ถวายสังฆทานเทียนเข้าพรรษา 4 ภาค 99 วัด ถวายเป็นพระราชกุศล (มอบ พระคำข้าว/พระหางหมาก)

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย มหาหินทร์, 9 มิถุนายน 2006.

 1. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  [​IMG]


  [​IMG]  ขอเชิญร่วมงานบุญถวายสังฆทาน พร้อมบริวาร และด้วยเทียนเข้าพรรษา 1 คู่
  จำนวนอย่างน้อย 99 วัด ทั้ง 4 ภาคของประเทศ  เนื่องใน วันเข้าพรรษา เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง....
  เพื่อการบูชาพระรัตนตรัย และสร้างบุญราศี ของพวกเรา เหล่าพุทธบริษัท ทั้งหลาย....

  และเป็นการเชิดชูบูชา ครูบาอาจารย์ องค์หลวงพ่อฯ หลวงปู่ฯ ทั้งหลาย ที่ท่านได้เมตตาชี้แนะ อบรม สอนสั่ง ให้พวกเรามีความเคารพ และศรัทธาอย่างยึดมั่น ในพระไตรรัตน์ เพื่อมรรค ผล แห่งพระนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพวกเรา

  การบำเพ็ญบุญในครั้งนี้
  จึงนับได้ว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณ และเป็นพุทธบูชา เชิดชูพระศาสนาให้เจริญสืบเนื่องไป
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มิถุนายน 2006
 2. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  [​IMG]

  [​IMG]


  เนื่องจากเป็นบุญที่พิเศษ เพื่อประเทศชาติ ราชบัลลังก์ และพระศาสนา

  จึงขอร่วมโมทนาบุญ ด้วยการขอมอบ พระคำข้าว หรือพระหางหมาก รวม 100 องค์

  กระผมขอกราบโมทนา ด้วยการขอมอบ พระคำข้าว หรือพระหางหมาก จำนวน 1 องค์
  สำหรับท่านที่ร่วมงานบุญในครั้งนี้ เป็นเงิน 1,600 บาท

  ดังนั้นท่าน เมื่อโอนเงินบุญ เข้าบัญชีบุญ แล้ว
  โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินบุญ พร้อมที่อยู่ของท่าน มาถึงกระผม ดังนี้

  มหาหิน มีเนตร์ขำ
  9 / 214 ศูนย์การค้ารามอินทรา
  แขวงอนุสาวรีย์
  เขตบางเขน
  กรุงเทพมหานคร
  10220

  หรือ Fax : 02-5520979 Attn : มหาหิน

  หรือ meenetrkam@gmail.com

  โทร. 06 600 2500

  ผมจะได้ดำเนินการส่งมอบพระคำข้าว / พระหางหมาก แก่ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย ต่อไป
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มิถุนายน 2006
 3. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  [​IMG]

  [​IMG]


  อานิสงส์ที่พึ่งมี พึงเกิด แก่ท่าน แก่คณะของท่าน และคณะที่ดำเนินงานถวาย 99 วัด

  จะถือได้ว่า ทุกคนได้ร่วมโมทนาซึ่งกันและกัน

  อานิสงส์ใดที่พึงบังเกิด ขอกราบอาราธนาคุณพระฯ โปรดได้สงเคราะห์ และอำนวยพรชัย ให้ได้รับอานิสงส์อย่างครบถ้วน ทุกท่าน ทุกคณะ ด้วยเทอญ.

  อานิสงส์ของทาน(คัดลอกจาก หนังสือ พ่อสอนลูก รวบรวมคำสอนของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทราราม(วัดท่าซุง) โดย ปาริชาต แสงหิรัญ, หน้า 311)

  องค์หลวงพ่อฯ ท่านกล่าวว่า....
  อานิสงส์สูง ผลของการถวายสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน

  1. อาหาร เป็นเหตุให้ได้ร่างกายเป็นทิพย์
  ถ้ามาเกิดเป็นคนอีก เป็นเหตุให้มีร่างกายที่สวยงาม

  2. ผ้า เป็นเหตุให้ได้รูป ร่างกาย ที่สวยงาม มีเครื่องประดับ
  คือ เครื่องแต่งกายสวย และมีมาก

  3. ถวายพระพุทธรูป เป็นเทวดา หรือนางฟ้า พรหม มีรัศมีกายสว่างมาก
  ถ้าเกิดเป็นคนจะมีรูปสวย ผิวสวย ส่วนของร่างกายบริบูรณ์ สวยงามมาก

  4. ถวายเงินร่วมการก่อสร้าง แม้แต่เพียงเล็กน้อย จะมีวิมานสวย
  เกิดเป็นคนก็มีบ้านสวย มีคนให้ ไม่ต้องสร้างเอง

  5. ธรรมทาน เช่นการติดกัณฑ์เทศน์ ธรรมทาน หมายความว่า ให้ธรรมเป็นทาน
  ตามพระบาลี สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ชนะทานทุกอย่าง หมายความว่า ทานทุกอย่างที่ท่านให้ไปแล้ว มีอานิสงส์สู้ธรรมทานไม่ได้ ธรรมทานนี่เป็นตัวปัญญา

  สังฆทาน เป็นเหตุให้เกิดมีทรัพย์สิน รวยมาก

  ศีล เป็นปัจจัยให้เกิดความสุข

  และธรรมทาน เป็นตัวให้เกิดปัญญา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มิถุนายน 2006
 4. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  [​IMG]

  อานิสงส์การถวายแสงสว่าง
  (คัดลอกจาก หนังสือ พ่อสอนลูก รวบรวมคำสอนของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
  พระราชพรหมยาน วัดจันทราราม(วัดท่าซุง) โดย ปาริชาต แสงหิรัญ, หน้า 312)

  องค์หลวงพ่อฯ เมตตาเล่าให้ฟังว่า....
  การถวายเทียนเข้าพรรษา เทียนเป็นแสงสว่างทำลายความมืด อานิสงส์การถวายเทียนในชาติต่อไป จะไม่มีความมืดในใจของท่าน คือปัญญาไม่ดีจะไม่มี จะคิดอะไรก็ตาม จะมีแสงสว่าง คิดออกอยู่เสมอ คิดได้ตามความประสงค์

  การถวายเทียนเข้าพรรษา หรือว่า ถวายกระแสไฟฟ้าในพระพุทธศาสนา
  อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมาก
  ต่อไปถ้าบรรลุมรรคผลจะเป็นบุคคลที่เลิศในทิพจักขุยาน
  อย่างพระอนุรุท พระอนุรุทนี่ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมา ถวายประทีปโคมไฟ
  วัดไหนมืด ชอบถวายตะเกียงบ้าง น้ำมันบ้าง ให้มีแสงสว่าง

  ต่อมา ในชาติสุดท้ายเมื่อเป็นพระอรหันต์วิชชาสาม ท่านสามารถมีทิพจักขุยานสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด

  แม้แต่พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณยังสู้ท่านไม่ได้ ท่านเป็นผู้เลิศในทิพจักขุยาน

  ถ้าไปเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นพรหม จะมีรัศมีกายสว่างมาก
  เพราะเทวดา นางฟ้า และ พรหม เขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญ
  องค์ไหนมีรัศมีกายสว่างมาก องค์นั้นมีบุญมาก


  <!-- Start Webbands -->
  <SCRIPT src=http://thaiblogger.org/webbands/longlivetheking_right.js type=text/javascript></SCRIPT><STYLE><!-- @import url(http://comed46.com/webbands/webband.css); --></STYLE>
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มิถุนายน 2006
 5. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  รายชื่อวัด / สำนักสงฆ์ ทั้ง 4 ภาค จำนวน 99 วัด
  (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามแต่เวลา และโอกาส จะเอื้ออำนวย)

  ก. รายชื่อวัด ในภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 27 วัด

  จังหวัดชุมพร จำนวน 9 วัด
  (คุณพัฒนา เอกพจน์ โทร.01-8921353 คุณเจริญยศ สายทอง และคุณภูมิเพชร ผลทรัพย์ เป็นผู้รับประสานโครงการ)

  จะได้ดำเนินการถวายสังฆทาน ในห้วงเวลา 2 อาทิตย์ ต้นเดือนกรกฎาคม 2549
  และจะได้นำภาพถ่ายมานำเสนอ เพื่อการสาธุการ ในอันดับต่อไป

  1. วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย (หลวงปู่สงฆ์ สังขารไม่เน่าสลาย) อ.เมือง ชุมพร
  2. วัดหัวกรูด อ.เมือง ชุมพร
  3. วัดถ้ำหัวโพงพาง (หลวงพ่อบุญมา) อ.เมือง ชุมพร
  4. วัดนาทุ่ง อ.เมือง ชุมพร (กำลังก่อสร้างพระอุโบสถแทนหลังเก่าที่ชำรุด)
  5. วัดถ้ำพรุตะเคียน อ.ปะทิว ชุมพร (มีโครงการที่จะสร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก แบบเทปูน พร้อมปิดทอง ประดับเพชร พร้อมด้วยวิหารสำหรับประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐม)
  6. วัดแหลมยาง อ.ปะทิว ชุมพร (หลวงปู่เขียน สังขารไม่เน่าสลาย)
  7. วัดนาสร้าง อ.ท่าแซะ ชุมพร (หลวงพ่อเปียก สังขารไม่เน่าสลาย)
  8. วัดถ้ำเขาปุก อ.ท่าแซะ ชุมพร
  9. วัดบรรพตวารีเขต อ.สวี ชุมพร


  <!-- Start Webbands -->
  <SCRIPT src="http://thaiblogger.org/webbands/weloveourking_left.js" type=text/javascript></SCRIPT><STYLE><!-- @import url(http://comed46.com/webbands/webband.css); --></STYLE>
  [​IMG]
   
 6. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  จังหวัดกระบี่ จำนวน 9 วัด
  (คุณสรายุทธ ลิ่มเล็ก โทร.06-6855949 เป็นผู้รับประสานโครงการ)

  จะได้ดำเนินการถวายสังฆทาน ในห้วงเวลา 2 อาทิตย์ ต้นเดือนกรกฎาคม 2549
  และจะได้นำภาพถ่ายมานำเสนอ เพื่อการสาธุการ ในอันดับต่อไป

  10. วัดถ้ำเสือ อ.เมือง กระบี่ (พระอาจารย์จำเนียรฯ)
  11. วัดปานุราช อ.เมือง กระบี่
  12. วัดแก้วโกรวาราม อ.เมือง กระบี่
  13. พำนักสงฆ์ช่องสามแก้ว อ.เมือง กระบี่
  14. วัดถ้ำเทพนิมิต อ.อ่าวลึก กระบี่
  15. วัดอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก กระบี่
  16. วัดคลองท่อม อ.คลองท่อม กระบี่
  17. วัดคลองขนาน อ.เหนือคลอง กระบี่
  18. สำนักสงฆ์ใหม่พัฒนาราม อ.เขาพนม กระบี่

   
 7. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  จังหวัดสงขลา จำนวน 9 วัด
  (คุณวสุ อดิเทพสถิตย์ โทร. 01-8981122 เป็นผู้รับประสานโครงการ)

  จะได้ดำเนินการถวายสังฆทาน ในห้วงเวลา 2 อาทิตย์ ต้นเดือนกรกฎาคม 2549
  และจะได้นำภาพถ่ายมานำเสนอ เพื่อการสาธุการ ในอันดับต่อไป

  19.วัดแม่เตย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  20.วัดท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  21.วัดทรายขาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  22.วัดหินเกลี้ยง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  23.สำนักสงฆ์วชิรธรรม (เกาะปลัก) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  24.วัดพรุเตาะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  25.วัดเนินพิจิตร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  26.วัดเขากลอย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  27.วัดทุ่งงาย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 มิถุนายน 2006
 8. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  ข. รายชื่อวัด ในภาคอีสาน จำนวนทั้งสิ้น 52 วัด / สำนักสงฆ์
  คุณวิชัย คุ้มวัน โทร.09-6860043 ผู้ประสานโครงการ

  28. วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์(พระพุทธบาท 7 รอย) อำเภอภูพาน สกลนคร
  29. วัดสุทธาวงศ์ อำเภอเมือง สกลนคร
  30. วัดป่าภูธรพิทักษ์ อำเภอเมือง สกลนคร
  31. วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร
  32. วัดคำประมง อำเภอเมือง สกลนคร
  33. วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม สกลนคร
  34. วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม นครพนม
  35. สำนักสงฆ์พุทธโมกข์ (พระอาจารย์หนุน สุวิชโย) อำเภอโพนนาแก้ว สกลนคร
   
 9. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  กำหนดการ (เฉพาะสายภาคอีสาน)

  คุณวิชัย คุ้มวัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะได้นำคณะไปถวายในสายของภาคอีสาน ดังนี้

  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549
  เวลา 19.00 น. รถออกจากการไฟฟ้าฯ ถนนงามวงศ์วาน เชิงสะพานลอยข้ามถนนวิภาวดีรังสิต

  วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2549
  ถวายสังฆทาน เทียนเข้าพรรษา แด่....

  วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์(พระพุทธบาท 7 รอย) อำเภอภูพาน สกลนคร
  วัดสุทธาวงศ์ อำเภอเมือง สกลนคร
  วัดป่าภูธรพิทักษ์ อำเภอเมือง สกลนคร
  วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร
  วัดคำประมง อำเภอเมือง สกลนคร
  วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม สกลนคร
  วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม นครพนม
  สำนักสงฆ์พุทธโมกข์ (พระอาจารย์หนุน สุวิชโย) อำเภอโพนนาแก้ว สกลนคร
  (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามแต่เวลา และโอกาส จะเอื้ออำนวย)

  กลางคืน พักแรมที่โรงแรมชั้น 1 ในตัวเมือง มุกดาหาร
  ห่างจากตลาดอินโดจีน เล็กน้อย

  วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2549
  ชมตลาด ซื้อของฝาก ณ ตลาดอินโดจีน

  ขากลับแวะชม เจดีย์ชัยมงคล บนภูพานคำ หรือภูเขาเขียว
  อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

  เป็นพระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สิ้นค้าก่อสร้างประมาณ 4,000 ล้านบาท
  โดยคณะศรัทธาต่อ หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ
  อ.เมือง ร้อยเอ็ด

  คืนวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2549 ( เช้ามืดของวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2549 )
  เวลา 04.09 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

  จะได้นำภาพถ่ายมานำเสนอ เพื่อการสาธุการ ในอันดับต่อไป

  เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP. 2 ชั้น ค่าโดยสาร ท่านละ 1,600 บาท
  (เงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายจากค่ารถโดยสาร ทางคณะผู้ดำเนินงาน จะนำลงรวมในกองกลางเงินบุญในครั้งนี้ ทั้งสิ้น)

  ท่านที่มีความสนใจที่จะร่วมเดินทางบำเพ็ญบุญพิเศษ ในครั้งนี้ .... โปรดติดต่อ . . . .
  คุณวิชัย คุ้มวัน(การไฟฟ้าฯ) โทร. 09-6860043 หรือ ที่บ้าน 02-9215634 (เวลา 19.00 – 22.00 น.)
   
 10. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  สายอีสาน(ต่อ)

  พระรังสรรค์(เจี๊ยบ) กตสาโร ถ้ำเขากะจี ดำเนินงาน
  โดยจะฝากถวายอีก 44 วัด/สำนักสงฆ์ ไว้ที่ “สำนักสงฆ์พุทธโมกข์” ทั้งหมด)

  36. วัดป่าสันติธรรม อ. เมือง สกลนคร พระอาจารย์ประสิทธิ์ จักกธัมโม
  37. วัดสามัคคีธรรม อ. กุสุมาลย์ สกลนคร พระอาจารย์สมบัติ เนปักโก
  38. วัดป่าภูน้อย อ. กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ พระอาจารย์จเด็จ กตสาโร
  39. วัดเทพนิมิตร อ. นาแก นครพนม พระอาจารย์อารีย์ เตชะปัญโญ
  40. วัดป่าเชียงเครือ อ. เมือง สกลนคร พระพรหม ปํญญาธโร
  41. วัดโอภาสธรรมานิมิต อ. เมือง สกลนคร พระหนูพิษ โรจนธัมโม
  42. วัดป่าโคกกลาง อ.เต่างอย สกลนคร พระสุพจน์ สุวโจ
  43. วัดสุทธิธรรมวิเวก อ. โพนทอง ร้อยเอ็ด พระกิตติพงศ์ กิตติโสภโณ
  44. วัดโคกดินแดง อ. โพนทอง ร้อยเอ็ด พระไพวัลย์ กัลลญาโณ
  45. วัดแสงธรรมคำปง อ.เมยวดี ร้อยเอ็ด พระคำจร ธัมมวโร
  46. วัดป่าสันติวนาวาส อ. เสลภูมิ ร้อยเอ็ด พระสมชาย ฐานวโร, พระประพล อติภโร
  47. วัดโคตมานุรักษ์ อ. เสลภูมิ ร้อยเอ็ด พระเจริญ กัลยาโณ
  48. วัดบ้านนาโพธิ์ อ. เสลภูมิ ร้อยเอ็ด พระชารี วิริยสโร
  49. วัดศรีสว่างอารมณ์ อ. เสลภูมิ ร้อยเอ็ด พระการุณ มหาวีโร
  50. วัดหนองฮี อ. หนองฮี ร้อยเอ็ด พระอุดม ศิริภัทโธ
  51. วัดเทวานุรักษ์ อ. หนองฮี ร้อยเอ็ด พระสุรชัย ตปสีโร
  52. วัดดอนธาตุป่าวิเศษ อ. หนองฮี ร้อยเอ็ด พระสมัคร ปภาโส
  53. วัดบ้านคำแดง อ. หนองฮี ร้อยเอ็ด พระประดิษฐ์ กตสาโร
  54. พระบุญกอง สุขกาโมวัด อ. หนองฮี ร้อยเอ็ด
  55. วัดพระอุ้ย อ.โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด พระวิเชียร จัตตมโร
  56. วัดโนนวิเวก อ.บ้านผือ อุดรธานี พระทอง อนีโฆ
  57. วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์ อ. บ้านดุง อุดรธานี พระอ่วน ถามวโร
  58. วัดโพธิ์ธาชัย อ. บ้านดุง อุดรธานี พระจอห์นสัน กันตสีโร
  59. วัดรัตนรังษี อ.วังสะพุง เลย พระสมาน สมาจาโร
  60. วัดธัมวิโมกข์ อ.ชานุมาน อำนาจเจริญ พระสมาน ชินวโร
  61. วัดโนนสมบูรณ์ อ.เขื่องใน อุบลราชธานี พระสมหมาย โกวิโท
  62. วัดถ้ำผาทอง อ. เลิงนกทา ยโสธร พระบัวเรียน ปภัสสโร
  63. วัดอนุรักษ์ อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม พระสุรชัย นาถปุญโญ
  64. วัดมงคลสมณะกิจ อ. เมือง หนองคาย พระบุญศรี สีลธัมโม
  65. วัดพุทธวงศ์ อ.สุวรรณคูหา อุดรธานี พระแดนชัย โกวิโท
  66. วัดพุทธนิมิต อ.ท่าอุเทน นครพนม พระสุพิช รตนโชโต
  67. วัดหนองขำดวงประทีป อ. ไชยวาน อุดรธานี พระวีรพงษ์ วรปัญโญ
  68. วัดป่าโนนสง่า อ.โพนวิสัย หนองคาย . พระสงวน ฐานิสสโร
  69. สำนักดอนเสาธง อ. เมือง สกลนคร พระมนูญ ปิยธัมโม
  70. วัดโนนสะอาด อ. นาโพธิ์ บุรีรัมย์ พระชัยยันต์ ตปสีโล
  71. วัดป่าหนองแรด อ. โพนพิสัย สุรินทร์ พระพล จันทสาโร
  72. วัดดงยางน้อย อ. พยัคฆ์ภูมิ มหาสารคาม พระบุญเฮือง อังสุกาโร
  73. พระสถิตร์ สันตจิตโต สำนักทับทิมสยาม อ. ตาพระยา สระแก้ว
  74. สำนักบ้านราษฎร์รักแดน อ. ละหานทราย บุรีรัมย์ พระบุญเพ็ง กตสาโร
  75. สำนักพระบาทโสกห้อย อ.จัตุรัส ชัยภูมิ พระอดูล ฐิตภโร
  76. สำนักดานขุนคำ อ. ดอนตาล มุกดาหาร พระปรีชา ฐิตสีโร
  77. วัดถ้ำศรีวิไลย์วราราม อ.บึงกาฬ หนองคาย พระสมพร จันทสุวัณโณ
  78. วัดโพธิ์ทอง อ. ไชยวาน อุดรธานี พระสังวาลย์ โอฬาริโก
  79. วัดแาเทพนิมิต อ.โพนพิสัย อุดรธานี พระสุริยะ ธัมมสาโร
   
 11. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  ค. รายชื่อวัด ในภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 15 วัด / สำนักสงฆ์
  ดำเนินการโดย มหาหิน มีเนตร์ขำ

  80. วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ ลำพูน (ครูบาพรรณฯ)
  ทางคณะผู้ดำเนินงาน จะได้ฝากถวาย ในส่วนที่เหลือ อีก 13 วัด/สำนักสงฆ์ ไว้ที่นี่
  81. วัดนาเลี่ยง อำเภอลี้ ลำพูน (ครูบาพรรณฯ)
  82. วัดถ้ำป่าไผ่ อำเภอลี้ ลำพูน (ตุ๊เจ้ามหาสิงห์ฯ)
  83. วัดพระพุทธบาทผาหนาม อำเภอลี้ ลำพูน (ครูบาอุดรฯ)
  84. วัดพระธาตุดอยกวางคำ อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน (ตุ๊เจ้าสง่าฯ)
  85. วัดม่วงคำ อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน (ตุ๊เจ้าปั๋นฯ)
  86. วัดพระธาตุห้าดวง อำเภอลี้ ลำพูน (พระอนันต์ฯ)
  87. วัดพระธาตุดวงเดียว อำเภอลี้ ลำพูน (พระอธิการบุญยืนฯ)
  88. วัดดอนแก้ว อำเภอลี้ ลำพูน (ตุ๊เจ้าอนุชาฯ)
  89. วัดมณฑลวงศา อำเภอลี้ ลำพูน (ตุ๊เจ้าพงษ์เกษมฯ)
  90. สำนักสงฆ์ สามครูบา รอยต่อ อำเภอเถิน – อำเภอลี้ ลำพูน (ตุ๊เจ้าหมูฯ)
  91. สำนักสงฆ์ ผานกกก(โท๊ะโกะเล) อำเภอท่าสองยาง ตาก (ตุ๊เจ้าเตอะเลอะฯ)
  92. สำนักสงฆ์ อู่แจ๊ อำเภอ อมก๋อย เชียงใหม่ (ตุ๊เจ้าวิทยาฯ)
  93. เจดีย์ปู่แก้วมาเมือง อำเภอลี้ ลำพูน (ตุ๊เจ้าตุดีฯ)
  94. วัดบุปผาราม(วัดสวนดอก) อำเภอเมือง เชียงใหม่
  (ฉพาะรายการ ที่ 94 นี้ มอบให้คณะของ “ชมรมรักษ์พระธาตุ แห่งประเทศไทย”
  โดย คุณปราโมช ประสพสุขโชคมณี ดำเนินการไปถวาย เป็นอันดับต่อไป)
   
 12. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  ง. รายชื่อ วัด ในภาคกลาง จำนวนทั้งสิ้น 5 วัด / สำนักสงฆ์
  ดำเนินการโดย มหาหิน มีเนตร์ขำ

  95. วัดโป่งสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์
  96. สำนักสงฆ์พุทธสถาน พระพุทธบาทเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์
  97. วัดสระมณฑล อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา
  98. ที่พักสงฆ์เขากะจี บ้านทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี
  99. วัดท่าซุง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง อุทัยธานี
   
 13. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  กราบขออภัย

  เนื่องเพราะว่า ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงาน กระชั้นชิดเข้ามามาก
  ไม่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้เนินนานกว่านี้
  โครงการงานบุญนี้ จึงไม่สามารถจัดการได้ครอบคลุมได้ทุกจังหวัด

  บางท่านก็ใคร่ที่จะขอแจ้งรายชื่อวัดในท้องถิ่นของแต่ละท่าน เข้าร่วมโครงการงานบุญพิเศษ ในครั้งนี้

  แต่ไม่ทัน
   
 14. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  วิธีการแก้ไข

  ท่านที่ประสงค์ เข้าร่วมโครงการ และตั้งใจที่จะถวายเทียนเข้าพรรษาอยู่ก่อนแล้ว
  ท่านก็ดำเนินการถวายเทียนเข้าพรรษา และ/หรือ สังฆทานพร้อมบริวาร ตามปกติ
  ตามที่ตั้งใจอันดีแล้ว

  เพียงแต่ขอให้ทุกท่าน ทุกคณะ ร่วมใจกัน น้อมอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล

  และเมื่อการถวานทานของท่าน ของคณะท่าน ได้ลุล่วงลงไปแล้ว

  เมื่อมีภาพในการดำเนินงาน ก็สามารถนำมาโพสแจ้งข่าว เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสโมทนาในบุญ ในกุศล

  ทางโครงการ และคณะผู้ดำเนินงาน จะถือว่าทุกท่าน ทุกคณะ ได้ร่วมกันสมัครสมานสามัคคี อย่างพร้อมเพรียงกัน เช่นกัน

  อานิสงส์ที่พึ่งมี พึงเกิด แก่ท่าน แก่คณะของท่าน และคณะที่ดำเนินงานถวาย 99 วัด
  จะถือได้ว่า ทุกคนได้ร่วมโมทนาซึ่งกันและกัน

  อานิสงส์ใดที่พึงบังเกิด ขอกราบอาราธนาคุณพระฯ โปรดได้สงเคราะห์ และอำนวยพรชัย ให้ได้รับอานิสงส์อย่างครบถ้วน ทุกท่าน ทุกคณะ ด้วยเทอญ.
   
 15. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  รายการพัสดุที่ต้องใช้ในงานบุญในครั้งนี้....

  1. ชุดสังฆทาน จำนวน 99 ชุด ราคาชุดละ 500.-บาท เป็นเงิน 49,000.- บาท

  2. เทียนเข้าพรรษา จำนวน 99 คู่ คู่ละ 800.-บาท เป็นเงิน 79,200.- บาท

  3. ปัจจัยที่จัดใส่ซองพร้อมสังฆทาน และเทียนเข้าพรรษา ตามยอดเงินที่จะได้รับจากการร่วมบุญ (เฉลี่ยด้วย 99 มีเศษเหลือ จะถวายไว้ ณ วัดใดวัดหนึ่ง ถือว่าเป็นที่สุด)

  4. ผ้าไตร ชุดละประมาณ 800.-บาท (ที่ควรจะมี) แต่ทางคณะผู้จัดงานฯ ไม่ได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของผู้ร่วมบุญ ว่าจะมีศรัทธาที่ใคร่จะสร้างบุญในส่วนนี้ หรือไม่ หากมีความศรัทธา ท่านสามารถระบุร่วมในส่วนของผ้าไตรได้เช่นกัน

  5. บริวารสังฆทานทั้งหลาย ตามแต่ความศรัทธาของแต่ละท่าน ที่คิดจะสร้างบุญ เช่น หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ

  6. การร่วมในกองบุญในครั้งนี้ แม้ท่านที่ศรัทธาร่วมถวายปัจจัยมากน้อยเพียงใดก็ตาม

  แม้เพียง 10.-บาท 50.-บาท 100.-บาท หรือ ตามแต่กำลังความศรัทธา

  จะถือว่าทุกท่านได้ร่วมงานบุญรวมทุกอย่าง ทุกวัด เช่นกัน....
   
 16. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  หมายเหตุ
  บางท่าน อาจจะติงว่า ทำไมจึงไปเสียค่าเทียนตั้งหลายหมื่นบาท แทนที่จะถวายเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ทดแทน....

  ใคร่ขอชี้แจงว่า ทางคณะผู้ดำเนินงานฯ มีความเห็นพ้องกันว่าพวกเราควรทำให้ครบถ้วนและรักษาประเพณีอันดีงาม เอาไว้

  ซึ่งบางวัด บางสำนักสงฆ์ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ก็มี

  ส่วนที่ท่านอยากจะถวายอุปกรณ์ไฟฟ้า(ตามข้อ 5.) นั้น เป็นความคิด
  เป็นความตั้งใจที่ดีเยี่ยม

  ก็ขอกราบโมทนาอย่างยิ่ง และสามารถนำถวายเข้าร่วมในกองบุญในครั้งนี้ ได้เช่นกัน

  คณะผู้ดำเนินงานฯ ขอกราบโมทนาในอานิสงส์แห่งบุญราศีที่จะพึงบังเกิดขึ้น จากการบำเพ็ญบุญในครั้งนี้....

  ด้วยความศรัทธาในผลบุญของทุกท่าน ที่พึงจะเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง....
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 17. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  คำอธิษฐาน

  ขอกราบอาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย อันมี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ทุก ๆ พระองค์ สมเด็จองค์ปฐม เป็นองค์ต้น สมเด็จองค์ปัจจุบัน เป็นที่สุด
  พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุก ๆ พระองค์ คุณแห่งพระธรรม คุณของพระอริยสงฆ์ ทั้งหลาย

  ครูบาอาจารย์ ทั้งหลายสืบ ๆ กันมา บุญบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้า ทุก ๆ พระองค์
  ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ ท่านปู่พระอินทร์ ท่านท้าวมหาพรหม ท่านท้าวผกาพรหม

  ตลอดจนถึง พรหม เทพเทวา ทั้งหลาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ

  ขอทุก ๆ พระองค์ และทุก ๆ ท่าน ได้โปรดแผ่ความเมตตา สงเคราะห์ อนุเคราะห์
  ปกป้องรักษา ภัยพิบัติ และอันตรายนานา อันที่จะบังเกิดเหตุแก่ พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และราชบัลลังก์

  ด้วยบุญบารมีอันพึงบังเกิดขึ้น จากการบำเพ็ญบุญบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลาย ในครั้งนี้ ขอนอบน้อมกราบถวาย อุทิศคุณความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมโพธิสัตว์เจ้า สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุก ๆ พระองค์ ขอทุกพระองค์ จงทรงเกษมสำราญ และขอได้โปรดปกป้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา และประเทศชาติ ตราบนานเท่านาน ขอได้โปรดเป็นปัจจัยให้พระองค์ ได้บรรลุแผ้วผ่านถึงคุณธรรมที่พระองค์ทรงตั้งสัจจะ และอธิษฐานบารมี โดยเร็ว เทอญ

  ขอน้อมอุทิศถวายส่วนบุญส่วนกุศล แด่บูรพระมหากษัตริย์ไทย ทุก ๆ พระองค์ ที่ผ่านมา ท่านเจ้าเมือง ขุนศึก แม่ทัพ ทหารหาญ และทุก ๆ ท่าน ที่เสียสละชีพเพื่อชาติไทย ตั้งแต่อดีต จวบจนถึง ณ ปัจจุบัน

  และขออุทิศส่วนกุศลให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ของส่วนตัว ส่วนรวม และของประเทศชาติ ก็ดี รวมถึงท่านทั้งหลาย ที่เสวยสุขอยู่ก็ดี เสวยทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี ขอทุกท่านจงโมทนา พึงได้รับประโยชน์ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

  ขอให้ห้ทรัพย์สมบัติแห่งแผ่นดินนา ๆ ประการ พึงปรากฏขึ้นมา เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ ชาติไทยรุ่งเรือง ในเร็ววัน

  ขอผลบุญส่งผล ก่อให้เกิดความสามัคคี ในมวลหมู่ชาวไทย

  ขอให้มีความสุขสงบ เหมาะสมแก่เหตุ แก่การณ์ และแก่กรรม อันพึงจะสงเคราะห์ได้

  ขอให้คนที่มีจิตคิดมุ่งร้าย หวังทำลายชาติ ได้กลายกลับ เป็นคนคิดชอบ มีความกตัญญู รู้คุณแผ่นดินที่อยู่อาศัย

  ขอให้คนดี จงมีโอกาส ได้เข้ามาบริหารการปกครองประเทศ สามารถนำพาชาติ ให้รุ่งเรืองวิไล สู่ความเป็นเอกรัฐ

  ขอให้มีความสุขถาวร แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นฐานแห่งความเป็นเอก ของชาติไทย และพระพุทธศาสนา ตราบเท่า สิ้นสุด พุทธศักราช 5,000 ด้วยเถิด

  ขอได้โปรดปกป้อง คุ้มครอง ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานบุญ รวมถึงประชาชนชาวไทยทั้งปวง ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา อันตรายใด ๆ ที่พึงจะเกิดขึ้น ในวันข้างหน้า ก็ขอให้เภทภัยอันหนักหนา สลายกลายเป็นเบา จากเบา กลายเป็นสูญสลาย และขอให้ทุก ๆ ท่าน ล้วนมีความสุขกาย สุขใจ ร่ำรวย ชุ่มชื่นใจ ไปโดยทั่วกัน

  ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ต้น จวบจน ณ บัดนี้ ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จง รวย รวย รวย

  รวยไม่นับ รับทรัพย์ไม่สิ้น....
  จะกิน จะใช้ ไม่มีวันหมด ....
  จนกว่าจะเข็ด จะเบื่อ....

  สามารถได้เห็น และวางในทุกข์ สร้างสุขในอารมณ์....
  และ สามารถละ การมี การรวย การเกิด....

  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด

  หากไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดก็ตาม ขอคำว่า “ไม่มี” ในสิ่งที่ดี ๆ จงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

  และหากต้องเกิดชาติใดก็ตาม ก็ขอให้มีโอกาสได้พบ มีความเคารพ มั่นคง ตรงต่อ พระรัตนตรัย

  นับตั้งแต่ บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ด้วยเทอญ.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มิถุนายน 2006
 18. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  กำหนดการ (เฉพาะสายภาคใต้)

  จะได้ดำเนินการถวายสังฆทาน ในห้วงเวลา 2 อาทิตย์ ต้นเดือนกรกฎาคม 2549

  โดย คุณพัฒนาฯ จังหวัดชุมพร
  - คุณสรายุทธฯ จังหวัดกระบี่
  - และคุณโอ๊ต หาดใหญ่(วสุฯ) จังหวัดสงขลา

  จะได้นำภาพถ่ายมานำเสนอ เพื่อการสาธุการ ในอันดับต่อไป
   
 19. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  กำหนดการ (เฉพาะสายภาคอีสาน)

  คุณวิชัย คุ้มวัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพระคุณเจ้า หลวงพี่เจี๊ยบฯ เขากะจี
  จะได้นำคณะไปถวายในสายของภาคอีสาน

  เดินทาง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549
   
 20. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,771
  กำหนดการ (เฉพาะภาคเหนือ ร่วมกับ ภาคกลาง)

  วันที่ 7 ถึง 11 กรกฎาคม 2549 จะมีคณะเดินทางไปถวายสังฆทานเทียนเข้าพรรษา ภาคเหนือ และภาคกลาง

  และจะได้นำภาพถ่ายการดำเนินงานบุญ มานำเสนอ เพื่อการสาธุการ ในอันดับต่อไป
   

แชร์หน้านี้

Loading...