกรรมฐานเป็นพระใช้ มิใช่เป็นพระเก็บหรือสะสมไว้เฉยๆ และไม่มีกำหนดว่ารุ่นใดเป็นรุ่นใดเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสอง เพราะหลวงตาสร้างพระอยู่เรื่อยๆ การเก็บพระผงกรรมฐานเอาไว้เฉยๆ ไม่คล้องคอติดตัว ไม่แช่ถังน้ำในบ้านเพื่อทำน้ำมนตร์ ไม่ใช้เพื่อการปรับภพภูมิส่งวิญญาณ ถือว่าเสียประโยชน์เปล่า

  วิธีการใช้พระผงกรรมฐานควบคู่ไปกับการสวดมนต์

  การใช้พระผงกรรมฐานควบคู่ไปกับการสวดมนตร์ โดยกำพระผงนี้ไว้ขณะสวดมนตร์ ไม่ว่าจะเป็นบทระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ก็ดี บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิก็ดี หรือบทสัพเพฯก็ดี เป็นการทำให้จิตเรามีกำลังเป็นอย่างยิ่ง อานิสงส์ที่เกิดจากการที่เราแผ่บุญออกไปนี้จะคลุมไปทั่วจักรวาล หากสามารถทำได้ ก็ควรกำพระผงนี้ ทำใจให้สบาย สวดพระคาถามหาจักรพรรดิไปเรื่อยๆ เป็นการน้อมพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณเข้าสู่จิต เพื่อยกระดับจิตใจให้ละเอียดยิ่งขึ้นตามไปด้วย

  วิธีการใช้พระผงกรรมฐานควบคู่ไปกับการภาวนา

  การฝึกปฏิบัติภาวนาด้วยการกำพระผงกรรมฐานนี้ จะช่วยทำให้ผู้ที่กำองค์พระรวมจิตเป็นสมาธิได้เร็วกว่าการฝึกด้วยตนเองมากนัก เพราะได้กำลังจากองค์พระมาเสริมที่ดวงจิตด้วย โดยการกำพระผงกรรมฐานแล้วสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ สวดอาราธนาศีล สวดบูชาหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วต่อด้วยการสวดบทพระคาถาพระมหาจักรพรรดิ จากนั้นจึงทำสมาธิภาวนาในอิริยาบทที่เราถนัด กำองค์พระไว้ในมือ น้อมนึกอาราธนากำลังจากองค์พระมาที่จิต เป็นการเพิ่มกำลังจิตในการภาวนา แล้วน้อมพลังงานนี้มายังฐานที่เราใช้ในการทำสมาธิตามที่ถนัด เช่นอานาปาสติเป็นต้น


  (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลองใช้ และสัมผัสความรู้สึกที่หลวงตาเล่าให้ฟัง นับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง และผู้ที่ได้รับแจกพระมาแล้ว อย่าได้เสียโอกาส.. ที่หลวงตาเล่าให้ฟังและจากประสพการณ์ที่ลูกหลานหลวงปู่แต่ละทุกคนได้สัมผัสมาแล้ว เป็นกำลังอันเต็มเปี่ยมที่หลวงปู่บรรจงให้การสงเคราะห์บรรดาลูกหลานทุกคน ที่ได้ประสบโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนจะบังเกิดภัยพิบัติโลกที่ไม่เคยคาดคิดกันมาก่อน พระผงจักรพรรดิและการปฏิบัติภาวนาในแนวทางหลวงปู่ จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยท่านได้ )


  ขอแนะนำให้สวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิ และกำหนดนิมิตเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ หลวงปู่ทวด หรือหลวงปู่ดู่ก็ได้ กำหนดนิมิตนี้เบาๆ พร้อมกับกานภาวนาคำบริกรรม เมื่อทำได้คืบหน้าแล้วจะรู้ที่จิตเอง เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะทำให้สามารถสัมผัสโลกทิพย์ อันจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้เราเข้าใจความจริงของธรรมชาติได้ และหากจิตเราสบายๆ องค์พระในมือจะดิ้นได้

  การใช้อธิษฐานทำน้ำมนต์รักษาโรค

  นำพระที่เลี่ยมแล้วหรือยังไม่เลี่ยมก็ได้ มากำสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิ แล้วอธิษฐานว่า "....ขออาราธนาอัญเชิญบารมีรวมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม บารมีรวมพระอริยะสงฆ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นที่สุด ขอหลวงปู่ได้โปรดรวมบารมีทั้งหมดทั้งมวล แผ่มายังน้ำบริสุทธิ์นี้ ให้มีพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และมหิทธานุภาพ เพื่อใช้ในการมงคลทั้งปวง เพื่อใช้ในการปรับธาตุทั้ง 4 และรักษาโรคภัยทุกประเภท ขอบารมีอันหาที่สุดมิได้ของหลวงปู่ จงโปรดให้เป็นไปตามคำอธิษฐานแห่งข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด...." จากนั้นค่อยๆจุ่มพระลงในภาชนะใส่น้ำ สวดบทสัพเพฯ อัญเชิญพระเข้าตัว บทอธิษฐาน
  เราสามารถแช่พระผงกรรมฐานนี้ไว้ในภาชนะใส่น้ำได้ตลอด โดยไม่ต้องกังวลว่าพระจะเปื่อยหรือละลายไป(หลวงตาม้ารับรองว่า พระจักรพรรดิยิ่งแช่น้ำยิ่งแข็งแกร่ง)

  (ในช่วงเกิดภัยพิบัติจะเกิดโรคระบาดติดต่ออย่างร้ายแรง ติดง่าย ตายเร็ว น้ำมนต์รักษาโรคนี้จะช่วยได้)


  การอธิษฐานครอบดวงแก้วให้แก่บ้าน เพื่อป้องกันรังสี

  พระผงจักรพรรดิที่หลวงปู่ดู่ท่านสร้างขึ้น และพระผงจักรพรรดิที่สร้างขึ้นตามสูตรของหลวงปู่ดู่นั้น สามารถนำมาอธิษฐานเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสีนิวเคลียร์ได้ทุกองค์ กับผู้ที่บูชาคล้องคอติดตัว และกับบ้านพักที่อาศัย แต่ถ้าต้องการให้คุ้มครองบ้านพักอาศัยด้วยนั้น ต้องอัญเชิญพระผงจักรพรรดิไว้ที่บ้าน 1 องค์ โดยให้อัญเชิญพระผงจักรพรรดิมาอธิษฐานทำน้ำมนต์ ในเวลา 20.30 น. เพราะต้องอาศัยกำลังใหญ่(ช่วงเวลาดังกล่าว หลวงตาม้า จะนำเทพ พรหม ร่วมสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ) โดยนำพระผงจักรพรรดิแช่ในภาชนะที่เหมาะสม เช่น ขันน้ำมนต์ และให้แช่ไว้อย่างนั้นตลอด เพื่อจะได้เป็นหัวเชื้อน้ำมนต์สำหรับใช้ในการอื่นๆ ได้ แล้วให้ตั้งจิตน้อมระลึกถึง หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า “ข้าพเจ้าขออาราธนาอัญเชิญพระบารมีรวม แห่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระอรหันตาขีณาสพเจ้าทั้งหลาย พระธรรม บารมีรวมแห่งพระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นที่สุด ขอหลวงปู่ท่านได้โปรดรวมบารมีทั้งหมดทั้งมวล แผ่มายังน้ำบริสุทธิ์นี้ ให้มีพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และมหิทธานุภาพ ในการป้องกัน ขจัดทำลายรังสีและพลังงานอันไม่ดีทั้งปวง ที่เข้ามาในอาณาบริเวณเขตน้ำมนต์แห่งนี้ให้เกิดเป็นปราการแก้ว 7 ชั้น คุ้มครองทั้ง 6 ทิศ คือ เบื้องหน้า เบื้องหลัง เบื้องซ้าย เบื้องขวา เบื้องบน และเบื้องล่าง ให้กระแสเย็นแห่งน้ำมนต์นี้จงเปล่งออกไปเป็นรัศมีเรืองรอง คุ้มครองป้องกันและครอบคลุมบ้านทั้งหลังของข้าพเจ้านี้ ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านนี้จงร่มเย็น ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิด” จากนั้นให้สวดบทอัญเชิญพระเข้าตัว(บทสัพเพฯ) แล้วให้นำน้ำมนต์ไปรดรอบๆ บ้าน แล้วตั้งภาชนะใส่น้ำมนต์ที่มีพระผงจักรพรรดิแช่อยู่ไว้ในที่อันควร หมั่นเติมน้ำอย่าให้แห้ง น้ำมนต์นี้ใช้ได้ทั้งกินและอาบ

  การครอบวิมาน

  เป็นการส่งกำลังบุญไปยัง มนุษย์ หรือสัตว์ ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อให้เขามีจิตใจดีขึ้นและป้องกันภัยที่มองไม่เห็นต่างๆ และถ้าใช้กับคนหรือสัตว์ที่กำลังจะสิ้นลมนั้นในยามที่จิตออกจากร่างนั้น ก็จะเห็นวิมาน และบารมีพระท่านจะเกิดนิมิตเป็นแสงสว่างนำทางผู้นั้นไปสู่สุคติภูมิตามกำลังบุญที่ได้ทำไว้ การครอบวิมานนี้ สามารถครอบให้ได้กับตนเอง และผู้อื่น โดยการครอบให้กับตนเองนั้นก็ด้วยวิธีการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ ส่วนการครอบให้ผู้อื่นนั้นทำได้โดยการอธิษฐานขอบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นที่สุด แล้วให้นิมิตภาพหลวงปู่ดู่ซ้อนไปยังบุคคลผู้นั้น หรือกลุ่มคน โดยในขณะที่กำลังอธิษฐานจิตอยู่นั้น ผู้อธิษฐานต้องมีจิตเมตตากรุณาจึงจะเกิดผลอย่างสูงสุด

  การใช้พระผงจักรพรรดิในการภาวนา(ฝึกจิต)


  ให้นำพระผงจักรพรรดิมากำไว้ในมือ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรวมจิตเป็นสมาธิได้เร็วขึ้น ให้เริ่มด้วยการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ สวดอาราธนาศีล สวดบูชาหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิ เสร็จแล้วให้อธิษฐานว่า “.....ข้าพเจ้า...(นาม)....ขออาราธนาบารมีแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิ และพระมหาจักรพรรดิ ตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยมีบารมีรวมของพระศรีอริยเมตไตรยเป็นที่สุด ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง 40 ทัศ พระปิติทั้ง 5 และวิปัสนสนาญาณทั้ง 9 จงมาบังเกิดปรากฏในกายทวาร ในวจีทวาร ในมโนทวาร ของข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะเมฆจิต ให้สามารถกำหนดจิตรู้ภาวการณ์ต่างๆ ทั้งเหตุผล อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ในทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้ และเมื่อรู้แล้วขอให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใส และสามารถพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกๆ ประการ เหตุที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นโดยมิต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใด ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด” แล้วให้สวดบทอัญเชิญพระเข้าตัว(บทสัพเพฯ) แล้วให้เริ่มทำสมาธิได้ตามแบบที่ถนัด เช่น อานาปานสติ จะใช้คำภาวนาว่า “พุทโธ” หรือ “พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” หรือ “ยุบหนอ พองหนอ” หรือจะใช้บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิก็ได้ แต่หลวงตาม้าท่านแนะนำให้ใช้บทพระคาถามหาจักรพรรดิ เพราะว่ามีกำลังมาก แล้วก็ให้กำหนดหรือตั้งนิมิตเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ(พระมหาจักรพรรดิ) หรือหลวงปู่ทวด หรือหลวงปู่ดู่ ก็ได้ แต่บางท่านก็กำหนดเป็นภาพพระผงจักรพรรดิที่กำอยู่ในมือ ให้กำหนดหรือตั้งนิมิตเบาๆ ไม่ต้องเกร็งหรือเพ่งเกินไป พร้อมกับภาวนาไปเรื่อยๆ จิตจะค่อยๆ นิ่งเอง เมื่อถึงจุดหนึ่งจะทำให้สามารถสัมผัสกับโลกทิพย์ได้ และในบางครั้งองค์พระผงจักรพรรดิที่กำอยู่ในมือนั้นจะดิ้นได้

  การแผ่ส่วนบุญปรับภพภูมิ

  กำพระผงจักรพรรดิไว้ในมือ แล้วอธิษฐานว่า “ข้าพเจ้าขออาราธนาอัญเชิญบารมีรวมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นที่สุด ขอได้โปรดส่งวิญญาณ ปรับภพภูมิดวงวิญญาณของ(เอ่ยชื่อ หรือกล่าวโดยรวมคือดวงวิญญาณทั้งหลายที่สถิตอยู่ในบริเวณสถานที่แห่งนี้) ให้ไปสู่สุคติด้วยเถิด” สวดบทอัญเชิญพระเข้าตัว(บทสัพเพฯ)

  (ในช่วงเกิดภัยพิบัติผู้คนจะล้มตายเป็นจำนวนมาก มีจิตวิญญาณที่ต้องทนทุกข์ทรมาน รอการช่วยเหลือมากมาย ศาสตร์ของหลวงปู่ดู่จะช่วยปรับภพภูมิวิญญาณได้เป็นอย่างดี)

  .......(หากท่านผู้ท่าน อ่านแล้วไม่พอใจประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดในการนำเสนอทุกประการ).......

  https://www.facebook.com/photo.php?...0255017.108838.134565886589151&type=1&theater
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ธันวาคม 2012
 7. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
  [​IMG]

  พระอาจารย์เยื้อน วัดเขาศาลา สุรินทร์
  มาฉันภัตตาหารเช้า และแสดงธรรม(12.00-13.00น.) ที่ชมรมพุทธบมจ.ทีโอที
  ศุกร์21 ธค.2555 นี้ครับ


  [​IMG]
  CD audio ชีวะวัติและปฏิปทา ท่านเจ้าคุณพระพิศาลศาสนกิจ (หลวงพ่อ เยื้อน ขนฺติพโล)
  และความเป็นมาของวัดเขาศาลา
  จัดทำโดย มหาวิริโย วัดป่าช้าหนองกราด หมู่ 5 ต. ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ. บุรีรัมย์

  ท่านผู้ใดมีจิตศรัทธา มีความสนใจ สามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
  http://cid-29b7cc716441684d.office.live.com/browse.aspx?path=/ประวัติและปฏิปทาหลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล

  ซึ่งเป็นไฟล์ MP3 ประกอบด้วย
  ประวัติและปฏิปทาโดยย่อ…
  ความเป็นมาของหลวงพ่อเยื้อน และวัดเขาศาลา..
  เกร็ดธรรมะของหลวงพ่อเยื้อน..
  เรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล…
  [​IMG]
  ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำเพื่อแจก เป็นธรรมทานได้
  แต่ห้ามทำเพื่อจำหน่ายโดยเด็ดขาด
  ทางผู้จัดทำ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในธรรม ไม่มากก็น้อย
  ขออนุโมทนาอย่างสูง


  [​IMG]

  [​IMG]

  ที่มา
  ไม่มีหมวดหมู่ | ป่าช้ากลางทุ่ง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ธันวาคม 2012
 8. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
 9. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
  [​IMG]

  [​IMG]

  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556 ความว่า ขออำนวยพรสาธุชนทั้งหลาย ดิถีขึ้นปีใหม่ได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง คือวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556 นับเป็นเทศกาลที่เป็นที่ปีติยินดีของ คนทั่วไป เพราะอย่างน้อยก็ยินดีที่ได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยมาด้วยดีอีกปีหนึ่ง และก็หวังใจว่าจะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยและดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปอีก ในปีใหม่จะมาถึง ฉะนั้น เทศกาลปีใหม่จึงถือกันว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุข สุขใจกับอดีตที่ผ่านมาและสุขใจกับอนาคตที่กำลังจะมาถึง จึงได้พากันทำกิจกรรมแห่งความสุข มีการทำบุญตักบาตร และอำนวยอวยพรแก่กันตามประเพณีนิยม

  พรที่ทุกคนปรารถนา น่าจะเป็นพรสี่ประการที่นิยมเรียกกันว่า จตุรพิธพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ซึ่งหมายถึง ความมีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีความสุขด้วยสมบัติคือพรั่งพร้อมด้านต่างๆ และมีพละกำลัง ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา กำลังทรัพย์ และกำลังพวกพ้อง

  อันที่จริง การให้พรกันนั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันว่า คือการให้ความมีมิตรจิตมิตรใจต่อกัน มิใช่ใครจะหยิบยื่นพรเหล่านี้ให้แก่กันได้เพียงแต่พูด หรือกล่าวคำอวยพรแก่กันเท่านั้น ฉะนั้น การให้พรกัน จึงหมายถึงการแสดงออกซึ่งความปรารถนาดีต่อกัน เพียงเท่านี้ ก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลแก่ความสุขทางจิตใจเป็นอันมากด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทั้งเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดพรทั้งสี่ได้จริง

  ตรงกันข้าม การแสดงออกซึ่งความปรารถนาร้ายต่อกัน ย่อมเป็นเครื่องบั่นทอนพรต่างๆ มีอายุเป็นต้น ซึ่งมิได้มีความหมายแต่อายุของชีวิตคน แต่รวมไปถึงอายุของกิจการ บ้านเมือง และประเทศชาติด้วย เพราะคนเรานั่นเองเป็นผู้ใส่ชีวิตจิตใจให้แก่กิจการ บ้านเมือง และประเทศชาติ ถ้าอายุของคนสั้น อายุของกิจการ บ้านเมือง ประเทศชาติ ก็สั้น ถ้าจิตใจของคนผ่องใสเป็นสุข จิตใจของกิจการ บ้านเมือง ประเทศชาติ ก็ผ่องใสเป็นสุข

  ความขาดพรในใจ จึงหมายถึงขาดความปรารถนาดีต่อกัน ขาดความซื่อสัตย์ ความข่มใจ ความอดทน ความเสียสละ และความเคารพนับถือกัน ความขาดพรในใจต่อกัน จึงเป็นเหตุทำลายอายุ วรรณะ สุขะ พละ ไม่เฉพาะแต่ของคน แต่รวมไปถึงทำลายอายุ วรรณะ สุขะ พละ ของกิจการ บ้านเมือง และประเทศชาติด้วย

  ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556 นี้ จึงขออำนวยให้สาธุชนทั้งหลาย จึงมีพรและให้พรแก่กันและกัน เพื่อความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ของสรรพชีวิต ตลอดถึงสรรพกิจการและชาติบ้านเมืองตลอดไป ขออำนวยพร


  http://palungjit.org/threads/สมเด็จพระสังฆราชฯ-ประทานพระโอวาทปีใหม่-2556-a.403697/
   
 10. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
  http://palungjit.org/threads/บันทึกบาปและกรรมของข้าพเจ้า.89898/page-140
   
 11. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
  เพิ่งกลับมาจากถวายพระโครงการสร้่างพระ84000องค์บรรจุเจดีย์วัดป่าหนองไคร้มาจำนวนมากกว่า35000องค์ กราบหลวงปู่ประสารมาขอเชิญอนุโมทนาบุญกุศลกันนะครับ ชานกทม. เจอพระจันทร์ทรงกลดที่บ้านด้วยครับ
  http://palungjit.org/threads/พระดิน...ะเจดีย์พุทธเมตตาฯวัดป่าหนองไคร้-ยโสธร.321616/
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 ธันวาคม 2012
 12. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
  ตอนยกพระพุทธรูปมาถวาย(พระมีจำนวนมากยกอยู่นานหลายเที่ยว มีเวลาอธิษฐานบารมีขณะยกอยู่นาน)ผมนึกในใจประมาณว่า
  พุทโธ โพเธยยัง มุตโต โมเจยยัง ติณโณ ตาเรยยัง
  พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ปัจจโย โหตุ
  เมื่อได้พุทธภูมิแล้ว จักช่วยให้ผู้อื่นได้พุทธภูมิด้วย


  หลวงปู่ประสาร ท่านนั่งต้อนรับญาติโยมอยู่ ผมคิดว่าเรายกเงียบๆ ไม่รบกวนการสนทนาดีกว่า พอขนเสร็จก็มานั่งในที่สมควรข้างๆครูบาฟี่ ช่วงขณะที่แขกและท่านกำลังว่างหยุดการสนทนาอยู่ ท่านก็หันมาทางผม ผมเองส่วนตัวรู้สึกถึงความเย็นและอ่อนโยน แล้วท่านก็เมตตาบอกว่าสั้นๆว่า ขอให้สำเร็จ
  ผมก็ระลึกถึงการเจริญสติกระทำคำอธิษฐานขณะยกข้างต้น แล้วกระพุ่มมือยกไหว้กล่าววาจาในทำนองว่าขอให้กระผมสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐ ได้พุทธภูิมิ และได้ช่วยให้ผู้อื่นได้พุทธภูมิด้วยโดยดีงามครับ
  ผิดพลาดพลั้งไปขออภัยขมาทุกๆท่านด้วยครับ
   
 13. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
  ประกาศโครงการไถ่ชีวิตโคด่วนมากค่ะ ได้มีรถบรรทุกวัว ๑๑ ตัว กำลังจะเข้าโรงเชือด ปรากฎว่า ได้วิ่งเข้าชนกำแพงวัดป่าสมเด็จ ที่มุกดาหาร ช่วงที่กำลังขนถ่ายวัวไปยังรถอีกคัน ปรากฎว่าวัวมีอาการดื้อไม่ไป ยืนน้ำตาไหลร้องไห้อยู่ ซึ่งขณะนั้น หลวงพ่อมล.ทวีศักดิ์ ดารากร ณ.อยุธยา ท่านได้ออกมาเห็นพอดี จึงได้ออกปากขอไถ่ชีวิตโคเหล่านั้นทั้งหมด ซึ่งทางเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ก็ยินยอมขายให้ท่านในราคาตัวละ ๘,๕๐๐ บาท และทางหลวงพ่อท่านรับเอามาพักไว้ที่วัดในขณะนี้ แต่ขณะนี้หลวงพ่อติดภารกิจร่วมประชุมทางสงฆ์อยู่ จ.นครปฐม และจะเดินทางกลับไปที่วัดอีก ๒-๓ วัน และจะต้องนำเงิน ๙๓,๕๐๐๐ บาททั้งหมดไปให้ทางโรงฆ่าสัตว์ทันที โดย ท่านใดสนใจไถ่ชีวิตโคบุญด่วน เพื่อความเป็นศิริมงคลในช่วงเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ สามารถโอนปัจจัยร่วมบุญไปยัง ธ.กสิกรไทย สาขามุกดาหาร เลขที่บัญชี ๒๗๐-๒๑๖๗๓๐-๕ ชื่อปัญชี พระครูปลัด มล.ทวีศักดิ์ ดารากร ณ.อยุธยา หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อกับท่านได้ที่หมายเลข ๐๘-๑๑๗๘-๓๙๕๓ หลวงพ่อน้ำมนต์
  http://palungjit.org/threads/บุญด่วนช่วยชีวิตโคจำนวน-๑๑-ตัว-จากโรงฆ่าสัตว์.405273/
   
 14. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555


  ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระกรรมฐาน

  ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่

  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

  ณ ห้องจัดสัมมนา อาคาร ๕ ชั้น ๒ สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ


  [​IMG]
   
 15. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
  [​IMG]
  วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

  หลวงพ่อคูณ สุเมโธ

  วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  [​IMG]
  วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม

  วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

  และถวายภัตตาหารเวลา ๐๘.๐๐ น.

  ณ ชมรมพุทธทีโอที อาคาร5โรงอาหาร ชั้น3 บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 ธันวาคม 2012
 16. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
  [​IMG]  พรุ่งนี้เช้า วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555
  ชมรมพุทธศาสน์องค์การเภสัชกรรม ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2556
  ณ บริเวณลาน ดร.ตั้ว ลพานุกรม องค์การเภสัชกรรม (ตรงข้าม รพ.รามาธิบดี)

  กำหนดการ
  06.00 น. - พระกรรมฐานเริ่มเดินทางมาถึงองค์การเภสัชกรรม
  07.00 น. - ร่วมใส่บาตรพระกรรมฐาน 80 รูป (อาหารแห้ง)
  07.50 น. - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุให้ศีล
  09.00 น. - ประธานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายภัตตาหาร พระภิกษุ ฉันภัตตาหาร
  10.00 น. - ประธานและผู้มีจิตศรัทธาถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยทาน
  10.45 น. - แสดงพระธรรมเทศนา

  (ภาพ : บรรยากาศในงานเมื่อปลายปี 2554)
   
 17. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
 18. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
 19. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555
 20. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,804
  ค่าพลัง:
  +23,555

แชร์หน้านี้

Loading...