ทางไปสวรรค์แบบอินเตอรํ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ธรรมแท้ว่าง, 13 เมษายน 2019.

 1. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,113
  ค่าพลัง:
  +11,147
  สัปบุรุษทั้งหลายผู้สงบในโลกผู้ประกอบด้วยธรรมอันขาว ถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตัปปะ เรียกว่า ผู้มีเทวธรรม.
  จึงจะไปสวรรค์ได้

  หิริ ความละอายต่อบาป ไม่กล้าทำบาป มีความกระดากใจ เพราะเห็นว่าจะต้องได้รับทุกข์ต่างๆ จึงไม่กล้าฆ่าสัตว์ ไม่กล้าลักทรัพย์ ไม่กล้าประพฤติผิดในกาม ไม่กล้าพูดเท็จ ไม่กล้าดื่มสุราเมรัย รู้สึกละอายแก่ใจอยู่เสมอ

  โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาปทุจริต เพราะเห็นว่าจะได้รับทุกข์ต่างๆ ในอบายภูมิ มีความสะดุ้งกลัวต่อบาป ไม่กล้าทำบาปอยู่เสมอ ตลอดถึงความคิด ก็คิดแต่เรื่องที่เป็นกุศล

  เมื่อไม่กล้าทำบาป
  เพราะมีหิริและโอตตัปปะ
  แล้วกลับใจได้เช่นนั้นแล้ว
  ก็คิดแต่จะทำบุญกุศล ถวายทาน รักษาศีล เจริญภาวนาไปตามกำลังและความสามารถ บำเพ็ญบุญกิริยาเนืองๆ
  สร้างวัดวาอาราม สร้างโบสถ์วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฎี สร้างโรงเรียน เป็นต้น
  ในเวลาสิ้นชีวิต อาศัยวิบากแห่งบุญกุศลที่ตนได้กระทำไว้ ด้วยอำนาจแห่งหิริและโอตตัปปะนั้นๆ
  มาปรากฏเป็นธรรมารมณ์
  คืออารมณ์ที่ตนเคยทำบุญไว้ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ

  ๑. การถวายทาน

  ๒. การรักษาศีล

  ๓. การเจริญภาวนา

  ๔. การอุทิศส่วนบุญ (ประกาศบุญที่ตนกระทำไว้แล้วให้ผู้อื่นทราบ)

  ๕. การอนุโมทนาในส่วนบุญที่ผู้อื่นได้บำเพ็ญแล้ว

  ๖. การอ่อนน้อมถ่อมตน คารวะต่อผู้ใหญ่

  ๗. การช่วยเหลือ ขวนขวายกิจการที่ชอบที่ควร และเหมาะสม

  ๘. การแสดงธรรม

  ๙. การฟังธรรม

  ๑๐. การทำความเห็นของตนให้ตรงตามธรรม

  ถึงแม้นึกถึงกุศลกรรมเหล่านี้ไม่ได้
  หรือไม่ได้นึกถึง
  วิบากแห่งกุศลกรรมเหล่านั้นก็จะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิต
  อันเป็นเครื่องหมายหรือบริวารของกรรม เช่น ปรากฏเห็นวัตถุทานต่างๆ เห็นจีวร เห็นภัตตาหาร เห็นเสนาสนะ ที่อยู่ที่อาศัย และยารักษาโรค
  แล้วจิตก็ยึดเอากรรมนิมิตเหล่านั้นเป็นอารมณ์ หรือมิฉะนั้นจะปรากฏเป็นคตินิมิต อันเป็นเครื่องหมายแห่งการที่จะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เช่น ปรากฏเห็นวิมาน เห็นอาหารทิพย์ เห็นผ้าทิพย์ เห็นเครื่องทรงของเทวดา เป็นต้น แล้วจิตก็ยึดเอาคตินิมิตเหล่านั้น เป็นอารมณ์

  ถ้ากรรม กรรมนิมิต หรือคตินิมิตดังกล่าวมาแล้วนั้นมาปรากฏเป็นอารมณ์ เมื่อเวลาตายก็จะถือปฏิสนธิบังเกิดใน
  เทวโลกกามาวจรสวรรค์
  กามาวจรสวรรค์นั้นมี ๖ ชั้น คือ

  ๑. ชั้นจาตุมหาราชิกา อายุยืน ๕๐๐ ปีทิพย์ ก็เท่ากับ ๙ ล้านปีมนุษย์

  ๒. ชั้นดาวดึงส์ อายุยืน ๑,๐๐๐ ปีทิพย์

  ๓. ชั้นยามา อายุยืน ๒,๐๐๐ ปีทิพย์

  ๔. ชั้นดุสิตา อายุยืน ๔,๐๐๐ ปีทิพย์

  ๕. ชั้นนิมมานรดี อายุยืน ๘,๐๐๐ ปีทิพย์

  ๖. ชั้นปรนิมมิตวัสสวัตตี อายุยืน ๑๖,๐๐๐ ปีทิพย์

  ก็จะไปบังเกิดในชั้นใดชั้นหนึ่งสุดแล้วแต่อำนาจของบุญ
  กุศลที่ได้ทำไว้มากน้อยต่างกัน เมื่อเกิดเป็นเทวดาแล้ว
  ย่อมได้เสวยทิพยสมบัติมีอาหารเป็นทิพย์ มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นทิพย์
  มีร่างกายอันละเอียดประณีตสุขุม
  เหมาะสำหรับของทิพย์ทุกประการ เสวยแต่ความสุขอันเกิดจากกามารมณ์อยู่เป็นนิตย์ ตลอดกาลนาน
  ร้อยปีทิพย์
  พันปีทิพย์
  หรือหมื่นปีทิพย์
  จนกว่าจะสิ้นอายุแห่งบุญ เมื่อสิ้นอายุแห่งบุญแล้วก็จุติจากเทวโลกลงมาปฏิสนธิในมนุษย์โลก

  ส่วนมากย่อมปฏิสนธิ
  ในราชตระกูลหรือในตระกูลเศรษฐี
  หรือตระกูลสาธุชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ
  ได้รับความสุขสำราญจากการบำรุงบำเรอทุก ประการ
  ด้วยอำนาจเศษวิบากของบุญที่เหลือมาจากเทวดานั่นเอง
   
 2. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,113
  ค่าพลัง:
  +11,147
  ไม่ทราบว่าท่านFallenz
  ได้ เล็งสวรรค์เฟสไหน
  ไว้ฮับ
  เผื่อลุงแมวไปจองอยู่ใกล้ๆ ด้วยฮับ
   
 3. Fallenz

  Fallenz ○~พบแล้ว เจอแล้ว เสวนาแล้ว ที่เหลือแล้วแต่วาสนา~●

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  556
  ค่าพลัง:
  +728
  สวรรค์ไม่ใช่ที่ไปแล้วลุงแมว

  ไม่มีเครื่องทิพย์ใด ความสุขใดเป็นที่หมายครับ

  ถ้าลุงแมวจะตามผมไป คงได้ฟัดกับผู้อื่นอีกมากเลยครับ

  จะไหวหรือครับ

  อิอิ
   
 4. ศิษย์โง่ 10 11 12

  ศิษย์โง่ 10 11 12 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2019
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +90
  โม้

  แหะ แหะ
   
 5. ศิษย์โง่ 10 11 12

  ศิษย์โง่ 10 11 12 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2019
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +90
  ผมจอง ชั้น 6 ฮับลุงแมว
  ไฮโซ สุดแระ
  มีคำถาม ฮับ ใครตอบก็ได้
  อยากฟังความเห็นหลายท่าน
  พระโสดาบัน ถ้าทำฌาน 1 2 3 4
  ได้ก่อนตาย
  ไปเกิดที่สวรรค์ชั้นไหนฮับ

  แหะ แหะ
   
 6. Fallenz

  Fallenz ○~พบแล้ว เจอแล้ว เสวนาแล้ว ที่เหลือแล้วแต่วาสนา~●

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  556
  ค่าพลัง:
  +728
  อย่าถือสา คนไร้สาระแบบผมเลยครับ

  อิอิ
   
 7. ศิษย์โง่ 10 11 12

  ศิษย์โง่ 10 11 12 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2019
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +90
  มาเล่นกันมั๊ย บีฉอง
  เด๋วพาไปดูบอล หนุกหนาน
   
 8. Fallenz

  Fallenz ○~พบแล้ว เจอแล้ว เสวนาแล้ว ที่เหลือแล้วแต่วาสนา~●

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  556
  ค่าพลัง:
  +728
  ของด เล่นก่อนนะครับ

  เวลานี้ ยังไม่เหมาะ
   
 9. ศิษย์โง่ 10 11 12

  ศิษย์โง่ 10 11 12 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2019
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +90
  อย่าทำเป็นขรึมเสะ
  คนห้องนี้ ชอบขรึมกันเจง ๆ
  ทำเหมือนพวกเก็บค่าครู 99 บาทไปได้
  ไม่หนุกเบย

  รถคำตอบหนุก ๆ จากคนอื่นดีก่า
  ถามไปแระ ยังมะไม่ใครมาตอบเบยย

  มะง้อคนขี้เก๊ก มะเล่นด้วยก็ดะ เชอะ งอลลล >.<
   
 10. Fallenz

  Fallenz ○~พบแล้ว เจอแล้ว เสวนาแล้ว ที่เหลือแล้วแต่วาสนา~●

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  556
  ค่าพลัง:
  +728
  เล่นกับลุงแมวไปก่อนนะครับ

  ลุงแกว่างๆ ครับผม
   
 11. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,458
  ค่าพลัง:
  +1,671
  ๔. การอุทิศส่วนบุญ (ประกาศบุญที่ตนกระทำไว้แล้วให้ผู้อื่นทราบ)

  จริงไม่ใช่ประกาศนะครับ เป้นการยกให้ หรือแบ่งให้
   
 12. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,966
  ค่าพลัง:
  +1,472
  เล่นด้วย ต้องมีต่อและมีลองยังไละเสนอมา ถ้าน่าสนจะเสี่ยง555
   
 13. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,458
  ค่าพลัง:
  +1,671
  ไม่ไป สวรรค์ครับ คิดว่าจะวกมาเกิดอีกรอบในชาติมนุษย์
   
 14. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,113
  ค่าพลัง:
  +11,147
  ประกาศบุญเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับทราบ
  ได้โมทนาบุญกันเอาเองตามอัธยาศัยฮับ
   
 15. ศิษย์โง่ 10 11 12

  ศิษย์โง่ 10 11 12 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2019
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +90
  โห เอกพีซี เบยเหย๋อ

  ชาติหน้า จบ โปรแกรมเมอร์ มะเบา มะเบา
  ข้าน้อยขอคารวะ
   
 16. ศิษย์โง่ 10 11 12

  ศิษย์โง่ 10 11 12 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2019
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +90
  มะกล้าเล่นละ

  ลุงแมว กดโกรธ ไปนึงอัน

  จ๋อย เบย T_T...
   
 17. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,458
  ค่าพลัง:
  +1,671
  คิดว่า
  มันคนละอย่างกะ อุทิศบุญ


  การประกาศ ชวนคนอื่นทำความดี อันนี้ใช่
  จะมีอานิสงมากเพราะเป้นหัวแรงทำให้คนอื่นทำความดี

  ส่วนการทำความดีมาแล้ว เอามาประกาส มันเหมือนการโชว์ออฟ
  คนละอย่างกะการอุทิศ

  หากทำความดีหรือทำบุญมาแล้ว บอกว่า ขอแบ่งบุญหรืออุทิศบุญให้กับ นู่นนี่นั่น อย่างนี้โอเคร
  ผู้ ที่รับทราบก้จะกล่าวแสดงคามยินดีคือการอนุโมทนา


  หากเปรียบเทียบ
  การประกาสช่วนทำความดีทำบุญ(อานิสงเยอะกว่า)
  คนละอย่างกับการทำความดีแล้วเอามาประกาส
   
 18. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,458
  ค่าพลัง:
  +1,671
  ตอบไปตามคิดว่า

  ถ้าพระสกทาคามี ถึงจะไปบรรลุธรรม บนสวรรค์ เพราะอีกภพเดียว ไม่ลงมาเป็นชาติมนุษย์
   
 19. ศิษย์โง่ 10 11 12

  ศิษย์โง่ 10 11 12 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2019
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +90
  รอลุงแมว
  กะลุงฝรั่งเคนนี่
  มาร่วมเล่นเกมส์
  ที่เหลือหายเกลี้ยงไปกับกระแสน้ำ
   
 20. bigtoo

  bigtoo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กรกฎาคม 2012
  โพสต์:
  2,345
  ค่าพลัง:
  +1,447
  ลุงแมวจะไปได้เหรอสวรรค์. ยังด่าพระอยู่เลย
   

แชร์หน้านี้

Loading...