เสียงธรรม ทดลองอ่านพระไตรปิฎก โดยสมาชิกเวบพลังจิต เสร็จบริบูรณ์

ในห้อง 'พระไตรปิฎกและคัมภีร์' ตั้งกระทู้โดย Kob, 29 มิถุนายน 2011.

 1. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  งานพระไตรปิฎกเสร็จบริบูรณ์

  งานพระไตรปิฎกเสียงอ่าน เริ่ม มิ.. ๒๕๕๒ สิ้นสุด มิ.. ๒๕๕๔ (๒ ปี) แบ่งเป็น

  . งานพระวินัยปิฎก และ พระสุตตันตปิฎก เริ่ม มิ.. ๒๕๕๒ สิ้นสุด มิ.. ๒๕๕๓ (๑ ปี) จำนวนผู้ร่วมโครงการ = ๖๓ ท่าน

  . งานพระอภิธรรมปิฎก เริ่ม มิ.. ๒๕๕๓ สิ้นสุด มิ.. ๒๕๕๔ (๑ ปี) จำนวนผู้ร่วมโครงการ = ๒๗ ท่าน


  ขอเชิญร่วมทำบุญด้วยเสียง ซ้อมอ่านพระไตรฯเป็นเล่ม (เสร็จบริบูรณ์)

  คลิก> เชิญดาวน์โหลดไฟล์ซิป เสียงอ่านพระไตรปิฎกโดยสมาชิกเวบพลังจิต

  [.69/FONT]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 กันยายน 2011
 2. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  รายชื่อผู้อ่านพระวินัยปิฎก  1. พระวินัยปิฏกเล่ม ๑ จำนวน ๗๕๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ ([​IMG] 12)
  Artist: Kob , Hanashi และ Putthathida
  Album: สมาชิกเว็บพลังจิตร่วมด้วยช่วยกันอ่าน

  2. พระวินัยปิฏกเล่ม ๒ จำนวน ๗๑๖ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๒
  Artist: superluck ,fengshui168 , Kob และ ธรรมทิพย์

  3. พระวินัยปิฏกเล่ม ๓ จำนวน ๓๓๒ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๓
  Artist: jiradech panatuhk , Jantaras และ wvichakorn

  4. พระวินัยปิฏกเล่ม ๔ จำนวน ๓๐๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๔
  Artist: Aung CapA

  5. พระวินัยปิฏกเล่ม ๕ จำนวน ๒๗๘ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๕
  Artist: chatchaido และ sippakorn

  6. พระวินัยปิฏกเล่ม ๖ จำนวน ๔๐๗ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๖
  Artist: kindred

  7. พระวินัยปิฏกเล่ม ๗ จำนวน ๓๔๒ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗
  Artist: Rajithida และ Kob

  8. พระวินัยปิฏกเล่ม ๘ จำนวน ๕๑๗ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๘
  Artist: บุญญสิกขา , azalia ,amar และ Kob
  [.69/COLOR]
   
 3. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  รายชื่อผู้อ่านพระสุตตันตปิฎก

  9. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑. จำนวน ๓๘๓ หน้า
  ทดลองอ่านพระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑
  Artist: hanashi

  10. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒. จำนวน ๓๐๙ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒
  Artist: kindred , pyrin , Kob

  11. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๓. จำนวน ๓๓๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓
  Artist: mssuporn

  12. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๔. จำนวน ๔๓๐ หน้า
  ทดลองอ่านพระไตรปิฏกเล่มที่ ๑๒ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
  Artist: Potter ,ตะหลิวสีชมพู, Hanashi และ Kob

  13. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๕. จำนวน ๕๑๘ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๕
  Artist: โดย Kob

  14. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๖. จำนวน ๔๗๐ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๖
  Artist: บุญญสิกขา , หนูแอ้ ,bananaleaf ,เวยฟง, Kob และ nHu_aeY

  15. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๗. จำนวน ๓๓๕ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
  Artist: azalia และ หญิงจัน

  16. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๘. จำนวน ๓๒๓ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๘
  Artist: mhutom และ MAGNETICS

  17. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๙. จำนวน ๓๑๑ หน้า
  ทดลองอ่านพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙
  Artist: Mrs.Kim และ บุญญสิกขา
  Album: ถวายธรรมทาน...พระไตรปิฎกเสียงอ่าน

  18. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๐. จำนวน ๔๓๓ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐
  Artist: vilawan, Kob,ma_eah

  19. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๑. จำนวน ๔๖๙ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๑
  Artist: chayutt และทีม

  20. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๒. จำนวน ๓๔๑ หน้า
  ทดลองอ่านพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๒
  Artist: สันโดษ , mhutom , Kob, Hanashi และ Charmaar

  21. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๓. จำนวน ๒๙๒ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๓
  Artist: superluck

  22. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๔. จำนวน ๔๖๕ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๔
  Artist: ฟิล์ม 34 , เวยฟง , Kob, sweetrosie , black_star และ ชัยวิทย์

  23. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๕. จำนวน ๔๓๐ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๕
  Artist: ณาฏาฌาร์ ,Kob,Hanashi,bananaleaf, ปัญญาพร

  24. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๖. จำนวน ๓๘๑ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๖
  Artist: jayez36 ,Hanashi, เวยฟง, mook_me

  25. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๗. จำนวน ๕๐๑ หน้า
  ทดลองอ่านพระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๗
  Artist: beverzone ,Hanashi,wvichakorn , Kob , nardal และ curapicax

  26. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๘. จำนวน ๔๔๗ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘
  Artist: sirimahakullaya และ napasawan

  27. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑๙. จำนวน ๔๖๒ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙
  Artist: Kob , noonei789 และ pucca2101 ,หวังในธรรม,Atsadong , Siranya

  28. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๐. จำนวน ๓๑๘ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐
  Artist: แม่น้องพลอย ,Jantaras, jiradech panatuhk, Kob และ boyy365

  29. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๑. จำนวน ๔๙๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๑
  Artist: kindred ,Hanashi และ Nong Jeaw

  30. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๒. จำนวน ๓๓๑ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๐ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๒
  Artist: Aung CapA

  31. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๓. จำนวน ๔๖๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๓
  Artist: Catt Bewer ,ปัญญาพร , Kob, numnim, J.Sayamol และ AddWassana

  32. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๔. จำนวน ๔๒๘ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔
  Artist: kindred

  33. พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๕. จำนวน ๔๐๘ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕
  Artist: Jantaras , tidabell และ pucca2101
   
 4. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  รายชื่อผู้อ่านพระอภิธรรมปิฎก

  34. พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๑ จำนวน ๓๓๙ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๔ พระอภิธรรมเล่ม ๑
  Artist: ผ่อนคลาย ,Kob,mssuporn และ J.Sayamol


  35. พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๒ จำนวน ๖๔๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๕ พระอภิธรรมเล่ม ๒
  Artist: บุญญสิกขา,Catt Bewer และ wvichakorn

  36. พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๓ จำนวน ๒๐๑ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๖ พระอภิธรรมเล่ม ๓
  Artist: nisitt ,Kob และ หวังในธรรม


  37. พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๔ จำนวน ๘๔๒ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๗ พระอภิธรรมเล่ม ๔
  Artist: ณาฏาฌาร์ และ superluck


  38. พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๕ จำนวน ๗๓๑ หน้า

  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมเล่ม ๕
  Artist: azalia ,Siranya,Potter ,chonrit,Kob,AddWassana
  , Charmaar และ บุญญสิกขา

  39. พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๖ จำนวน ๖๒๗ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมเล่ม ๖
  Artist: kindred

  40. พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๗ จำนวน ๘๑๘ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๐ พระอภิธรรมเล่ม ๗
  Artist: Hanashi ,pucca2101 และ Jantaras

  41. พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๘ จำนวน ๖๗๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๑ พระอภิธรรมเล่ม ๘
  Artist: azalia ,pucca2101 และ Kob

  42. พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๙ จำนวน ๕๔๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๒ พระอภิธรรมเล่ม ๙
  Artist: หนูแอ้ ,superluck ,Hanashi, vilawan ,ณาฏาฌาร์ ,Kob,Siranya, bananaleaf

  43. พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๑๐ จำนวน ๕๗๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๓ พระอภิธรรมเล่ม ๑๐
  Artist: pucca2101

  44. พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๑๑ จำนวน ๗๐๕ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๑๑
  Artist: Aung CapA ,Hanashi , wvichakorn
  และ Kob

  45.พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๑๒ จำนวน ๔๗๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมเล่ม ๑๒
  Artist: บุญญสิกขา,Kob, ปัญญาพร
  , fengshui168


   
 5. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  ตารางแสดงปริมาณงาน(ขนาด MB) ของสมาชิกที่อ่านพระไตรปิฎกทั้ง ๓ หมวด

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><tbody><tr style="height:52.5pt" height="70"><td class="xl24" style="height:52.5pt;width:48pt" width="64" height="70">ลำดับที่</td> <td class="xl25" style="border-left:none;width:109pt" align="left" width="145">ชื่อผู้อ่าน</td> <td class="xl26" style="border-left:none;width:83pt" width="110">พระวินัยปิฎก</td> <td class="xl24" style="border-left:none;width:83pt" width="110">พระสุตตันตปิฎก</td> <td class="xl24" style="border-left:none;width:83pt" width="110">พระอภิธรรมปิฎก</td> <td class="xl24" style="border-left:none;width:83pt" width="110"> รวมทุกหมวด
  </td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">1</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Kob</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">561.20</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">744.72</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">567.30</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">1,873.22</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">2</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">kindred</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">366.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">904.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">468.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">1,738.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">3</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Hanashi</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">273.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">843.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">326.80</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">1,442.80</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">4</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">superluck</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">534.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">341.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">277.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">1,152.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">5</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">pucca2101</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">262.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">867.20</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">1,129.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">6</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Aung CapA</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">317.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">352.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">299.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">968.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">7</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">บุญญสิกขา</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">95.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">258.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">481.50</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">834.50</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">8</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">azalia</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">88.50</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">139.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">388.50</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">616.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">9</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ณาฏาฌาร์</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">153.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">397.40</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">550.40</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">10</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">mhutom</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">438.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">438.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">11</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">chayutt</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">434.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">434.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">12</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Potter</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">235.60</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">153.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">388.60</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">13</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Jantaras</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">89.90</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">207.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">81.50</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">378.40</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">14</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">wvichakorn</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">69.60</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">24.10</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">246.30</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">340.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">15</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">J.Sayamol</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">181.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">119.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">300.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">16</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">mssuporn</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">203.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">92.70</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">295.70</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">17</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Rajithida</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">279.70</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">279.70</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">18</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">vilawan</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">205.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">74.10</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">279.10</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">19</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">หนูแอ้</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">190.30</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">81.80</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">272.10</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">20</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Catt Bewer</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">78.70</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">154.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">232.70</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">21</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">jayez36</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">226.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">226.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">22</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Putthathida</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">221.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">221.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">23</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ปัญญาพร</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">126.80</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">89.40</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">216.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">24</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ฟิล์ม 34 </td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">188.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">188.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">25</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Mrs.Kim</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">175.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">175.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">26</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">jiradech panatuhk</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">53.20</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">118.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">171.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">27</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Siranya</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">29.20</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">140.40</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">169.60</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">28</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">fengshui168</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">82.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">85.80</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">167.80</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">29</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">napasawan</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">162.50</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">162.50</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">30</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">สันโดษ</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">157.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">157.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">31</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">sippakorn</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">145.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">145.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">32</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">sirimahakullaya</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">141.70</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">141.70</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">33</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">chatchaido</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">133.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">133.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">34</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">noonei789</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">122.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">122.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">35</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">pyrin</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">116.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">116.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">36</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ตะหลิวสีชมพู</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">116.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">116.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">37</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ma_eah</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">113.50</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">113.50</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">38</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">เวยฟง</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">112.70</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">112.70</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">39</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">หญิงจัน</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">107.20</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">107.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">40</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">bananaleaf</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">95.10</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">3.71</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">98.81</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">41</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">curapicax</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">91.90</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">91.90</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">42</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">AddWassana</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">14.20</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">76.30</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">90.50</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">43</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">MAGNETICS</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">88.50</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">88.50</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">44</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">tidabell</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">83.40</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">83.40</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">45</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">numnim</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">77.60</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">77.60</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">46</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">beverzone</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">74.20</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">74.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">47</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Nong Jeaw</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">70.90</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">70.90</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">48</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">boyy365</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">67.10</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">67.10</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">49</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">sweetrosie</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">63.80</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">63.80</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">50</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">nardal</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">55.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">55.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">51</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">black_star</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">53.40</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">53.40</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">52</td> <td class="xl31" style="border-top:none;border-left:none" align="left">chonrit</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">48.20</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">48.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">53</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">หวังในธรรม</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">43.20</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">3.83</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">47.03</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">54</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">nHu_aeY</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">44.50</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">44.50</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">55</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">amar</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">43.40</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">43.40</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">56</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">mook_me</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">37.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">37.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">57</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ธรรมทิพย์</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">21.30</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">21.30</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">58</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ผ่อนคลาย</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">20.90</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">20.90</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">59</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ชัยวิทย์</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">20.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">20.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">60</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">แม่น้องพลอย</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">16.70</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">16.70</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">61</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Atsadong</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">16.20</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">16.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">62</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Charmaar</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">9.68</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">3.74</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">13.42</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">63</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">nisitt</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">8.23</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">8.23</td> </tr> </tbody></table>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2011
 6. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,464
  ด้วยความนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และพระธรรมเจ้าทั้งปวง
  สืบรักษาพระพุทธศาสนาตราบเท่าพุทธกาล


  <!-- google_ad_section_end -->ขอทุกสรรพชีวิตได้รับรสพระสัทธรรมแล้ว
  จงเจริญสู่สุคติภูมิ ญานบารมีสูงขึ้น และรักษาตนพ้นทุกข์ภัย  [​IMG]


  <O></O>
  สาธุ สาธุ สาธุ มหาอนุโมทามิ ทุกๆ ท่าน ทุกๆ ประการ<O></O>
  ข้าพเจ้าขอกราบมหาโมทนาในบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความจริงใจ ขอให้อำนาจแห่งการมหาโมทนามัยนี้
  จงส่งผลเป็นกระแสบุญอันบริสุทธิ์หลั่งไหลสู่ดวงจิตของทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วม
  และข้าพเจ้านับแต่นี้ด้วยเทอญ<O></O>
  พุทโธ ธัมโม สังโฆ นะ โม พุท ธา ยะ นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง<O></O>
   
 7. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,531
  ค่าพลัง:
  +9,144
  [​IMG]


  ขออนุโมทนาบุญทั้งปวงค่ะ

   
 8. amar

  amar เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  183
  ค่าพลัง:
  +606
  สาธุ มหาอนุโมทามิ ทุกๆ ท่าน ทุกๆ ประการ ขอรับ
  ขอพระสัทธรรมจงหยั่งลงในดวงจิตทุกดวงด้วยเถิด
   
 9. vilawan

  vilawan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  836
  ค่าพลัง:
  +1,432
  อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทดลองอ่านพระไตรปิฎกนี้
  ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว
  แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้
  ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
  และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและ
  เทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช
  ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้
  ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด
  และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว
  ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี
  เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย
  จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์
  ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
  ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญแล้ว ตั้งแต่ต้นชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้
  ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด
  หากแม้นยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่าไม่รู้ ไม่มี ไม่สำเร็จ
  จงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าเลย
  ขอผลบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้า ได้กระทำแล้ว จงบังเกิดผล ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด<O:p</O:p
   
 10. Hanashi

  Hanashi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  796
  ค่าพลัง:
  +326
  ขอน้อมอนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวเนื่องกับการอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมด ตลอดจนผู้มีจิตร่วมยินดีในงานที่สำเร็จ และท่านผู้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ.....

  ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ได้โปรดดนบันดาลให้ทุกๆ ท่าน คิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทิญ....

  "สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ : การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"
  "สัพพรสัง ธัมมรโส ชินาติ : รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง"
  "สัพพรติ ธัมมรติ ชินาติ : ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง"
  (b-smile)(b-smile)(b-smile)(b-smile)(b-smile)
   
 11. Siranya

  Siranya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  2,051
  ค่าพลัง:
  +8,999
  [​IMG]
  กราบอนุโมทนาสาธุๆๆกับทุกท่านด้วยค่ะ
  [b-wai][b-wai][b-wai]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  [​IMG]  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาพุทธัสสะ
  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาพุทธัสสะ
  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาพุทธัสสะ

  ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล
  บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
  ถึงบิดามารดาครูอาจารย์
  ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
  คนเคยร่วมกิจการงานทั้งหลาย
  มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
  ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ
  ขอพลันได้กุศลผลนี้ทุกท่านเทอญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 มกราคม 2015
 13. nalanda_

  nalanda_ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +1
  อนุโมทนาค่ะ
  The more we give the less we want.
   
 14. prypr

  prypr สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  40
  ค่าพลัง:
  +0
  อนุโมทนา สาธุ
   
 15. Prasit5000

  Prasit5000 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  302
  ค่าพลัง:
  +228
  อยากให้เอาไปวาง ใน mediafire จะได้ download เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยครับ อนุโมทนาครับ ผมชอบเสียงท่านมากครับฟังแล้วรื่นหู ได้รสพระธรรม ไม่สดุดครับ
   
 16. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  อนุโมทนาค่ะ เป็นการทดลองอ่านค่ะ สมาชิกอาจมีการอ่านสะกดคำผิดไปบ้าง
  เนื่องจากมีทีมงานดูแลแค่สองคนคือ คุณผ่อนคลายกับดิฉัน
  เลยขออัพแค่ภายในเวบนี้ค่ะ
  อีกประการหนึ่ง หลังจากอัพโหลดไฟล์เสร็จดิฉันก็เลิกใช้เน็ตบ้าน
  เพราะไม่ประทับใจในบริการเท่าไหร่ ทนใช้เพื่ออัพไฟล์ให้เสร็จไปค่ะ
  ขณะนี้จึงไม่สดวกในการอัพไฟล์ใหญ่ๆได้ค่ะ :D
   
 17. BKSK

  BKSK เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  199
  ค่าพลัง:
  +157
  อนุโมทนา สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...