ปิดรับบริจาค ทางวัดล้องเดื่อ ลำพูน ได้รับรองเท้าแตะฟองน้ำแล้ว จำนวน 16 คู่

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 6 ธันวาคม 2019.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,212
  ค่าพลัง:
  +14,934
  ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายรองเท้าแตะฟองน้ำแด่พระสงฆ์ จำนวน 12 คู่ วัดล้องเดื่อ ลำพูน

  สืบเนื่องจากพระครูสมุห์ปฏิภาณ เจ้าอาวาสวัดล้องเดื่อ อ.เมือง ลำพูน มีความประสงค์จะหารองเท้าแตะให้กับพระสงฆ์และสามเณรที่อยู่ในวัด เนื่องจากคู่เดิมได้ชำรุดแล้ว จึงแจ้งมายังญาติโยมที่มีศรัทธา ร่วมจิตร่วมใจจัดหาจัดซื้อถวาย จำนวน 12 คู่ และพระอาจารย์ท่านได้มีฉันทานุมัติให้ไข่หวานมาบอกบุญได้

  จึงเรียนเชิญชวนญาติธรรมที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญรองเท้าแตะฟองน้ำ ในราคาคู่ละ 80 บาท จำนวน 12 คู่

  17860523_1386799351380603_3051360937077374976_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 ธันวาคม 2019
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,212
  ค่าพลัง:
  +14,934
  บุญรองเท้าแตะฟองน้ำ รวม 18 คู่ ได้ถวายวัดล้องเดื่อ ลำพูนและวัดป่าหนองศาลาป่าชาด อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ ขณะนี้ ของส่งมาให้แล้ว จำนวน 16 คู่ เมื่อวานนี้ แต่พอดีไข่หวานไม่ได้อยู่ที่ทำงาน ก็ยังไม่ได้รับของ พนักงานเคอรี่โทรมาแจ้งว่าของมาถึงแล้ว จะส่งใหม่อีกวันพุธที่ 11 ธค ค่ะ ถ้าได้รับแล้วจะนำภาพมาให้เจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน และจะจัดส่งต่อไปยังวัดล้องเดื่อ ต.ประตูป่า อ.เมือง ลำพูน ในวันพฤหัสที่ 12 ธค ต่อไป

  จึงแจ้งเรียนมายังเจ้าภาพได้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
  ประกาศ ณ วันที่ 10 ธค 62


  รวมรองเท้าจำนวน 18 คู่ ถวาย 2 วัด ดังนี้
  1.วัดล้องเดื่อ อ.เมืองลำพูน 16 คู่ (รอรับของวันพุธ 11 ธค ค่ะ) แล้วถ้าส่งไปถวายจะถ่ายรูปมาให้ทราบอีกครั้งค่ะ
  2.วัดป่าหนองศาลาป่าชาด ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ 2 คู่ ค่ะ ได้ส่งไปถวายกับพระอาจารย์บุญเพ็งเรียบร้อยแล้วค่ะ (รอภาพจากหลวงพ่ออยู่ค่ะ)

  -------------------------------------
  รายนามเจ้าภาพถวายรองเท้าแตะฟองน้ำ จำนวน 16 คู่ มีดังนี้
  1 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว ร่วมบุญ 1 คู่
  2 น้องปลา ร่วมบุญ 2 คู่
  3 คุณจิรา มุขคงคา ร่วมบุญ 2 คู่
  4 น้องอุษาวัลย์ ตันไพบูลย์ ร่วมบุญ 2 คู่
  5 คุณPutthichai Phalak ร่วมบุญ 1 คู่
  6 นพ ประวิทย์ 1 คู่
  7. คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ 1 คู่
  8. คุณหมูทอง 2 คู่
  9. คุณภควรรณ สกุลอุดมโชติ 5 คู่
  10 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว 1 คู่

  อานิสงส์ถวายรองเท้า
  รองเท้าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้น เป็นดั่งยานพาหนะอย่างหนึ่งที่สามารถพาผู้สวมใส่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น และปลอดภัยจากหนามหรือของมีคมที่อาจทำอันตรายฝ่าเท้า ฉะนั้นการให้รองเท้าจึงชื่อว่าเป็นการให้ยานพาหนะเช่นกัน ดังเรื่องราวของผู้มีบุญในกาลก่อน คือพระปานธิทายกเถระ ผู้ถวายรองเท้าอย่างดีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ

  ในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี ท่านบังเกิดเป็นกุลบุตรในตระกูลหนึ่ง วันหนึ่ง ท่านสวมรองเท้าอย่างดีเดินออกไปนอกบ้าน เห็นพระอโนมทัสสีพุทธเจ้าก็เกิดจิตเลื่อมใส และมองเห็นว่าทรงกำลังลำบากพระวรกายในขณะเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่า จึงรีบถอดรองเท้าแล้วนำไปวางไว้ใกล้พระบาทของพระพุทธองค์ เพื่อเป็นการฉลองศรัทธา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองเท้ามาสวมใส่ จากนั้นตรัสอานิสงส์การถวายรองเท้าว่า

  “ผู้ใดเลื่อมใสถวายรองเท้าแก่เราด้วยมือทั้งสองของตน ผู้นั้นจะเข้าถึงความสุข และจะได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๕ ครั้งเขาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ครั้ง และจะได้เป็นพระราชาในโลกมนุษย์นานจนคณานับมิได้”

  หลังได้รับพุทธพยากรณ์แล้วท่านก็ตั้งใจสั่งสมบุญต่าง ๆ เรื่อยมาด้วยความปลื้มปีติในบุญ จนเมื่อละจากภพนั้นไปแล้วเพียงผลบุญจากการถวายรองเท้านี้ ท่านได้บังเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้น ไม่ต้องไป

  ทุคติภูมิเลย นอกจากนี้ ระหว่างที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ยังได้อานิสงส์อื่น ๆ อีกมากมายได้แก่

  ๑. เป็นผู้มีปัญญามาก

  ๒. ได้ยานพาหนะวิเศษที่เหมือนกับยานพาหนะทิพย์ของเทวดา

  ๓. มีปราสาท วอ ช้างพาหนะ ที่ตกแต่งประดับประดาวิจิตรสวยงามมาก อีกทั้งมีรถเทียมม้าอาชาไนยเกิดขึ้นกับท่านตลอด

  จนมาในชาติสุดท้าย เมื่อจะออกบวชก็ออกบวชโดยมีรถเป็นพาหนะเดินทาง ทำให้การเดินทางไปบวชเป็นไปอย่างสะดวกสบายขณะกำลังปลงผม ท่านทำใจหยุดนิ่งควบคู่ไปด้วย พอปลงผมเสร็จก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันที

  พาหนะนำไปสู่ที่หมายรองเท้าจัดว่าเป็นยานชนิดหนึ่งเป็นวัตถุที่ทำให้การเดินทางสะดวกราบรื่นปลอดภัย ดังนั้นการให้รองเท้าก็ชื่อว่าให้ยานสำหรับรองเท้าที่จะนำไปถวายแด่เนื้อนาบุญควรเลือกดูให้เหมาะสมกับพระ และจะต้องถูกสุขลักษณะด้วย เพราะจะเกิดประโยชน์มากในการใช้สอย และเกิดบุญมากมายแก่ผู้ถวายจะส่งผลให้มีสุขภาพเท้าที่ดีและมีลักษณะเท้าที่งดงามอีกด้วย

  อานิสงส์หลักของการให้ยานพาหนะย่อมทำให้มีพาหนะเดินทางดังใจปรารถนา จะไปทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ก็สะดวกราบรื่นปลอดภัย ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพมีความสุขในการเดินทาง บุญจากการให้ยานพาหนะนี้ยังทำให้การเดินทางในวัฏสงสารสะดวกราบรื่นปลอดภัยจนกว่าจะถึงพระนิพพานอันเป็นที่หมายปลายทางของพวกเราและมวลมนุษยชาติอีกด้วย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 ธันวาคม 2019
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,212
  ค่าพลัง:
  +14,934
  17860523_138.jpg
   
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,212
  ค่าพลัง:
  +14,934
  รองเท้าแตะฟองน้ำ 16 คู่ มาถึงแล้วค่ะ และจัดส่งไปวัดล้องเดื่อ ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูนต่อไปค่ะ
  รายนามเจ้าภาพถวายรองเท้าแตะฟองน้ำ จำนวน 18 คู่ มีดังนี้
  1 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว ร่วมบุญ 1 คู่
  2 น้องปลา ร่วมบุญ 2 คู่
  3 คุณจิรา มุขคงคา ร่วมบุญ 2 คู่
  4 น้องอุษาวัลย์ ตันไพบูลย์ ร่วมบุญ 2 คู่
  5 คุณPutthichai Phalak ร่วมบุญ 1 คู่
  6 นพ ประวิทย์ 1 คู่
  7. คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ 1 คู่
  8. คุณหมูทอง 2 คู่
  9. คุณภควรรณ สกุลอุดมโชติ 5 คู่
  10 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว 1 คู่

  79134633_2528557404089863_4776987176367816704_o.jpg

  ----------------------------
  และหลวงพ่อบุญเพ็ง วัดป่าหนองศาลาป่าชาด อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ ได้รับรองเท้าแตะฟองน้ำ 2 คู่เรียบร้อยแล้วค่ะ
  78914335_1704813382977055_1441981488051519488_n.jpg 79423790_988746011507849_271503059081756672_n.jpg

  ขออนุโมทนาบุญกับคุณภควรรณ สกุลอุดมโชติ ที่ได้เป็นเจ้าภาพถวายในครั้งนี้ด้วยค่ะ สาธุๆๆ ค่ะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 ธันวาคม 2019
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,212
  ค่าพลัง:
  +14,934
  วันนี้ให้น้องชายไปส่งรองเท่้าแตะฟองน้ำ ของวัดล้องเดื่อ อ.เมืองลำพูน และบาตรน้ำมนต์โบราณ ของวัดป่าขาม อ.ฮอด เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าพรุ่งนี้คงจะได้รับของ

  ขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพทุกท่านด้วยค่ะ
  78623636_2520409498237987_4896086177104265216_o.jpg 20191212_074525.jpg 20191211_130956.jpg 78767146_2529759380636332_7827767764579254272_n.jpg 79907214_2529759437302993_2893105337978585088_n.jpg
   
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,212
  ค่าพลัง:
  +14,934
  หลวงพี่ท่านพระครูสมุห์ปฏิภาณ ผางวะนา เจ้าอาวาสวัดล้องเดื่อ ต.ประตูป่า อ.เมือง ลำพูน ได้ส่งภาพสวยๆ ที่สามเณรได้รับรองเท้าแตะฟองน้ำ จำนวน 16 คู่ และใส่ให้เจ้าภาพได้เห็น ได้มาอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

  กราบขอบพระคุณหลวงพ่อบุญเพ็ง วัดป่าหนองศาลาป่าชาด อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ ที่ได้ประสานงานเรื่องจัดหารองเท้าให้ทันเวลาพอดีเลยค่ะ

  กราบขอบพระคุณท่านพระครูสมุห์ปฏิภาณ ผางวะนา เจ้าอาวาสวัดล้องเดื่อ ที่ได้ถ่ายภาพสวยๆ มาให้อนุโมทนาบุญค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญนี้ด้วยค่ะ
  --------------------------
  เจ้าภาพมีดังนี้ค่ะ
  1 คุณวิษณุ พวงมาลัยและครอบครัว ร่วมบุญ 1 คู่
  2 น้องปลา ร่วมบุญ 2 คู่
  3 คุณจิรา มุขคงคา ร่วมบุญ 2 คู่
  4 น้องอุษาวัลย์ ตันไพบูลย์ ร่วมบุญ 2 คู่
  5 คุณPutthichai Phalak ร่วมบุญ 1 คู่
  6 นพ ประวิทย์ 1 คู่
  7. คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ 1 คู่
  8. คุณหมูทอง 2 คู่
  9. คุณภควรรณ 3 คู่ วัดล้องเดื่อ ลำพูนอีก 2 คู่ ถวายวัดป่าหนองศาลาป่าชาด ชัยภูมิ(ถวายวัดอื่น)
  10 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว 1 คู่

  78936499_497179077563764_7451456826186399744_n.jpg 79603759_2575952505971895_4756728331028660224_n.jpg 79671117_580158062813361_8884635426577448960_n.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...