ถวายเพลิงพระอรหันต์ "หลวงปู่จันทา ถาวโร" ได้อานิสงค์ไม่มีประมาณ

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย แดนโลกธาตุ, 14 มีนาคม 2012.

 1. แดนโลกธาตุ

  แดนโลกธาตุ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2006
  โพสต์:
  3,464
  ค่าพลัง:
  +23,946
  [​IMG]
  ถวายเพลิงพระอรหันต์ทั้งที อานิสงค์มากมาย ไม่มีอะไรเคลือบแคลงสงสัยในองค์ท่าน พ่อแม่ครูบาอาจารย์ระดับปฏิบัติเหมือนกันรับรองในคุณธรรมก็หลายรุป ยิ่งไปอ่านในปฏิปทาประวัติแล้วนี้ยิ่งมั่นใจในคุณธรรมปู่  โปรดสังเกตและอ่านประวัติหลวงปู่จันทา ในตอนนี้ให้ดี

  "ระหว่างภาวนากับหลวงปู่ขาว อนาลโย นั้น เช้าหนึ่ง‌หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้ถามท่านว่า

  ทา…พ้นทุกข์หรือยัง ผมเข้าใจว่า ท่านพ้นทุกข์แล้วนะ ‌เพราะเห็นท่านนั่งภาวนาแล้วมีรัศมีรุ่งโรจน์‌คืนยันรุ่ง”

  หลวงปู่จันทา กราบเรียนท่านว่า ยังหรอก‌ครับหลวงปู่ เพียงแต่เมื่อคืนสำคัญที่สุดกว่าทุก‌คืน และคืนที่ว่านั้นคือ คืนที่จิตรวมพรึ่บเหลือ‌แต่ผู้รู้กับสติ และจิตตั้งมั่นในพระพุทธ พระ‌ธรรม พระสงฆ์ ถวายชีวิตเป็นพรหมจรรย์ ไม่‌กลับคืนโลกอีกแล้วนั่นเอง
  หลวงปู่จันทา เล่าไว้ถึงการสิ้นความลังเล‌สงสัยในมรรคผลนิพพานว่า เมื่อก่อนก็สงสัยว่า ‌มรรคผลธรรมวิเศษนั้นหมดสมัยไปแล้ว ไม่มีอีก‌แล้ว แต่ก็เชื่ออยู่ว่า ถ้าปฏิบัติจริงต้องได้รู้ได้เห็น ‌จึงตั้งใจอธิษฐานที่วัดป่าแก้วบ้านชุมพล อ.สว่าง‌แดนดิน จ.สกลนคร ว่า ถ้าบุญพาวาสนาส่งที่‌ได้ประพฤติปฏิบัติมาแต่ภพก่อนและชาตินี้‌ประกอบกันเข้า ก็ขอจงเห็นเป็นไป จะได้สิ้น‌สงสัย จะทำความเพียรบูชาพระพุทธ พระ‌ธรรม พระสงฆ์ เพื่อว่าจะได้แลกเปลี่ยนเอาซึ่ง‌บุญกุศลมรรคผลเท่าที่ควรนั้นขอจงเป็นไป


  [​IMG]

  ในภาพ ซ้าย - หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต กลาง -หลวงปู่ขาว อนาลโย ขวา - หลวงปู่จันทา ถาวโร
  ขณะเฝ้าปรนนิบัติองค์หลวงปู่ขาว อนาลโย พระอรหันต์แห่งถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู


  จากนั้นตั้งสัตย์ว่า 6 วัน 6 คืน จะไม่นอน ‌แต่ละวันจะฉันเพียง 5 คำ


  ท่านว่า พอดำเนินไปตามนั้นครบ 6 วัน ‌นอนลงพักผ่อน โดยวางความอยาก วางหมด‌ความอยากรู้ อยากเห็น อะไรทั้งหลายวางหมด ‌จิตก็รวมพั่บลงถึงขณิกสมาธิ หนังแขนขวาแตก‌ออกตั้งแต่สุดปลายมือจนถึงแขนศอก กระดูก‌แทงทะลุหนังขึ้นมา เป็นอสุภกรรมฐาน มรณ‌กรรมฐาน
  เกิดนิมิตหนนี้ต่างจากคราวก่อน เพราะ‌ตอนนี้ได้ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนมาแล้ว ‌ท่านว่าได้มีดในนิมิตมาจากไหนไม่รู้ ค่อยๆ ปาด‌หนัง ค่อยๆ แล่ออกทั้งแขน ทั้งขาออกหมด ‌เหลือแต่เนื้อห่อหุ้มอยู่ ปาดศีรษะ ลอกออก ‌เหลือแต่ตา ดึงไม่ออก จากนั้นหลังได้กลับเข้า‌ไปหุ้มร่างกายตามเดิม จิตพับกลับเข้าไปสู่ภพ‌เก่าที่มาถือปฏิสนธิในครรภ์มารดา
  เมื่อกำหนดถามว่า ธรรมที่เกิดขึ้นนี้เป็น‌ธรรมอะไร ก็มีคำตอบว่า เป็นผลมาจากการ‌ปฏิบัติ และตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติตามคำสอนของ‌พระพุทธองค์ ตราบนั้นบุญกุศลมรรคผล ธรรม‌อันวิเศษยังมีอยู่ตราบนั้น ไม่มีหมดไปจากโลก ‌ไม่มีสาบสูญไปจากผู้ปฏิบัติ
  จากนั้นเมื่อน้อมลงสู่ไตรลักษณ์ เพ่งอยู่‌อย่างนั้น แบบ“ไม่กลัวตาย ใจกล้าแข็ง อาจ‌หาญ ชาญชัย กำหนดปล่อยวางเสมอ อุปาทาน ‌ความยึด น้อมลงสู่ไตรลักษณ์”
  พอหนังแตก กระดูกโผล่ขึ้นมา อนิจจาทุกขตา อนัตตา อนิจจตา ความไม่เที่ยง เป็น‌ทุกข์ ความแปรปรวน การไม่ถือตัวตนเราเขา ‌ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่เที่ยงแท้คลายกำหนัด ‌ไม่ยึดไม่ถือต่อไป
  “เมื่อไม่ยึดไม่ถือต่อไปแล้ว ก็เร่งความเพียร‌เผากิเลส สิ่งเป็นเหตุให้เกิดภพชาติสังขารซ้ำๆ ‌ซากๆ ให้กิเลสนั้นเร่าร้อนกระวนกระวาย ผล‌สุดท้ายกิเลสนั้นก็ทนไม่ไหว ก็คงจะออกไปได้ ‌ถ้าไม่ขาดจากใจไปอย่าง สมุจเฉทปหาน ก็จะ‌ออกจากใจไปอย่างที่เรียกว่า ตทังคปหาน ‌ประหารอยู่ด้วยความเพียร เดิน ยืน นั่ง หรือ‌วิกขัมภนปหาน ประหารอยู่ด้วยสติปัญญาข่มขู่‌ฝึกสอนจิตให้เห็นชอบทุกอย่าง
  น้อมลงสู่ไตรลักษณ์ กิเลสนั้นก็พลอยที่จะ‌อ่อนกำลัง จะหมดสิ้นไปแล้ว กายกับจิตกับสติ‌นั้นจะรวมเข้าไปเป็นมรรคสามัคคีอารมณ์เดียว ‌เห็นจริงแจ้งชัดทุกอย่างนั้นแหละ โดยไม่ต้อง‌สงสัย

  จากนั้นจิตก็จะสงบ ลงขั้นไหนก็ไม่ทราบ ‌สงบลงไปนั้น แสงสว่างเกิดขึ้น ปีติก็เกิดขึ้น ก็‌เป็นกำลังของจิตนั่นแหละ จิตนั้นได้ดื่มรสของ‌ความสงบและเห็นธรรมเกิดขึ้น จิตนั้นก็สิ้น‌สงสัยในไตรวัฏโลกธาตุ ไม่มีอะไรเป็นเขา เป็น‌เรา หมดเสียสิ้น”  หลวงปู่จันทา หยุดวัฏฏะสงสารในชาตินี้‌แล้วด้วยวัย 90 ปี 11 วัน จนกระทั่งเป็นพระผู้บริสุทธิ์


  [​IMG]


  ในอีกไม่กี่วัน คือวันที่ 31 มี.ค.55 นี้จะมาถึงแล้ว ใครมีบุญมีโอกาสก็รีบตักตวง ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในวันนั้น จะมีพระป่า ฝ่ายกรรมฐาน อริยสงฆ์ อริยเจ้ามาประชุมกันหลายรูปในวันนั้น เพื่อร่วมปลงสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร ไม่รู้เราจะเกิดอีกสักกี่ล้านชาติ พันชาติ ที่จะได้มาร่วมบุญ ร่วมถวายเพลิงพระแบบนี้ เป็นของหาเกิดในโลกที่ยากมากๆ ดังนั้นเมื่อท่านจัดงานขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์แล้ว ก็ควรจะไปร่วมงานกัน การงานอะไรพอสะสางได้ก็สะสางไป พอขอผ่อนได้ก็ผ่อนไป เวลานี้ขอชีวิต จิตใจ ไปกับธรรมสักวันสองวันก็ไม่ได้หรือ
  ถ้าจะให้เรียงความสำคัญนะ งานวันเกิดครูบาอาจารย์ต่างๆ ก็ไม่สำคัญเท่ากับงานวันปลงสังขาร เพระองค์หลวงตามหาบัว ท่านเทศน์เตือนศิษย์ท่านว่า พระเราไม่สมควรจัดงานวันเกิด จะมายินดีอะไรกับการเกิดนี้ (นัยว่ายุ่งยากญาติโยมไปเปล่าๆ อยากให้มีเวลาประกอบความพากความเพียรให้มากๆ ไม่ใช่จัดงานั้นงานนี้ดึงญาติโยมมาหาตนเพื่อลาภสักการะ เพื่อชื่อเสียงต่างๆ )

  ดังนั้นหลวงตามหาบัวแต่ก่อนท่านไม่เคยจัดงานวันเกิดเลย จนกระทั่งท่านมาอนุโลมให้ญาติโยมในยุค ช่วยชาติ ท่านจึงยิมยอมให้จัดงานวันเกิด ท่านมองแล้วว่างานวันเกิดท่านนั้นช่วยชาติได้ ท่านจึงยอม โอ๋ย แต่ก่อนนั้นไปดูเลยท่านไม่เคยจัดเลย ดังจะเห็นในสายธารสายธรรมลูกศิษย์ท่านไม่เคยจะจัดงานวันเกิดเลย เช่นวัดภูสังโฆ นาคำน้อย ผาแดง ถ้ำสหาย ดานวิเวก นาคนิมิตต์ แม้กระทั่งหลวงปู่แบน นาคูณ ไม่มี (จะมีก็แต่เมื่อลูกศิษย์มารวมกันทำบุญในวัดเงียบๆเมื่อคล้ายวันเกิดเท่านั้น นี่คือท่านรักษษข้อวัตรปฏิปทาครูบาอาจารย์ ) แต่มาดูสมัยนี้ลูกศิษย์ลูกหาคะยั้นคะยอจัดให้ครูบาอาจารย์ของตนมากต่อมาก
  ไม่มีความเสียหายอะไรหรอก แต่จะก่อความยุ่งยากให้พระสงฆ์ท่านองค์ที่ท่านรักษษความสงบ มุ่งภาวนา

  ดังนั้นงานวันเกิด ครบรอบ อะไรก็แล้วแต่ ไม่สำคัญเท่างานวันถวายเพลิงครั้งสุดท้าย ได้อะไร
  1.ร่วมงานรำลึกครั้งสุดท้าย
  2.ปลงธรรมสังเวช
  3.ได้สติปัญญาในการพิจารณา
  4.ถ้าศพท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าเราจะได้กุศลไม่มีประมาณ


  ดังนั้นขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ /เรียนเชิญยาติโยม ร่วมงานถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร ในวันที่ 31 มี.ค.55 โดยพร้อมเพรียงกัน  ใครที่ประสงค์จะร่วมเดินทางกับกลุ่ม พลังจิตธรรมสัญจร
  กรุณาเข้าไปที่

  แนะนำ เรื่องเด่น พลังจิตธรรมเฉพาะกิจ (1) ร่วมงานถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร 31 มี.ค. 55
  ด่วน ! เชิญร่วมบุญจัดทำหนังสือที่ระลึกงานถวายเพลิงหลวงปู่จันทา ถาวโร และสามารถรับหนังสือได้

  (ท่านที่ขอรับหนังสือด้วยกรุณาเก็บสลิปการโอนไว้เป็นหลักฐานด้วย ก่อนทำบุญกรุณาติดต่อ ครูบาเทศน์เพื่อขอรับหนังสือ 085-7207129 , 081-953-6070 เพื่อสอบถามรายละเอียดการรับหนังสือ)


  ขอเชิญร่วมบุญจัดทำหนังสือที่ระลึกงานถวายเพลิงหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ประสานงานโดยคุณหมอนิพนธ์ จันทวงศ์ ร.พ. สหเวช พิจิตร โทร. 081-953-6070)

  โดยการโอนเงินผ่านบัญชี

  ธนาคารกรุงไทย สาขาสากเหล็ก
  ชื่อบัญชี : พระปยุต ลิขิตรัตนดารา (พระอาจารย์ซ้ง วัดเซปะหละ) และ พระเสถียร แน่นอุดร (รก. เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย)
  หมายเลขบัญชี : 636-0-19956-4


  เนื่องจากเวลาค่อนข้างกระชั้นชิด คาดว่ามีเวลาระดมเงินอีกประมาณ 2 สัปดาห์ และการจัดพิมพ์หนังสือนี้คงต้องใช้เงินจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาและศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ร่วมทำบุญถวายหลวงปู่กันค่ะ


  “การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง”


  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=3760
  และ www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=3737 <!-- / message -->
  <TABLE id=post12335 class=tborder border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center><TBODY><TR vAlign=top><TD style="BORDER-RIGHT: #d1d1e1 1px solid" id=td_post_12335 class=alt1>

  <!-- / message -->

  </TD></TR><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #d1d1e1 1px solid; BORDER-LEFT: #d1d1e1 1px solid; BORDER-TOP: #d1d1e1 0px solid; BORDER-RIGHT: #d1d1e1 1px solid" class=alt2>[​IMG] </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #d1d1e1 1px solid; BORDER-LEFT: #d1d1e1 0px solid; BORDER-TOP: #d1d1e1 0px solid; BORDER-RIGHT: #d1d1e1 1px solid" class=alt1 align=right><!-- controls --></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 มีนาคม 2012
 2. แดนโลกธาตุ

  แดนโลกธาตุ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2006
  โพสต์:
  3,464
  ค่าพลัง:
  +23,946
  ผมเกิดมาได้ไปร่วมงานครูบาอาจารย์ ช่วยงานถวายเพลิง ประชุมเพลิง พระราชทานเพลิง
  ครูบาอาจารย์หลายรูป จากที่บันทึกความทรงจำมาก็หลายรูป พอที่คิดขึ้นมาแล้วก็ปลาบปลื้ม เพราะท่านว่าอนิสงค์ไม่มีประมาณ แล้วคุณละครับ เคยหาเวลาโอกาสไปร่วมงานครั้งสุดท้ายอย่างนี้กี่งานแล้ว หรือร่วมบุญในงานอย่างนี้กี่ครั้ง ผมอยากให้ทุกท่านเจียดเวลาให้ตัวเองเพื่องานอย่างนี้สักครั้งในชีวิตอย่างน้อยก็งานองค์หลวงปู่จันทา นี่แหละครับ ท่านที่ไม่เคยไปลองไปลองดูครับ

  เท่าที่ผมไปช่วยงานมา พอที่จะจดจำได้บ้างก็หลายรูป ขออนุญาติยกตัวอย่างนะครับ
  เผื่อจะเป็นแรงจูงใจให้หลายท่านเข้าสัมผัสกับครูบาอาจารย์และศีลธรรมในส่วนนี้บ้าง

  เท่าที่เคยไปร่วมงานใหญ่ๆ ของครูบาอาจารย์ก็มี


  - หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม (วัดเหวลึก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร)
  - หลวงปู่สุภาพ ธัมมปัญโญ (วัดทุ่งสว่าง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร)
  - หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร (วัดป่าศรีสำราญ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
  - หลวงปู่เทกส์ เทสรังสี (วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย)
  - หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม (วัดทิพยรัฐนิมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี)
  - หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต (วัดบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี)
  - หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร (วัดป่านาสีดา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี)
  - หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย)
  - หลวงปู่มหาบุญทัน ปุญญทัตโต (วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น)
  - หลวงปู่เกล้า ปมุตโต (วัดถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี)
  - หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม (วัดบึงพลาราม อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย)
  - หลวงพ่อวัชระ เตมิโย (วัดใหม่เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร)
  - หลวงพ่อทูล ขิปปัญโญ (วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี)
  - หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม (วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี)
  - หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล (วัดคามวาสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร)
  - หลวงปู่แฟ็บ สุภัทโท (วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร)
  - หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร (วัดประชาชุมพลพัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี)
  - หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป (วัดป่าปทีปปุญญาราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร)
  - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี)
  - หลวงปู่ศรี มหาวีโร (วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด)

  เป็นอาทิ แล้วก็น่าสังเกตว่างานต่างๆ จะกระจุกกันแค่ในจังหวัดแถบอิสานตอนบน ช่วง สกลนคร อุดรธานี หนองคาย เท่านั้น แน่ละครับ 3 จังหวัดนี้พระอรหันต์ อนาคามี สกิทาคามี โสดาบัน เยอะมากๆ ใครอยู่ในแถบใกล้ๆนี้ ถือว่าอยู่ภูมิประเทศที่เหมาะสมแล้ว นับว่าเป็นบุญจริงๆ ทุกวันนี้คนกรุง กำลังตื่นพระกรรมฐาน กันมากดังจะเห็นรถตู้ รถทัวร์ หลั่งมาทำบุญที่อิสาน แน่ละครับเพราะเนื้อนาบุญบริสุทธิ์ ใครก็หวังบุญหวังกุศลจากท่านทั้งนั้น มีมากก็ให้มา มีน้อยก็ให้น้อยแต่ได้บุญมาก ใครจะไม่อยากทำ มีให้เลือกก็เลือกไปเหอะครับ เดวจะไม่มีให้เลือก อย่าผัดวันประกันพรุ่ง กว่าจะมีพระระดับนี้เกิดขึ้นในโลกเป็นของยาก และจะพบท่านก็เป็นของยากอีก บางรูปก็รักสงบไปหาท่านที่วัดไม่เจอเพราะท่านไม่มีเวลามาคลุกคลี บางท่านก็กำลังปรารภความเพียรอย่างหนัก เพื่อสังหารวิเกล เพื่อลาวัฏวน เพราะพระแท้ที่จะให้เราได้กราบ ให้ได้ไหว้ ให้ได้ทำบุญ มันช่างยากเย็นจริงๆ ทุกวันนี้น้อยมาก

  และก็มีหลายท่านที่ได้เดินทางไปกราบบำเพ็ญบุญในลักษณะนี้ ก็ขอให้เล่าให้กันฟังด้วยนะครับ จำเป็นจริงๆ ที่ผมพลาดและเสียดายที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้หลายงานบุญในวันประชุมเพลิงครูบาอาจารย์ เช่น ที่พลาดคือ งาน

  - หลวงปู่ขาล ฐานวโร วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
  - หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
  - หลวงปู่มหาทองอินทร์ กุศลจิตโต วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  - หลวงปู่เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
  - หลวงปู่บัวไข สันติจิตโต วัดสันติสังฆาราม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
  - หลวงปู่พันธ์ อาจาโร วัดน้อย กทม.
  - หลวงปู่บุญรอด อธิปุญโญ วัดถ้ำไทรทอง จ.กาฬสินธิ์
  - หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส อ.เกาะคา จ.ลำปาง
  - หลวงปู่คำตา ทีปังกโร วัดป่าภูคันจ้อง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
  - หลวงปู่มหาอมร เขมจิตโต วัดป่าวิเวกธรรมชา จ.อำนาจเจริญ
  - หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต วัดป่าถ้ำหีบ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
  - หลวงปู่ทา จารุธัมโม วัดถ้ำซับมืด อ.ปากช่อง จ.โคราช
  - หลวงพ่อปัญญา ปัญญาวัฒโท วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
  - หลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโร วัดถ้ำประทุน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  - หลวงตาด้วง สารีโท วัดโยธานิมิต อ.เมือง จ.อุดรธานี
  - หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
  - หลวงพ่อคำดี ปัญโญภาโส อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
  - หลวงปู่กูด รักขิตสีโล วัดป่าศิลาอาสน์ อ.เมือง จ.ยโสธร
  - หลวงพ่อสมัย สมาหิโต วัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
  - หลวงปู่เขี่ยม โสรโย วัดป่าขุมดิน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
  - หลวงปู่สอ พันธุโล วัดป่าหนองแสง อ.เมือง จ.ยโสธร
  - หลวงตาพวง สุขินทริโย วัดศรีธรรมมาราม อ.เมือง จ.ยโสธร
  - หลวงปู่พิศดู ธัมมจารี วัดเทพธารทอง อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
  - หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข วัดป่าซับคำกอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์


  ส่วนงาน หลวงปู่ขาว หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่หลุย หลวงปู่คำดี หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่ดูลย์ พระอาจารย์วัน พระอาจารย์จวน พระอาจารย์สิงห์ทอง หลวงปู่แว่น หลวงปู่สิม และอีกหลายท่าน ผมเกิดไม่ทันครับ หรืออาจจะเกิดทันแต่ไม่ได้สนใจ กระมัง

  และ ก็น่าจะพลาดอีกก็คือ งาน หลวงปู่แผลง ที่ อ.นายูง จ.อุดรธานี ที่จะถึงนี้คือ วันที่ 24-25 มี.ค.55 จะจัดงานพระราชทานเพลิงศพท่าน ใครว่างไปร่วมงานกันนะครับ ใครที่อยู่แถวอุดร หรือใกล้เคียงอย่าพลาดนะครับ

  ดูแล้วก็เยอะพอควรที่ไม่ได้ไปร่วมงานนึกมาก็เสียดาย แต่ก็ไม่เสียใจครับ เพราะต่อไปนี้จะพยายามเจียดเวลาไปให้ได้มากที่สุดสำหรับงานวันถวายเพลิง งานมุทิตา ผ้าป่า ฉลองต่างๆ ยังเป็นรอง ไม่ก็ไม่ได้ประมาทนะครับ พอมีเวลาบางครั้งงานครบรอบต่างๆ ก็ไปเหมือนกัน
  และยังเสียดายอีกหลายรูปที่ไม่ได้ไปร่วมงาน เพราะตอนนั้นยังเรียนมัธยม ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร บางท่านอาจจะนึกในใจว่าไม่สำคัญต้องไป อันนี้ก็แล้วแต่ละท่านที่จะคิดห้ามกันไม่ได้ แต่สำหรับผมคือ ต้องไปให้ได้ไม่ว่าอะไร แม้กระทั่งสอบแล็ป ที่มหาวิทยาลัย ก็ยังขอผลัดไปสอบคนเดียววันอื่นๆ เพราะต้องการไปงานครั้งสุดท้ายของครูบาอาจารย์


  งานในลักษณะนี้มีอยู่หลายรูปที่ท่านยังไม่ถวายเพลิง / รอกำหนดการอยู่อีกหลายรูป พอที่จะมีเวลาเก็บตังค์ ไปร่วมงานก็มีอยู่หลายรูป ที่ท่านยังไม่กำหนดจัดงาน เช่น

  - หลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดสิริกมลาวาส กทม. (ไม่แน่ใจว่าจะมาจัดงานที่ จ.หนองบัวลำภู ไหม)
  - หลวงปู่นิล มหันตปัญโญ วัดป่าสุมนานัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
  - หลวงปู่บุญมี โชติปาโล วัดสระประสานสุข อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  - หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์


  ขออนุโมทนาครับ

  อ่อ ลืมบอก ไปแล้วไปกินไปนอน ไม่ค่อยได้อะไรนะครับ เสียเวลาเราซ้ำ ช่วยงานในวัดได้ เดินจงกรม นั่งปลงธรรมสังเวชดีกว่า ให้คุ้มกับการเดินทางนะครับ มาไกลแสนไกล บางท่านไม่มีรถส่วนตัวนะครับ ลำบากมากๆ ก็น่าเห็นใจ ดังนั้นไปแล้วต้องได้กุศลให้ถึงพร้อมเท่าที่ควรจะเป็น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2012
 3. แดนโลกธาตุ

  แดนโลกธาตุ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2006
  โพสต์:
  3,464
  ค่าพลัง:
  +23,946
  มีเรื่องนำมาเล่า อยู่ว่า
  ญาติธรรมท่านหนึ่งเล่าประสบการณ์ การไปวัดไว้ว่า

  การเดินทางโดยการ อาศัยรถโดยสารประจำทางในการเดินทางไปร่วมงานบุญแบบนี้ ของครูบาอาจารย์ ตามวัดป่าต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งแบกเต็นท์ กระเป๋า สัมภาระต่างๆ นำดื่ม ของขบเคี้ยว จิปาถะ มันก็น่าเห็นใจ และน่าอนุโมทนาในความอดทนของท่านเหล่านั้น พอรถโดยสารเดินทางสุดเส้นทางไม่สามารถไปส่งถึงวัดได้ เหลืออีกประมาณ 14 กม.จะถึงวัด พวกเขาเหล่านั้นต้องเดินทางด้วยเท้า ภายใต้แสงแดดยามบ่ายอันร้อนระอุเอามากๆ เป็นระยะทางประมาณ 14 กม. บางท่านทั้งที่ใส่ชุดขาว หิ้วสัมภาระ หิ้วกลด หิ้วของไปทำบุญ กลับไม่มีญาติธรรมที่สัญจรไปมาท่านใดถามเลยว่าจะไปไหน แม้กระทั่งคนที่นำรถส่วนตัวไป ข้างหลังรถว่างทั้งคัน หลายต่อหลายคัน ไม่มีใครสักคนจอดรถลงถามเลยว่า "จะไปไหน" มาถึงตนนี้เพื่อนเหล่านี้บอกว่าเดินทางมาหลาย กม.แล้ว เหนื่อย รู้สึกท้อเอาการอยู่ น่าจะมีคนเห็นใจบ้างเน้อ ทั้งๆที่เราก็ใส่ชุดขาว อยากขอขึ้นรถเต็มทีแล้ว แต่คันแล้วคันเล่า แต่ก็เปล่า มันก็แปลกอยู่เหมือนกัน หรือเขากลัวว่าเราเป็นมิจฉาชีพ ใส่ชุดขาวนี่นะ แบกเป้กระเป๋านี่นะ แบกอาหารการกินไปทำบุญนี่นะ มิจฉาชีพ มีผู้หญิงด้วยนี่นะมิจฉาชีพ (ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่า เขาเหล่านั้นคงกลัวเป้นมิจฉาชีพ ) เอ่อ กลัวก็คงจะกลัวเกินไปกระมั้ง กลางวันแสกๆ แค่เปิดกระจกรถถาม นิดนึงจะได้ไหม ไม่มีเลยครับ
  เท่าที่สังเกตพวกเขาเหล่านั้นก็เดินทางไปวัดเหมือนกันจุดมุ่งหมายเดียวกันคือวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แต่ทำไมท่านๆ ที่ขับรถมาวัดเหล่านั้นไม่จอดมอง ไม่ถามเลยว่าจะไปไหนกัน น่าสังเวชจิตใจคนเหมือนกัน ที่ปากก็อ้างว่า ลูกศิษย์มีครู ได้รับการอบรมสั่งสอนมา เพื่อนผมหลายคนบอกว่า บางครั้งลองโบกมืออาศัยเข้าไปในวัดแต่กลับไม่จอด ทั้งที่ใส่ชุดขาว โอ่ มองดูน้ำจิตน้ำใจคนพุทธเราเหล่านี้ช่างเหือดแห้งกันจริงๆ แต่แล้วญาติธรรมของผมอดทนเดินเเข้มาถึง 14 กม.ก็ปรากฏว่าเห็นรถเหล่านั้นที่ผ่านไปผ่านมาหลายคันจอดในวัด ช่างอนาจจริงๆ

  สุดท้ายเดินทางเข้ามาด้วยฝีเท้า 14 กม. ผมฟังเพื่อนผมเล่าแล้ว น้ำตาไหล อดสงสารไม่ได้ บางท่านเป็นลมพอไปถึงวัด ทั้งหนัก ทั้งเมาแดด เพลีย แต่ก็ไม่โทษใคร แต่น้อยใจตัวเองนิดๆ ได้แต่บอกว่า "มึงอยากมาเอง ต้องอดทน เพื่อทำบุญ โชควาสนามึงเอง "

  นี่แหละนักปฏิบัติธรรม แค่คุณธรรมขั้นแรกในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท่านยังไม่ได้เลย ไฉนเลยท่านจะไปนั่งหลับหูหลับตา เอ่อ

  ขอฝากท่านที่จะเดินทาง กรุณา ศึกษาเส้นทางดีๆ ก่อนไปนะครับ
  จะได้ไม่เป็นในกรณีนี้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 มีนาคม 2012
 4. สุภาพรกิ่งนอก

  สุภาพรกิ่งนอก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กันยายน 2008
  โพสต์:
  405
  ค่าพลัง:
  +1,534
  ขออนุโมทนาสาธุนะคะ หลวงตาแตงอ่อน ท่านสุขภาพแข็งแรงดีน๊ะคะ
   
 5. Nattawut8899

  Nattawut8899 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,355
  ค่าพลัง:
  +6,947
  ผมเคยไปร่วมงานถวายเพลิง องค์หลวงปู่ฟัก จันทบุรีครับ
  เเละได้ไปกราบสรีระ องค์หลวงตามหาบัว หลวงปู่ศรี หลวงปู่พิศดู

  ใครมีโอกาสให้ไปนะครับ งานหลวงปู่จันทา อนุโมทนา สาธุ
   
 6. ป่ากุง

  ป่ากุง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2010
  โพสต์:
  416
  ค่าพลัง:
  +783
  สาธุครับ .....


  ...ในชีวิตผม เคยไปงานถวายเพลิงสรีระสังขารพระอริยเจ้าที่ประทับใจและจำได้ดังนี้

  ....ปี 2535 ไปงานถวายเพลิง สรีระสังขาร หลวงปู่ชา สุภัทโท ที่หนองป่าพง และเป็นครั้งแรก ที่ผมเห็นในหลวง และ พระราชินี ห่างผมสักประมาณไม่เกิน 4 เมตร

  ....เคย ไปกราบ สรีระสังขาร หลวงตาพวง สุขินฺทริโย ที่วัดศรีธรรมาราม (ตอนนั้นเป็น พระภิกษุ นามว่า กิตฺติสาโร เพิ่ง บวชได้ 3 วัน ) ไปในนามคณะศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  ...เคย ไปกราบ สรีระสังขาร หลวงปู่บ้านตาด
  ...และ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พ่อแม่ครูจารย์ หลวงปู่ศรี มหาีวีโร .....
   
 7. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  กราบโมทนา สาธุ ๆ
  กับพระอาจารย์และทุกท่าน
  ที่ได้ร่วมทำบุญสร้างกุศลทุกอย่าง
  ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยครับ
  ขอกราบโมทนาบุญและส่งพระอรหันต์
  เข้าสู่พระนิพพานด้วยครับ
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 8. DevaIsis

  DevaIsis เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  2,006
  ค่าพลัง:
  +4,603
  ขอขอบคุณท่าน จขกท. เพราะ ไอพลาดข่าวสำคัญไป

  ท่านหลวงปู่ เพิ่งลงมา โปรด ไอ เมื่อ 3 วันที่แล้ว โดยที่ไอไม่รับทราบข้อมูลนี้เลย

  ลุกขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ใน อนันตจักรวาลนี้ โปรดน้อมนำ ท่านหลวงปู่ สู่แดนดับขันธ์ พระนิพพาน ด้วยเทอญ

  คำสั่งสอนของท่าน จะคงอยุ่ในใจของไอ ตราบชั่วกัลปาวสาร

  สาธุ สาธุ สาธุ
  ไอ
   
 9. ชำมะนาด

  ชำมะนาด สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2011
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +13
  กราบหลวงปู่จันทาค่ะ..อยากไปร่วมงานด้วยแต่ติดเรื่องเวลาจริงๆ
  กำลังอธิษฐานจิตอยู่ค่ะ..หลายปีก่อนมีโอกาสไปกราบท่าน ท่านเมตตาเป่าหัวให้ ปิติจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ ระลึกถึงท่านเป็นครูบาอาจารย์ตลอดมาตั้งแต่กลับจากวัดท่านเลยค่ะ
   
 10. Kanti

  Kanti Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  22
  ค่าพลัง:
  +82
  Sorry for your inconvenience
  I cannot type in Thai

  I would like to study "ธรรมพเนจร". Do you have the file? Please share to me.

  ขอกราบโมทนาครับ สาธุ สาธุ สาธุ

  Many thanks

  Kanti
   
 11. wainkam

  wainkam เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กันยายน 2011
  โพสต์:
  758
  ค่าพลัง:
  +887
  ขอน้อมจิตส่งหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายครับ
  อนุโมทนาสาธุท่าน จขท ด้วยครับ

  "เพราะองค์หลวงตามหาบัว ท่านเทศน์เตือนศิษย์ท่านว่า พระเราไม่สมควรจัดงานวันเกิด จะมายินดีอะไรกับการเกิดนี้" สาธุๆ จะเกิดทำไมให้ยุ่งยากอีก ^^
   
 12. PITINATTH73

  PITINATTH73 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  2,991
  ค่าพลัง:
  +9,623
  ผมขอกราบนมัสการหลวงปู่จันทาครับ กราบ กราบ กราบ
  ผมขออนุโมทนาสาธุ ในบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาทั้งหมดทั้งปวงด้วยครับ
   
 13. tyoukerd@hotmail.com

  tyoukerd@hotmail.com เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  157
  ค่าพลัง:
  +293
  ของผมได้ไปงานหลวงตาพวง สุขินทริโย หลวงปู่ศรี มหาวีโร หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป หลวงปู่แฟบ หลวงปู่ฟัก สันติธรรมโม ส่วนงานพระราชทานเพลิงขององค์หลวงตามหาบัว ไม่ได้ไป แต่ใช้วิธีเฝ้าดูอยู่หน้าสถานีดาวเทียมที่ถ่ายทอดสดครับ
   
 14. sorayouth

  sorayouth เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  324
  ค่าพลัง:
  +158
  กราบองค์หลวงปู่จันทาสู่แดนนิพพาน
  ขออนุโมทนาสาธุกับมหากุศลทั้งปวงนี้ครับ
   
 15. Faithfully

  Faithfully เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  657
  ค่าพลัง:
  +2,456
  สาธุ สาธุ สาธุ

  กราบ...ด้วยความเคารพและศรัทธายิ่ง แด่ พระอริยเจ้าทุก ๆ องค์เจ้าค่ะ
   
 16. สมิตา

  สมิตา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2011
  โพสต์:
  162
  ค่าพลัง:
  +189
  กราบหลวงปู่จันทาค่ะ ผึ่งไปกราบเมื่อวันเกิดนี้เอง
   
 17. mancity04

  mancity04 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  657
  ค่าพลัง:
  +1,346
  เมื่อผลเป็นเช่นนี้ ต้องหาเหตุว่าเพราะอะไร เค้าถึงไม่จอดรับกัน งานใหญ่ๆแบบนี้ไม่มีใครรับรองได้หรอกว่่าทุกคนที่มาเป็นคนดี คนไม่ดีก็แอบแฝงมาในหลายๆรูปแบบ ทั้งมาแบบเด็กแบบสตรีแบบชรา ถ้ารับไปดีเรารอดได้บุญ ถ้ารับไปไม่ดีอาจสูญทั้งทรัพย์และชีวิต สังคมเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเก่าก่อนนะครับ ความเจริญรุ่งเรืองแต่จิตใจต่ำลง "ตนเป็นที่พึ่ีงแห่งตน" อย่าคิดมากครับ ไปเอาบุญ เค้าต้องทำใจให้ได้บุญตั้งแต่ต้น ระหว่างกระทำ หลังกระทำต้องเบิกบาน จะได้บุญครบๆเต็มๆ ครับ
   
 18. ตุ้ม ณ บ้านโป่ง

  ตุ้ม ณ บ้านโป่ง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  137
  ค่าพลัง:
  +112
  อนุโมทนา สาธุ ทุก ๆ ท่าน ที่ศรัทธา ในพระอริยเจ้า ฯ ทุก ๆ พระองค์
   
 19. แดนโลกธาตุ

  แดนโลกธาตุ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2006
  โพสต์:
  3,464
  ค่าพลัง:
  +23,946
  ท่านก็แข็งแรงดีครับพี่ ก็เรื่อยๆ ครับ ทรงตัวทรงธาตุขันธ์องค์ท่านได้

  ถ้ามีเวลาขอเชิญไปกราบท่านครับ ประมาณเดือนเมษายนที่วัดจัดงานบุญครับ

  ขออนุโมทนา
   
 20. mongko

  mongko เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  148
  ค่าพลัง:
  +329
  ขออนุโมทนาล่วงหน้ากับเพื่อนๆทุกคนที่ไปร่วมงาน ส่วนตัวผมคงไม่มีบุญแน่ๆ
  แต่ก็จะขอยกเกร็ดความรู้มาให้อ่านกันครับ ในมิลินทปัญหาบอกถึงเหตุที่จะเกิดปาฏิหารย์ที่เชิงตะกอนพระอรหันต์ไว้ 3 อย่างครับ 1.อธิฐานไว้ด้วยความอนุเคราะห์เทพยดาและมนุษย์ 2.เทวดาบรรดาลเพื่อให้ชนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 3.มีบุรุษหรือสตรีที่มีความเลื่อมใสศรัทธาถือเอาของหอม ดอกไม้ หรือผ้า อธิฐานให้เกิดอย่างนั้น อย่างนี้ แล้วโยนสิ่งของเข้าไป ถ้าไม่มีการอธิฐานก็ไม่มีปาฏิหารย์นะครับ... สุดท้ายนี้ก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันทำอย่างข้อที่ 3 นะครับ เพื่อให้ชนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับ
  ปล.ก่อนจะพิมพ์ตุ๊กแกร้อง พิมพ์เสร็จก็ร้องมันคงอโมทนาบุญกับผมมั้งครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...