ติดอาวุธสื่อการสอน"ครูพระ" เพิ่มเทคนิควิธีสอนศีลธรรม

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 1 ตุลาคม 2006.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,112
  กระทู้เรื่องเด่น:
  335
  ค่าพลัง:
  +64,406
  ติดอาวุธสื่อการสอน"ครูพระ" เพิ่มเทคนิควิธีสอนศีลธรรม

  คอลัมน์ สดจากหน้าพระ  [​IMG]

  บทบาทภารกิจสำคัญของกรมการศาสนา คือ นำหลักธรรมคำสอนหรือการเผยแผ่ธรรมสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

  ในการนี้ โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นโครงการที่ได้รับคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการทั่วประเทศ

  โดยมีครูพระสอนศีลธรรม จำนวน 10,000 รูป ได้เข้าไปในสถานศึกษา เพื่ออบรมเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน ให้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติสร้างสรรค์คนดีแก่ชาติบ้านเมือง

  การเผยแผ่ธรรมะ เป็นกระบวนการอบรมสั่งสอนหรือการให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ

  แต่จากการติดตามประเมินผลโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ผ่านมา พบว่า ครูพระส่วนใหญ่ขาดสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการทางพระพุทธศาสนามีจำนวนน้อย ไม่กระจายไปยังครูพระสอนศีลธรรมที่อยู่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึง
  <TABLE style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px dotted; BORDER-TOP: #ffffff 1px dotted; BORDER-LEFT: #ffffff 1px dotted; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px dotted" cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=right border=1><TBODY><TR bgColor=#ffe9ff><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>

  ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ประกอบทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ที่จะนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาโครงการครูพระสอนศีลธรรม ณ โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

  โดยมีนายบุรี แก้วเล็ก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

  นางฉวีรัตน์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กรมการศาสนาได้ดำเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 10,000 รูป ทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปีพ.ศ.2548-2549 <TABLE style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px dotted; BORDER-TOP: #ffffff 1px dotted; BORDER-LEFT: #ffffff 1px dotted; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px dotted" cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=left border=2><TBODY><TR bgColor=#ffffe8><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>

  ในการนี้ นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา ได้เตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เพื่อทำการเพิ่มจำนวนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจากเดิม 10,000 รูป เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวอีกจำนวน 10,000 รูป รวมเป็น 20,000 รูป เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  ด้านนายบุรี กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนสื่อการสอนของครูพระ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดูแลสื่อการสอนให้อยู่แล้ว โดยจะต้องเพิ่มความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกรมการศาสนาให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอนให้อย่างเพียงพอ

  นอกจากนี้ จะต้องประเมินความเพียงพอของสื่อการสอนของครูพระของแต่ละโรงเรียน เพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์พื้นฐานของแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ในเรื่องการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก อย่างเต็มที่

  โดยจะนำมาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการรับเด็กเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะพูดว่าสังคมไทย เป็นสังคมพุทธ

  ดังนั้น จึงควรจะต้องให้ความสำคัญการพัฒนาการศึกษาหลักธรรมทางศาสนา โดยนโยบายปฏิรูปการศึกษาควรเน้นเรื่องคุณธรรมมากขึ้น รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับทุกศาสนาด้วย  ที่มา:ข่าวสด
  http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03bud05011049&day=2006/10/01
   

แชร์หน้านี้

Loading...