เสียงธรรม ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๒ พระอภิธรรมเล่ม ๙

ในห้อง 'พระไตรปิฎกและคัมภีร์' ตั้งกระทู้โดย Kob, 7 กันยายน 2009.

 1. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  <CENTER>พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๒ พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙
  มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓</CENTER>มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  เหตุทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  สเหตุกทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  เหตุสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร

  เหตุสเหตุกทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
  นเหตุสเหตุกทุกะ
  นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม
  ปฏิจจวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  สัปปัจจยทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  ปัญหาวาร

  สังขตทุกะ
  ปฏิจจวาร

  สนิทัสสนทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  สัปปฏิฆทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  ปัญหาวาร

  รูปีทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  โลกิยทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  เกนจิวิญเญยยทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  อาสวทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  สาสวทุกะ
  ปฏิจจวาร

  อาสวสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  อาสวสาสวทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
  ปฏิจจวาร

  สัญโญชนทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  สัญโญชนียทุกะ
  ปฏิจจวาร

  สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
  ปฏิจจวาร

  สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
  ปฏิจจวาร

  คันถทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  ปัญหาวาร

  คันถนิยทุกะ
  ปฏิจจวาร

  คันถสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  คันถคันถนิยทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ
  ปฏิจจวาร

  โอฆโยคโคจฉกทุกะ
  ปฏิจจวาร

  นีวรณทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  นีวรณิยทุกะ
  ปฏิจจวาร

  นีวรณสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  นีวรณนีวรณียทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  นีวรณวิปปยุตตนีวรณียทุกะ
  ปฏิจจวาร

  ปรามาสทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  ปรามัฏฐทุกะ
  ปฏิจจวาร

  ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
  ปฏิจจวาร


  ที่มา :
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2010
 2. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  ตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ค่ะ

  เหตุทุกะ
  42-001 ปฏิจจวาร
  42-002 ปัญหาวาร

  สเหตุกทุกะ
  42-003 ปฏิจจวาร
  42-004 ปัจจยวาร
  42-005 สังสัฏฐวาร
  42-006 ปัญหาวาร

  เหตุสัมปยุตตทุกะ
  42-007 ปฏิจจวาร

  เหตุสเหตุกทุกะ
  42-008 ปฏิจจวาร
  42-009 ปัญหาวาร

  42-010 เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ

  นเหตุสเหตุกทุกะ
  42-011 นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม
  42-012 ปฏิจจวาร
  42-013 สังสัฏฐวาร
  42-014 ปัญหาวาร

  สัปปัจจยทุกะ
  42-015 ปฏิจจวาร
  42-016 ปัจจยวาร
  42-017 ปัญหาวาร

  สังขตทุกะ
  42-018 ปฏิจจวาร

  สนิทัสสนทุกะ
  42-019 ปฏิจจวาร
  42-020 ปัจจยวาร
  42-021 สังสัฏฐวาร
  42-022 ปัญหาวาร

  สัปปฏิฆทุกะ
  42-023 ปฏิจจวาร
  42-024 ปัจจยวาร
  42-025 ปัญหาวาร

  รูปีทุกะ
  42-026 ปฏิจจวาร
  42-027 ปัจจยวาร
  42-028 สังสัฏฐวาร
  42-029 ปัญหาวาร

  โลกิยทุกะ
  42-030 ปฏิจจวาร
  42-031 ปัจจยวาร
  42-032 สังสัฏฐวาร
  42-033 ปัญหาวาร

  เกนจิวิญเญยยทุกะ
  42-034 ปฏิจจวาร
  42-035 ปัญหาวาร

  อาสวทุกะ
  42-036 ปฏิจจวาร
  42-037 ปัจจยวาร
  42-038 สังสัฏฐวาร
  42-039 ปัญหาวาร

  สาสวทุกะ
  42-040 ปฏิจจวาร

  อาสวสัมปยุตตทุกะ
  42-041 ปฏิจจวาร
  42-042 ปัจจยวาร
  42-043 สังสัฏฐวาร
  42-044 ปัญหาวาร

  อาสวสาสวทุกะ
  42-045 ปฏิจจวาร
  42-046 ปัญหาวาร

  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
  42-047 ปฏิจจวาร
  42-048 ปัญหาวาร

  อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
  42-049 ปฏิจจวาร

  สัญโญชนทุกะ
  42-050 ปฏิจจวาร
  42-051 ปัจจยวาร
  42-052 สังสัฏฐวาร
  42-053 ปัญหาวาร

  สัญโญชนียทุกะ
  42-054 ปฏิจจวาร

  สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
  42-055 ปฏิจจวาร
  42-056 ปัจจยวาร
  42-057 สังสัฏฐวาร
  42-058 ปัญหาวาร

  สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
  42-059 ปฏิจจวาร

  สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
  42-060 ปฏิจจวาร
  42-061 ปัญหาวาร

  สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
  42-062 ปฏิจจวาร

  คันถทุกะ
  42-063 ปฏิจจวาร
  42-064 ปัจจยวาร
  42-065 ปัญหาวาร

  คันถนิยทุกะ
  42-066 ปฏิจจวาร

  คันถสัมปยุตตทุกะ
  42-067 ปฏิจจวาร
  42-068 ปัจจยวาร
  42-069 สังสัฏฐวาร
  42-070 ปัญหาวาร

  คันถคันถนิยทุกะ
  42-071 ปฏิจจวาร
  42-072 ปัญหาวาร

  คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
  42-073 ปฏิจจวาร
  42-074 ปัญหาวาร

  คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ
  42-075 ปฏิจจวาร

  โอฆโยคโคจฉกทุกะ
  42-076 ปฏิจจวาร

  นีวรณทุกะ
  42-077 ปฏิจจวาร
  42-078 ปัจจยวาร
  42-079 สังสัฏฐวาร
  42-080 ปัญหาวาร

  นีวรณิยทุกะ
  42-081 ปฏิจจวาร

  นีวรณสัมปยุตตทุกะ
  42-082 ปฏิจจวาร
  42-083 ปัจจยวาร
  42-084 สังสัฏฐวาร
  42-085 ปัญหาวาร

  นีวรณนีวรณียทุกะ
  42-086 ปฏิจจวาร
  42-087 ปัญหาวาร

  นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
  42-088 ปฏิจจวาร
  42-089 ปัญหาวาร

  นีวรณวิปปยุตตนีวรณียทุกะ
  42-090 ปฏิจจวาร

  ปรามาสทุกะ
  42-091 ปฏิจจวาร
  42-092 ปัจจยวาร
  42-093 สังสัฏฐวาร
  42-094 ปัญหาวาร

  ปรามัฏฐทุกะ
  42-095 ปฏิจจวาร

  ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
  42-096 ปฏิจจวาร
  42-097 ปัจจยวาร
  42-098 สังสัฏฐวาร
  42-099 ปัญหาวาร

  ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
  42-100 ปฏิจจวาร
  42-101 ปัญหาวาร

  ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
  42-102 ปฏิจจวาร
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กรกฎาคม 2010
 3. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  จัดน้องบี vilawan อ่านหัวข้อดังนี้ ตั้งชื่อตามโพสที่ 2 (สีแดง)ค่ะ

  สาสวทุกะ
  ปฏิจจวาร

  อาสวสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  อาสวสาสวทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
  ปฏิจจวาร

  สัญโญชนทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  สัญโญชนียทุกะ
  ปฏิจจวาร

  สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 มิถุนายน 2010
 4. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  จัดคุณ amar อ่านหัวข้อดังนี้ ตั้งชื่อตามโพสที่ 2 (สีม่วง) ค่ะ  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  นีวรณิยทุกะ
  ปฏิจจวาร

  นีวรณสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  นีวรณนีวรณียทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  คุณ hanashi ช่วยอ่าน
  นีวรณวิปปยุตตนีวรณียทุกะ
  ปฏิจจวาร

  ปรามาสทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  ปรามัฏฐทุกะ
  ปฏิจจวาร

  ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
  ปฏิจจวาร
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 สิงหาคม 2010
 5. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,464
  Artist : Kob, vilawan , amar และ ธรรมทิพย์

  <CENTER>พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๒ พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙
  มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓


  </CENTER><CENTER></CENTER><CENTER></CENTER><CENTER></CENTER><CENTER>
  </CENTER></CENTER><CENTER>
  </CENTER><CENTER></CENTER><CENTER></CENTER><CENTER></CENTER><CENTER>[​IMG]  (b-love2u)

  แวะมาแซวบ้านนี้มี ท่านชายอามาร์ นำทีมน้องๆ หญิงด้วยนา เชียร์ ๆ
  </CENTER>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มิถุนายน 2010
 6. vilawan

  vilawan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  836
  ค่าพลัง:
  +1,432
  สาสวทุกะ
  42-040 ปฏิจจวาร

  อาสวสัมปยุตตทุกะ
  42-041 ปฏิจจวาร
  42-042 ปัจจยวาร
  42-043 สังสัฏฐวาร
  42-044 ปัญหาวาร

  อาสวสาสวทุกะ
  42-045 ปฏิจจวาร
  42-046 ปัญหาวาร

  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
  42-047 ปฏิจจวาร
  42-048 ปัญหาวาร

  อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
  42-049 ปฏิจจวาร

  สัญโญชนทุกะ
  42-050 ปฏิจจวาร
  42-051 ปัจจยวาร
  42-052 สังสัฏฐวาร
  42-053 ปัญหาวาร

  สัญโญชนียทุกะ
  42-054 ปฏิจจวาร

  สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
  42-055 ปฏิจจวาร
  42-056 ปัจจยวาร
  42-057 สังสัฏฐวาร
  42-058 ปัญหาวาร
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กรกฎาคม 2010
 7. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  จัดหนูแอ้ อ่านหัวข้อดังนี้ ตั้งชื่อตามโพสที่ 2 (สีชมพู) ค่ะ

  เหตุทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  สเหตุกทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  เหตุสัมปยุตตทุกะ
  ปฏิจจวาร

  เหตุสเหตุกทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กรกฎาคม 2010
 8. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  จัดน้อง Hanashi อ่านหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ

  โลกิยทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  เกนจิวิญเญยยทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัญหาวาร

  อาสวทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
 9. Hanashi

  Hanashi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  796
  ค่าพลัง:
  +326
  ขออนุโมทนาทุกๆ ท่าน
  ที่ได้ร่วมกันสร้างธรรมทาน
  โดยการอ่านพระอภิธรรมค่ะ..........
  (f)(f)(f)(f)(f)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กรกฎาคม 2010
 10. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  จัดคุณ superluck เข้าร่วมอ่านเล่มนี้ เนื้อหามีดังนี้ ตั้งชื่อตามโพสที่ 2 สีส้มค่ะ

  นเหตุสเหตุกทุกะ
  นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม
  ปฏิจจวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  สัปปัจจยทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  ปัญหาวาร

  สังขตทุกะ
  ปฏิจจวาร

  สนิทัสสนทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร

  สัปปฏิฆทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  ปัญหาวาร

  รูปีทุกะ
  ปฏิจจวาร
  ปัจจยวาร
  สังสัฏฐวาร
  ปัญหาวาร<!-- google_ad_section_end --> <!-- google_ad_section_end -->
   
 11. หนูแอ้

  หนูแอ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  299
  ค่าพลัง:
  +618
  พี่กบบบบบบจ๋าาาาาาาาาา
  .. หนูแอ้มาแล้วค๊า ....
  [​IMG]
  ไม่หายไปไหนนนนค๊า ... ขอโทษนะคะที่เงียบหายไป ...
  ขอตัวไปนั่งหาคำยากก่อนนะคะ .. ไม่โกรธหนูนะคะพี่กบ .. จุฟๆๆ10ที
   
 12. superluck

  superluck Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +28
  อ่านจบแล้วค่า

  จบแล้วค่ะ ;)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 สิงหาคม 2010
 13. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  คุณ superluck แจ้งว่าอ่านจบแล้ว รวดเร็วมากค่ะ
  พี่กบขอน้อมอนุโมทนาด้วยค่ะ สาธุๆๆ

  [b-wai](verygood)
   
 14. หนูแอ้

  หนูแอ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  299
  ค่าพลัง:
  +618
  42-001 ปฏิจจวาร

  เหตุทุกะ
  42-001 ปฏิจจวาร


  ใช้ได้ไม๊คะพี่กบ มีอะไรให้หนูแอ้แก้ไข
  รบกวนชี้แนะหนูแอ้ด้วยนะคะ
  ขอบคุณมากคะ ;)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. หนูแอ้

  หนูแอ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  299
  ค่าพลัง:
  +618
  42-002 ปัญหาวาร
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. หนูแอ้

  หนูแอ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  299
  ค่าพลัง:
  +618
  เหตุทุกะ
  42-002 ปัญหาวาร
  พี่กบคะ หนูลืมใส่ว่าเป็น file อันนี้ 1 อ่ะคะ
  ....
  เดี๋ยว file 2 จะตามมานะคะ ^^
  เดี๋ยวอันที่ 2 หนูแอ้จะเขียนแบบนี้นะคะ
  42-002 ปัญหาวาร(2) .mp3 ให้นะคะ
  พี่กบไม่งง นะคะ
   
 17. หนูแอ้

  หนูแอ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  299
  ค่าพลัง:
  +618
  42-002 ปัญหาวาร(2)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. หนูแอ้

  หนูแอ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  299
  ค่าพลัง:
  +618
  สเหตุกทุกะ
  42-003 ปฏิจจวาร
  42-004 ปัจจยวาร
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 42-003_.mp3
   ขนาดไฟล์:
   12.1 MB
   เปิดดู:
   201
  • 42-004_.mp3
   ขนาดไฟล์:
   7.3 MB
   เปิดดู:
   179
 19. amar

  amar เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  183
  ค่าพลัง:
  +606
  42-079 สังสัฏฐวาร
  42-080 ปัญหาวาร

  นีวรณิยทุกะ
  42-081 ปฏิจจวาร

  นีวรณสัมปยุตตทุกะ
  42-082 ปฏิจจวาร
  42-083 ปัจจยวาร
  42-084 สังสัฏฐวาร
  42-085 ปัญหาวาร

  นีวรณนีวรณียทุกะ
  42-086 ปฏิจจวาร
  42-087 ปัญหาวาร

  นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
  42-088 ปฏิจจวาร
  42-089 ปัญหาวาร
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 29 สิงหาคม 2010
 20. หนูแอ้

  หนูแอ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  299
  ค่าพลัง:
  +618
  42-005 สังสัฏฐวาร
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...