ถอดรหัส ส.ค.ส.พระราชทาน ๒๕๔๗

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย ธัมมะอาสา, 6 มิถุนายน 2010.

 1. ธัมมะอาสา

  ธัมมะอาสา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  417
  ค่าพลัง:
  +2,648
  [​IMG]

  ส.ค.ส.ดังกล่าว ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ มีข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ.2547 สวัสดีปีใหม่ ใต้ลงมาเป็นภาพแผนที่บริเวณคาบสมุทรอินโดจีน บนพื้นที่เป็นภาพตารางช่องเล็กๆ ด้านบนทั้งสองด้านมีเสาธงปักอยู่ มีภาพระเบิดและควัน ล้อมรอบคาบสมุทรอินโดจีน อยู่ทั้ง 4 ด้าน ด้านบนซ้าย มีข้อความว่า มีระเบิดเกือบทั่วโลก ใต้ภาพระเบิดลงมาเป็นภาพเรือสำเภาขนาดใหญ่ แล่นมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่ใบเรือด้านหลังมีอักษร ม.ช. ปรากฏอยู่

  บนคาบสมุทรอินโดจีนเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยสีขาว ที่ขนานกับส่วนที่เป็นด้ามขวาน เป็นเส้นตรงสามเส้น บนแผนที่ประเทศไทยมีข้อความว่า “สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย” เส้นตรงทั้งสามเส้นนั้น เปรียบเป็นเสาหลักของประเทศ

  ขณะที่ความสามัคคีของคนในชาติเป็นพลังที่ร่วมกันค้ำจุนให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคง ด้านล่างลงมามีข้อความว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ บรรทัดต่อมาเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า Happy New Year และมีภาพสุนัข ขนาบข้างละตัว

  กรอบล่างด้านใน มีข้อความว่า ก.ส. 9 ปรุง 291929 ธ.ค.2546 มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ บ้านเชียง และมีภาพสุนัขขนาบ 2 ข้างคำว่า ห้าพันปี ตัวหนึ่งไม่มีปลอกคอ อีกตัวหนึ่งมีปลอกคอ ส่วนกรอบล่างด้านนอก เป็นภาพสุนัขขนาดลดหลั่นกันรวม 7 ตัว ตัวใหญ่สุดยืนเต็มตัวอยู่ด้านซ้าย ตัวถัดไปค่อยๆ ย่อตัวลง และขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ จนถึงตัว
  สุดท้ายด้านขวาสุดเป็นสุนัขตัวเล็กนอนหมอบอยู่

  [​IMG]

  ถอดรหัส

  1 มีระเบิดเกือบทั่วโลก
  2 ระเบิด 4 ทิศ


  ประเทศไทย และโลกใบนี้ จะเสื่อมทรุดลงไปเรื่อยๆ เพราะมนุษย์ ไม่สนใจเรื่องศีลธรรม คุณธรรม และจะมีวิกฤติที่มนุษยชาติกำลังเผชิญ ๔ ประการ (ลูกระบิดทั้ง ๔ ลูกใน สคส) ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเตือนคนไทยผ่าน สคส. พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว

  ๑. วิกฤติสิ่งแวดล้อม (Environmental Crisis) ภัยธรรมชาติ ฟ้าดินลงโทษ อากาศแปรปรวน ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของผิวโลก สารพันปัญหา จะหนักขึ้นเรื่อยๆ โรคระบาด ทั้งในคน ในพืชที่เป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์ โรคระบาดในสัตว์ ท่านลองทบทวนดูว่า เกิดโรคระบาดอะไรบ้าง ที่ยังไม่มียารักษา ทั้งโรคที่ไม่ระบาด ฯลฯ

  ๒. วิกฤติสังคม (Social Crisis) โรคเสื่อมคุณธรรม ภัยสังคม ยาเสพติด อาญชญากรรม ปัญหาเยาวชน ปัญหาคอรัปชั่น ฯลฯ

  ๓. วิกฤติเศรษฐกิจ (Economic Crisis) ข้าวยากหมากแพง ทุกวันนี้ สังคม "บ้าเงิน บ้าวัตถุ บริโภคนิยม เงินนิยม บันเทิงนิยม สุขนิยม" มุ่งกำไรสูงสุด เบียดเบียน แข่งขัน ชิงดีชิงเด่น เห็นเพื่อนมนุษย์ เป็นเพียง ทรัพยากร (มนุษย์) เห็นเพื่อนมนุษญ์เป็นสินค้า เป็นผู้บริโภค ผู้ขายมีหน้าที่ ในการกระตุ้น กิเลสของเพื่อนมนุษย์ วิกฤติเศรษฐกิจลุกลามไปทั่วโลก (ค่าเงินทุกประเทศรอบบ้านเราตกต่ำอย่างที่เห็น) อีก ๑๐ ปีข้างหน้า เงินทองจะไม่มีค่า "เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง" ฯลฯ

  ๔. วิกฤติความขัดแย้งทางการเมือง การปกครอง (Political Crisis) ขัดแย้งแย่งชิงน้ำ อาหาร ที่ดิน เมล็ดพันธุ์พืช ขัดแย้งทางความคิด ความเชื่อ ทางศาสนา และวัฒนธรรม ผู้คนจะเข้าประหัตประหารกันไม่มีวันจบสิ้น วิกฤติการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ สงครามนิวเคลียร์ สงครามเชื้อโรค ฯลฯ

  3 มช

  เรือสำเภาที่มีอักษร มช แล่นมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมายถึง เรือ"โนอาห์" เวอร์ชั่นแบบไทยพุทธ มช คือ มหาวิชชาลัยปูทะเลย์ อันเป็นที่อยู่แห่งความรู้อันยิ่งใหญ่ ที่จะขนคนที่มีเสบียงบุญ เล่นฝ่าทะเลไฟแห่งวัฏสงสารไปสู่ฝั่ง

  อีกนัยยะก็คือ หากนับไปอีก 7ช่อง เรือสำเภาลำนี้จะเล่นไปถึงฝั่ง บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยที่ มช. "เมืองเชียงใหม่"

  4 สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย

  หากขาดความสามัคคี อนาคตประเทศไทย จะแตกออกเป็นอย่างน้อย ๕ ประเทศ เพราะวิกฤติต่างๆ เราจะแก้ปัญหาแบบหายใจหายคอไม่ทัน ทั้งปัญหาภายใน ปัญหาภายนอก ทั้ง ๔ เรื่อง

  5 เสาสามเสา

  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดิน

  6 มหาวิชชาลัยปูทะเลย์ + 8 ห้าพันปี

  สคส.ฉบับนี้ มีความเชื่อมโยงกับ "พระราชนิพนธ์พระมหาชนก" เป็นปริศนาธรรมที่ รอพระปราชญ์ นักปราชญ์ พระดีคนดีในสังคม ร่วมกันไขปริศนา และรอทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันประดิษฐาน "มหาวิชชาลัยปูทะเลย์" อันเป็นที่อาศัยแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่นำมาซึ่งการปฎิวัติระบบการศึกษาและนำพาประเทศไทยให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา และยั่งยืนอยู่ได้ถึง ๕๐๐๐ปี

  7 บ้านเชียง
  ชุมชนพอเพียง ชุมชนพุทธ ที่พึ่งพาตัวเองได้100% ทั้งปัจจัย4 และพลังงาน มีความพร้อมทั้งกายภาพและองค์ความรู้ มีเสบียงบุญและความสามัคคีของคนในชุมชน อันเป็นปัจจัยที่จะสามารถฝ่าวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ "มีระเบิดเกือบทั่วโลก"

  ซึ่งน่าเห็นใจคนเมือง ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ แต่สถานการณ์ต่างๆจะทำให้คนที่พอจะมีบุญจะทยอย อพยพย้ายเข้าสู่ชนบท

  9 คุณทองแดงจำนวน ๗ ตัว ที่ค่อยๆหมอบและตัวเล็กลง

  ระยะเวลาที่เหตุการณ์มีระเบิดเกือบทั่วโลกจะทยอยปะทุขึ้น รวมถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันจะลดลงตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย ซึ่งหมายความว่า พระปราชญ์ นักปราชญ์ผู้ที่พอจะมีสติปัญญา ตีความ สคส.ฉบับนี้ออก จะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือวิกฤติดังกล่าว ๗ ปี ซึ่งก็คือ ๒๕๔๗+๗ นั่นก็คือ ๒๕๕๔ !!

  ซึ่งหมายความว่า ขณะนี้ พวกเราเหลือเวลาอีก อย่างน้อยไม่ถึง๒ ปี ในการเตรียมการรับวิกฤติดังกล่าว

  ซึ่งเรื่องเช่นนี้บอกกันตรงๆไม่ได้ พระองค์จึงแฝงไว้เป็นปริศนาธรรม
  แบบนอสตราดามุส ที่ให้คนตีความ หากนับระยะเวลาที่พระองค์พระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และ ท.เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว พระองค์ทรงทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี และทางออกทางรอดของคนไทย ได้อยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แล้ว

  ข้าพเจ้าตีความและถอดรหัสถูกผิดเช่นไร โปรดพิจารณา
  หากท่านเห็นพ้อง โปรด "เริ่มด้วยช่วยกัน" คิดหาหนทางร่วมนำสังคมไทย ฝ่าวิกฤติและนำพาประเทศชาติให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง

  อนุโมทนา

  ธัมมะอาสา

  ที่มา : เข้าสู่ระบบ | Facebook
   
 2. userx

  userx เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กันยายน 2007
  โพสต์:
  641
  ค่าพลัง:
  +1,063
  มีเหตุมีผลทุกประการ
   
 3. 1stdec

  1stdec เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 เมษายน 2010
  โพสต์:
  54
  ค่าพลัง:
  +112
  ทุกคร้ังที่เห็น ส.ค.ส.พระราชทาน ก็คิดว่าพระองค์ท่านน่าจะบอกใบ้อะไรบางอย่างกับ

  พวกเรา แต่ไม่เคยเข้าใจค่ะ ต้องขอบคุณ คุุณธัมมะอาสามากๆที่ให้ความกระจ่างนะคะ

  อนุโมทนา สาธุ
   
 4. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,758
  เห็นด้วยอย่างมากเลย
  เคยเอาแต่ละปีมาดู ดูเท่าไหร่ก็แปลไม่ได้ แต่คิดว่า ต้องมีคำแปลแน่นอน
  ยังเคยอธิษฐานให้ใครก็ได้ ที่รู้คำแปล ปลอมตัวเข้ามาแปลให้ อิอิ
  เพราะปัญญาเราน้อยอาจจะคิดไม่ถึงความหมายที่จะสื่อออกมา :boo:
   
 5. ธัมมะอาสา

  ธัมมะอาสา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  417
  ค่าพลัง:
  +2,648
 6. panawana

  panawana สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  32
  ค่าพลัง:
  +12
  มีเหตุมีผลทุกประการ
   
 7. อนิจฺจํ

  อนิจฺจํ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  1,375
  ค่าพลัง:
  +2,945
  หลักแหลมมากครับ ยกย่อง ๆ นับถือ ๆ มีเหตุผลฟังได้ทุกข้อ
  อนุโมทนาครับ
   
 8. อนิจฺจํ

  อนิจฺจํ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  1,375
  ค่าพลัง:
  +2,945
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  ผมเตรียมใจ..ยอมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้น
  พร้อมจะเป็นทั้งผู้อยู่และผู้ไป
  แต่อยากให้คนเลว..การเมืองชั่ว..สังคมทราม
  ให้หายไปจากโลกนี้
  เหลือไว้แต่ผู้ประเสริฐ
   
 9. ปกรณ์

  ปกรณ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +3,761
  เคยให้ความเห็นไว้ครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวกับระเบิดทั่วโลก ว่า หากนำแนววงแหวนแห่งไฟ มาเทียบ ตำแหน่งเหมือนกับว่าเป็นภูเขาไฟใต้ทะเล อันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่ คงต้องรอดูครับ
   
 10. แม่อ้วน

  แม่อ้วน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  69
  ค่าพลัง:
  +135
  เก่งจัง ขอบคุณที่ช่วยถอดรหัส
   
 11. แม่อ้วน

  แม่อ้วน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  69
  ค่าพลัง:
  +135
  น่าจะถอดรหัส สคส ของพระองค์ท่านทุกปี ไล่มาจากปี 2547
   
 12. แมวน้ำ9

  แมวน้ำ9 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +496
  กราบโมทนา สาธุ สาธู สาธุ ค่ะ ดีมากๆเลยค่ะ :cool:
   
 13. แมวน้ำ9

  แมวน้ำ9 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +496
  "จะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือวิกฤติดังกล่าว ๗ ปี ซึ่งก็คือ ๒๕๔๗+๗ นั่นก็คือ ๒๕๕๔ !!"


  สะภาพอากาศก็ดี เหตุการที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านก็ดี และการรบราฆ่าฟันกัน ณ ปัจจุบันนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้จริงๆคะ.....
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มีนาคม 2011
 14. hinman

  hinman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  168
  ค่าพลัง:
  +399
  ขอบคุณมากๆ ที่ตีความให้ได้เข้าใจ ก็ต้องระวังให้มากในปีนี้นะครับ น้ำท่วมแผ่นดินไหว
  ภัยสงคราม
   
 15. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,758
  อย่างนี้พวกเราต้องสามัคคี อย่างในส.ค.ส. ว่าไว้

  สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนประเทศไทย

  [​IMG]
   
 16. RA_CHIN

  RA_CHIN เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  95
  ค่าพลัง:
  +427
  โมทนา สาธุ ด้วยครับ ที่ตีความออกมา ให้พวกเราทุกคนได้ทราบครับ ยอดเยี่ยมจริงๆ
   
 17. ภูติอาคเนย์

  ภูติอาคเนย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  723
  ค่าพลัง:
  +1,326
  มีระเบิดเกือบทั่วโลก=เดาเอาว่าน่าจะหมายถึงนิวเคลียร์ (โรงไฟฟ้าและระเบิดปรมาณู) มีอยู่เกือบทั่วโลกจริงๆ ถ้าระเบิดพร้อมๆกันเนี่ยน่ากลัวมาก..ที่ญี่ปุ่นคือตัวอย่าง..

  มหาวิชชาลัยปูทะเลย์=อืมน่าจะเป็นสถานที่ๆเกิดหลังจาก 2554 เป็นที่ไหนซักแห่งที่เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ ทั้งทางธรรมและทางโลก

  บ้านเชียง=อยู่ที่อุดร เดาเอาว่าน่าจะหมายถึงที่แห่งนั้นคือที่ๆจะตั้ง ปูทะเลย์มหาวิชชาลัยในอนาคตหรือเปล่าไม่ทราบ / หรือไม่ก็เป็นสถานที่ๆจะมีความสำคัญบางประการในอนาคต / แต่ที่แน่ๆมีพรมแดนติดต่อกับลาว.. ซึ่งอาจจะเหมือนเป็นประตูระหว่างแผ่นดินไทย-ลาวในอนาคตที่ผู้คนต้องอพยพไปลาวหรือเปล่านะ...

  คิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วขอเผยแพร่ให้ท่านที่ยังไม่ทราบก็แล้วกัน: ที่อุดรมีวัดแห่งหนึ่ง ชื่อวัดป่าภูก้อน เป็นวัดที่คณะผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายในหลวง ผู้เป็นตัวตั้งตัวตีให้ทำโครงการนี้คือ คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณซึ่งเป็นศิษย์ก้นกุฎิของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงปู่ฝั้นท่านได้ให้คณะลูกศิษย์ท่านธุดงค์มาที่อุดรและจัดสร้างวัดขึ้นที่นี่ และได้จัดทำโครงการพุทธอุทยานเพื่ออนุรักษืผืนป่าต้นน้ำแหล่งสุดท้ายในจังหวัดอุดรไว้ด้วย

  คุณแม่ปิยวรรณ วีรวรรณ ผู้ก่อตั้งโครงการเคยเล่าให้ฟังว่าที่ก่อตั้งวัดนี้ขึ้นเพราะมีเจตนาจะดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่จนครบวาระ 5000 ปี ซึ่งสถาปัตยกรรมที่นี่ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อสภาวะภัยพิบัติในอนาคต และโครงสร้างที่คงทนต่อสภาวะอากาศเพื่อให้คงสภาพดีที่สุดจนถึง 5,000 ปีตามพุทธธรรมนาย มีการสร้างห้องปฏิบัติธรรม โดยเจาะลงไปใต้ชั้นหินและบรรจุมวลความรู้ทั้งมวลในพระพุทธศาสนาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นศิลปะกรรม จิตรกรรม และพระไตรปิฏกไว้ในนั้น ที่สำคัญ มีการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ซึ่งรองรับผู้คนได้ในหลักหลายพันคน และมีการคำนวนแล้วว่าสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้ง่าย เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำแห่งหนึ่ง มีการปลูกป่าเป็นพุทธอุทยานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้แหล่งสุดท้ายในจังหวัดอุดรให้ยังคงเหลือไว้ ที่นี่มีการคำนวนไว้ว่าจะไม่มีน้ำป่าไหลหลากถึง และสูงจากระดับน้ำทะเลมากพอสมควร การขึ้นไปที่วัดต้องนั่งรถไต่เขาขึ้นไป มีการพบรอยพระบาทที่นี่ แต่ยังไม่เผยแพร่มากนัก และมีคนพบพระธาตุเสด็จที่นี่บ่อยมาก และมีการสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ด้วยหินอ่อนสีขาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกไว้ที่นี่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามไว้ ว่า “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” แปลว่า พระพุทธรูปปางไสยาสน์แห่งพระมหามุนีผู้ทรงเป็นบรมครู ที่ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลก ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2552 และสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้ามาเป็นประธานและติดตามงานก่อสร้างอยู่หลายครั้ง โดยทางคณะศิษยานุศิษย์ได้กราบบังคมทูลเชิญ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานอุปถมภ์วัดป่าภูก้อน อีกด้วย

  ปล.ที่นี่ยังเป็นอีกสถานที่สำคัญในการรวมตัวของลูกศิษย์ลูกหาสายหลวงปู่มั่นและหลวงปู่ฝั้นอีกด้วยดังนั้นเรื่องผู้มีศีลมีธรรมปฏิบัติชอบที่นี่จึงเยอะพอสมควร :)
  http://watpaphukon.org/
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 เมษายน 2011
 18. คนไม่รุ้

  คนไม่รุ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  175
  ค่าพลัง:
  +116
  ดีจัง ได้ความรู้มากเลย ขอบคุณครับ
   
 19. ratrat

  ratrat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  170
  ค่าพลัง:
  +480
  ก็ปีนี้ละซิ นอนใจไม่ได้แล้ว ตื่นเถิด ชาวไทย ขอบคุณ
  ที่ถอดรหัสได้ อย่าประมาทพี่ น้อง
   
 20. ninjawc

  ninjawc สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2007
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +4
  ผมถอดรหัส วันเกิดเหตุใน ส.ค.ส.พระราชทาน ๒๕๔๗ ได้แล้วครับ

  --------------------------------------------------------------


  ผมถอดรหัส วันเกิดเหตุใน ส[FONT=Times New Roman, serif].[/FONT]ค[FONT=Times New Roman, serif].[/FONT]ส[FONT=Times New Roman, serif].[/FONT]พระราชทาน ๒๕๔๗ ได้แล้วครับ


  ต้อนแรกให้ดูภาพก้อนครับ จะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในวันนั้น พอเข้าใจแล้วเรามาดู
  วิธีหา วันที่จะเกิดเหตุกัน ง่ายๆครับให้นับช่องสีเหลียมที่มีจุๆอยู่ด้านใน ว่ามีทั้งหมดกีช่อง

  วิธีนับ ให้นับแบบนี้ครับ
  1. นับสีเหลียมที่มี ธงปักอยู่ ก้อนครับ ก็จะได้ [FONT=Times New Roman, serif]4 x 24 = 96 [/FONT]ช่อง
  2. นับสีเหลียมที่เหลือเราจะได้ [FONT=Times New Roman, serif]18 x 25 = 450 [/FONT]ช่อง
  ที่นี้เรามา [FONT=Times New Roman, serif]+ [/FONT]ดูครับ เราจะได้ทั้ง วัน เดือน ปี อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง


  สีเหลียมที่มี ธงปักอยู่ [FONT=Times New Roman, serif]4 x 24 = 96 [/FONT]ช่อง
  สีเหลียมที่เหลือ [FONT=Times New Roman, serif]18 x 25 = 450 [/FONT]ช่อง
  รวมทั้งหมด [FONT=Times New Roman, serif]96 + 450 = 546 [/FONT]ช่อง


  เมื่อรวมสีเหลียมทั้งหมดแล้วเราจะได้ [FONT=Times New Roman, serif]546 [/FONT]ช่อง พอดีเลยครับ ปี [FONT=Times New Roman, serif]54 [/FONT]เดือน [FONT=Times New Roman, serif]6[/FONT]
  ที่นี้เรามาหา วัน กันครับ


  สีเหลียมที่มี ธงปักอยู่ [FONT=Times New Roman, serif]96 [/FONT]ช่อง คือเอาตัวเลยมา [FONT=Times New Roman, serif]+ [/FONT]กันเลยครับ
  สีเหลียมที่เหลือ [FONT=Times New Roman, serif]450 [/FONT]ช่อง คือเอาตัวเลยมา [FONT=Times New Roman, serif]+ [/FONT]กันเลยครับ จะได้ดังนี้ครับ
  [FONT=Times New Roman, serif]9 + 6 = 15[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]4 + 5 + 0 = 9[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]15 + 9 = 24[/FONT]
  ดังนั้นวันเราจะได้ [FONT=Times New Roman, serif]2 [/FONT]ชวงครับ คือ วันที่ [FONT=Times New Roman, serif]9-15 [/FONT]กับ วันที่ [FONT=Times New Roman, serif]24 [/FONT]


  สรุปได้ดังนี้ครับ
  1. วันที่ [FONT=Times New Roman, serif]9-15 / 6 / 54[/FONT]
  2. วันที่ [FONT=Times New Roman, serif]24 / 6 / 54[/FONT]
   

แชร์หน้านี้

Loading...