เรื่องเด่น ทริปหล่อสมเด็จองค์ปฐม วัดพระพุทธบาทเขาหนาม 16-18 พ.ค. P. 7

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย ญ.ผู้หญิง, 22 ธันวาคม 2013.

 1. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  [​IMG]

  [​IMG]


  ทีมงานเว็บพลังจิต โดยพลังจิตธรรมสัญจร ขออนุญาตนำเอากิจกรรมบุญตลอดปี ๒๕๕๗ มาเรียนแจ้งให้กัลยาณธรรมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนา ร่วมบุญตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา และร่วมเดินทางกันตามธรรมะจัดสรร


  ปฏิทินการเดินทาง
  :cool: สมาชิกทุกท่านสามารถอ่านกำหนดการ และลงชื่อร่วมเดินทางได้ โดยวิธีการคลิกที่ชื่อธรรมสัญจรและกิจกรรมบุญนั้น ๆ


  ๑. มกราคม
  ๓-๕ มุทิตาจิตสักการะ-ถวายสังฆทานพระอาจารย์ บ้านวิริยบารมี
  ๑๐-๑๑ ธรรมสัญจร (๑) วมบุญซื้อของเล่น เพื่อแจกเด็กชาวเขาในถิ่นทุรกันดารในกิจกรรมวันเด็ก วัดกูเตอร์โกล จ. ตาก[/SIZE] (ปิดรับ)
  กิจกรรมบุญ (๓) : กองบุญสร้างพระทองคำฉลอง ๖๐ ปี ลพ. เล็ก ชุด ๙ น้อมรับพระไพรีพินาศ เนื้อทองคำ วัดท่าขนุน (ปิดรับ)
  กิจกรรมบุญ (๔) :กองบุญสร้างพระทองคำฉลอง ๖๐ ปี ลพ. เล็ก ชุด ๑๐ น้อมรับตะกรุดกำลังแม่พระธรณี เนื้อทองคำ วัดท่าขนุน (ปิดรับ)
  กิจกรรมบุญ (๕) : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระชำระหนี้สงฆ์หน้าตัก ๔ ศอก พร้อมปิดทององค์ที่ ๗ วัดหนองบ้านเก่า [B][IMG]http://www.teenee.com/h2.gif[/IMG][/B]
  กิจกรรมบุญ (๖) : ขอเชิญร่วมบุญจัดซื้อผ้าห่มสาลีถวายวัดโพธิ์คำม่วง จ. กาฬสินธ์ และญาติโยมที่มีฐานะยากจน มูลค่าร่วม ๗,๑๖๐ บาท (ปิดรับ)
  กิจกรรมบุญ (๗) :กองบุญสร้างพระทองคำฉลอง ๖๐ ปี ลพ. เล็กชุด ๑๑ น้อมรับพระไพรีพินาศ เนื้อชุบทอง ๓ ซม. วัดท่าขนุน (ปิดรับ)
  กิจกรรมบุญ (๘) : กองบุญสร้างพระทองคำฉลอง ๖๐ ปี ลพ. เล็ก ชุด ๑๒ น้อมรับตะกรุดมหาสะท้อน เนื้อเงิน รุ่น ๔ วัดท่าขนุน(ปิดรับ)
  กิจกรรมบุญ (๙) : ขอเชิญร่วมบุญผ้าป่าสร้างกุฏิวัดที่ถูกไฟไหม้กับ ลต. วัชรชัย วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ. สระบุรี(ปิดรับ)
  กิจกรรมบุญ (๑๐) : กองบุญสร้างพระทองคำฉลอง ๖๐ ปี ลพ. เล็ก ชุด ๑๓ น้อมรับตะกรุดกำลังแม่พระธรณี เนื้อเงิน วัดท่าขนุน(ปิดรับ)
  กิจกรรมบุญ (๑๑) : ร่่วมเป็นเจ้าภาพซื้อธงถวายวัดกูเตอร์โกล(ปิดรับ)
  กิจกรรมบุญ (๑๒) : ร่่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าแอร์ วัดเขาทองพุทธาราม (ปิดรับ ๒๘ มี.ค. ๕๗) [IMG]http://www.teenee.com/h2.gif[/IMG]
  กิจกรรมบุญ (๑๓) : กองบุญสร้างพระทองคำฉลอง ๖๐ ปี ลพ. เล็ก ชุด ๑๔ น้อมรับตะกรุดกำลังแม่พระธรณี เนื้อทองคำ วัดท่าขนุน(ปิดรับ ๒๘ มี.ค. ๕๗) [COLOR=Magenta][COLOR=Navy][COLOR=Navy][COLOR=Red][IMG]http://www.teenee.com/h2.gif[/IMG][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  ;aa8 เงื่อนไขการร่วมเดินทางกับพลังจิตธรรมสัญจร
  ๑. ท่่านที่ประสงค์จะร่วมเดินทาง กรุณาระบุชื่อกิจกรรมบุญที่ต้องการรวมถึงโอนเงินค่าพาหนะตามจำนวนที่กำหนด ข้างต้นเข้าบัญชีตามข้างล่างนี้ และมาโพสต์แจ้งชื่อ - เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และจำนวนเงิน - วันเวลาที่โอนให้ทราบ
  ชื่อบัญชี : น.ส. ณญาดา ศราภัยวานิช
  ธนาคาร : กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางบัวทอง
  เลขที่บัญชี : ๑๒๑-๐-๑๐๕๔๕-๔ (121-0-10545-4)
  โทรศัพท์/Line : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261)

  ๒. ให้สิทธิ์ที่นั่งตามการชำระเงินไม่ใช่การจอง ในกรณีมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ร่วมเดินทางเข้ามาเกินจะลงชื่อเป็นที่นั่ง สำรอง และจัดที่นั่งทดแทนให้ในกรณีมีสมาชิกถอนตัวเนื่องจากงานเข้า และหรือพิจารณาจัดรถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนรถให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิก

  ๓. สมาชิกที่โอนชำระค่าเดินทางเข้ามาแล้วและประสงค์ยกเลิกการเดินทางหลังจากวัน ที่กำหนด จะทำการเปิดรับทดแทนและดำเนินการคืนเงินให้เต็มตามจำนวนหลังหักค่าธรรมเนียม การโอน ๒๕ บาทเมื่อมีผู้แจ้งความประสงค์และชำระเงินเข้ามา ยกเว้น แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ๗ วัน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินให้ และนกรณีที่ท่านขอชำระค่าเดินทางหลังวันที่ปิดรับการโอนแล้วแจ้งยกเลิกการเดินทางในภายหลัง จะต้องชำระค่าเดินทางเข้ามาเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ...... เหตุผลเพราะการยกเลิกล่าช้าของท่านทำให้เป็นการเสียสิทธิ์ของผู้อื่น และผู้จัดไม่สามารถรับภาระค่าเดินทางทดแทนได้ เนื่องจากทุกกิจกรรมบุญจะประมาณการค่าใช้จ่ายตามจริง

  ๔. บางกิจกรรมบุญ ถ้าสถานที่พักที่วัดไม่มีหรือไม่เพียงพอต้องพักโรงแรม ผู้จัดขอเรียกเก็บเงินมัดจำค่าเดินทางจำนวน ๕๐ % ทันทีเมื่อท่านประสงค์ร่วมเดินทาง

  ๕. ทุกกิจกรรมบุญของพลังจิตธรรมสัญจร ผู้จัดไม่ได้จัดทำเป็นธุรกิจเพื่อหวังชื่อเสียงหรือผลกำไรหรือมีจุดประสงค์ แอบแฝงด้านอื่น แต่จัดรถเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางให้กับสมาชิกและกัลยาณ ธรรมทุกท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปทำบุญ หรือร่วมงานของครูบาอาจารย์ ในบางกิจกรรมผู้จัดอาจมีการยกเลิกการเดินทางไปในบางสถานที่หรือเพิ่มเติม หน้างานได้ตามความเหมาะสม แล้วแต่ความเมตตาของครูบาอาจารย์ตามวาระ ตามธรรมะจัดสรร และหัวใจสำคัญของการเดินทางทางที่เป็นหมู่คณะ คือ การตรงต่อเวลา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ใช่รักษาผลประโยชน์ส่วนตัว

  ๖. เงินคงเหลือหลังจากชำระค่าเช่ารถและค่าใช้จ่ายทุกส่วนแล้ว ผู้จัดขออนุญาตนำเงินคงเหลือทั้งหมดเข้าร่วมบุญต่าง ๆ ในทุกกิจกรรมบุญของกองทุนบึงลับแลให้ครบถ้วนทั้งวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ที่พลังจิตธรรมสัญจรเดินทางไปทำตลอดปีต่อไป

  ๗. ธรรมสัญจร หมายถึง การเดินทางที่เปิดรับแบบทั่วไปผ่านทางหน้ากระทู้ / ธรรมเฉพาะกิจ หมายถึง การเดินทางที่เป็นคณะเล็ก เปิดรับจำนวนจำักัด

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 พฤษภาคม 2014
 2. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร

  เดือนมกราคม


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2014
 3. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร

  เดือนกุมภาพันธ์


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2014
 4. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร

  เดือนมีนาคม

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2014
 5. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร (๑) งานมุทิตจิต ลพ. เอก วันที่ ๑๐-๑๑ ม.ค. (เต็ม)

  ปิดทริป
  ธรรมสัญจร (๑)

  งานมุฑิตาจิตหลวงพี่เอก วัดเขาแร่
  จ. สุโขทัย
  วันที่ ๑๐ - ๑๑ ม.ค. ๕๗
  ๒ วัน

  [​IMG]
  [​IMG]รายนามผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" ๕๐ บาท
  ๓. คุณกฤษณะ ๑๐๐ บาท
  ๔. คุณ kcboy ๑๐๐ บาท
  ๕. คุณเดือนสาม ๑๐๐ บาท
  ๖. คุณชนัทสมนต์ ๒๐๐ บาท
  ๗. คุณธันยาภรณ์ ๑๐๐ บาท
  ๘. คุณพรหมณฐ ๑,๐๐๐ บาท
  ๙. คุณพิมพาภรณ์ ๑๐๐ บาท
  ๑๐. คุณวารุนี ๑๐๐ บาท
  ๑๑. คุณนัทธี ชีวะพฤกษ์ ๑๐๐ บาท
  ๑๒. คุณดวงจันทร์ ๑๐๐ บาท
  ๑๓. คุณ justpon ๓๕๐ บาท
  ๑๔. คุณเต็ง ๒,๒๐๐ บาท

  รวมเงินร่วมบุญ จำนวน ๕,๑๐๐ บาท
  [​IMG] รายนามผู้ร่วมเดินทาง
  ๑. ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว
  ๒. วรวีร์ (๑) จ่ายแล้ว
  ๓. วรวีร์ (๒) จ่ายแล้ว
  ๔. Seeker2911 จ่ายแล้ว
  ๕. คมศักดิ์ จ่ายแล้ว
  ๖. กฤษณะ (๑) จ่ายแล้ว
  ๗. กฤษณะ (๒) จ่ายแล้ว
  ๘. Kunlaporn จ่ายแล้ว
  ๙. Thang-Yoo จ่ายแล้ว
  ๑๐. ป้าแมว จ่ายแล้ว
  ๑๑. เก่ง จ่ายแล้ว
  ๑๒. Lee_bangkok (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๓. ตี๋ จ่ายแล้ว
  ๑๔. คนคนนี้น่ารัก จ่ายแล้ว
  ๑๕. หนิงคิ้ว (๑)จ่ายแล้ว
  ๑๖. หนิงคิ้ว (๒)จ่ายแล้ว
  ๑๗. วัฐธณัฐน์จ่ายแล้ว
  ๑๘. ภีมะ (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๙. ภีมะ (๒)
  จ่ายแล้ว
  ๒๐. Nepher จ่ายแล้ว

  ๒๑. เดือนสาม จ่ายแล้ว
  ๒๒. sisne (๑) จ่ายแล้ว
  ๒๓. sisne (๒) จ่ายแล้ว
  ๒๔. คุณลักษ์ จ่ายแล้ว
  ๒๕. พัตพิมล (๑) จ่ายแล้ว
  ๒๖. พัตพิมล (๒) จ่ายแล้ว
  ๒๗. ธันยาภรณ์ (๑) จ่ายแล้ว
  ๒๘. ธันยาภรณ์ (๒) จ่ายแล้ว
  ๒๙. Lue Boo จ่ายแล้ว
  ๓๐. หนิงคิ้ว (๓) จ่ายแล้ว
  ๓๑. หนิงคิ้ว (๔) จ่ายแล้ว
  ๓๒. Lee_bangkok (๒) จ่ายแล้ว

  รวมผู้ร่วมเดินทาง
  จำนวน ๓๒ คน
  หมายเหตุ
  ๑. เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP ๓๒ ที่นั่ง
  ๒. ค่าเดินทาง ๑,๐๐๐ บาท
  ๓. การร่วมเดินทาง : ลงชื่อสำรองที่นั่ง และโอนชำระค่าเดินทางเข้ามาำได้ทันที
  ๔. ปิดรับการร่วมเดินทาง : วันศุกร์ที่ ๓ ม.ค. ๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๕. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๖ ม.ค. ๕๗
  ๖. ทุกกิจกรรมบุญของพลังจิตธรรมสัญจรเดินทางโดยรถน้ำมัน ให้สิทธิ์ที่นั่งตามการชำระเงินไม่ใช่ตามการลงชื่อจอง และขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับก่อนกำหนด ถ้ามีผู้ชำระเงินเข้ามาจนเต็มคัน
  ๗. ในกรณีขอยกเลิกการเดินทางและประสงค์ขอรับเงินคืนผู้จัดจะคืนให้ต่อเมื่อหาผู้เดินทางทดแทนได้เท่านั้น ยกเว้น กรณียกเลิกก่อนเดินทาง ๗ วัน ไม่คืนค่าเดินทางให้
  ๘. สีส้ม คือ สมาชิกที่เป็น สว. อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป
  ๙. สีเขียว คือ สมาชิกที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ
  ๑๐. สีน้ำตาล คือ สมาชิกที่มีรูปร่างใหญ่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 มกราคม 2014
 6. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร (๒) งานออกนิโรธกรรม คบ. เหนือชัย - แอ่วหละปูน ๑๗-๑๙ ม.ค. (เต็ม)


  ปิดทริป
  ธรรมสัญจร (๒)

  งานออกนิโรธกรรม ครูบาเหนือชัย โฆษิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง
  แอ่วเมืองหละปูน
  จ. เชียงราย - ลำพูน
  วันที่ ๑๗ - ๑๙ ม.ค. ๕๗
  (๓ วัน)

  [COLOR=Magenta][COLOR=Navy][COLOR=Navy][COLOR=Red][B][B][FONT=Tahoma][COLOR=Magenta][IMG]http://www.teenee.com/h2.gif[/IMG][/COLOR][/FONT][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [​IMG]
  [​IMG]รายนามผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" ๕๐ บาท
  ๓. คุณ kcboy ๑๐๐ บาท
  ๔. คุณ TMB ๒๐๐ บาท
  ๕. คุณเดือนสาม ๑๐๐ บาท
  ๖. คุณชนัทสมนต์ ๒๐๐ บาท
  ๗. คุณธันยาภรณ์ ๑๐๐ บาท
  ๘. คุณพรหมณฐ ๓,๐๐๐ บาท
  ๙. คุณกฤษณะ ๑๐๐ บาท
  ๑๐. คุณ Huntingdon ๔๐๐ บาท
  ๑๑. คุณภณวิศิษฐ์ ๑๐๐ บาท
  ๑๒. คุณพิมพาภรณ์ ๑๐๐ บาท
  ๑๓. คุณวารุนี ๑๐๐ บาท
  ๑๔. คุณนัทธี ชีวะพฤกษ์ ๑๐๐ บาท
  ๑๕. คุณดวงจันทร์ ๑๐๐ บาท
  ๑๖. คุณสุรจิตร ๒๐ บาท​
  ๑๗. คุณgassan ๒๐๐ บาท​
  ๑๘. คุณ justpon ๓๕๐ บาท​
  ๑๙. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท
  ๒๐. คุณจุติญาน ๒๐๐ บาท​
  ๒๑. คุณหนิงคิ้ว ๔๐๐ บาท​
  ๒๒. คุณเสาวนิตย์ ๑๐๐ บาท​
  ๒๓. คุณวรวีร์ ๒๐๐ บาท​
  ๒๔. คุณคนนี้น่ารัก ๑๐๐ บาท​
  ๒๕. คุณอันอัน ๒๐๐ บาท​
  ๒๖. คุณ Seeker2911 ๑๐๐ บาท​
  ๒๗. คุณ yodchsap ๓๐๐ บาท
  ๒๘. คุณเต็ง ๒,๙๐๐ บาท
  ๒๙. คุณจุติญาน ๒๐๐ บาท
  ๓๐. คุณอังศุมาลิน ๓๐๐ บาท
  ๓๑. คุณต้น13 ๑,๔๐๐ บาท
  ๓๒. คุณวัฐธณัฐน์ ๕๐๐ บาท
  ๓๓. คุณอ้น ๓๐๐ บาท
  ๓๔. คุณภีมะ ๑,๐๐๐ บาท
  ๓๕. คุณนุ่มและลูก ๒๐๐ บาท
  ๓๖. คุณตี๋
  ๒๐๐ บาท
  ๓๗. ชมรมโมทนาบุญ พลังจิต ๒,๑๐๐ บาท
  ๓๘. คุณสายท่าขนุน ๑๐๐ บาท
  ๓๙. คุณนพรัตน์ ภิรมย์สัตยากุล ๓๐๐ บาท
  ๔๐. คุณ Saowanee A. ๒๐๐ บาท
  ๔๑. คุณพรรณราย ๒๐๐ บาท
  ๔๒. คุณ jchai4 ๕๐ บาท
  ๔๓. คุณนิวาดา ๕๐๐ บาท
  ๔๔. คุณ ญ. ผู้หญิง ๓๐ บาท

  รวมเงินร่วมบุญ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท  [​IMG] รายนามผู้ร่วมเดินทาง
  ๑. ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว
  ๒. Kunlaporn จ่ายแล้ว
  ๓. Thang-Yoo (๑) จ่ายแล้ว

  ๔. Thang-Yoo (๒) จ่ายแล้ว
  ๕. คมศักดิ์ จ่ายแล้ว
  ๖. kcboy จ่ายแล้ว
  ๗. Nepherจ่ายแล้ว
  ๘. วรานิษฐ์ จ่ายแล้ว
  ๙. Nevergiveup Tam จ่ายแล้ว
  ๑๐. sisne จ่ายแล้ว
  ๑๑.
  หมอเสือ จ่ายแล้ว*
  ๑๒. Yui Si Ka (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๓. Yui Si Ka (๒) จ่ายแล้ว
  ๔. จิตต์ประภัสสร (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๕. จิตต์ประภัสสร (๒)จ่ายแล้ว
  ๑๖. จิตต์ประภัสสร (๓) จ่ายแล้ว
  ๑๗. วนิดา (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๘. วนิดา (๒) จ่ายแล้ว
  ๑๙. ธัญยาภรณ์ (๑) จ่ายแล้ว
  ๒๐. ธันยาภรณ์ (๒) จ่ายแล้ว

  รวมผู้ร่วมเดินทาง จำนวน ๒๐ คน
  (เต็ม)  หมายเหตุ

  ๑. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
  ๒. ค่าเดินทาง ๒,๔๐๐ บาท

  ๓. โรงแรมที่พัก จัดให้พักห้องละ ๒ คน สมาชิกท่านใดประสงค์จะพักเดี่ยวชำระเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท
  ๔. การร่วมเดินทาง : ลงชื่อสำรองที่นั่ง และโอนชำระค่าเดินทางเข้ามาำได้ทันที

  ๕. ปิดรับการร่วมเดินทาง : วันศุกร์ที่ ๓ ม.ค. ๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. / ปิดรับจองตู้คันที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๕๗ เวลา ๒๔.๐๐ น.
  ๖. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๖ ม.ค. ๕๗
  ๗. ทุกกิจกรรมบุญของพลังจิตธรรมสัญจรเดินทางโดยรถน้ำมัน ให้สิทธิ์ที่นั่งตามการชำระเงินไม่ใช่ตามการลงชื่อจอง และขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับก่อนกำหนด ถ้ามีผู้ชำระเงินเข้ามาจนเต็มคัน
  ๘. ในกรณีขอยกเลิกการเดินทางและประสงค์ขอรับเงินคืนผู้จัดจะคืนให้ต่อเมื่อหาผู้เดินทางทดแทนได้เท่านั้น ยกเว้น กรณียกเลิกก่อนเดินทาง ๗ วัน ไม่คืนค่าเดินทางให้
  ๙. สีส้ม คือ สมาชิกที่เป็น สว. อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป
  ๑๐. สีเขียว คือ สมาชิกที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ
  ๑๑. สีน้ำตาล คือ สมาชิกที่มีรูปร่างใหญ่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มกราคม 2014
 7. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร (๓) หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดสุขุมาราม วันที่ ๒๖ ม.ค. (เต็ม)


  [COLOR=Black]ปิดทริป
  [/COLOR]
  ธรรมสัญจร (๓)

  หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดสุขุมาราม
  จ. พิจิตร
  วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๗

  (One day trip)
  [COLOR=Magenta][COLOR=Navy][COLOR=Magenta][COLOR=Navy][COLOR=Navy][COLOR=Red][B][B][FONT=Tahoma][COLOR=Magenta][IMG]http://www.teenee.com/h2.gif[/IMG][/COLOR][/FONT][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]


  [​IMG]

  [​IMG]รายนามผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" ๕๐ บาท
  ๓. คุณ kcboy ๑๐๐ บาท
  ๔. คุณเดือนสาม ๑๐๐ บาท
  ๕. คุณชนัทสมนต์ ๒๐๐ บาท
  ๖. คุณธันยาภรณ์ ๑๐๐ บาท
  ๗. คุณพรหมณฐ ๑,๐๐๐ บาท
  ๘. คุณกฤษณะ ๑๐๐ บาท
  ๙. คุณวรานิษฐ์ ๒๐๐ บาท
  ๑๐. ชมรมโมทนาบุญ ทองคำน้ำหนัก ๑ กรัม (๑,๕๒๐ บาท)
  ๑๑. คุณสุคโต ๖๐ บาท
  ๑๒. คุณต้น13 ๖๐๐ บาท
  ๑๓. คุณ yodchsap ๕๐๐ บาท
  ๑๔. คุณฐณรัช ธรรมเขตต์ ๒๐๐ บาท
  ๑๕. คุณ interionut ๕๐ บาท
  ๑๖. คุณตี๋ ๒๐๐ บาท
  ๑๗. คุณ jchai4 ๕๐ บาท
  ๑๘. คุณวารุนี -เอ้งชุน แซ่ตั้ง -เสี่ยมเจ็ง แซ่โค้ว และ ครอบครัวตันกิติถนอมกุล ๓๐๑ บาท
  ๑๙. คุณวัฒฐณัฐน์ ๕๐๐ บาท
  ๒๐. คุณลักษ์ ๑๐๐ บาท
  ๒๑. คุณนุ่ม และบุตร ๑๐๐ บาท
  ๒๒. คุณเดชา แคว้งอินทร์ - เกษรินทร์ ใจแปง พร้อมคณะญาติ ๆ ๕๐๐ บาท
  ๒๓. คุณจิรฐา ศิริรักษ์ ๕๐๐ บาท
  ๒๔. คุณวิไลพร คูนทวี ๑๐๐ บาท
  ๒๕. คุณสมศักดิ์ สมพันธุ์ ๙๐๐ บาท
  ๒๖. คุณคมศักดิ์ ๑๐๑ บาท
  ๒๗. คุณวีรวิทย์ ๒,๐๐๐ บาท
  ๒๘. คุณวิรุฬห์เทพ - พรบุลกัณณ์ ชัยวัชรเสถียร ๒๐๐ บาท
  ๒๙. คุณ Kunlaporn ๒๐๐ บาท
  ๓๐. คุณ Thang-Yoo ๓๐๐ บาท
  ๓๑. คุณธรรมวิวัฒน์ ๕๐ บาท
  ๓๒. คุณภีมะ ๕๐๐ บาท
  ๓๓. คุณสายท่าขนุน ๑๐๐ บาท
  ๓๔. คุณขวัญ09 ๑๐๐ บาท
  ๓๕. คุณผ้า สามปม ๑๐๓ บาท
  ๓๖. คุณเต็ง ๑๐๐ บาท
  ๓๗. คุณวิสุทธิ์ชัย ๔๐ บาท
  ๓๘. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑,๐๐๐ บาท
  ๓๙. คุณอรพินท์ นันทชัย ๕,๐๐๐ บาท
  ๔๐.
  คุณสมศักดิ์ สมพันธุ์ (ครั้งที่ ๒) ๑,๒๔๐ บาท
  ๔๑. คุณเอมอร - ธนาภา สมพันธุ์ ๕๐๐ บาท
  ๔๒. คุณคนกิเลสหนา ๖,๐๐๐ บาท
  ๔๓. คุณวีรวิทย์ (ครั้งที่ ๒) ๑,๕๐๐ บาท
  ๔๔. คุณกาญจนา เศษสุวรรณ์ และเพื่อน ๑,๖๐๐ บาท
  ๔๕. คุณป้าแมว ๑๐๐ บาท
  ๔๖. คุณสมโภชน์ - ศิริรัตน์ เนตรนิมิตรผล - คุ็ณฮุน แซ่แต้ ๑,๐๐๐ บาท
  ๔๗. คุณ Jdin_buddhism และคณะ ๖๐๐ บาท
  ๔๘. คุณบี และเพื่อน ๑,๑๐๐ บาท
  ๔๙. คุณพิมพาภรณ์ ๑๐๐ บาท
  ๕๐. คุณ bue ๑๐๐ บาท
  ๕๑. คุณ BJTing ๙๑ บาท
  ๕๒. คุณก้าวไกล ๘๐ บาท
  ๕๓. คุณอังศุมาลิน ๑,๕๐๐ บาท
  ๕๔. คุณพรรณราย ๓๐๐ บาท
  ๕๕. คุณประพจน์ และครอบครัว ๕๐๐ บาท
  ๕๖. คุณ Mink Supakchaya ๑,๐๐๑ บาท
  ๕๗. คุณสมเกียรติ ไชยคำมูล ๑๐๐ บาท
  [COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy]๘. คุณ Saowanee A. ๑๐๘ บาท
  ๕๙. คุณเต็ง (ครั้งที่ ๒) ๕,๐๐๐ บาท
  -------------------------------------------
  ๖๐. คุณ BeiNg ๖๐๐ บาท
  ๖๑. คุณสายหยุด นันทะสิงห์ ๑๐๐ บาท
  ๖๒. คุณดวงหทัย ๑,๐๐๐ บาท

  [/COLOR][COLOR=Navy][B]รวมเงินร่วมบุญ . [COLOR=Red][U]จำนวน ๔๒,๐๒๕ บาท[/U][/COLOR][/B][/COLOR][COLOR=Red]*[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT] [/COLOR][/FONT] [/COLOR][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=Navy]
  [/COLOR]


  * เงินที่ร่วมบุญเข้ามาในชุดนี้ ผู้จัดได้นำไปจัดซื้อทองคำแท่งในวันที่ ๒๕ ม.ค. ๕๗ จำนวน ๒ บาท มูลค่า ๓๙,๙๐๐ บาท คงเหลือส่วนเกินนำถวายร่วมบุญทุกบุญในทริปนี้


  โอนร่วมบุญได้ที่

  ชื่อบัญชี : นางสาวณญาดา ศราภัยวานิช
  ธนาคาร : กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางบัวทอง
  เลขที่บัญชี : ๕๒๗-๒-๐๗๑๙๒-๘ (527-2-07192-8)
  โทรศัพท์ / Line : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261)


  [​IMG] รายนามผู้ร่วมเดินทาง ตรวจสอบผังที่นั่ง คลิก
  ๑. ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว
  ๒. Kunlaporn จ่ายแล้ว
  ๓. เดือนสาม จ่ายแล้ว
  ๔. stream sunshine จ่ายแล้ว
  ๕. คนกิเลสหนา (๑) จ่ายแล้ว
  ๖. คนกิเลสหนา (๒) จ่ายแล้ว
  ๗. นวลอนงค์ จ่ายแล้ว
  ๘. พัทธยา จ่ายแล้ว
  ๙. บรรณ จ่ายแล้ว
  ๑๐. เสาวนีย์ วร จ่ายแล้ว

  ๑๑. Charinya (๑) จ่ายแล้ว
  ๑๒. Charinya (๒) จ่ายแล้ว
  ๑๓. witoon009
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  ๑๔. กันยากร (๑)
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว
  [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  ๑๕. กันยากร (๒) [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  ๑๖. กันยากร (๓) [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  ๑๗. คุณบี (๑) [SIZE=2][COLOR=Red][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE]
  ๑๘. คุณบี (๒) [COLOR=Navy][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR]
  ๑๙. กัญญามณี (๑) [FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT]
  ๒๐. กัญญามณี (๒) [COLOR=Navy][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR]

  รวมผู้ร่วมเดินทาง จำนวน ๒๐ คน

  (เต็ม)
  หมายเหตุ

  ๑. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
  ๒. ค่าเดินทาง ๖๐๐ บาท
  ๓. การร่วมเดินทาง : ลงชื่อสำรองที่นั่ง และโอนชำระค่าเดินทางเข้ามาำได้ทันที
  ๔. ปิดรับการร่วมเดินทาง : วันศุกร์ที่ ๑๗ ม.ค. ๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๕. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๒๐ ม.ค. ๕๗
  ๖. ทุกกิจกรรมบุญของพลังจิตธรรมสัญจรเดินทางโดยรถน้ำมัน ให้สิทธิ์ที่นั่งตามการชำระเงินไม่ใช่ตามการลงชื่อจอง และขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับก่อนกำหนด ถ้ามีผู้ชำระเงินเข้ามาจนเต็มคัน
  ๗. ในกรณีขอยกเลิกการเดินทางและประสงค์ขอรับเงินคืนผู้จัดจะคืนให้ต่อเมื่อหาผู้เดินทางทดแทนได้เท่านั้น ยกเว้น กรณียกเลิกก่อนเดินทาง ๗ วัน ไม่คืนค่าเดินทางให้
  ๘. สีส้ม คือ สมาชิกที่เป็น สว. อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป
  ๙. สีเขียว คือ สมาชิกที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ
  ๑๐. สีน้ำตาล คือ สมาชิกที่มีรูปร่างใหญ่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มกราคม 2014
 8. srithongkom

  srithongkom Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2013
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +25
  งานออกนิโรธ คบ. เหนือชัย 17-19 ม.ค. ร่วมบุญได้ที่บัญชีไหนค่ะ อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะ
   
 9. stream_sunshine

  stream_sunshine ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  162
  ค่าพลัง:
  +1,191
  จอง ทริป ธรรมสัญจร (๓) หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ๒๖ ม.ค. ค่ะ

  วันนี้ 30/12/2556 14:23 โอนให้ กรุงไทย 1210105454 จำนวน 600.15 บาท ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ
   
 10. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  โอนที่บัญชีธนาคารกรุงไทยได้ค่ะ เพียงแต่เมื่อโอนแล้วรบกวนแจ้งวัน-เวลา-จำนวนเงินที่โอนเพื่อทราบด้วย

  อนุโมทนาค่ะ
   
 11. Huntingdon

  Huntingdon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  586
  ค่าพลัง:
  +1,879
  ร่วมบุญ งานออกนิโรธ คบ. เหนือชัย 17-19 ม.ค.

  400 บาทครับ โอน 04/01/2014 15:38pm

  ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ
   
 12. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ประกาศผังที่นั่งทริปธรรมสัญจร (๑)

  ...... เรียนสมาชิกร่วมเดินทางทุกท่านทราบ ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าเรื่อง ทริปธรรมสัญจร (๑) พิธีมุฑิตาจิตสักการะหลวงพี่เอก วัดเขาแร่ & ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จ. สุโขทัย - พิษณุโลก วันที่ ๑๐ - ๑๑ ม.ค. ๕๗ ให้ทุกท่านทราบโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

  ๑. การเดินทาง
  รถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน

  รวมสมาชิกร่วมเดินทาง ๓๒ คน
  (เต็ม)


  ๒. วัน, เวลา/สถานที่ขึ้นรถ
  วันศุกร์ที่ ๑๐ ม.ค. ๕๗
  เวลา ๒๓.๐๐ น. พร้อมกันที่จุดนัดพบปั้มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า
  - ตรวจสอบรายชื่อ /ล้อหมุน


  หมายเหตุ
  - สมาชิกทุกท่านควรมาถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย ๑๐ นาที  ๓. ผังที่นั่ง
  เมื่อสมาชิกเดินทางมาถึงจุดนัดพบ ขอให้แจ้งชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทราบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อก่อนขึ้นรถ


  [​IMG]


  ๔. การแต่งกาย
  เสื้อพลังจิตธรรมสัญจร (ถ้ามี) กางเกง-กระโปรงตามอัธยาศัย
  หรือชุดตามอัธยาศัย


  ๕. อาหารและน้ำดื่ม
  โรงทาน และตามอัธยาศัย


  ๖. กิจกรรม
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพิพัฒน์มงคล
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดทุ่งเสลี่ยม
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดเขาแร่
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
  - ถวายปัจจัยทำบุญออกสมาบัติพระสุปฏิปันโน

  (ยอดเงินร่วมบุญ ๒,๙๐๐ บาท)*


  ๗. ทั่วไป
  - อากาศทางภาคเหนือค่อนข้างเย็นและเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้สมาิชิกจัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว อาทิ ผ้าพันคอ เสื้อกันหนาวและยาสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวไปด้วย
  - สำหรับสมาิชิกที่ไม่สะดวกใส่เสื้อผ้าซ้ำ สามารถนำเสื้อผ้าชุดใหม่พร้อมอุปกรณ์ส่วนตัวติดไปอาบน้ำที่วัดเขาแร่ได้  กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญของเว็บพลังจิต ที่ดูแลโดยพลังจิตธรรมสัญจร
  จขกท. ในนามผู้จัดและทีมงาน ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนาและร่วมเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มกราคม 2014
 13. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ประกาศผังที่นั่งทริปธรรมสัญจร (๒)

  ...... เรียนสมาชิกร่วมเดินทางทุกท่านทราบ ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าเรื่อง ทริปธรรมสัญจร (๒) ทำบุญงานออกนิโรธกรรมพระครูบาเหนือชัย โฆษิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง & แอ่วเมืองหละปูน จ. เชียงราย - สุโขทัย วันที่ ๑๗ - ๑๙ ม.ค. ๕๗ ให้ทุกท่านทราบโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

  ๑. การเดินทาง
  รถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน

  รวมสมาชิกร่วมเดินทาง ๒๐ คน
  (เต็ม)


  ๒. วัน, เวลา/สถานที่ขึ้นรถ
  วันศุกร์ที่ ๑๗ ม.ค. ๕๗
  เวลา ๑๙.๐๐ น. พร้อมกันที่จุดนัดพบปั้มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า
  - ตรวจสอบรายชื่อ /ล้อหมุน


  หมายเหตุ
  - สมาชิกทุกท่านควรมาถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย ๑๐ นาที  ๓. ผังที่นั่ง
  เมื่อสมาชิกเดินทางมาถึงจุดนัดพบ ขอให้แจ้งชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทราบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อก่อนขึ้นรถ


  [​IMG]


  ๔. การแต่งกาย

  เสื้อพลังจิตธรรมสัญจร (ถ้ามี) กางเกง-กระโปรงตามอัธยาศัย
  หรือชุดตามอัธยาศัย


  ๕. อาหารและน้ำดื่ม
  โรงทาน และตามอัธยาศัย


  ๖. กิจกรรม
  - ถวายปัจจัยทำบุญออกนิโรธ พระครูบาเหนือชัย โฆษิโต
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดถ้ำป่าอาชาทอง

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ พระธาตุดอยตุง
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุหริภุญชัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดจามเทวี
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดมหาวัน
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระคงฤๅษี
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดสันป่ายางหลวง
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระยืน
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดต้นแก้ว


  (ยอดเงินร่วมบุญ ๗,๕๒๐ บาท)*


  ๗. ทั่วไป
  - อากาศทางภาคเหนือค่อนข้างเย็นและเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้สมาิชิกจัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว อาทิ ผ้าพันคอ เสื้อกันหนาวและยาสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวไปด้วย


  กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญของเว็บพลังจิต ที่ดูแลโดยพลังจิตธรรมสัญจร
  จขกท. ในนามผู้จัดและทีมงาน ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนาและร่วมเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 มกราคม 2014
 14. gassan

  gassan สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +19
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

  ขอร่วมทำบุญออกนิโรธกรรมครูบาเหนือชัย วัดถ้ำป่าอาชาทอง 200 บาท
  โอนแล้ว เมื่อ 6 มค.57 เวลา 20.10น
   
 15. คนกิเลสหนา

  คนกิเลสหนา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  30
  ค่าพลัง:
  +535
  ธรรมสัญจร (๓)
  หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน - หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดสุขุมาราม
  จ. สิงห์บุรี - พิจิตร
  วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ม.ค. ๕๗
  โอนเงินวันนี้ ๑๒๐๐ บาท ประมาณ ๑๒:๐๔ น.
  ไปด้วยครับ ๒ ที่
   
 16. บรรณ

  บรรณ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  39
  ค่าพลัง:
  +467
  ธรรมสัญจร (๓) หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน - หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดสุขุมาราม
  จ. สิงห์บุรี - พิจิตร วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ม.ค. ๕๗
  จอง ๑ ที่ครับ บรรณ
   
 17. เสาวนีย์ วรสิริ

  เสาวนีย์ วรสิริ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  70
  ค่าพลัง:
  +366
  จอง1ที่ค่ะทริปหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 26มค57 พี่เสาวนีย์ วรสิริรัชร์ ชะอำค่ะ 0871711899พรุ่งนี้โอนเงินค่ะ รถออก หกโมงครึงใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
   
 18. บรรณ

  บรรณ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  39
  ค่าพลัง:
  +467
  แจ้งโอนเงินทริปหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดสุขุมาราม

  โอนเงินไปวันที่ 12 ม.ค. 57 เวลาประมาณ 18.00 น. จำนวน 600.50 บาทครับ
   
 19. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ย้ายมาจากกระทู้ปฏิทินพลังจิตธรรมสัญจร ๒๕๕๗

   
 20. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ด่วนมาก

  ประกาศ

  ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนแปลงใน ๒ ธรรมสัญจร ดังนี้
  ๑. ธรรมสัญจร (๒)
  เนื่องจากมีสมาชิกหลายท่านเพิ่งทราบข่าวเรื่องการออกนิโรธกรรมของพระครูบาเหนือชัย โฆษิโต และประสงค์จะร่วมเดินทางไปในกิจกรรมบุญนี้ ผู้จัดจึงได้พิจารณาจัดรถเพิ่มให้เป็นกรณีพิเศษ โดยขอให้สมาชิกที่ประสงค์จะร่วมเดินทางเืมื่อลงชื่อแล้วจะต้องโอนชำระค่าเดินทางเข้ามาภายในวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๗ เวลา ๒๔.๐๐ น. เพื่อที่ผู้จัดจะได้ทราบจำนวนที่แน่นอนและดำเนินการเรื่องที่พักและจองรถเพิ่มได้ถูก


  ๒. ธรรมสัญจร (๓)
  ผู้จัดได้กราบเรียนถามกำหนดการเททองใหม่กับทางวัดสุขุมาราม ทราบมาว่าขอเลื่อนเวลาเททองจากเดิม ๑๓.๓๐ น. เป็นเวลา ๑๐.๐๐ น. ทำให้กระทบกับกำหนดการเดิม จึงขอพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทางใหม่เป็นล้อหมุน เวลา ๐๕.๓๐ น. และยกเลิกการแวะถวายสังฆทานหลวงพ่อจรัญในช่วงเช้าเพราะเวลาตรงกันรวมถึงไม่สามารถเดินทางกลับมาให้ทันการถวายสังฆทานช่วงบ่ายได้

  จึงแ้จ้งมาเืพื่อทราบและขออภัยสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
   

แชร์หน้านี้

Loading...